Cardano (ADA)

Cardano (ADA) – opas sijoittamiseen ja tulevaisuuden näkymiin

••••••••••

Cardano on lohkoketjualusta, jonka oma token on ADA. Cardano pyrkii tarjoamaan turvallisen, skaalautuvan ja hajautetun infrastruktuurin älysopimusten ja sovellusten (dApps) kehittämiseen. 

Cardanon kehittäminen alkoi jo vuonna 2015, mutta se julkaistiin virallisesti vasta syyskuussa 2017. Cardanon takana on yritys nimeltä Input Output Hong Kong (IOHK), jonka toimitusjohtajana Charles Hoskinson on toiminut vuodesta 2014 lähtien. 

Tässä oppaassa kerromme sinulle Cardanon historiasta, kurssista, sen päivityksistä sekä tulevaisuudesta, jonka jälkeen osaat arvioida, voisiko Cardano sopia sinun kryptoportfolioosi. 

Cardano pähkinänkuoressa

 • Cardano on lohkoketjualusta, jonka oma token on ADA
 • Yksi Cardanon perustajista on Charles Hoskinson, joka on ollut aikoinaan myös perustamassa Ethereumia
 • Cardanon kehitystyön filosofia eroaa suurimmasta osasta kryptovaluuttoja, sillä se perustuu akateemiseen tutkimustyöhön

Mikä Cardano (ADA) on? 

Cardano on lohkoketjualusta ja kryptovaluutta, joka on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa vaihtaa digitaalista omaisuutta. Cardanoa verrataankin usein reskontraan, joka seuraa tapahtumia ja jonka avulla käyttäjät voivat lähettää ja vastaanottaa rahaa tai muuta digitaalista omaisuutta.

Tiimi on keskittynyt Cardanon kehityksessä kolmeen pääkohtaa: turvallisuuteen, skaalautuvuuteen sekä kestävyyteen. Sen tavoitteena on olla alusta, joka pystyy käsittelemään suuren määrän transaktioita nopeasti ja turvallisesti. Tällä hetkellä Cardano-lohkoketju pystyy käsittelemään noin 1 000 transaktiota sekunnissa, mutta tuo määrä tulee kasvamaan radikaalisti kehitteillä olevien Cardanon layer 2 -ratkaisujen myötä.

Cardanon takana oleva IOHK kuvailee Cardanoa ympäristöystävälliseksi lohkoketjuksi sen hyödyntämän Proof of stake -konensusmekanismin ansiosta.

Cardano tukee myös älysopimuksia (eng. smart contracts), jotka ovat itsenäisesti toteutuvia sopimuksia, joiden sopimusehdot ovat kirjoitettu niiden lähdekoodiin. Älysopimustuen avulla kehittäjät voivat luoda hajautettuja sovelluksia Cardano-lohkoketjuun.

Hajautetuilla sovelluksilla voi olla erilaisia käyttötarkoituksia lohkoketjussa, kuten henkilöllisyyden todentaminen, DeFi-palvelut sekä toimitusketjun seuranta. 

Yksi Cardanon uniikeista ominaisuuksista liittyy sen kehitystyöhön. Cardanon kehittäjät ovat sitoutuneet akateemiseen tutkimukseen. Tämän lähestymistavan tavoitteena on tieteellisten menetelmien avulla parantaa lohkoketjuteknologiaa ja varmistaa, että lohkoketjuteknologia voi hyvin myös pitkällä tulevaisuudessakin. 

ADA-token 

ADA on Cardano-lohkoketjun natiivi kryptovaluutta, jota käytetään erilaisiin tarkoituksiin lohkoketjun sisällä. ADA-tokenia voi käyttää esimerkiksi transaktiomaksuihin ja Cardanon konsensusmekanismiin osallistumiseen.

Vuonna 2023 ADA-kryptovaluuttaa oli kierrossa noin 35 miljardia ja sen maksimitarjonta on 45 miljardia tokenia. Vuonna 2023 ADA-kryptovaluuttaa on siis kierrossa noin 77,5 % sen kokonaismäärästä. 

ADA:n kurssi kävi korkeimmillaan 2,94 dollarissa elokuussa 2021. ADA:n huima arvonnousu oli seurausta maaliskuussa 2021 tehdystä Mary Hard Forkista ja kurssihuippu saavutettiin vain muutama päivä ennen syyskuussa tapahtunutta Alonzo-päivitystä.

Alonzo-päivityksen jälkeen ADA:n kurssi on muun kryptomarkkinan tapaan laskenut tasaisesti. Tämä selittyy osin sillä, että pian Cardanon Alonzo-päivityksen jälkeen koko kryptomarkkina siirtyi karhumarkkinaan.

Tiesitkö, että ADA on saanut nimensä maailman ensimmäisenä pidetyn tietokoneohjelmoijan Ada Lovelacen mukaan?

Cardanon historia 

Kehitystyö Cardanon ympärillä aloitettiin jo vuonna 2015 Charles Hoskinsonin ja Jeremy Woodin toimesta. Virallisesti Cardano tuotiin kryptosijoittajien tietoisuuteen vasta vuonna 2017.

Cardanon kehitystiimi koostui ryhmästä insinöörejä, matemaatikkoja ja akateemikkoja, joita yhdisti kiinnostus kryptovaluuttoja ja lohkoketjuteknologiaa kohtaan.

Tämän tiimin tavoitteena oli luoda lohkoketjualusta, joka voisi päihittää olemassa olevien kryptovaluuttojen kohtaamat rajoitukset ja haasteet.

Cardanon kehitystä on ohjannut alusta asti filosofia turvallisuuden, skaalautuvuuden ja kestävyyden varmistamisesta. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi se käytti tiukkaa vertaisarvioitua tutkimusprosessia ja kerrostettua arkkitehtuuria. Tämä uniikki lähestymistapa erotti Cardanon monista muista lohkoketjuprojekteista tuolloin ja vaikutti positiivisesti sen vahvaan maineeseen. 

Vaikka suurin osa kryptoyhteisöstä on suhtautunut positiivisesti tähän uniikkiin lähestymistapaan, on se myös saanut kritiikkiä osakseen. Tiukka tutkimusprosessi tarkoittaa sitä, että Cardanon päivitykset tulevat paljon muiden lohkoketjujen päivityksiä hitaammin testiverkkoon.

Cardano painottaa prosesseissaan voimakkaasti muodollista todentamista, jota käytetään ohjelmiston oikeellisuuden todentamiseen. Hyödyntämällä muodollisia varmennusmenetelmiä Cardano pyrkii parantamaan verkkonsa turvallisuutta, vähentämään virheiden ja haavoittuvuuksien todennäköisyyttä sekä tarjoamaan käyttäjilleen luotettavuutta. 

Cardano on läpikäynyt perustamisestaan lähtien useita merkittäviä päivityksiä ja virstanpylväitä. Vuonna 2020 se saavutti odotetun Shelley-vaiheen, joka merkitsi Cardano-verkoston hajauttamista. Seuraavana tullut Goguen-vaihe esitteli älysopimustoimintoja, joiden avulla kehittäjät voivat luoda ja ottaa käyttöön hajautettuja sovelluksia alustalle.

Charles Hoskinson

Merkittävin henkilö Cardanon kehitystiimissä on kuitenkin ollut alusta asti Charles Hoskinson. Hoskinson onkin ollut yksi pääsyistä sille, miksi monet kryptosijoittajat ja analyytikot pitivät Cardanoa mielenkiintoisena projektina sen alkuajoista alkaen. Hoskinson on nimittäin yksi Ethereum-lohkoketjun perustajista.

Charles Hoskinsonilla oli merkittävä rooli Ethereumissa sen alkuakoina: Hoskinson perusti Ethereumin yhdessä Vitalik Buterinin ja useiden muiden kehittäjien kanssa vuonna 2013. Hoskinson kuitenkin jätti Ethereum-projektin vuonna 2014 eroavaisten näkemysten vuoksi.

Tällä hetkellä Hoskinson toimii Cardanoa kehittävän ja ylläpitävän yrityksen IOHK:n toimitusjohtajana. 

Teknologia Cardanon takana

Cardanon merkittävimpiä teknologisia etuja on sen Proof-of-Stake-konsensusmekanismin käyttö. Toisin kuin Proof-of-Work-konsensusmekanismi, joka vaatii huomattavasti enemmän laskentatehoa toimiakseen, PoS-mekanismi luottaa käyttäjien panokseen tapahtumien vahvistamisessa.

Cardanon PoS-konsensusmekanismi perustuu Ouroboros-algoritmiin, joka on suunniteltu turvallisemmaksi ja energiatehokkaammaksi kuin muut PoS-algoritmit. Tämän lisäksi Cardano käyttää Haskell-ohjelmointikieltä, joka tunnetaan turvallisuudestaan ja luotettavuudestaan.

Toinen merkittävä teknologinen etu Cardanolle on sen kerrostettu arkkitehtuuri (eng. layered blockchain system). Tämän avulla Cardano-verkko voidaan jakaa eri tasoihin, joista jokaisella on omat toimintonsa.

Nämä tasot ovat nimetty seuraavasti: Cardano Settlement Layer (CSL) sekä Cardano Computation Layer (CCL).

Tämä lähestymistapa parantaa alustan skaalautuvuutta ja joustavuutta, mikä mahdollistaa suuretkin päivitykset ilman, että koko Cardanon ekosysteemi häiriintyisi.

Cardanon päivitykset 

Cardanon tiekartta on jaettu viiteen pääpäivitykseen, jotka on nimetty merkittävien runoilijoiden, kirjailijoiden ja ohjelmoijien mukaan: Byron, Shelley, Goguen, Basho sekä Voltaire. Jokainen näistä päivityksistä pitää sisällään merkittäviä pienempiä päivityksiä. 

Tässä luvussa käymme kaikki nuo päivitykset läpi ja pureudumme siihen, mitä ne tarkoittivat Cardanolle. 

Byron-päivitys 

Byron on Cardanon tiekartan 1. versio, joka otettiin käyttöön syyskuussa 2017. 

Cardanon Byron-versiota kuvaillaankin usein kyseisen lohkoketjun perusversioksi.

Byron mahdollisti Cardanolle seuraavat asiat: 

 • Kaupankäynnin Cardanon natiivitokenilla, ADA:lla 
 • Ouroboros Classic Proof-of-Stake -protokollan integroinnin Cardanon ekosysteemiin 
 • ADA-tapahtumien hallintaan tarkoitettujen kryptolompakoiden lanseeraukset 

Shelley-päivitys 

Cardano siirtyi Shelley versioon heinäkuussa 2020. Tämän version tarkoituksena oli keskittyä Cardano-lohkoketjun hajauttamiseen. Suurimpia muutoksia, joita Shelley toi tullessaan Cardanolle olivat: 

 • Tokenien lukitseminen Cardanon lohkoketjuun sekä siihen liittyvät palkkiot
 • Incentivized testiverkon (ITN) käyttöönotto 
 • Allegra Hard Fork -päivitys 
 • Mary Hard Fork -päivitys 

Shelley-päivitys julkaistiin onnistuneesti maaliskuussa 2021.

Allegra Hard Fork 

Allegra Hard Fork mahdollisti tokenien lukitsemisen Cardanon lohkoketjuun. Toisin sanoen sen avulla käyttäjät pystyivät lukita ADA-tokeneitaan lohkoketjuun ja osallistua täten ketjua koskevaan päätöksen tekoon.

Allegra Hard Fork -päivitys julkaistiin onnistuneesti joulukuussa 2020. 

Mary Hard Fork 

Mary Hard Fork toi Cardano-lohkoketjuun oman standardin tokeneille. Tämä standardi mahdollisti kehittäjille omien tokeneiden kehittämisen Cardano-ekosysteemiin ilman älysopimusten toteuttamista.  Idea on sama, kuin Ethereumin ERC20-tokeneissa, mutta ilman älysopimuksia.

Vaikka nämä käyttäjien luomat tokenit käyttäytyvät useimmiten samalla tavalla kuin ADA-token, on kuitenkin hyvä muistaa, että ADA on Cardanon oma kryptovaluutta. Se on ainoa valuutta, jota Cardano käyttää maksujen maksamiseen sekä palkkioiden ansaitsemiseen.

Mary Hard Fork toi mukanaan myös NFT:t Cardano-lohkoketjuun. 

Goguen-päivitys 

Goguen-päivitys esitteli Cardano-lohkoketjulle ensimmäistä kertaa sille natiivit älysopimukset sekä hajautetut sovellukset. Suurimpia muutoksia, joita Goguen toi mukanaan Cardanolle olivat: 

 • Natiivit älysopimukset 
 • Hajautetut sovellukset 
 • Alonzo Hard Fork -päivitys

Goguen-päivitys julkaistiin onnistuneesti syyskuussa 2021. 

Alonzo Hard Fork 

Alonzo Hard Fork -päivitys aktivoi älysopimukset Cardanon lohkoketjussa. Älysopimukset toivat kryptosijoittajille kauan odotettua konkretiaa ADA-tokenin ympärille, jonka myötä se alettiin vihdoin nähdä ”oikeana” sijoituskohteena.

Alonzo Hard Fork keräsi ympärilleen todella paljon hypeä jo kauan ennen sen julkaisua. Tämä selittyy osin sillä, että Alonzo-päivitys osui nousumarkkinman kuumimpaan ajankohtaan. Hypen myötä ADA:n kurssi nousi historiallisen korkealle, josta se sitten aloitti tasaisen laskun, kun päivitys oli julkaistu. 

Basho-päivitys 

Basho-päivitys toi mukanaan monia päivityksiä liittyen Cardanon skaalautuvuuteen sekä yhteensopivuuteen. Suurimpia muutoksia, joita Basho toi lohkoketjuun olivat: 

 • Sivuketjut, joiden tarkoituksena on yhdistää useita eri lohkoketjuja Cardanon verkkoon 
 • Vasil Hard Fork 
 • DJED-vakaavaluutta

Vasil Hard Fork

Vasil Hard Fork -päivitys saapui Cardanon testiverkkoon heinäkuussa 2022, noin kuukauden myöhässä sen alkuperäisestä aikataulusta. Syy myöhästymiseen oli yksinkertainen, päivitys tulisi olemaan vaativampi mitä Cardanon tiimi osasi aluksi odottaa ja jotta se saataisiin julkaistua onnistuneesti, täytyi sen julkaisuajankohtaa siirtää kuukaudella eteenpäin.

Vasil-päivitys kasvatti Cardanon transaktiokapasiteettia ja toi kaivattuja lisäpäivityksiä Cardanon Plutus-ohjelmointkieleen.

Voltaire-päivitys

Voltaire-päivitys on tällä hetkellä Cardanon tiekartan viimeinen päivitys. Voltaire-päivitys tulee keskittymään Cardano-verkon kestävyyteen tuomalla parannuksia mm. Cardano-ekosysteemin äänestys- ja hallintojärjestelmiin.

Cardanon tulevaisuus

Cardanon kehitys on saavuttanut vihdoin tiekarttansa viimeisen vaiheen, mutta mitä se tarkoittaa Cardanon tulevaisuudelle?

Cardanosta on puhuttu sen julkaisusta asti Ethereumin tappajana, mutta ainakaan vielä se ei ole siihen yltänyt. Tällä hetkellä suurin syy sille, ettei Cardanon asema ole parempi kuin Ethereumin on sen kehittäjien pieni määrä verrattuna Ethereumiin. 

Toinen Cardanon ongelma on ollut sen julkaisusta lähtien kilpailijoiden varjoon jääminen. Monet Cardanon edistykselliset päivitykset menivät kryptosijoittajilta täysin ohi viime nousumarkkinassa, sillä valokeilan varasti lähes aina Solana.

Cardanon tulevaisuus nojaakin tällä hetkellä suurilta osin sen DJED-vakaavaluuttaan sekä DeFi-palveluiden kehittymiseen. Mikäli sen DeFi-palvelut ja DJED-vakaavaluutta eivät joudu reguloinnin hampaisiin, Cardano pystyy kehittämään DeFi-palveluitaan, mikä saattaa tuoda uusia käyttäjiä Cardano-lohkoketjuun.

Jos olet kiinnostunut Cardanoon sijoittamisesta, on tärkeää tehdä myös omaa tutkimustyötä sekä pysyä ajan tasalla viimeisimmistä uutisista ja kehityksestä liittyen Cardanoon.

Mikä on Cardano (ADA) – usein kysytyt kysymykset

Miten Cardano toimii?


Cardano on lohkoketjualusta, joka käyttää kahta erillistä kerrosta – toista transaktioiden käsittelyyn (Settlement Layer) ja toista älykkäiden sopimusten toteuttamiseen (Computation Layer) – tarjotakseen turvallisen ja skaalautuvan infrastruktuurin hajautetuille sovelluksille ja digitaalisille tapahtumille.
 
Sen tavoitteena on yhdistää huipputeknologia ja tiukka akateeminen tutkimus tarjotakseen luotettavan ja joustavan ekosysteemin kehittäjille ja käyttäjille.

Miten Cardano eroaa Ethereumista?


Cardano pyrkii vastaamaan skaalautuvuus- ja hallintahaasteisiin kerrostetun arkkitehtuurin, ainutlaatuisen konsensusalgoritmin ja muodollisen hallintomallin avulla, kun taas Ethereumilla on vakiintunut ekosysteemi ja laajempi adoptio.

Toisin kuin Ethereumin ekosysteemissä, tokenien siirtoon Cardano-alustalla ei tarvita älysopimuksia. Tämä on seurausta Cardanon edistyksellisestä arkkitehtuurista.

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta, sekä myös erityisesti markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Jaa artikkeli:

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp