Veelgestelde vragen over de Coinmotion-kredietrekening

Coinmotion-kredietrekening 

••••••••••

Wat is een Coinmotion-kredietrekening?

Met de Coinmotion-kredietrekening kunt u krediet tegen uw cryptovaluta’s opnemen. Uw cryptovaluta’s kunnen worden gebruikt als onderpand met een dekkingswaarde tot 50%, afhankelijk van de cryptovaluta die u bezit. Dit betekent dat het niet meer noodzakelijk is om uw cryptovaluta’s te verkopen. In plaats daarvan kunt u een lening in euro’s afsluiten door uw cryptovaluta als onderpand te gebruiken. U kunt het krediet bijvoorbeeld op de volgende manieren gebruiken:

 • Kort- of langlopend krediet voor uw dagelijkse aankopen of uitgaven gebruiken
 • Krediet verhogen om meer handelstransacties uit te voeren of aankopen met cryptovaluta te doen
 • Met uw Coinmotion-prepaidkaart krediet voor uw dagelijkse aankopen overschrijven (binnenkort beschikbaar)

Kosten

We hebben ervoor gezorgd dat de kosten zijn zeer transparant en overzichtelijk zijn. Over het uitstaande saldo van uw kredietrekening wordt dagelijks rente opgebouwd. Het rentepercentage wordt elke dag op basis van het hoogste kredietsaldo bepaald. De opgebouwde rente wordt op de eerste dag van elke maand of gedurende de maand tegelijkertijd met de aflossing van de lening in rekening gebracht. Ten eerste wordt geprobeerd om de rente van het saldo in euro’s op uw Coinmotion-account af te schrijven. Als dit niet mogelijk is, wordt het bedrag aan uw totale kredietbedrag toegevoegd. Er zijn geen kosten aan het gebruik van de kredietfunctie verbonden, behalve de rente op het uitstaande kredietsaldo. U kunt naar ‘informatie over kredietrekening’ gaan om alle transacties via uw kredietrekening te bekijken. Op het Coinmotion-platform kunt u uw krediet overschrijven en flexibel aflossen. Het rentepercentage wordt op basis van de prijslijst van Coinmotion bepaald.

Dekkingswaarden

Stel dat u een krediet ter waarde van € 2000 wilt opnemen. Uw cryptovaluta heeft een dekkingswaarde die afhankelijk van de cryptovaluta die als onderpand wordt gebruikt van 30% tot 50% varieert. Bitcoins hebben bijvoorbeeld een dekkingswaarde van 50%. Dit betekent dat de dekkingswaarde € 2000 is als u bitcoins ter waarde van € 4000 op uw kredietrekening stort. Met dit bedrag aan onderpand kunt u het maximale kredietbedrag van € 2000 naar het saldo in euro’s op uw Coinmotion-account overschrijven en naar eigen inzicht gebruiken.

Dekkingswaarden van verschillende cryptovaluta’s:

 • BTC: 50%
 • ETH: 30%
 • XRP: 30%
 • XLM: 30%
 • LTC: 30%

Wat is de lening-/waarderatio?

De lening-/waarderatio wordt uitgedrukt als een percentage en wordt berekend door het opgenomen kredietbedrag door de huidige waarde in euro’s van het onderpand te delen.

Voorbeeld:

 • Het bedrag van het opgenomen krediet is € 1000
 • De waarde in euro’s van de cryptovaluta’s die zijn gebruikt als onderpand is € 2000
 • Lening-/waarderatio: € 1000 / € 2000 = 50%

Vanwege de afzonderlijke kenmerken van verschillende cryptovaluta’s, zoals het risicoprofiel, heeft elke cryptovaluta een specifieke dekkingswaarde. Bitcoin is de meest gevestigde cryptovaluta en heeft de hoogste dekkingswaarde. U hoeft de dekkingswaarde van verschillende cryptovaluta’s echter niet zelf te berekenen omdat wij dit automatisch voor u doen. De dekkingswaarden van alle cryptovaluta’s die u op de kredietrekening hebt gestort, worden automatisch bij het totale beschikbare kredietbedrag op uw kredietrekening opgeteld. Aan de hand van dit bedrag weet u wat uw lening-/waarderatio is en welk kredietbedrag beschikbaar is en op elk moment kan worden opgenomen.

Als de waarde stijgt van een cryptovaluta die als onderpand is gebruikt, kunt u nog steeds van deze waardestijging profiteren. Wanneer de waarde stijgt van de cryptovaluta die als onderpand is gebruikt, kunt u de extra dekkingswaarde naar uw account voor cryptovaluta overschrijven of meer krediet opnemen. Als de waarde aanzienlijk daalt van de cryptovaluta die u als onderpand hebt gebruikt, moeten we u mogelijk vragen om meer dekkingswaarde aan uw kredietrekening toe te voegen. In het slechtste geval moeten we mogelijk een deel van of het volledige onderpand liquideren. Voor meer informatie kunt u naar de sectie ‘risico’s’ gaan.

Hoe kan ik mijn kredietrekening activeren?

U kunt uw kredietrekening activeren door naar het Coinmotion-platform te gaan en het tabblad ‘kredietrekening’ te openen. Om de kredietrekening voor de eerste keer te kunnen activeren, dient u een kredietovereenkomst te ondertekenen. Nadat u de voorwaarden en huidige servicekosten voor de kredietrekening hebt geaccepteerd en de Europese standaardvoorwaarden voor consumentenkrediet hebt gelezen, wordt er een kredietrelatie tussen de klant en Coinmotion tot stand gebracht. Voor het activeren van de rekening is geen gedeeltelijke of volledige opname van het krediet vereist. De kredietovereenkomst zorgt er alleen voor dat de kredietlimiet wordt geactiveerd en u het maximale kredietbedrag kunt gebruiken dat in de prijslijst wordt vermeld (maximaal € 2000). Zodra u de rekening hebt geactiveerd, kunt u flexibel gebruik van uw kredietrekening maken. Er worden pas kosten in rekening gebracht nadat u krediet hebt opgenomen.

Hoe kan ik krediet opnemen?

De cryptovaluta’s die u op de kredietrekening stort, kunnen automatisch als onderpand worden gebruikt. De dekkingswaarden van de verschillende cryptovaluta’s worden bij elkaar opgeteld en op de kredietpagina als ‘totale dekkingswaarde’ getoond. Tot de totale dekkingswaarde van de kredietrekening, kunt u krediet tegen uw cryptovaluta’s opnemen. Zodra u de kredietovereenkomst hebt goedgekeurd, kunt u het kredietbedrag dat kan worden opgenomen naar het saldo in euro’s op uw Coinmotion-account overschrijven. Het krediet kan in meerdere termijnen worden opgenomen en fungeert als doorlopende kredietlimiet. U kunt flexibel krediet opnemen als de dekkingswaarde toereikend is. Daarna kunt het saldo in euro’s op uw account naar eigen inzicht gebruiken.

Aflossing en prijsveranderingen van cryptovaluta

U kunt uw krediet op elk moment geheel of gedeeltelijk aflossen. U kunt de cryptovaluta die als onderpand zijn gebruikt op elk moment van uw kredietrekening naar uw Coinmotion-accounts voor cryptovaluta’s overschrijven als het niveau van uw totale kredietwaarde toereikend is. U hoeft uw krediet niet maandelijks af te lossen. Alleen de opgebouwde rente wordt maandelijks op de eerste dag van de maand van het saldo in euro’s op uw Coinmotion-account afgeschreven. Als er onvoldoende saldo in euro’s op uw Coinmotion-account staat om de rente op de eerste dag van de maand in rekening te brengen, wordt de rente toegevoegd aan het kredietbedrag (gekapitaliseerd) en later afgeschreven. Gekapitaliseerde rente wordt aan het einde van elk kalenderjaar in rekening gebracht door een overeenkomstig deel van het onderpand te liquideren. Voor meer informatie over prijsveranderingen en het liquideren van cryptovaluta kunt u naar de sectie ‘risico’s’ gaan.

