Tjänstevillkor

Coinmotions Användarvillkor

••••••••••

Uppdaterad 2021-01-20

Välkommen till Coinmotion där du kan göra insättningar och uttag av kryptovaluta och fiat-valuta och köpa, sälja och förvara kryptovaluta (hädanefter “Tjänst”). Coinmotion drivs av det finska aktiebolaget Coinmotion Oy (organisationsnummer: 2469683-1) som har sitt huvudkontor på Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä, Finland (hädanefter “oss” eller “Företag”).

Innan du kan använda Tjänsten eller skapa ett konto på Coinmotion (nedan kallat “Konto”) måste du acceptera dessa tjänstevillkor och vår integritetspolicy, som tillsammans härefter kommer att kallas för “Avtal”.

Tjänsten är för närvarande inte tillgänglig för medborgare och invånare i USA på grund av den hårda regleringen av FATCA.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR 2021-01-20

Dessa tjänstevillkor uppdaterades 2021-01-20 med följande ändringar, som träder i kraft 2021-01-20 för användare registrerade före ändringarna. För nya användare är dessa villkor uppdaterade.

1. ACCEPTANS AV AVTALET

Detta avtal är ett elektroniskt avtal som fastställer de juridiskt bindande villkoren som du måste acceptera för att använda tjänsten.

Detta avtal kan komma att ändras vid behov. i kan göra detta av en mängd olika anledningar, inklusive för att återspegla ändringar i eller krav enligt lag, nya funktioner eller förändringar i affärspraxis. Den allra senaste versionen av detta avtal kommer att postas på tjänsten och du bör regelbundet kolla efter den allra senaste versionen. Den allra senaste versionen är den version som gäller. Om ändringarna inkluderar viktiga ändringar som påverkar dina rättigheter eller skyldigheter kommer vi att meddela dig om ändringarna på rimliga sätt, vilket kan inkludera meddelande via tjänsten eller via e-post. Ändringarna träder i kraft trettio (30) dagar efter att vi har meddelat dig. En kortare tidsperiod kan användas om ändringen beror på en ändring av lagstiftning eller ett beslut från offentlig myndighet. Om du fortsätter använda tjänsten efter ändringarna träder i kraft, så ska du anses ha accepterat dessa ändringar. Om du inte accepterar dessa ändringar får du inte använda tjänsten, och om du har ett konto måste du radera ditt konto.

Avtalet kan ensidigt modifieras och sägas upp av företaget på de grunder som anges i paragraf 14 (se “Uppsägning av detta avtal”).

2. BERÄTTIGANDE

Du måste vara minst 18 år gammal för att använda tjänsten eller för att skapa ett konto. Genom att skapa ett konto och/eller använda tjänsten intygar och garanterar du att du kan ingå ett bindande avtal med oss, att du inte är en person som är förhindrad från att använda tjänsten enligt några lagar, och att du kommer att följa detta avtal och alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar, regler och förordningar.

3. SKAPA ETT KONTO PÅ COINMOTION OCH RÄTTEN TILL INFORMATION NÄR DU ANVÄNDER TJÄNSTEN UTAN ETT KONTO

För att skapa ett konto, kommer du behöva registrera dig, välja ett kontonamn och sätta ett lösenord. Du kan skapa ett konto genom att följa registreringslänken och tillhandahålla den ombedda informationen. För att du ska kunna använda ditt konto måste du bekräfta det genom att klicka på länken som skickas automatiskt till den e-postadress du angett.

När du skapar ett konto eller använder tjänsten utan ett konto, godkänner du att vi får tillgång till och använder viss information om dig. För mer information gällande vilken information vi samlar in om dig och hur vi använder den, se vår integritetspolicy.

4. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

Du kan använda tjänsten för att göra insättningar och uttag av kryptovaluta och fiat-valuta och köpa, sälja och förvara kryptovaluta. Eftersom vi följer relevant lagstiftning mot penningtvätt och finansiering av terrorism (hädanefter “AML”), så tillämpar vi flera AML-policyer. Sådana policyer inkluderar till exempel policyer gällande Kundkännedom (hädanefter “KYC”), vilket innebär att vi kräver att du tillhandahåller oss med specifik information om dig själv.

Vi kan använda identifikationen för den autentiseringstjänst som tillhandahålls av en annan tredje part(t.ex. Tupas eller motsvarande).

Insättning av fiat-valuta

Du kan sätta in fiat-valuta i vår tjänst till ditt fiat-saldo (hädanefter “Saldo”) för att köpa kryptovaluta. Du kan sätta in fiat-valuta till ditt konto via SEPA-överföring, S-Bank, Sofort eller kreditkort. Insättning av fiat-valuta tar normalt mellan 0-3 vardagar innan det syns i ditt saldo.

Innan du sätter in fiat-valuta till ditt saldo måste du förrätta ett insättningsmeddelande till oss (hädanefter “Betalningsmeddelande”) där du måste tillhandahålla oss den korrekta betalningsinformationen (hädanefter “Betalningsinformation”). Om du inte förrättar betalningsmeddelandet och tillhandahåller betalningsinformation till oss innan du sätter in fiat-valuta till ditt saldo, kommer insättningen som visas i ditt saldo troligtvis bli försenad eller misslyckas.

Om du överför fiat-valuta till oss utan att tillhandahålla betalningsmeddelandet och betalningsinformationen, måste du meddela oss om ärendet på en gång via e-post ([email protected]), annars kanske vi inte kan utföra din insättning och/eller återbetala depositionen.

Insättning av kryptovaluta

Du kan sätta in kryptovaluta i vår tjänst till ditt kryptosaldo (hädanefter “Kryptosaldo”), som finns tillgänglig via ditt konto. Du får bara sätta in kryptovaluta som tjänsten stöder för närvarande. Om du sätter in kryptovalutor som tjänsten inte stöder, finns det en stor risk att du förlorar det insatta beloppet i sin helhet. Vi ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå när du sätter in kryptovalutor till tjänsten som tjänsten inte stöder.

Om du sätter in kryptovaluta till tjänsten som tjänsten inte stöder måste du genast meddela oss om ärendet via e-post ([email protected]).

Uttag av fiat-valuta

Du kan ta ut fiat-valuta från ditt saldo till ditt bankkonto, t.ex. efter att du fått fiat-valuta till ditt saldo efter att ha sålt kryptovaluta. Du ansvarar för eventuella förluster som kan uppstå när du tar ut fiat-valuta.

Eftersom uttag av fiat-valuta från tjänsten är beroende av flera AML-ärenden, så erkänner och accepterar du att uttagen kan ta flera timmar eller till och med längre efter begäran om uttag, eller att de kan nekas om vi upptäcker allvarliga AML-risker med uttaget. Du accepterar att vi inte ansvarar för eventuella skador som härrör från varaktigheten eller nekandet av uttagen.

Uttag av kryptovaluta

Du kan ta ut kryptovalutor från ditt kryptosaldo. Du ansvarar för eventuella förluster som kan uppstå när du tar ut kryptovalutor (t.ex. att du skickar kryptovalutor till fel adress eller till en adress för en annan tjänsteleverantör som inte stöder att kryptovalutor skickas).

Eftersom uttag av kryptovalutor från tjänsten är beroende av flera AML-ärenden, så erkänner och accepterar du att uttagen kan ta flera timmar eller till och med längre efter begäran om uttag, eller att de kan nekas om vi upptäcker allvarliga AML-risker med uttaget. Du accepterar att vi inte ansvarar för eventuella skador som härrör från varaktigheten eller nekandet av uttagen, såsom försvagning av investeringstillgångar orsakade av fluktuationer i växelkursen.

Köpa kryptovaluta

Du kan köpa kryptovalutor via tjänsten genom att betala för dem med de fiat-pengar du har i ditt saldo. När du framgångsrikt har köpt kryptovaluta, kommer du få den köpta kryptovalutan till ditt kryptosaldo.

Vår tjänst använder sig av olika kryptobörser för att tillhandahålla det bästa möjliga priset till dig.

Sälja kryptovaluta

När du säljer kryptovalutor via tjänsten, får du fiat-pengar i utbyte till ditt saldo.

Hur fort uttaget av fiat-pengar till ditt bankkonto går är beroende av:

 • det belopp av fiat-pengar som tas ut;
 • AML-riskerna relaterade till uttaget;
 • den information du tillhandahåller till oss;
 • varaktigheten på vårt avtal;
 • bankernas egen tid för behandling av fiat-transaktioner; och
 • andra därmed relaterade ärenden.

När vi tar emot en begäran om att ta ut fiat-pengar som ett resultat av att sälja kryptovalutor, utvärderar vi noggrant AML-riskerna relaterade till uttaget. För att göra det så använder vi flera tjänster i syfte att hjälpa oss upptäcka AML-risker, vår personals expertis och andra relaterade åtgärder. Om vi upptäcker några AML-risker så nekar vi uttaget. Om vi nekar någon uttagsbegäran, kommer vi att kontakta personen som vill ta ut fiat-pengar och tillämpa våra AML-policyer i situationen.

Du erkänner och godkänner att företaget inte bär något ansvar för några direkta eller indirekta skador som kan uppstå på grund av förlängd varaktighet eller nekandet av uttag av fiat-valuta.

Förvara kryptovaluta

Du kan förvara kryptovalutor genom vår tjänst till ditt kryptosaldo. Du kan endast förvara de kryptovalutor som vår tjänst stöder. Du kan även använda vår valvtjänst, som ger ett extra säkerhetslager, för att förvara dina kryptovalutor. Att använda valvet kostar 1 euro per månad oavsett vilket belopp som förvaras. Avgiften dras av från de förvarade medlen som kryptovaluta med det aktuella priset för den nämnda kryptovalutan.

Ditt ansvar vid användning av tjänsten

Du bekräftar och samtycker till att du: (i) är ansvarig för alla direkta och indirekta kostnader som orsakas av användningen av tjänsten; (ii) till fullo efterlever detta avtal, andra riktlinjer och instruktioner som tillhandahålls av oss angående tjänsten; (iii) endast kan använda denna tjänst i enlighet med lagen och god praxis; (iv) avstår från alla åtgärder som leder till eller kan resultera i AML-risker; (v) måste tillhandahålla tillräcklig identifikation till oss för att kunna använda tjänsten; (vi) är ansvarig för anskaffning, funktionalitet och lämpligt skydd av all utrustning, anslutningar och programvara som behövs för att använda tjänsten; och (vii) är ansvarig för andra sådana ärenden.

Provision betald till oss

Transaktioner med fiat-valuta -> kryptovaluta och kryptovaluta -> fiat-valuta har en transaktionsavgift på 2 %. Uttag av fiat-pengar till ditt bankkonto medför också en fast avgift på 0,90 €. När insättning görs via kreditkort, är avgiften 4 %. Det minsta fiat-belopp som kunden kan ta ut är 10 euro. Dessutom kan vi erbjuda bra volymrabatter för aktiva handlare.

5. VILLKOR OCH AVSLUT

Detta avtal förblir i full kraft och verkan medan du använder tjänsten eller har ett konto. Du kan avsluta ditt konto när som helst, av vilken anledning som helst, genom att följa instruktionerna i “Inställningar” i tjänsten. Företaget kan efter eget gottfinnande avsluta eller stänga av ditt konto eller din transaktion när som helst utan att meddela innan, om företaget anser att du har brutit mot detta avtal. Vid sådan uppsägning eller avstängning kommer du inte ha rätt till någon återbetalning av oanvända avgifter. Efter att ditt konto har avslutats eller du har använt tjänsten kommer detta avtal att avlutas, förutom följande bestämmelser som fortfarande gäller: avsnitt 8 och avsnitt 12-18.

6. KONTOSÄKERHET

Ditt konto och lösenord är personliga och de får inte överlämnas eller på annat sätt göras kända för tredje part.

Du ansvarar för att upprätthålla konfidentialiteten av dina inloggningsuppgifter som du använder för att registrera dig för Coinmotion, och personliga data när du använder tjänsten, och du är ensam ansvarig för alla aktiviteter som sker under dessa uppgifter. Du samtycker till att omedelbart meddela företaget om eventuellt avslöjande eller obehörig användning av dina inloggningsuppgifter eller personliga data på [email protected].

7. DIN INTERAKTION MED ANDRA ANVÄNDARE

Företaget ansvarar inte för någon annan användares beteende. Som anges i och utan begränsning till avsnitten 14 och 16 nedan, ska företaget, dess dotterbolag eller dess partners inte under några omständigheter hållas ansvariga (direkt eller indirekt) för några förluster eller skador, oavsett om det är direkt, indirekt, allmänt, speciellt, kompenserande, påföljande, och/eller oavsiktligt, som härrör från eller relaterar till ditt eller någon annans beteende i samband med användningen av tjänsten inklusive, utan begränsning till, dödsfall, kroppsskada, känslomässigt lidande och/eller andra skador som härrör från kommunikation eller möten med andra användare eller personer du möter genom tjänsten.

8. ÄGANDERÄTTIGHETER

Företaget äger och behåller alla äganderättigheter till tjänsten och till allt innehåll, varumärken, handelsnamn, tjänstemärken och andra immateriella äganderättigheter relaterade till detta. Tjänsten innehåller upphovsrättsskyddat material, varumärken och annan skyddad information som tillhör företaget och dess licensgivare. Du samtycker till att inte kopiera, modifiera, sända vidare, skapa några härledda arbeten från, använda eller på något sätt reproducera något upphovsrättsskyddat material, varumärken, handelsnamn, tjänstemärken eller annan immateriell egendom eller skyddad information som finns tillgänglig via tjänsten, utan att först erhålla företagets skriftliga samtycke i förväg. Du samtycker till att inte ta bort, dölja eller på annat sätt ändra några äganderättsmeddelanden som visas på något innehåll, inklusive meddelanden om upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter.

9. INFORMATION POSTAD AV DIG TILL OSS

 • Du intygar och garanterar att all information som du skickar när du skapar ditt konto eller vid användningen av tjänsten är korrekt och sanningsenlig, och att du omedelbart kommer att uppdatera all information som du tillhandahåller som sedan blir felaktig, ofullständig, missvisande eller falsk.
 • Du förstår och samtycker till att företaget kan, men inte är skyldigt att, övervaka eller granska all information du tillhandahåller till oss som en del av tjänsten. Företaget kan radera information, helt eller delvis, som enligt företagets egen bedömning bryter mot detta avtal, eller som kan skada tjänstens eller företagets rykte.
 • Din användning av tjänsten, inklusive all information du postar via tjänsten, måste följa alla gällande lagar och förordningar. u samtycker till att företaget får komma åt, bevara och avslöja din kontoinformation i enlighet med dess integritetspolicy.

10. FÖRBJUDNA AKTIVITETER

Du får inte använda tjänsten på ett skadligt sätt, vilseledande, på ett rasistiskt sätt, orättvist, för uppvaktande syften, olagligt eller på något annat liknande sätt. Företaget förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, undersöka och vidta juridiska åtgärder mot alla som bryter mot denna bestämmelse, inklusive att ta bort den kränkande kommunikationen från tjänsten och avsluta eller stänga av kontot för sådana överträdare.

Du har inte tillåtelse att använda tjänsten i ett land som har förbjudit, nekat eller på annat sätt blockerat köp, försäljning och lagring av kryptovalutor.

11. AVBRUTNA BESTÄLLNINGAR

Om en kunds beställning strider mot våra tjänstevillkor eller om beställningen annulleras av andra skäl, ombeds kunden att tillhandahålla information för att returnera pengarna. Pengarna kommer sedan att återlämnas efter att kunden har tillhandahållit den information som krävs.

Om pengarna på grund av otillräcklig information eller beställningens beskaffenhet inte kan returneras till kunden och är i Coinmotions ägo i över 90 dagar, kommer en administrationsavgift att debiteras. Avgiften kommer att fastställas som en årlig procentsats av pengarnas totala värde och den räknas och reduceras varje månad. Administrationsavgiften kommer att debiteras från början av december 2018 och framåt. Avgiftens årliga procentsats är 9,90 % och beräknas baserat på de faktiska administrerade dagarna när beställningen har varit annullerad i över 90 dagar.

12. MODIFIKATIONER AV TJÄNSTEN

Företaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten, tillfälligt eller permanent (eller någon del av den), med eller utan meddelande om det. Du samtycker till att företaget inte ska vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon modifikation, avstängning eller avbrytande av tjänsten. För att skydda tjänstens integritet förbehåller sig företaget rätten att när som helst efter eget gottfinnande blockera användare med vissa IP-adresser från att komma åt tjänsten.

13. DATASKYDD

Vår integritetspolicy fastställer principerna under vilka vi får använda din information.

14. UPPSÄGNING AV DETTA AVTAL

Detta avtal kommer fortsätta gälla tills att det sägs upp av antingen dig eller oss enligt nedan, dock med hänsyn till vad som har angetts i vår integritetspolicy.

Om du vill säga upp ditt juridiska avtal med oss kan du göra det genom att (a) meddela oss när som helst eller (b) stänga dina konton för hela den tjänst som du använder, där vi har gjort det här alternativet tillgängligt för dig

Vi kan när som helst säga upp detta juridiska avtal med dig om:

 • du har brutit mot någon bestämmelse i detta avtal, till exempel försett oss med otillräcklig eller falsk information eller agerat mot någon gällande lag;
 • vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 • vi är på väg att inte längre tillhandahålla tjänsten till användare i det land där du är bosatt eller därifrån du använder tjänsten;
 • vårt tillhandahållande av tjänsten till dig, enligt vår åsikt, inte längre är kommersiellt gångbart; eller
 • några annan relaterade anledningar gäller.

När detta avtal upphör, kommer inga juridiska rättigheter, förpliktelser och skyldigheter som du och företaget har dragit nytta av, varit föremål för (eller som har tillkommit under tiden medan avtalet har varit i kraft) eller som uttrycks att fortsätta på obestämd tid, påverkas av detta upphörande, och bestämmelserna i avsnitt 17 ska fortsätta gälla för sådana rättigheter, förpliktelser och skyldigheter på obestämd tid.

15. ANSVARSFRISKRIVNINGAR

I den maximala utsträckning som tillåts enligt gällande lag, tillhandahåller företaget tjänsten “i befintligt skick” och “som tillgänglig”, och ger inga garantier av något slag, vare sig uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt med avseende på tjänsten (inklusive allt innehåll häri), inklusive (utan begränsning) alla underförstådda garantier om tillfredsställande kvalitet, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång. Företaget framställer inte och garanterar inte att tjänsten kommer vara avbrottsfri eller felfri, säker eller att eventuella defekter eller fel i tjänsten kommer att rättas till.

Allt material som laddas ned eller på annat sätt erhålls genom användningen av tjänsten tillträds på eget gottfinnande och egen risk, och du kommer att vara ensam ansvarig för och härmed avsäga dig alla anspråk och åtgärdsorsaker med avseende på skador på din enhet, datorsystem, internetåtkomst, nedladdnings- eller visningsenhet, eller förlust eller korruption av data som är ett resultat av eller kan bli resultatet av nedladdning av sådant material.

Då och då kan företaget göra tredje parts åsikter, råd, uttalanden, erbjudanden eller annan information eller innehåll från tredje part tillgängligt via tjänsten. Allt tredjepartsinnehåll är respektive författares ansvar. Företaget: (I) garanterar inte riktigheten, fullständigheten eller användbarheten av något tredjepartsinnehåll som tillhandahålls genom tjänsten, och (II) antar, stöder eller accepterar inget ansvar för riktigheten eller tillförlitligheten av någon åsikt, råd eller uttalande som gjorts av någon part som förekommer i tjänsten. Under inga omständigheter kommer företaget eller dess dotterbolag vara ansvariga eller förpliktigade för någon förlust eller skada som uppstår på grund av att du litar på information eller annat innehåll som publicerats i tjänsten eller överförts till eller av någon användare.

Allt material som laddas ned eller på annat sätt erhålls genom användningen av tjänsten tillträds på eget gottfinnande och egen risk, och du kommer att vara ensam ansvarig för och härmed avsäga dig alla anspråk och åtgärdsorsaker med avseende på skador på din enhet, datorsystem, internetåtkomst, nedladdnings- eller visningsenhet, eller förlust eller korruption av data som är ett resultat av eller kan bli resultatet av nedladdning av sådant material.

16. LÄNKAR

Tjänsten kan innehålla, och tjänsten eller tredje part kan tillhandahålla, annonser och kampanjer som erbjuds av tredje parter och länkar till andra webbplatser eller resurser. Du erkänner och samtycker till att företaget inte ansvarar för tillgängligheten av sådana externa webbplatser eller resurser, och inte stödjer och inte är ansvarigt eller förpliktigat för innehåll, information, uttalanden, reklam, varor eller tjänster, eller annat material på eller tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser.

Din korrespondens eller affärsförbindelser med, eller deltagande i marknadsföring av, tredje part som finns i eller genom tjänsten är enbart mellan dig och sådan tredje part. Du erkänner och samtycker vidare till att företaget inte ska vara ansvarigt eller förpliktigat, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås vara orsakad av eller i samband med användningen av eller tilliten till sådant innehåll, information, uttalanden, reklam, varor eller tjänster, eller annat material tillgängligt på eller via någon sådan webbplats eller resurs.

17. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

I den största utsträckning som är tillåtet enligt gällande lag, kommer företaget, dess dotterbolag, affärspartners, licensgivare eller tjänsteleverantörer under inga omständigheter att vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje person, förutom ringa vårdslöshetsansvariga, beträffande alla skador som är indirekta, på grund av förtroende, påföljande, exemplariska, oförutsedda eller speciella, eller skadeståndsersättning, inklusive utan begränsning, förlust av vinst, förlust av goodwill, skadestånd för förlust, korruption eller intrång i data eller program, tjänstavbrott och upphandling av ersättningstjänster, även om företaget har informerats om möjligheten till sådana skador. Under alla omständigheter är företaget, dess dotterbolag eller licensgivare eller andra tjänsteleverantörer ensamma endast ansvariga för deras försumlighet.

Oavsett vad som säger motsatsen häri, kommer företagets ansvar gentemot dig för vilken orsak som helst, och oavsett formen av åtgärden, vid alla tillfällen, endast begränsas till omfattningen av mindre vårdslös skada, om någon.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av vissa skador, så vissa eller alla av undantagen och begränsningarna i detta avsnitt kanske inte gäller dig.

18. GÄLLANDE LAG OCH DISPYTER

Din avtalsrelation med företaget enligt detta avtal ska styras av, och översättas och tolkas i enlighet med de finska lagarna utan hänsyn till dess principer och regler om lagkonflikter.

Du och företaget samtycker till att underkasta sig den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna som ligger i staden Helsingfors i Finland för att lösa alla juridiska frågor som uppstår från detta avtal. Trots detta samtycker du till att företaget fortfarande ska ha rätt att ansöka om förelägganden (eller motsvarande typ av brådskande rättshjälp) i vilken jurisdiktion som helst. Detta avsnitt begränsar inte dina lagstadgade rättigheter som användare bosatta i ett annat land än i Finland.

19. SKADESLÖSHET AV DIG

Du samtycker till att hålla företaget, dess dotterbolag och anslutna, och dess och deras tjänstemän, ombud, partners och anställda skadeslösa från all förlust, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, gjorda av tredje part till eller till följd av din överträdelse av eller underlåtenhet att följa detta avtal (inklusive eventuell överträdelse av dina föreställningar och garantier som finns häri), eventuella inlägg eller information som du tillhandahåller till tjänsten och överträdelse av någon lag eller förordning av dig.

20. MEDDELANDE

Företaget kan tillhandahålla meddelanden till dig, inklusive de som rör ändringar av detta avtal, med alla rimliga medel, som kan inkludera e-post, SMS, MMS, textmeddelanden eller inlägg i tjänsten. Sådana meddelanden kanske inte mottas om du bryter mot detta avtal genom att använda tjänsten på ett obehörigt sätt. Du samtycker till att du anses ha mottagit alla meddelanden som skulle ha levererats om du hade tillgång till tjänsten på ett auktoriserat sätt.

21. RISKER GÄLLANDE KRYPTOVALUTOR

När vi publicerar statistik eller nyheter om kryptovalutor är sådan information inte investeringsråd. Vi tillhandahåller för närvarande inga investeringsråd. Du måste själv fatta beslut om eventuella köp eller försäljningar av kryptovalutor. Vi ansvarar inte i något fall för förluster som härrör från marknads- eller prisfluktuationer.

Vi vill påminna dig om att det alltid finns en stor risk när du handlar med kryptovalutor. Risken att förlora ditt investerade kapital är hög. Priset på kryptovalutor kan variera mycket under en väldigt kort tid. Prisökning höjer värdet på investeringarna och prissänkning minskar värdet på investeringarna.

22. DIVERSE

Om det finns några avvikelser mellan de finska och de engelska användarvillkoren är det den finska versionen som gäller över den engelska versionen.

Om inte annat avtalats, utgör detta avtal det hela juridiska avtalet mellan dig och företaget och styr din användning av tjänsten (exklusive alla tjänster som företaget kan tillhandahålla till dig under ett separat skriftligt avtal), och ersätter helt alla tidigare avtal mellan dig och företaget avseende tjänsten.

Du har inte tillåtelse att överlåta detta avtal, överföra det eller underlicensiera det om du inte har fått företagets skriftliga samtycke i förväg. Företaget har rätt att överlåta, överföra eller delegera vilken som helst av sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan ditt samtycke.

Du samtycker till att om företaget inte utövar eller upprätthåller någon juridisk rättighet eller gottgörelse som finns i detta avtal (eller som företaget har fördel av enligt någon gällande lag), kommer detta inte att anses vara ett formellt avstående av företagets rättigheter och att dessa rättigheter eller gottgörelser fortfarande kommer att vara tillgängliga för företaget.

Om någon domstol, som har jurisdiktion att besluta i denna fråga, beslutar att någon bestämmelse i detta avtal är ogiltig, kommer den bestämmelsen att tas bort från detta avtal utan att påverka resten av villkoren. De återstående bestämmelserna kommer att fortsätta vara giltiga och verkställbara.

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

 

Tilaa uutiskirjeemme
Haluatko kuulla ensimmäisten joukossa tuoteuutuuksistamme, saada super hyper erikoistarjouksia sekä oppia kryptovaluuttasektorista lisää eksklusiivisten markkinaraporttiemme kautta? Haluaisimme lähettää sinulle sähköpostia silloin ja tällöin – ei kuitenkaan liian usein – eli jos haluat päästä etuihin kiinni, täytä tietosi alapuolelle. Pysytään yhteyksissä! Oletko jo Coinmotionin käyttäjä? Voit muuttaa tilaustasi myös tilin asetuksissa.
Tilaa uutiskirjeemme täyttämällä tietosi
Lisätietoja tietojen käsittelystä löydät tietosuojalausekkeestamme
Suscríbase al boletín de noticias
¿Quiere ser el primero en enterarse de nuestras novedades, recibir consejos y aprender más sobre el sector de las criptomonedas a través de informes exclusivos de mercado? Nos gustaría enviarle un email cada cierto tiempo. Para ello, es necesario cumplimentar los datos que hay a continuación.
¿Ya tiene cuenta? Puede gestionar su suscripción a través de la configuración de la cuenta.
Cumplimente sus datos aquí
Responsable del fichero: Coinmotion Oy. Finalidad: envío de información sobre productos y servicios propios al suscrito. Legitimación: consentimiento. Destinatarios: No se comunicarán los datos a terceros. Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede consultar información adicional y detallada en nuestra Política de Privacidad.

Prenumerera på Coinmotions nyhetsbrev

Vill du vara den första att höra om våra produktuppdateringar, få superduper-speciella erbjudanden och lära dig mer om kryptovalutor genom våra exklusiva marknadsrapporter? Vi skickar gärna ett e-postmeddelande då och då – inte för ofta – så vänligen fyll i dina uppgifter nedan. Låt oss hålla kontakten!
Är du redan en Coinmotion-användare? Du kan även hantera din prenumeration via kontoinställningarna.

Prenumerera nu genom att fylla i dina uppgifter här

Ansvarig för filen: Coinmotion Oy. Syfte: att skicka information om egna produkter och tjänster till undertecknad. Legitimering: samtycke. Mottagare: Data kommer inte att kommuniceras till tredje parter. Rättigheter: få tillgång till, korrigera och radera data, samt andra rättigheter, som förklaras i tilläggsinformationen. Du kan läsa ytterligare och detaljerad information i vår integritetspolicy