De toekomst van Ethereum - de Beacon Chain, The Merge en Shard Chains

De toekomst van Ethereum – de Beacon Chain, The Merge en Shard Chains

Inhoud

••••••••••Er staat veel te gebeuren met Ethereum. Het open-source blockchain ecosysteem voor smart contracts ondergaat een transformatie naar Ethereum 2.0 – ook Serenity genoemd -, waarmee het sneller, schaalbaarder, veiliger en milieuvriendelijker belooft te worden.

In dit artikel leggen we uit waarom en hoe deze upgrade naar Serenity wordt uitgevoerd, en welke rol de Ethereum Beacon Chain, The Merge en Shard Chains daarin spelen.

Geboorte van het Ethereum Mainnet

Ethereum werd in 2015 gelanceerd als een alternatief voor de Bitcoin blockchain, een gedecentraliseerd grootboek dat transacties van de bitcoin munt, afgekort BTC, onveranderbaar vastlegt. De openbare blockchain waar Ethereum transacties plaatsvinden wordt ook wel het Ethereum Mainnet genoemd.

Grondlegger Vitalik Buterin had zijn idee voor Ethereum twee jaar eerder al in een whitepaper gepresenteerd: een blockchain die behalve een grootboek ook gedecentraliseerde software-applicaties en slimme contracten mogelijk maakt.

Een smart contract is een stuk software dat automatisch en zonder tussenpersoon van tevoren overeengekomen juridische handelingen kan uitvoeren of documenteren. Daarmee kunnen kosten zoals arbitragekosten worden bespaard, en kunnen menselijke fouten en fraude worden voorkomen.

Gedecentraliseerde toepassingen die door Ethereum mogelijk worden gemaakt zijn onder andere de introductie van nieuwe uitwisselbare en niet-uitwisselbare tokens (non-fungible tokens – NFT’s), gedecentraliseerde financiën (decentralised finance – DeFi), decentrale autonome organisaties (DAO’s) en games.

Cryptomunten zijn – in tegenstelling tot NFT’s – uitwisselbare tokens. Eén hoeveelheid ETH (voluit “ether”; niet te verwarren met Ethereum) is evenveel waard en voor alle praktische doeleinden volledig uitwisselbaar met een andere hoeveelheid ETH van dezelfde omvang. Net zoals fysiek geld uitwisselbaar is.

Tokenstandaarden

Door te voldoen aan de ERC-20 (Ethereum Request-for-Comments #20) tokenstandaard zijn er de afgelopen jaren veel nieuwe cryptomunten met behulp van de Ethereum blockchain geïntroduceerd. Kosten voor het verzenden van ERC-20 tokens worden in ether betaald.

NFT’s zijn niet uitwisselbaar, maar gekoppeld aan een uniek object of persoon. Zo’n object kan bijvoorbeeld een fysiek of digitaal kunstwerk zijn, een sieraad, een kledingstuk, of een skin in een virtuele wereld. Wie de token heeft, heeft contractueel vastgelegde rechten tot het object, zoals eigendom, gebruik, of auteursrecht. Ethereums ERC-721 standaard ondersteunt de creatie van deze niet-uitwisselbare tokens.

Ether (ETH) is de eigen valuta van de Ethereum blockchain. Het is na bitcoin (BTC) naar marktkapitalisatie de grootste cryptovaluta. Terwijl er nooit meer dan 21 miljoen bitcoins in omloop zullen worden gebracht is er voor het volume van ether geen bovengrens bepaald.

Een blockchain is een voortdurend groeiende keten van blokken versleutelde gegevens. Een blok beschrijft een transactie of ander vastgesteld feit. Ieder toegevoegd blok bevat een referentie aan het voorafgaande blok, waardoor de volgorde van de blokken in de keten onveranderbaar is. De keten wordt voortdurend tussen de knooppunten in het netwerk gekopieerd, resulterend in een decentraal consensus-mechanisme.

Terwijl de blockchain van Bitcoin ongeveer eens per tien minuten wordt gevalideerd, gebeurt dit op Ethereum elke twaalf seconden. Vergeleken met de Bitcoin blockchain ondersteunt Ethereum een veel grotere variëteit aan toepassingen.

De DAO hack van 2016

Naast de cryptomunt ether (ETH) is er overigens ook ether classic (ETC), gekoppeld aan Ethereum Classic. De achtergrond hiervan is een hack die in juni 2016 plaatshad. Een derde partij slaagde er toen in op de originele Ethereum blockchain in te breken en zogenoemde DAO tokens van een smart contract ter waarde van vijftig miljoen dollar weg te sluizen.

De Ethereum Foundation besloot vervolgens tot een fork: een splitsing van het blockchain netwerk. In de afsplitsing werd de hack met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt. Dit is het huidige Ethereum-netwerk met de munt ETH. De originele blockchain, met daarin opgenomen de historische hack, werd voortgezet als Ethereum Classic, met de munt ETC.

Van alle cryptovaluta schommelt ETC in omvang rond de dertigste positie. Het ecosysteem is beduidend kleiner dan dat van Ethereum (ETH). Met een nadruk op smart contracts is de functionaliteit vergelijkbaar. Vooralsnog zal Ethereum Classic echter niet een met Ethereum vergelijkbare upgrade ondergaan.

Vanwege het potentieel grote aantal transacties en de relatief hoge valideringsfrequentie is de schaalbaarheid van Ethereum altijd een punt van aandacht geweest. Met de opwaardering naar Ethereum 2.0 hoopt het ontwikkelteam van Buterin aan zorgen ten aanzien van de capaciteit van het netwerk én kritiek ten aanzien van de milieu-impact van het ecosysteem tegemoet te komen.

Van ‘mining’ naar ‘staking’

Zowel Bitcoin als Ethereum maken gebruik van een “proof of work” model bij validatie van de blockchain. Bij het toevoegen van blokken aan de keten worden nieuwe cryptomunten gemijnd. Dit dient als beloning voor het beschikbaar stellen van computercapaciteit aan het netwerk. Het “bewijs van inspanning” is een manier om spam en ander misbruik tegen te gaan, maar het mijnen vergt enorm veel energie.

Met Ethereum 2.0 wordt “proof of work” vervangen door “proof of stake”, en daarmee komt “staking” in de plaats van “mining”. Waar de validators van de blockchain by “proof of work” een inspanning moeten aantonen, moeten ze bij “proof of stake” het bezit van een proportionele hoeveelheid cryptovaluta aantonen. Dit zou het economisch onhaalbaar moeten maken voor individuele validators om een dusdanig grote invloed op het validatieprocess te krijgen dat ze de validatie van transacties zouden kunnen beïnvloeden.

Volgens de Ethereum Foundation zal het energieverbruik van het netwerk door deze omschakeling met 99,95 procent afnemen.

Serenity in drie fasen

Naast de overstap op “staking” wil Ethereum 2.0 de huidige netwerkcapaciteit van zo’n vijftien transacties per seconde verhogen tot tienduizenden transacties per seconde door de werklast op te splitsen en te verdelen over meerdere, parallel opererende blockchains. In dit model, dat “sharding” wordt genoemd, is er één blockchain die als proof-of-stake consensus-mechanisme dient voor alle andere.

De transformatie naar Serenity wordt uitgevoerd in drie fasen.

In what team Ethereum fase 0 noemt is op 1 december 2020 de ‘Beacon Chain’ gelanceerd, de blockchain die zal dienen voor coördinatie en als consensus-mechanisme.

In fase 2, ‘The Merge’, gepland voor het tweede kwartaal van 2022, wordt het huidige Ethereum-netwerk met de Beacon Chain samengevoegd en vindt de transitie van “proof of work” naar “proof of stake” plaats. De fusie stond tot voor kort nog gepland voor juni 2022, maar wordt nu binnen enkele maanden daarna verwacht, aldus Ethereum-ontwikkelaar Tim Beiko.

In fase 3, naar verwachting in 2023, worden er 64 ‘Shard Chains’ geïntroduceerd om de werklast van het netwerk parallel uit te voeren. De huidige Ethereum blockchain zal waarschijnlijk overgaan in één van de nieuwe Shard Chains.

Koersverwachtingen

NextAdvisor, een uitgave van Time en Red Ventures, zette onlangs de prijsvoorspellingen voor ETH van een aantal deskundigen op een rij.

Op de langere termijn zijn de meesten gematigd optimistisch, ondanks het feit dat Serenity langer op zich laat wachten dan oorspronkelijk gepland en dat er inmiddels concurrerende ecosystemen voor smart contracts zijn verschenen. Aan Ethereum wordt een first mover advantage toegeschreven en het netwerk heeft vooralsnog dan ook een overweldigend marktaandeel en een actieve ontwikkelaarsgemeenschap.

Veilig, overzichtelijk en betrouwbaar

Coinmotion is een veilig, overzichtelijk en betrouwbaar cryptoplatform met een Europese licentie als financiële instelling en een aantal interessante extras. Het voert de leidende munten BTC, ETH, XRP, LTC, XLM, AAVE, LINK, USDC en UNI. Het staat onder toezicht van de Finse Autoriteit Financiële Markten en biedt klanten onder andere de mogelijkheid om cryptomunten op een renterekening aan te houden.

Op Coinmotion kun je veilig cryptomunten kopen, verkopen, aanhouden, automatische periodieke investeringen instellen, dollar-cost averaging toepassen en zo je geld voor je laten werken.

En? Kun je met deze informatie uit de voeten? Hopelijk heb je nu een beter inzicht in de transformatie van Ethereum’s ecosysteem. Welke vragen heb je nog? Laat het ons weten in de comments.


Let wel: de inhoud van dit artikel is geen advies. Aan het investeren of handelen in digitale assets zijn altijd risico’s verbonden. Beleggingsbeslissingen moeten altijd met zorg worden afgewogen. Ben je ervan bewust dat je geïnvesteerde bedragen kunt verliezen. Investeer daarom alleen met geld dat je kunt missen.
Bronnen:
https://blog.ethereum.org/2021/05/18/country-power-no-more/
https://cointelegraph.com/news/ethereum-merge-a-few-months-after-june-dev-clears-up-what-s-going-on
https://time.com/nextadvisor/investing/cryptocurrency/ethereum-price-predictions/

Subscribe
Inlichten over
guest
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments
coinmotion logo

Not a Coinmotion user yet?
Sign-up for a free account right now!

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Table of Contents