Litecoin

Litecoin är ett snabbare alternativ till Bitcoin

Innehållsförteckning

••••••••••

Litecoin är en av de mest etablerade av de så kallade altmynten: alternativa kryptovalutor baserade på Bitcoin-kod. Det är bland de mest ansedda och kända altmynten och en av de mest lovande kandidaterna som Bitcoin-alternativ.

Litecoin utvecklades av en före detta Google-ingenjör, Charlie Lee år 2011. Lee planerade för att skapa en ny, förbättrad version av Bitcoin Code som skulle vara snabbare och smidigare i finansiella transaktioner av mindre värde. LTC släpptes med den första vågen av alternativa kryptovalutor. De flesta av den första generationens altmynt vissnade bort och dog ut, men Litecoin går fortfarande bra. LTC har byggt upp en respektabel community av användare, kodare och experter.

Litecoin är baserat på Bitcoin

Bitcoin är baserat på öppen källkod. Det betyder att hela koden är öppen för alla att läsa, kopiera och ändra. Detta har gjort det enkelt att skapa nya Bitcoin-baserade kryptovalutor, vilket i sin tur har lett till en enorm mängd olika kryptovalutor och blockkedjeprojekt. Liksom många andra altmynt och blockkedjeprojekt är även LTC baserat på Bitcoin.

Litecoin-transaktioner hanteras och säkras i princip på samma sätt som Bitcoin-transaktioner. Nya Litecoins skapas via bevis-på-arbete (PoW)-mining, precis som i Bitcoin. Användare håller sig gömda bakom sina pseudonyma plånböcker samtidigt som transaktioner registreras på en offentlig blockkedja. Om du förstår grunderna med Bitcoin, förstår du även grunderna med LTC.

På grund av likheterna mellan Litecoin och Bitcoin, är det lätt att använda Litecoin för alla som har använt Bitcoin. Litecoin-plånböcker är nästan identiska med Bitcoin-plånböcker både i hur de fungerar och hur de ser ut. Precis som med Bitcoin finns det flera olika typer av Litecoin-plånbokslösningar, allt från webbaserade plånböcker till hårdvaru- och pappersplånböcker. Olika LTC-tjänster är också mycket lika Bitcoin-tjänster och därmed bekanta för Bitcoin-användare.

Litecoin-applikationer är vanligtvis ungefär som Bitcoin-applikationer. Till exempel ser Litecoin-referensprogrammet Litecoin Core ut och fungerar nästan identiskt med Bitcoin Core.

Litecoin är mer slimmat och snabbare

Det tar ungefär 10 minuter att generera ett Bitcoin-block. Med Litecoin genereras dessa block ungefär fyra gånger snabbare då ett block genereras varje 2,5 minut. Det innebär att Litecoin-transaktioner är märkbart snabbare och billigare än Bitcoin-transaktioner. Litecoin kan uppnå hastigheter på till och med fyra gånger snabbare än Bitcoin.

Med transaktioner av större värde rekommenderas det vanligtvis att användare väntar på minst två bekräftelser innan de litar på att pengarna har kommit fram säkert. Beroende på transaktionskostnader kan detta ta cirka 20 minuter. Med Litecoin gäller samma rekommendation, men på grund av de snabbare blockgenereringstiderna tar det bara cirka 5 minuter för två bekräftelser. Detta gör Litecoin mer lämpligt för snabbare transaktioner.

Naturligtvis är snabbare transaktioner och snabbare blockgenerering inte problemfritt. Eftersom Litecoin-blockkedjan växer snabbare än Bitcoin, har den potential att bli tyngre och större än Bitcoins blockkedja. För närvarande har detta problem dock inte aktualiserats, eftersom storleken på hela Bitcoin-blockkedjan är över 170 gigabyte, medan blockkedjan för Litecoin endast är 36 gigabyte.

Det maximala antalet Bitcoins som någonsin kommer att existera är förutbestämt till 21 miljoner. Detta antal kan aldrig överstigas. Eftersom Litecoin har konstruerats specifikt för mindre, mindre värdefulla transaktioner, är det maximala antalet Litecoins 84 miljoner. Det större utbudet av Litecoins gör att priset på Litecoin bör hålla sig lägre än Bitcoins. Det kan vara omöjligt för de flesta att äga en Bitcoin, men det är fortfarande möjligt för vem som helst att köpa en Litecoin.

Där Bitcoin är “Internetguld” är Litecoin “Internetpengar”.

Scrypt håller mining i schack

Ett av huvudproblemen som Litecoin skapades för att svara på var problemet med att koncentrera mining. Bitcoin-mining har blivit oerhört svårt och det är nästan omöjligt för en allmän att starta något rimligt Bitcoin-miningföretag. Miningen är koncentrerad till enorma hallar fulla av specialiserad mining-utrustning som arbetar dag och natt för att knäcka Bitcoins krypterade mysterier. Även om Bitcoin är ett distribuerat system, är mining av Bitcoin inte det.

Denna monopolisering av mining kan orsaka flera olika typer av problem. Miners kan frestas att använda sin kraft till sin egen fördel även om det inte skulle vara den bästa lösningen för nätverket som helhet. Det senaste ASICBoost-fallet är ett bra exempel på detta: en mining-pool använde en teknik för att uppnå orättvisa fördelar i mining trots att den täppte igen blockkedjan med tomma block.

Litecoin försöker lösa detta problem genom att ändra algoritmen som används för mining. Bitcoin använder en algoritm som kallas för SHA-256 medan Litecoin använder en algoritm som kallas för Scrypt. Den huvudsakliga skillnaden mellan SHA-256 och Scrypt är hur de matematiska problemen löses. Scrypt är ett så kallat “minnesintensivt problem”, vilket innebär att för att lösa Scrypt-baserade problem krävs en stor mängd RAM istället för ren beräkningskapacitet.

I praktiken betyder detta att det i allmänhet är svårare och dyrare att skapa specialiserad ASIC-miningutrustning för Litecoin. ASIC-miners ger också mindre fördelar jämfört med miners som använder icke-ASIC-utrustning. Detta innebär att investering i Litecoin ASIC-miners är mindre lönsamt än investering i Bitcoin ASIC-miners. Detta har minskat effekten av minings “kapprustning” avsevärt. Även om vi har sett flera nya Litecoin ASIC-miners under de senaste åren, är Litecoin-mining fortfarande närmare slutanvändaren än Bitcoin-mining.

Litecoin-communityn är mindre konservativ

Det finns enorma mängder resurser bakom Bitcoin. Investerare har lagt miljarder på drottningen av kryptovalutor och olika företag, banker, stater och andra institutioner använder miljoner på efterforskning och utveckling av Bitcoin-teknologier. Bitcoin tros till och med kunna revolutionera hela det monetära systemet.

Detta enorma ansvar och makt har gjort Bitcoin-communityn lite konservativ. Den vanliga inställningen till olika förbättringsförslag är kritisk och dömande. För att en förbättring ska bli en del av Bitcoin måste den genomgå en intensiv period av testning, efterforskning och debattering. Denna process kan ta flera år även om förslaget är bra. Denna konservatism är såklart inte dålig i sig, för den har inneburit att Bitcoin har kunnat växa stadigt och säkert som både ekonomisk infrastruktur och teknologi.

Eftersom det finns mycket mindre politisk och ekonomisk tyngd bakom Litecoin, har dess utvecklingsteam kunnat manövrera mer fritt och med mindre risker. Naturligtvis granskar LTC-communityn varje förbättringsförslag noggrant och kritiskt, och denna communityn tenderar också att vara mindre konservativ och mer öppen för nya idéer. Till exempel implementerades SegWit-skalningsuppdateringen på Litecoin innan den implementerades på Bitcoin. Faktum är att den framgångsrika implementeringen av Litecoins SegWit var en av nyckelfaktorerna som säkrade vägen till Bitcoins SegWit-uppdatering.

Om varslen är korrekta är det mycket troligt att Litecoin kommer att fortsätta vara den här typen av “testlaboratorium” för Bitcoin. Till exempel verkar det möjligt att de framtida Lightning-nätverksteknologierna kommer att testas först på LTC innan de ser en vanlig adaptering på Bitcoin. Utvecklingen av Litecoin främjar även utvecklingen av Bitcoin.

Framtiden för Bitcoin och Litecoin

Även om LTC är överlägsen Bitcoin på många sätt så är det osannolikt att det helt kommer att ersätta Bitcoin, och det är inte heller Litecoins syfte. En av de många fördelarna med kryptovalutor framför traditionell valuta är att kryptovalutor kan programmeras till att ha olika attribut och egenskaper. En kryptovaluta kan vara bättre lämpad för att hantera vissa uppgifter, medan en annan skulle vara bättre för en annan uppgift. Flera olika kryptovalutor innebär också att även om vissa enskilda kryptovalutor skulle misslyckas, så kommer det inte att innebära slutet på fenomenet.

Bitcoin och Litecoin tjänar olika syften. Folk investerar i Bitcoin, eftersom det är ett kraftfullt sätt att skydda sig mot marknadsfluktuationer och ekonomisk turbulens. För många är Bitcoin besläktat med guld. Kraften i Bitcoins ekosystem och dess oberoende av politiska och ekonomiska institutioner gör det till ett användbart fristadsinstrument. Å andra sidan används Bitcoin inte så mycket i vardagliga transaktioner.

LTC skapades för syftet av små och snabba transaktioner och därmed för att användas i mer vardagliga köp. Snabbare transaktioner och lägre kostnader gör Litecoin bättre lämpad för mikrobetalningar, donationer och småköp.

Eftersom det är möjligt att göra tekniska framsteg för Litecoin, vilket skulle vara mycket svårt att implementera på Bitcoin, har Litecoin potentialen att utvecklas snabbare än Bitcoin. Eftersom Bitcoin och Litecoin i grunden fungerar på samma sätt kan dessa tekniska fördelar enkelt kopieras även till Bitcoin. Litecoin kan fungera som en testplats för nya teknologier som är fördelaktiga för båda kryptovalutorna.

Användningen av kryptovalutor ökar snabbt. Detta kan ses i växande investeringar, ökande användning och priser som når nya rekordhögsta vecka efter vecka. Det verkar troligt att Bitcoin kommer att stå i centrum för detta framsteg, men det verkar också troligt att det inte bara kommer att finnas en kryptovaluta utan flera. Litecoin är en av de kryptovalutor som har något verkligt att erbjuda i denna nya kryptovalutavärld vi håller på att växa fram mot.

Lär dig mer


Kom igång med
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Gå med i Coinmotion och köp dina första kryptovalutor inom några minuter!

Den här artikeln utgör inte några investeringsrekommendationer, och ska inte heller tolkas som sådana. Att göra förtjänster på marknader kräver oftast djupt rotad kunskap och många års erf.


Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp