Kan bitcoin de risico’s van beleggingsportefeuilles spreiden?

Inhoud

••••••••••


Iedereen die bekend is met beleggen, kent waarschijnlijk wel dit fundamentele pareltje van wijsheid: “Wed niet alles op hetzelfde paard.” In dit artikel zullen we bespreken hoe bitcoin risico’s kan spreiden en waarom.

Deze oude wijsheid verwijst ernaar dat je de risico’s in een beleggingsportefeuille moet spreiden. Er is veel onderzoek gedaan op zowel het gebied van aandelenmarkten en obligaties als valuta’s en grondstoffen. Traditionele beleggers op de aandelenmarkten weten maar al te goed wat de voordelen van een gediversifieerde portefeuille zijn en welke onderzoeken daarnaar gedaan zijn.

Velen zijn echter niet bekend met onderzoek naar de spreidingsvoordelen van bitcoin (bijvoorbeeld door Lehner, Carter en Ziegler, 2018). Dit artikel behandelt het resultaat van deze onderzoeken.

Wat betekent diversificatie van de portefeuille?

Als de portefeuille van een belegger bijvoorbeeld de aandelen van twee beursgenoteerde bedrijven uit dezelfde sector omvat, kan een dergelijke portefeuille niet als opmerkelijk gediversifieerd worden beschouwd. Dit komt doordat de problemen van de sector beide bedrijven zouden treffen en de hele portefeuille van de belegger kan dan zware verliezen lijden. Een goed voorbeeld is de restaurant- en toerismesector in 2020, die door een onverwachte en verrassende oorzaak met aanzienlijke problemen te kampen had.

Als de portefeuille van de belegger echter uit meer dan 10 aandelen uit verschillende sectoren zou bestaan, waarvan de conjunctuurcycli en winsten niet met elkaar overeenkomen, kunnen we zeggen dat een dergelijke portefeuille door de spreiding een lager risico kent. Zouden in de portefeuille ook nog obligaties zitten en verschillende nutsbedrijven, waarvan de winst niet afhankelijk is van de aandelenmarkten, dan zou de portefeuille nog beter gediversifieerd zijn.

Het idee achter diversificatie is over het algemeen dat een beleggingsportefeuille met verschillende instrumenten op langere termijn meer winst zou opleveren dan een beleggingsportefeuille met minder instrumenten. Tegelijkertijd zou een dergelijke spreiding ook de totale risico’s van de portefeuille verminderen. Daarom zou één belegging die het slecht doet geen negatieve invloed hebben op het totale resultaat van de portefeuille. Een evenwichtige portefeuille zou ongeacht de conjunctuurcycli consistent winst moeten opleveren. (Kajtazi en Moro, 2017).

Bitcoin als onderdeel van een gediversifieerde portefeuille: kan bitcoin risico’s spreiden?

Guesmi, Saadi, Abid en Ftiti (2018) hebben in hun onderzoeken ontdekt dat bitcoin diversificatievoordelen voor beleggers mogelijk maakt. Een belangrijke reden hiervoor is volgens hen dat bitcoin niet afhankelijk is van zijn actoren, omdat deze munt geen deel uitmaakt van het traditionele financiële systeem. Dat betekent dat een belegger kan profiteren van diversificatievoordelen om zich te beschermen tegen crises in het traditionele financiële systeem.

Bouri, Molnár, Azzi, Roubaud en Hagfors benadrukken ook de mogelijkheid dat bitcoin een schild kan bieden tegen de risico’s van de wereldeconomie (2017). Burniske en White (2017) merkten op hun beurt op dat bitcoin zeer weinig correleert met traditionele financiële instrumenten, zoals aandelen, valuta’s, goud, grondstoffenindices en aan inflatie gekoppelde obligaties, wat het kenmerk van bitcoin als facilitator van diversificatievoordelen verder versterkt.

Een veelvoorkomend thema in bijna al deze onderzoeken is het idee dat bitcoin tot nu toe historisch gezien uitstekende winsten heeft gerealiseerd in vergelijking met de risico’s ervan. Dezelfde conclusie wordt getrokken door Carpenter (2016) en door Briere, Oosterlinck en Szafarz (2015), naast Eisl, Gasser en Weinmayer (2015).

Nieuwste onderzoek: BTC als onderdeel van een beleggingsportefeuille

Dit thema is ook onlangs onderwerp van onderzoek geweest. De nieuwste resultaten bevestigen dat bitcoin nog steeds niet erg sterk correleert met aandelen, valuta’s, goud of grondstoffenindices. Deze conclusie werd bijvoorbeeld ook getrokken door Morgan Stanleys Shalett en Galindo (2021). Het CFA Institute of Research (2021) heeft in zijn eigen onderzoeken ook het bestaan van soortgelijke spreidingsvoordelen van bitcoin waargenomen.

In dit onderzoek van Morgan Stanley werd 60% van de portefeuille in aandelen belegd en 40% in obligaties. Daarna werd 2,5% van de portefeuille in bitcoin gestoken. Het volgende gebeurde: de absolute en risicogewogen winst van de portefeuille werd over een testperiode van 2014-2020 in vijf van de zeven jaar verbeterd.

Interessant is dat de jaarlijkse winst van de portefeuille met 164 basispunten verbeterde zonder dat de volatiliteit ervan aanzienlijk toenam. Ook de perioden waarin bitcoin het slecht deed verhoogden de risico’s van de portefeuille niet.

Ook de Sharpe-ratio, die de verhouding tussen risico en winst weergeeft, steeg in totaal met 41%, terwijl de risicogewogen kapitaalwinst steeg naar 0,48. Door bitcoin op te nemen in de portefeuille, werd deze 15% winstgevender.

Het belangrijkste punt bij diversificatie is het verlagen van het systematische marktrisico. Volgens onderzoeken is dit historisch mogelijk geweest door zo’n 1 tot 2,5% aan bitcoins in de portefeuille op te nemen.

Dus, kan bitcoin de risico’s van beleggingsportefeuilles spreiden?

Bitcoin correleert niet sterk met andere beleggingsinstrumenten. Dat betekent dat bitcoin als onderdeel van een beleggingsportefeuille het mogelijk heeft gemaakt om diversificatievoordelen te behalen.

Met andere woorden, we kunnen zeggen dat beleggingswinsten die verband houden met risico’s, historisch gezien lucratief waren als het aandeel van bitcoin in de portefeuille tussen de 1 en 2,5% lag.

De risico’s van beleggen in bitcoin

Ondanks de duidelijke voordelen moet je bedenken dat onderzoek ook risico’s heeft aangewezen die gepaard gaan met deze beleggingen. Uit onderzoek (Cheng 2018) is gebleken dat de hoge volatiliteit van bitcoin in vergelijking met traditionele beleggingsinstrumenten de portefeuillerisico’s heeft verhoogd.

Hoewel bitcoin over een langere periode niet sterk correleert met traditionele instrumenten, heeft het instrument wel een krachtige correlatie als we kijken naar een kortere periode, zoals maart 2020. Dit is belangrijk om te onthouden.

Wat de verdeling betreft, bevestigen onderzoeken (Cheng 2018. blz. 11-12) ook dat het risico toenam in situaties waarin meer dan 2% van de portefeuille geïnvesteerd werd in bitcoin. Ook het niet goed begrijpen van bitcoin als beleggingsobject kan risico’s voor portefeuillebeheer veroorzaken. Het is de moeite waard om dit in het achterhoofd te houden, vooral met het oog op regulering en belastingheffing.

Shalett en Galindo (2021, blz. 7-8) bevestigen ook de veronderstelling dat de hoge volatiliteit van bitcoin ten opzichte van traditionele beleggingsinstrumenten de cijfers die het risico van een portefeuille aangeven, verhoogt.

Wat de winst betreft, zou een verdeling van 2,5% aan bitcoin volgens statistische parameters het maximum aan bitcoin in een portefeuille moeten zijn.

Het onderzoek wijst ook op het energieverbruik van bitcoin, centralisatie van het eigendom, regulering van de branche in de vorm van belastingen, en politieke risico’s.

Overzicht: kan bitcoin de risico’s van beleggingsportefeuilles spreiden?

Diversificatie en bitcoin worden meestal niet in één adem genoemd. Mensen zien diversificatie als een conservatieve beleggersmethode waarmee ze systematisch risico’s kunnen minimaliseren. Bitcoin wordt beschouwd als een gangbare cryptocurrency, maar dat betekent ook meer speculatieve snelle winst en hogere risico’s.

Diversificatie is uiteindelijk niets anders dan het spreiden van portefeuillerisico’s, die we met verschillende parameters meten. Daarom moet je kiezen voor risicobeperkende instrumenten met betrekking tot je portefeuille. 

Onderzoeken concluderen dat door 1 tot 2,5% van een portefeuille in bitcoin te steken, diversificatievoordelen kan opleveren voor een portefeuille. Bitcoin kan beleggers dus beschermen tegen marktrisico’s.

Desalniettemin is het de moeite van het vermelden waard dat eerder behaalde winsten zich in de toekomst waarschijnlijk niet zullen herhalen.

Er is nog veel meer onderzoek over dit onderwerp te lezen. Extra materiaal vind je bij de onderstaande bronnen.

Veel succes op de financiële markt, hopelijk heb je wat aan deze tips!


Dit artikel bevat geen beleggingsadvies en dient niet als zodanig te worden opgevat. Winst behalen op financiële markten vereist vaak diepgaande kennis en meerdere jaren ervaring.


De schrijver is bestuurslid van cryptocurrency-organisatie Konsensus Ry en heeft jarenlange ervaring op verschillende beleggingsgebieden, waaronder cryptocurrency’s.


Subscribe
Inlichten over
guest
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments
coinmotion logo

Not a Coinmotion user yet?
Sign-up for a free account right now!

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Table of Contents