Servicevoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van Coinmotion

••••••••••

Bijgewerkt op 20 januari 2021

Welkom bij Coinmotion, waarmee u cryptocurrency en fiatgeldhttps://coinmotion.com/ kunt storten en opnemen en cryptocurrency kunt kopen, verkopen en bewaren (hierna ‘Service’ genoemd). Coinmotion wordt geëxploiteerd door een Finse besloten vennootschap, Coinmotion Oy (bedrijfs-ID: 2469683-1), met een hoofdkantoor te Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä, Finland (hierna ‘we’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’, of ‘bedrijf’ genoemd).

Voordat u de service kunt gebruiken of een account op Coinmotion (hierna ‘account’ genoemd) kunt aanmaken, moet u deze servicevoorwaarden en ons privacybeleid accepteren, die hierna samen een ‘overeenkomst’ worden genoemd.

De service is momenteel niet beschikbaar voor de staatsburgers en ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika, wegens de zware regelgeving van de FATCA.

WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN PER 20-01-2021

Deze servicevoorwaarden zijn op 20-01-2021 bijgewerkt met de volgende wijzigingen, die van kracht worden op 20-01-2021 voor gebruikers die eerder dan deze wijzigingen zijn geregistreerd. Voor nieuwe gebruikers zijn deze voorwaarden up-to-date.

1. AANVAARDING VAN DE OVEREENKOMST

Deze overeenkomst is een elektronisch contract waarin de juridisch bindende voorwaarden zijn vastgelegd die u moet accepteren om de service te gebruiken.

Deze overeenkomst kan indien nodig worden gewijzigd. We kunnen dit doen om verschillende redenen, bijvoorbeeld in navolging van veranderingen van de wetgeving of wettelijke vereisten, nieuwe functies of veranderingen in de bedrijfsvoering. De meest recente versie van deze overeenkomst wordt op de service gepubliceerd en u dient regelmatig te controleren wat de meest recente versie is. De meest recente versie is de versie die van toepassing is. Als de wijzigingen materiële wijzigingen bevatten die van invloed zijn op uw rechten of verplichtingen, zullen we u op redelijke wijze op de hoogte stellen van de wijzigingen, mogelijk door middel van een kennisgeving via de service of via e-mail. Dertig (30) dagen nadat wij u van wijzigingen op de hoogte hebben gesteld, worden deze wijzigingen van kracht. Er kan een kortere periode gehanteerd worden als de wijziging het gevolg is van een wetswijziging of een besluit van de overheid. Als u de service blijft gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, wordt aangenomen dat u deze wijzigingen hebt geaccepteerd. Gaat u niet akkoord met deze wijzigingen, dan mag u de service niet gebruiken en als u een account hebt, moet u uw account verwijderen.

De overeenkomst kan eenzijdig door het bedrijf worden gewijzigd en beëindigd om de redenen die gespecificeerd zijn in artikel 14 (zie ‘Beëindiging van deze overeenkomst’).

2. GESCHIKTHEID

U moet ten minste 18 jaar oud zijn om gebruik te kunnen maken van de service of om een account te kunnen aanmaken. Door een account aan te maken en/of de service te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u een bindend contract met ons kunt sluiten, dat u geen persoon bent die onder enige wet uitgesloten is van het gebruik van de service en dat u zich zult houden aan deze overeenkomst en alle toepasselijke lokale, regionale, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften.

3. EEN ACCOUNT AANMAKEN OP COINMOTION EN HET RECHT OP INFORMATIE WANNEER U DE SERVICE GEBRUIKT ZONDER ACCOUNT

Als u een account wilt aanmaken, moet u zich registreren, een accountnaam kiezen en een wachtwoord instellen. U kunt een account aanmaken door op de registratielink te klikken en de gevraagde informatie op te geven. Om uw account te kunnen gebruiken, moet u de account bevestigen door op de link te klikken die automatisch naar het door u opgegeven e-mailadres wordt verzonden.

