Servicekosten

Servicekosten en prijzen van Coinmotion

Alles wat u moet weten over onze prijzen

••••••••••

Algemene kosten voor accounts van de klant

Openingskosten

€ 0,00

Kosten voor accountbeheer

€ 0,00

Jaarlijkse kosten

€ 0,00

Transactiekosten

0,8 tot 2%

De transactiekosten omvatten een procentuele commissie van elke uitgevoerde koop- en verkooporder. De commissie wordt van het transactiebedrag afgetrokken en altijd in euro’s in rekening gebracht.

 

Als het transactievolume van de klant toeneemt, neemt de commissie af op basis van de onderstaande tabel met kortingen per transactievolume. Het transactievolume omvat alle koop- en verkooporders die zijn uitgevoerd.

 

Korting per transactievolume

 

Commissie in %

Transactievolume gedurende de afgelopen 90 dagen

1,8

Meer dan € 500,00

1,6

Meer dan € 2000,00

1,4

Meer dan € 10.000,00

1,2

Meer dan € 50.000,00

1

Meer dan € 250.000,00

0,8

Meer dan € 1.000.000,00

De gereduceerde commissie wordt aan de linkerkant en het bijbehorende minimale transactievolume wordt aan de rechterkant getoond. Voorbeeld: voor een commissie van 1,8% is een transactievolume van meer dan € 500 gedurende de afgelopen 90 dagen vereist. 

 

Bedrag in euro’s van account van de klant naar bankrekening overschrijven

€ 0,90 per overschrijving

Kluisservice

€ 1,00 per maand (in rekening gebracht via de virtuele valuta die in de kluis is opgeslagen)

Transacties van cryptovaluta binnen Coinmotion

€ 0,00

Transacties van cryptovaluta vanuit Coinmotion

Transactiekosten voor specifieke cryptovaluta*

*Transactiekosten zijn essentieel voor transacties van cryptovaluta. Deze vergoeding wordt rechtstreeks betaald aan de miners die de blockchain onderhouden. Coinmotion brengt een vergoeding voor transacties in rekening die afhankelijk van de specifieke cryptovaluta en marktsituatie varieert.

 

Aanvullende kosten

 

Onderzoek naar een storting waarbij correcte betalingsgegevens ontbreken

€ 10,00

Verduidelijking van persoonlijke klantinformatie door Coinmotion Oy

€ 10,00

Verstrekken van de overeenkomst, servicekosten en andere soortgelijke informatie via de post

€ 10,00

Omleiden van een inkomende transactie van XLM of XRP zonder memo-identificatiecode of tag voor bestemmingsadres.

10% van het transactiebedrag (maximaal € 200,00)

Bewaarloon voor geannuleerde accounts (kosten voor bewaarneming van kredieten op geannuleerde accounts vanwege onjuiste of onvolledige gegevens)

9,90% per account (gebaseerd op het aantal dagen van bewaarneming als de order langer dan 90 dagen is geannuleerd).

Betalingsdienst voor transacties (binnen SEPA)

SEPA-betalingen per transactie

Een betaling is een uitgevoerde transactie in euro’s binnen de eurobetalingsruimte

 

Rekeningnummer van ontvanger is een IBAN-nummer en

betalingsgegevens bevatten BIC/SWIFT-code van de bank van de ontvanger

€ 0,90 per transactie

SEPA-betalingen per transactie bij onvolledige betalingsgegevens

€ 30,00 per transactie

Geldoverboekingsdienst (binnen SEPA)

Geldoverboeking tussen Coinmotion-klanten per transactie

€ 0,00

Geldoverboekingen vanuit Coinmotion (SEPA) per overboeking

Betaling is een uitgevoerde transactie in euro’s binnen de eurobetalingsruimte

 

Rekeningnummer van ontvanger is een IBAN-nummer en

betalingsgegevens bevatten BIC/SWIFT-code van de bank van de ontvanger

€ 0,90 per transactie

Geldoverboekingen vanuit Coinmotion per transactie bij onvolledige betalingsgegevens

€ 30,00 per transactie

Kosten voor Coinmotion-kredietrekening

Rentepercentage op krediet

5% per account

Maximale kredietbedrag

€ 2000

Kosten voor Coinmotion-prepaidkaart

 

Kosten voor gebruik van de kaart

Kosten voor uitgifte van de kaart

 

 

Bestelkosten voor fysieke kaart

€ 2,50

Bestelkosten voor virtuele kaart

€ 0

Vervangen kwijtgeraakte/gestolen kaart

€ 7,50

Kosten voor transacties met de kaart

 

 

Geldopname bij geldautomaat

€ 1,50

Verkooppunt

GRATIS

Saldo opvragen bij geldautomaat

€ 0,30

Geweigerde transactie bij geldautomaat

€ 0,30

Geweigerde transactie bij verkooppunt

€ 0,30

Kosten voor valuta omwisselen 

3%

Kosten voor kaart opwaarderen

 

 

Kaart opwaarderen 

GRATIS

Overige kosten

 

 

Kosten voor sluiten van account (annuleringskosten)

3%

Kosten voor inactief account (van toepassing nadat het account 6 maanden niet is gebruikt)

€ 2 per maand

Limieten

Bedragen voor kaart opwaarderen

Maximumbedrag per jaar:

€ 20.000

 

Maximumbedrag per maand:

€ 5000

 

Minimumbedrag per opwaardering:

€ 10

 

Maximumbedrag per opwaardering:

€ 500

Maximale saldo op kaart

 

€ 12.000

Geldopnames bij geldautomaat

Maximumbedrag per dag:

€ 300

 

Maximumaantal per dag:

2

Transacties bij verkooppunten

Maximumbedrag per maand:

€ 6000

 

Maximumbedrag per dag:

€ 1500

 

Maximumaantal per dag:

10