Voordelen

Met de kredietrekening kan uw onderpand nog steeds in waarde stijgen omdat u uw cryptovaluta niet hoeft te verkopen om een saldo in euro’s te kunnen opnemen. Als u de kredietrekening gebruikt om nieuwe investeringen in cryptovaluta te doen, kunt u ook gebruik van de hefboomwerking maken.

Risico’s

Coinmotion toont in real time de kredietwaardigheid van uw cryptovaluta’s die als onderpand zijn gebruikt. Als de waarde in euro’s van uw cryptovaluta’s die als onderpand zijn gebruikt na een marktcorrectie daalt, zal Coinmotion automatisch een herinnering per e-mail sturen met het verzoek om de prijsveranderingen te volgen en corrigerende maatregelen te nemen om te voorkomen dat het onderpand wordt geliquideerd. Coinmotion stuurt een herinnering als de lening-/waarderatio hoger dan 60% en/of 70% is. U kunt uw kredietwaardigheid verbeteren door het saldo in euro’s op uw Coinmotion-account te gebruiken om het krediet af te lossen of door meer cryptovaluta als onderpand op de kredietrekening te storten.

Coinmotion zal een deel van het onderpand automatisch liquideren als de lening-/waarderatio 80% bereikt. In dat geval wordt het onderpand geliquideerd en wordt het krediet automatisch afgelost totdat de kredietratio 70% is. Ook als u de rente op uw krediet niet maandelijks heeft afgelost (de rente is in het leenkapitaal gekapitaliseerd), wordt het onderpand elk jaar slechts voor het overeenkomstige deel van de rente geliquideerd. Het onderpand wordt uitsluitend en exclusief voor het aflossen van krediet geliquideerd. OPMERKING: In geval van een plotselinge waardedaling van cryptovaluta kunnen meerdere opeenvolgende liquidaties van het onderpand ertoe leiden dat het krediet volledig met onderpand wordt afgelost, maar het onderpand geen dekkingswaarde meer heeft.

Daarentegen kan de dekkingswaarde vanwege de waardestijging van cryptovaluta ook aanzienlijk stijgen. In dat geval kan het beschikbare kredietbedrag toenemen totdat de dekkingswaarde het maximale kredietbedrag bereikt. De dekkingswaarde van de cryptovaluta’s op uw kredietrekening wordt in real time bepaald. In dat geval kunt u van de toegenomen dekkingswaarde profiteren door het kredietbedrag te verhogen tot het maximale kredietbedrag dat momenteel € 2.000 per klant is.

Prijslijst

 • Rentepercentage op krediet: 9 % per account
 • Maximale kredietbedrag: € 2000

Terminologie

Lening-/waarderatio: Deze ratio drukt de verhouding uit tussen leningen en de waarde van uw onderpand (dekkingswaarde). Het percentage geeft aan hoeveel van de dekkingswaarde als lening is opgenomen.

Totale kredietwaarde: De totale waarde die uw cryptovaluta’s als onderpand hebben om krediet te kunnen opnemen.

Totale dekkingswaarde: Het maximale kredietbedrag van de cryptovaluta’s die u als onderpand hebt gebruikt door ze naar uw kredietpagina over te schrijven.

Kredietsaldo: Het totale krediet dat in gebruik is.

Account in euro’s: Uw Coinmotion-account dat euro’s bevat.

Kredietpagina: De hoofdpagina voor leningen tegen onderpand.

Kredietlimiet: Het kredietbedrag dat wij op basis van uw onderpand kunnen verstrekken.

Maximale kredietbedrag: Het maximale kredietbedrag dat momenteel per klant beschikbaar is.