Wanneer u een account aanmaakt of de service gebruikt zonder een account, machtigt u ons om toegang te krijgen tot bepaalde informatie over u en deze te gebruiken. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over de informatie die we over u verzamelen en hoe we deze gebruiken.

4. GEBRUIK VAN DE SERVICE

U kunt de service gebruiken om cryptocurrency en fiatvaluta te deponeren en op te nemen en cryptocurrency te kopen, verkopen en te bewaren. Omdat we ons houden aan relevante wetgeving tegen het witwassen van geld of het financieren van terrorisme (hierna ‘antiwitwas’ genoemd) volgen, passen we verschillende vormen van antiwitwasbeleid toe. Dit beleid omvat bijvoorbeeld het Know Your Customer-beleid (hierna ‘KYC’ genoemd), wat inhoudt dat we van u eisen dat u ons specifieke informatie over uzelf verstrekt.

We kunnen gebruikmaken van de identificatie van de verificatiediensten die door een andere derde partij worden geleverd (bijv. TUPAS of gelijkwaardig).

Fiatvaluta storten

U kunt fiatvaluta in onze service storten op uw fiduciair saldo (hierna ‘saldo’ genoemd) om cryptocurrency te kopen. U kunt fiatvaluta op uw account storten door middel van een SEPA-overschrijving, S-Bank, Sofort of creditcard. Als u fiatvaluta stort, duurt het normaal tussen de 0-3 werkdagen voordat de storting in uw saldo te zien is.

Voordat u fiatvaluta op uw saldo stort, moet u een stortingsbericht aan ons doorgeven (hierna ‘betalingsmelding’ genoemd) waarin u ons de juiste betalingsgegevens moet verstrekken (hierna ‘betalingsgegevens’ genoemd). Als u de betalingsmelding niet uitvoert en betalingsgegevens aan ons verstrekt voordat u fiatvaluta op uw saldo stort, zal de storting die in uw saldo wordt weergegeven waarschijnlijk vertraging oplopen of mislukken.

Als u fiatvaluta naar ons overmaakt zonder ons de betalingsmelding en de betalingsgegevens te verstrekken, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen via e-mail ([email protected]), anders kunnen we uw storting mogelijk niet uitvoeren en/of de storting aan u terugbetalen.

Cryptocurrency storten

U kunt cryptocurrency in onze service storten op uw cryptosaldo (hierna ‘cryptosaldo’ genoemd), dat toegankelijk is via uw account. U mag alleen cryptocurrency storten die de service momenteel ondersteunt. Als u cryptocurrency’s stort die niet door de service worden ondersteund, is er een hoog risico dat u het gestorte bedrag in zijn geheel verliest. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan wanneer u cryptocurrency’s op de service stort die de service niet ondersteunt.

In het geval dat u cryptocurrency op de service stort die de service niet ondersteunt, moet u ons onmiddellijk per e-mail ([email protected]) op de hoogte brengen van de kwestie.

Fiatvaluta opnemen

U kunt fiatvaluta van uw saldo overmaken naar uw bankrekening, bijvoorbeeld nadat fiatvaluta op uw saldo bijgeschreven is uit de verkoop van cryptocurrency. U bent verantwoordelijk voor eventuele verliezen die kunnen optreden wanneer u fiatvaluta opneemt.

Aangezien het opnemen van fiatvaluta uit de service afhankelijk is van verschillende antiwitwaskwesties, erkent en accepteert u dat de opnamen na het opnameverzoek enkele uren of zelfs langer kunnen duren of geweigerd kunnen worden als we ernstige antiwitwasrisico’s bij de opname vaststellen. U accepteert dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die voortvloeit uit de tijdsduur of weigering van de opname.

Cryptocurrency opnemen

U kunt cryptocurrency’s van uw cryptosaldo opnemen. U bent verantwoordelijk voor eventuele verliezen die kunnen optreden wanneer u cryptocurrency’s opneemt (bijv. door cryptocurrency naar het verkeerde adres te verzenden of naar een andere dienstverlener die het verzenden van cryptocurrency niet ondersteunt).

Aangezien het opnemen van cryptocurrency afhankelijk is van verschillende antiwitwaskwesties, erkent en accepteert u dat de opnamen na het opnameverzoek enkele uren of zelfs langer kunnen duren of geweigerd kunnen worden als we ernstige antiwitwasrisico’s bij de opname vaststellen. U accepteert dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die voortvloeit uit de tijdsduur of weigering van de opname, zoals ontwaarding van beleggingsmiddelen door schommelingen in de wisselkoers.

Cryptocurrency kopen

U kunt cryptocurrency’s kopen via de service door ervoor te betalen met het fiatgeld op uw saldo. Zodra u met succes cryptocurrency hebt gekocht, ontvangt u de gekochte cryptocurrency in uw cryptosaldo.

Onze service maakt gebruik van verschillende cryptobeurzen om u de best mogelijke prijs te bieden.

Cryptocurrency verkopen

Wanneer u cryptocurrency’s verkoopt via de service, ontvangt u in ruil daarvoor  fiatgeld op uw saldo.

De snelheid waarmee fiatgeld naar uw bankrekening wordt overgemaakt is afhankelijk van:

 • het bedrag aan fiatgeld dat wordt opgenomen;
 • de antiwitwasrisico’s in verband met de opname;
 • de informatie die u ons verstrekt;
 • de duur van onze overeenkomst;
 • de eigen verwerkingstijd van banken voor fiattransacties; en
 • andere zaken die hiermee verband houden.

Wanneer we een verzoek ontvangen om fiatgeld op te nemen als resultaat van de verkoop van cryptocurrency’s, evalueren we zorgvuldig de antiwitwasrisico’s die verband houden met de opname. Daarbij maken we gebruik van diverse diensten die ons helpen antiwitwasrisico’s vast te stellen, van de expertise van ons personeel en van andere gerelateerde maatregelen. Als we eventuele antiwitwasrisico’s vaststellen, weigeren we de opname. Als we een opnameverzoek afwijzen, zullen we contact opnemen met de persoon die fiatgeld wil opnemen en ons antiwitwasbeleid in deze situatie toepassen.

U erkent en stemt ermee in dat het bedrijf geen verantwoordelijkheid draagt voor enige directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit een langere duur of het weigeren van de opname van fiatvaluta.

Cryptocurrency bewaren

U kunt cryptocurrency’s via onze service bewaren in uw cryptosaldo. U kunt alleen cryptocurrency’s bewaren die door onze service worden ondersteund. U kunt ook gebruikmaken van onze kluisservice, die een extra beveiligingslaag biedt, om uw cryptocurrency’s te bewaren. Het gebruik van de kluis kost 1 euro per maand, ongeacht het bedrag dat wordt bewaard. De vergoeding wordt afgetrokken van de opgeslagen tegoeden in cryptocurrency tegen de actuele prijs van de desbetreffende cryptocurrency.

Uw verantwoordelijkheid bij het gebruik van de service

U erkent en stemt ermee in dat u: (i) verantwoordelijk bent voor alle directe en indirecte kosten die worden veroorzaakt door het gebruik van de service; (ii) zich volledig zult houden aan deze overeenkomst, andere richtlijnen en instructies die door ons worden verstrekt met betrekking tot de service; (iii) deze service alleen kan gebruiken in overeenstemming met de wet en ethische praktijken; (iv) zich zult onthouden van handelingen die resulteren of kunnen resulteren in antiwitwasrisico’s; (v) ons voldoende identificatie moet verschaffen om de service te kunnen gebruiken; (vi) verantwoordelijk bent voor de verwerving, functionaliteit en passende bescherming van eventuele apparatuur, verbindingen en software die nodig zijn om de service te gebruiken; en (vii) verantwoordelijk bent voor andere vergelijkbare zaken.

Aan ons betaalde commissie

Voor transacties van fiatgeld -> cryptocurrency en van cryptocurrency -> fiatgeld worden transactiekosten van 2% in rekening gebracht. Voor het opnemen van fiatgeld naar uw bankrekening wordt ook een vast tarief van € 0,90 in rekening gebracht. Bij het storten van geld via creditcard zijn de kosten 4%. Het minimale bedrag aan fiatgeld dat de klant kan opnemen, is 10 euro. Daarnaast kunnen we actieve handelaren grote volumekortingen bieden.

5. TERMIJN EN BEËINDIGING

Deze overeenkomst blijft onverminderd van kracht zolang u de service gebruikt of een account hebt. U kunt uw account op elk moment en om welke reden dan ook opzeggen door de instructies bij ‘Instellingen’ in de service te volgen. Het bedrijf mag naar eigen inzicht uw account of transactie op elk moment zonder kennisgeving opzeggen of opschorten als het bedrijf van mening is dat u deze overeenkomst hebt geschonden. Bij een dergelijke beëindiging of opschorting hebt u geen recht op terugbetaling van ongebruikte kosten. Nadat uw account opgezegd is of u de service hebt gebruikt, wordt deze overeenkomst beëindigd, met uitzondering van de volgende bepalingen die dan nog steeds van toepassing zijn: artikel 8 en artikels 12-18.

6. ACCOUNTBEVEILIGING

Uw account en wachtwoord zijn persoonlijk en mogen niet aan derden worden overhandigd of anderszins aan derden worden bekendgemaakt.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de inloggegevens die u gebruikt om u aan te melden bij Coinmotion of persoonlijke gegevens wanneer u de service gebruikt vertrouwelijk blijven en u bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die met gebruik van deze inloggegevens plaatsvinden. U gaat ermee akkoord het bedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige openbaarmaking of onbevoegd gebruik van uw inloggegevens of persoonlijke gegevens door een bericht te sturen naar [email protected].

7. UW INTERACTIES MET ANDERE GEBRUIKERS

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor het gedrag van een gebruiker. Zoals vermeld in en zonder beperking van artikels 14 en 16 hieronder, zullen het bedrijf, zijn dochterondernemingen of zijn partners in geen geval (direct of indirect) aansprakelijk zijn voor enige verliezen of schade, of het nu gaat om directe schade, indirecte schade, algemene schade, speciale schade, schadevergoeding, vervolgschade en/of incidentele schade, die voortvloeien uit of verband houden met het gedrag van u of iemand anders in verband met het gebruik van de service, waaronder maar niet beperkt tot, de dood, lichamelijk letsel, emotionele nood en/of enige andere schade als gevolg van communicatie of ontmoetingen met andere gebruikers of personen die u via de service ontmoet.

8. EIGENDOMSRECHTEN

Het bedrijf is eigenaar van en behoudt alle eigendomsrechten op de service en op alle inhoud, handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die daaraan gerelateerd zijn. De service omvat het auteursrechtelijk beschermde materiaal, handelsmerken en andere eigen informatie van het bedrijf en zijn licentiegevers. U gaat ermee akkoord geen auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken of ander intellectueel eigendom of eigen informatie die via de service toegankelijk is, te kopiëren, te wijzigen, over te dragen, daarvan afgeleide werken te maken, te gebruiken of te reproduceren, zonder eerst de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf te hebben verkregen. U gaat ermee akkoord geen eigendomsvermeldingen in inhoud te verwijderen, te verdoezelen of anderszins te wijzigen, inclusief kennisgevingen over auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten.

9. INFORMATIE DIE U AAN ONS VERSTREKT

 • U verklaart en garandeert dat alle informatie die u verstrekt bij het aanmaken van uw account of het gebruik van de service accuraat en naar waarheid is en dat u alle door u verstrekte informatie die daarna onnauwkeurig, onvolledig, misleidend of onjuist wordt, onmiddellijk zult bijwerken.
 • U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het bedrijf alle informatie die u ons verstrekt als onderdeel van de service kan controleren en herzien, maar niet verplicht is deze te controleren of te herzien. Het bedrijf kan alle informatie, geheel of gedeeltelijk, verwijderen die naar eigen inzicht van het bedrijf deze overeenkomst schendt of die de reputatie van de service of het bedrijf kan schaden.
 • Uw gebruik van de service, inclusief alle informatie die u via de service verstrekt, moet voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. U gaat ermee akkoord dat het bedrijf toegang heeft tot uw accountgegevens, deze mag bewaren en openbaar mag maken in overeenstemming met het privacybeleid van het bedrijf.

10 VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de service niet op een manier gebruiken die schadelijk, misleidend, racistisch, oneerlijk, bedoeld om anderen lastig te vallen, illegaal of van een vergelijkbare aard is. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken alle juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die deze bepaling schendt, waaronder het verwijderen van de beledigende communicatie uit de service en het beëindigen of opschorten van de account van dergelijke overtreders.

U mag de service niet gebruiken in een land dat het kopen, verkopen en bewaren van cryptocurrency’s heeft verboden, geweigerd of op een andere manier heeft geblokkeerd.

11. ONDERBROKEN OPDRACHTEN

Als een opdracht van een klant in strijd is met onze servicevoorwaarden of als de opdracht om andere redenen wordt geannuleerd, wordt de klant gevraagd informatie te verstrekken om het geld te kunnen terugstorten. Het geld wordt dan teruggestort nadat de klant de vereiste informatie heeft verstrekt.

Als het geld als gevolg van onvoldoende informatie of de aard van de opdracht niet naar de klant kan worden teruggestort en langer dan 90 dagen in bezit is van Coinmotion, worden administratiekosten in rekening gebracht. De kosten worden bepaald als een jaarlijks percentage van de totale waarde van het geld en worden elke maand berekend en in mindering gebracht. De administratiekosten zullen met ingang van december 2018 in rekening worden gebracht. Het jaarlijkse percentage van de kosten is 9,90% en wordt berekend op basis van de dagen dat het geld werkelijk beheerd is als de bestelling al meer dan 90 dagen geannuleerd is.

12. WIJZIGINGEN VAN DE SERVICE

Het bedrijf behoudt zich het recht voor de service (of enig deel daarvan) op elk moment tijdelijk of permanent te wijzigen of te beëindigen, met of zonder kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat het bedrijf niet aansprakelijk zal zijn jegens u of derden voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van de dienst. Ter bescherming van de integriteit van de service behoudt het bedrijf zich het recht voor om gebruikers van bepaalde IP-adressen naar eigen inzicht op elk gewenst moment de toegang tot de dienst te ontzeggen.

13. GEGEVENSBESCHERMING

Ons privacybeleid beschrijft de principes volgens welke we uw informatie mogen gebruiken.

14. BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST

Deze overeenkomst blijft van toepassing totdat deze door u of ons wordt beëindigd zoals hieronder beschreven, rekening houdend met wat in ons privacybeleid staat vermeld.

Als u uw juridische overeenkomst met ons wilt beëindigen, kunt u dit doen door (a) ons op elk gewenst moment daarvan op de hoogte te stellen of (b) uw accounts voor de service die u gebruikt volledig op te zeggen, indien we u deze optie aanbieden

We kunnen deze juridische overeenkomst met u te allen tijde beëindigen als:

 • u een bepaling van deze overeenkomst hebt overtreden, bijvoorbeeld door ons ontoereikende of valse informatie te verschaffen of door te handelen in strijd met toepasselijke wetgeving;
 • we daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • we op het punt staan de service niet langer te leveren aan gebruikers in het land waar u woont of waar u de service gebruikt;
 • de levering van de service aan u door ons, naar onze mening, niet langer commercieel levensvatbaar is; of
 • er andere gerelateerde redenen van toepassing zijn.

Wanneer deze overeenkomst beëindigd wordt, zullen alle wettelijke rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden waarvan u en het bedrijf hebben geprofiteerd, waaraan u en het bedrijf onderworpen geweest zijn (of die in de loop der tijd zijn opgebouwd terwijl de overeenkomst van kracht was) of waarvan aangegeven is dat ze voor onbepaalde tijd blijven bestaan, niet worden beïnvloed door deze beëindiging en blijven de bepalingen van artikel 17 voor onbepaalde tijd van toepassing op dergelijke rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden.

15. AFWIJZINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover toegestaan volgens toepasselijke wetgeving biedt het bedrijf de service aan in de huidige staat en in de huidige beschikbaarheid en geeft het bedrijf geen garanties van welke aard dan ook, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de service (inclusief alle inhoud die hierin is opgenomen), inclusief (zonder beperking) alle impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Het bedrijf verklaart of garandeert niet dat de service ononderbroken of foutloos zal zijn, veilig zal zijn of dat eventuele defecten of fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

Enig materiaal dat is gedownload of anderszins verkregen via het gebruik van de service, wordt naar eigen inzicht en op eigen risico geopend en u bent als enige verantwoordelijk voor en doet hierbij afstand van alle claims en rechtsvorderingen met betrekking tot schade aan uw apparaat, computersysteem, internettoegang, download- of weergaveapparaat, of verlies of beschadiging van gegevens die het gevolg zijn van of kunnen zijn van het downloaden van dergelijk materiaal.

Van tijd tot tijd kan het bedrijf meningen, adviezen, verklaringen, aanbiedingen of informatie of inhoud van derden beschikbaar stellen via de service. Alle inhoud van derden is de verantwoordelijkheid van de respectieve auteurs van dergelijke inhoud. Het bedrijf: (I) geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van inhoud van derden die via de service wordt geleverd en (II) kan de juistheid of betrouwbaarheid van enige mening, advies of verklaring die door een partij die in de service voorkomt, niet aannemen, onderschrijven of de verantwoordelijkheid ervoor aanvaarden. In geen geval zal het bedrijf of zijn dochterondernemingen verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade als gevolg van uw vertrouwen in informatie of andere inhoud die in de service gepubliceerd is of die aan of door gebruikers wordt doorgegeven.

Enig materiaal dat is gedownload of anderszins verkregen via het gebruik van de service, wordt naar eigen inzicht en op eigen risico geopend en u bent als enige verantwoordelijk voor en doet hierbij afstand van alle claims en rechtsvorderingen met betrekking tot schade aan uw apparaat, computersysteem, internettoegang, download- of weergaveapparaat, of verlies of beschadiging van gegevens die het gevolg zijn van of kunnen zijn van het downloaden van dergelijk materiaal.

16. LINKS

De service bevat mogelijk advertenties en reclameacties die door derden worden aangeboden en links naar andere websites of bronnen van derden. U erkent en stemt ermee in dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe websites of bronnen en dat het bedrijf geen goedkeuring verleent aan en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige inhoud, informatie, verklaringen, advertenties, goederen of diensten, of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen.

Uw correspondentie of zakelijke transacties met of deelname aan reclameacties van derden die in of via de service te vinden zijn, geschieden uitsluitend tussen u en deze derde partij. U erkent en stemt er verder mee in dat het bedrijf niet direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn voor enige schade of verlies veroorzaakt of naar beweerd wordt veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen in dergelijke inhoud, informatie, verklaringen, reclame, goederen of diensten of ander materiaal dat beschikbaar is op of via een dergelijke website of bron.

17. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover toegestaan volgens toepasselijke wetgeving zullen het bedrijf, zijn dochterondernemingen, zakenpartners, licentiegevers of serviceproviders in geen geval jegens u of enige derde persoon aansprakelijk zijn in verdere mate dan lichte nalatige aansprakelijkheid met betrekking tot enige indirecte schade, schade als gevolg van vertrouwen, vervolgschade, compensatoire schade, incidentele schade, speciale schade of schadevergoeding, waaronder maar niet beperkt tot winstderving, verlies van goodwill, schade door verlies, beschadiging of verlies van gegevens of programma’s, serviceonderbrekingen en de aanschaf van vervangende diensten, zelfs als het bedrijf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. In ieder geval zijn het bedrijf, zijn dochterondernemingen, licentiegevers of andere dienstverleners uitsluitend verantwoordelijk voor hun nalatigheid.

Tenzij anders nadrukkelijk in dit document vermeld, zal de aansprakelijkheid van de vennootschap jegens u om welke reden dan ook en ongeacht de vorm van de handeling, te allen tijde beperkt blijven tot schade door lichte nalatigheid, mocht er schade zijn.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van bepaalde schade niet toegestaan, waardoor sommige of alle uitsluitingen en beperkingen in dit artikel mogelijk niet op u van toepassing zijn.

18. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Uw contractuele relatie met het bedrijf volgens deze overeenkomst zal worden uitgelegd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Finland, zonder rekening te houden met de principes en regels daarvan inzake conflicterende wetgeving.

U en het bedrijf gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbank in de stad Helsinki, Finland, om juridische kwesties die voortvloeien uit deze overeenkomst op te lossen. Desalniettemin gaat u ermee akkoord dat het bedrijf nog steeds het recht zal hebben om een verzoek in te dienen voor een gerechtelijk bevel (of een gelijkwaardig soort urgente rechtsvordering) in enig rechtsgebied. Dit artikel beperkt niet uw wettelijke rechten als gebruiker die in een ander land dan Finland woont.

19. SCHADELOOSSTELLING DOOR U

U stemt ermee in het bedrijf, zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en zijn en hun functionarissen, vertegenwoordigers, partners en werknemers te vrijwaren van elke vorm van verlies, aansprakelijkheid, claim of vordering, inclusief redelijke honoraria van advocaten, die door derden aanhangig worden gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van of niet-naleving van deze overeenkomst (inclusief enige afwijking van uw verklaringen en hierin opgenomen garanties), alle berichten of informatie die u aan de service verstrekt, en de schending van enige wet of regelgeving door u.

20. KENNISGEVING

Het bedrijf kan kennisgevingen, waaronder berichten met betrekking tot wijzigingen in deze overeenkomst, met alle redelijke middelen aan u verstrekken, waaronder e-mail, sms, mms, tekstberichten of in de service gepubliceerde berichten. Dergelijke kennisgevingen kunnen mogelijk niet worden ontvangen als u deze overeenkomst schendt door op een onbevoegde manier toegang te krijgen tot de service. U gaat ermee akkoord dat u geacht wordt alle kennisgevingen te hebben ontvangen die u zou hebben ontvangen als u op een bevoegde manier toegang had verkregen tot de service.

21. RISICO’S MET BETREKKING TOT CRYPTOCURRENCY’S

Wanneer we statistieken of nieuws over cryptocurrency’s publiceren, is dergelijke informatie geen beleggingsadvies. We geven momenteel geen beleggingsadvies. U moet zelf beslissen over eventuele aankoop of verkoop van cryptocurrency’s. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enig verlies als gevolg van markt- of koersschommelingen.

We willen u eraan herinneren dat de handel in cryptocurrency’s altijd een hoog risico kent. Het risico om uw belegd vermogen te verliezen is groot. De prijs van cryptocurrency’s kan in zeer korte tijd sterk variëren. De stijging van de prijs verhoogt de waarde van de beleggingen en de daling van de prijs verlaagt de waarde van de beleggingen.

22. DIVERSEN

Als er verschillen zijn tussen de Finse en de Nederlandse gebruiksvoorwaarden, prevaleert de Finse versie boven de Nederlandse versie.

Tenzij anders overeengekomen, vormt deze overeenkomst de gehele juridische overeenkomst tussen u en het bedrijf en is deze van toepassing op uw gebruik van de service (met uitzondering van alle diensten die het bedrijf u op grond van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst kan verlenen) en vervangt deze overeenkomst alle eerdere overeenkomsten tussen u en het bedrijf met betrekking tot de service volledig.

Het is u niet toegestaan deze overeenkomst toe te wijzen, over te dragen of in sublicentie te geven tenzij u voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf hebt verkregen. Het bedrijf heeft het recht zijn rechten en verplichtingen volgens deze Overeenkomst zonder uw toestemming toe te wijzen, over te dragen of te delegeren.

U gaat ermee akkoord dat als het bedrijf geen wettelijke rechten of rechtsmiddelen uitoefent of afdwingt die in deze overeenkomst zijn opgenomen (of waarvan het bedrijf onder enig toepasselijk recht profiteert), dit niet zal worden beschouwd als een formele verklaring van afstand van de rechten van het bedrijf en dat deze rechten of rechtsmiddelen nog steeds beschikbaar zullen zijn voor het bedrijf.

Als een rechtbank die bevoegd is om over deze zaak te beslissen, bepaalt dat een bepaling van deze overeenkomst ongeldig is, wordt die bepaling uit deze overeenkomst verwijderd zonder dat dit gevolgen heeft voor de rest van de voorwaarden. De overige bepalingen blijven onverminderd geldig en afdwingbaar.

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Table of Contents

 

Tilaa uutiskirjeemme
Haluatko kuulla ensimmäisten joukossa tuoteuutuuksistamme, saada super hyper erikoistarjouksia sekä oppia kryptovaluuttasektorista lisää eksklusiivisten markkinaraporttiemme kautta? Haluaisimme lähettää sinulle sähköpostia silloin ja tällöin – ei kuitenkaan liian usein – eli jos haluat päästä etuihin kiinni, täytä tietosi alapuolelle. Pysytään yhteyksissä! Oletko jo Coinmotionin käyttäjä? Voit muuttaa tilaustasi myös tilin asetuksissa.
Tilaa uutiskirjeemme täyttämällä tietosi
Lisätietoja tietojen käsittelystä löydät tietosuojalausekkeestamme
Suscríbase al boletín de noticias
¿Quiere ser el primero en enterarse de nuestras novedades, recibir consejos y aprender más sobre el sector de las criptomonedas a través de informes exclusivos de mercado? Nos gustaría enviarle un email cada cierto tiempo. Para ello, es necesario cumplimentar los datos que hay a continuación.
¿Ya tiene cuenta? Puede gestionar su suscripción a través de la configuración de la cuenta.
Cumplimente sus datos aquí
Responsable del fichero: Coinmotion Oy. Finalidad: envío de información sobre productos y servicios propios al suscrito. Legitimación: consentimiento. Destinatarios: No se comunicarán los datos a terceros. Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede consultar información adicional y detallada en nuestra Política de Privacidad.
Subscribe to Coinmotion Newsletter
Would you like to be the first one to hear about our product updates, receive super hyper special offers and learn more about cryptocurrencies through our exclusive market reports? We are happy to send you an email every now and then – not too often – so please fill your information below. Let’s stay in touch! Are you already a Coinmotion user? You can also manage your subscription via account settings.
Subscribe now by filling your details here
Responsible for the file: Coinmotion Oy. Purpose: sending information about own products and services to the undersigned. Legitimation: consent. Recipients: The data will not be communicated to third parties. Rights: access, rectify and delete data, as well as other rights, as explained in the additional information. You can consult additional and detailed information in our Privacy Policy