Chainlink

Chainlink (LINK) – opas sijoittamiseen

••••••••••

Älysopimukset (smart contracts) automatisoivat sopimuksia lohkoketjussa. Ne arvioivat tietoja ja suorittavat toimintoja, jos tietyt ehdot täyttyvät. Älysopimukset eivät kuitenkaan ole vielä niin älykkäitä, kuin voisi olettaa. 

Lohkoketjuilla ei nimittäin ole yhtään erityisen hyvää tapaa saada pääsyä lohkoketjun ulkoisiin tietoihin. Ulkoisten tietojen yhdistäminen lohkoketjun sisäisiin tietoihin on yksi suurimmista haasteista, joita älysopimukset kohtaavat. 

Chainlink yrittää ratkaista tämän ongelman tarjoamalla hajautetun oraakkelipalvelun. Lyhyesti sanottuna oraakkeli on ohjelmisto, joka kääntää ulkoiset tiedot kielelle, jonka älysopimukset ymmärtävät (ja toisinpäin). 

Mikä on Chainlink? 

Raapaisimme johdannossa pintaa, mutta käydään nyt tarkemmin läpi mikä Chainlink on. Chainlink on hajautettu oraakkeliverkko, jonka avulla lohkoketjun älysopimukset voivat käyttää turvallisesti lohkoketjun ulkopuolisia datasyötteitä, sovellusrajapintoja (API) ja perinteisiä pankkimaksuja.  

Chainlink toimii hajautetun verkon itsenäisissä solmuoperaattoreissa, jotka ovat vastuussa tiedon hankinnasta, validoinnista ja toimittamisesta älysopimuksiin. Näin varmistetaan, että sopimuksissa käytetyt tiedot eivät ole väärennettyjä. 

Chainlink on suunniteltu erittäin joustavaksi ja muokattavaksi verkoksi, jossa kehittäjät voivat valita datasyötteet ja ulkoiset järjestelmät, joiden kanssa heidän älysopimustensa on oltava vuorovaikutuksessa. Chainlink tarjoaa myös erilaisia työkaluja ja palveluita, joiden avulla kehittäjät voivat luoda ja ottaa käyttöön älysopimuksia verkossa. 

Yksi Chainlinkin tärkeimmistä ominaisuuksista on mainejärjestelmän käyttö solmuoperaattoreiden toimittaman datan laadun ja luotettavuuden varmistamiseksi. Tämä mainejärjestelmä käyttää ketjun sisäisten ja ketjun ulkopuolisten tietojen yhdistelmää mainepisteiden määrittämiseen kullekin solmuoperaattorille, jonka avulla määritetään heidän kelpoisuus osallistua verkkoon. 

Lue myös: Kryptovaluuttojen trendit vuodelle 2023

Miten Chainlink toimii?

Nyt kun olemme käyneet läpi mikä Chainlink on, katsotaan miten Chainlink toimii. 

Chainlinkin hajauttu verkko yhdistää lohkoketjupohjaiset älysopimukset ulkoisiin datalähteisiin turvallisesti. Oraakkelin avulla älysopimukset voivat hakea dataa esimerkiksi sovellusrajapinnoista, pörssien hintasyötteistä ja muista lohkoketjudataa tarjoavista lähteistä.

Chainlinkin solmut (node) ovat palvelimia, jotka ovat vastuussa, että tieto toimitetaan älysopimuksiin. Solmuja ylläpitävät riippumattomat operaattorit, jotka saavat datapalveluiden tarjoamisesta palkkioksi LINK-tokenia.

Älysopimukset käyttävät Chainlink-solmuja päästäkseen turvallisesti käsiksi ulkoisista lähteistä tulevaan dataan ja integroidakseen sen toimintaansa.

Chainlinkissä on kaksisuuntainen viestintäjärjestelmä, jonka avulla älysopimukset voivat lähettää datapyyntöjä ja vastaanottaa vastauksia solmuilta.

Verkko on suojattu konsensusmekanismilla, joka varmistaa, että solmujen antamat tiedot ovat tarkkoja ja luotettavia.

Mikä on älysopimus? 

Koska koko Chainlinkin olemassaolo perustuu älysopimusten ympärille, on hyvä käydä läpi, mitä älysopimuksella tarkoitetaan. 

Älysopimukset ovat tietokoneohjelmia, jotka suorittavat automaattisesti sopimuksen ehdot, kun tietyt edellytykset täyttyvät.  

Kryptovaluuttojen kontekstissa älysopimus on pala koodia, joka tallennetaan julkiseen lohkoketjuun. Lohkoketjun muuttamattoman luonteen vuoksi älysopimusta ei voi enää muuttaa tai poistaa sen jälkeen, kun se on julkaistu lohkoketjuun. Se tekee älysopimuksesta turvallisen ja läpinäkyvän tavan täyttää sopimusten ehdot.

Yksinkertaisesti sanottuna älysopimus on digitaalinen versio oikeudellisesta sopimuksesta: se on joukko sääntöjä sekä ehtoja, jotka on koodattu ohjelmaan, joka suorittaa ne automaattisesti, kun tietyt edellytykset täyttyvät. Se on tapa automatisoida sopimuksen suorittaminen ilman keskitettyä tahoa tai kolmannen osapuolen väliintuloa. 

Älysopimusta voidaan käyttää esimerkiksi digitaalisen omaisuuden automaattiseen siirtämiseen yhdeltä henkilöltä toiselle, kun tietty maksu tehdään. 

Chainlinkin historia 

Chainlink mainittiin ensimmäisen kerran whitepaperissa vuonna 2014. Sen julkaisi venäläinen yrittäjä Sergey Nazarov. Projekti kuitenkin käynnistettiin virallisesti vasta vuonna 2017, kun sen ensimmäinen verkkoversio julkaistiin. Virallisesti Chainlinkin omistaa yritys nimeltä SmartContract.com.  

SmartContract.com on lohkoketjuteknologiaan keskittyvä yritys, jonka perustivat Sergey Nazarov ja Steve Ellis vuonna 2014. Yritys vastaa tällä hetkellä Chainlink-protokollan ylläpidosta ja kehittämisestä. Heillä on myös neuvonantajaryhmä ja yhteistyökumppanuuksia muiden lohkoketjualan yritysten kanssa. 

Alkuaikoina projekti keräsi varoja kolikkoannin (ICO) kautta ja houkutteli pienen mutta todella omistautuneen kannattajayhteisön. Alun perin projekti keskittyi oraakkelipalvelujen tarjoamiseen Ethereum-lohkoketjulle, mutta ajan myötä se on laajentunut tukemaan useita muitakin lohkoketjualustoja. 

Vuosien 2018 ja 2019 ajan Chainlink jatkoi teknologiansa ja kumppanuuksiensa kehittämistä lohkoketjuekosysteemin eri projektien ja yritystoimijoiden kanssa. Vuonna 2020 Chainlink koki merkittävää kasvua arvonnousun ja yhteisön käyttöönoton suhteen, kun monet hajautetun rahoituksen (DeFi) palvelut alkoivat integroida Chainlinkin oraakkelipalveluita käyttöönsä. 

Vuodesta 2021 lähtien Chainlinkin hajautettu oraakkeliverkosto on kasvanut yhdeksi ekosysteemin laajimmin käytetyistä ja arvostetuimmista verkostoista. Tähän vaikuttavat erityisesti Chainlinkin kumppanuudet ja integraatiot monien johtavien projektien ja yritysten kanssa eri toimialoilla. Chainlinkin oma token, LINK, on ollut yksi viime vuosien parhaiten suoriutuvista kryptovaluutoista hinnan suhteen.

LINK-token

LINK on Chainlink-verkon oma token.

LINK-tokenin on enimmäistarjonta on tasan miljardi tokenia. 35 prosenttia tarjonnasta myytiin Chainlinkin ICO:ssa (Initial Coin Offering) vuonna 2017, jotta yritys sai nostettua sijoittajilta varoja. Lisäksi noin 30 prosenttia tokeneista on Chainlinkin perustaneen yrityksen hallussa. 

Moniin muihin kryptovaluuttoihin verrattuna, LINK-tokenista tekee erityisen se, ettei sitä voinut aluksi louhia tai steikata, mikä lisäisi sen liikkeessä olevaa tarjontaa. Tähän kuitenkin tuli muutos vuoden 2022 joulukuussa, kun Chainlink avasi sijoittajille mahdollisuuden steikata LINK-tokenia passiivista tuloa vastaan.

Kryptosijoittajalle tämä oli erittäin hyvä uutinen, sillä steikatut tokenit ovat poissa markkinoilta, mikä pienentää kierrossa olevaa tarjontaa ja vähentää myyntipainetta, joka puolestaan on yleensä hyvä asia hintakehityksen kannalta. 

Chainlinkin käyttäjät ovat pääasiassa sovelluskehittäjiä, jotka maksavat datasyötteistään LINK-tokenilla. Tämä luo jatkuvaa kysyntää tokenille, sillä datasyötteiden tarve ei ole näillä näkymin vähenemässä tulevaisuudessa.  

LINK-tokenia käytetään myös vakuutena. Oraakkelipalveluiden tarjoajat joutuvat lukitsemaan tietyn määrän tokenia lohkoketjuun osallistuakseen verkon toimintaan. Lisäksi LINK-tokenia käytetään verkon hallintaan ja päätöksentekoon sen tulevaisuuden kehittämisestä. 

LINK-tokeneita voi ostaa ja myydä useissa keskitetyissä ja hajautetuissa kryptovaluuttapörsseissä. Tokenin hinta vaihtelee lähes aina markkinakysynnän mukaan. 

Lue myös: 10 tapaa ansaita kryptovaluutoilla

Chainlinkin rooli DeFi-ekosysteemissä 

Chainlinkillä on tärkeä rooli hajautetun rahoituksen (DeFi) ekosysteemissä. Chainlink-verkko tarjoaa hajautettuja oraakkeliratkaisuja, jotka toimivat eräänlaisena siltana älysopimusten ja todellisen maailman datan välillä. Chainlinkin avulla älysopimukset pääsevät käsiksi lohkoketjujen ulkopuolella olevaan dataan. Tämä on erittäin tärkeää DeFi-sovelluksille, sillä monien niiden käyttö perustuu ulkoiseen tietoon, kuten esimerkiksi kohteiden hintoihin, jotta ne voivat toimia halutulla tavalla. 

Mikä on Chainlink? Chainlink tokenomics

(Lähde: Chainlinkin virallinen YouTube–kanava) 

Yksi esimerkki siitä, miten Chainlinkin oraakkeliverkkoa käytetään DeFi:ssä, on synteettisten varojen luominen. Synteettiset varat ovat digitaalisia varoja, jotka pohjautuvat useihin eri hyödykkeisiin, kuten osakkeisiin tai raaka-aineisiin.  

Jotta synteettinen vara säilyttää arvonsa, sitä hallinnoivan älysopimuksen täytyy pystyä pääsemään käsiksi hyödykkeiden tarkkoihin ja luotettaviin hintatietoihin. Chainlinkin oraakkelit voivat tarjota tämän tiedon hajautetusti ja luotettavasti, mikä mahdollistaa vahvojen ja luotettavien synteettisten varojen luomisen. 

Toinen esimerkki on Chainlinkin oraakkeleiden käyttö hajautetuissa ennustepörsseissä. Nämä markkinat mahdollistavat käyttäjille vedonlyönnin erilaisista tapahtumista, kuten urheilusta tai vaaleista. Jotta ennustepörssit voivat toimia oikein, niiden täytyy pystyä pääsemään käsiksi tarkkoihin ja puolueettomiin tietoihin tapahtuman lopputuloksesta. Chainlinkin oraakkelit voivat tarjota tämän tiedon, varmistaen että markkinat toimivat reilusti ja tehokkaasti.

Yleisesti Chainlinkin hajautetun oraakkelin ratkaisu on elinehto monille DeFi-sovelluksille, mahdollistaen niiden pääsyn tarvitsemaansa ulkoiseen tietoon hajautetusti ja luotettavasti. 

Chainlinkin tulevaisuus 

Chainlinkin tulevaisuus näyttää lupaavalta, sillä hajautettujen oraakkeliratkaisujen kysyntä on kovassa kasvussa. Hajautetun rahoituksen (DeFi) ekosysteemin jatkuvan kasvun ja lohkoketjuteknologian yleistymisen myötä eri toimialoilla turvallisten ja luotettavien tietosyötteiden tarve on tulossa yhä tärkeämmäksi.  

Chainlinkillä on potentiaalia laajentua kauas kryptomarkkinoiden ulkopuolelle. Tässä 10 toimialaa, jotka voisivat hyödyntää Chainlinkiä:

  1. Rahoitus ja pankkitoiminta: Chainlinkin hajautetut oraakkeliratkaisut voivat tarjota rahoituslaitoksille luotettavia ja tarkkoja datasyötteitä, joita voidaan käyttää erilaisiin rahoitussovelluksiin, kuten kaupankäyntiin, riskienhallintaan ja erilaisten määräysten noudattamiseen. 
  2. Toimitusketjut: Chainlinkin oraakkelit voivat tarjota toimitusketjun hallintajärjestelmille pääsyn reaaliaikaisiin tietoihin sellaisista tekijöistä kuin varastotasot, kuljetuskustannukset sekä tuotantoaikataulut. 
  3. Internet of Things (IoT): Chainlinkin oraakkelit voivat tarjota IoT-laitteille pääsyn ulkoisiin tietoihin, jolloin ne voivat käynnistää älysopimuksiin pohjautuvia toimia vastauksena todellisiin tapahtumiin. 
  4. Pelaaminen: Chainlinkin oraakkelit voivat tarjota pelialustoille pääsyn oikean maailman dataan, kuten urheilutuloksiin tai sääolosuhteisiin. Dataa voi käyttää älysopimuksiin perustuvien tapahtumien käynnistämiseen peleissä. 
  5. Ennakoiva huolto: Chainlink-oraakkelit voivat tarjota pääsyn reaaliaikaisiin anturitietoihin, joiden avulla voidaan ennustaa, milloin laite todennäköisesti hajoaa tai rikkoutuu, mikä mahdollistaa ennakoivan huollon ajoituksen. 
  6. Vakuutukset: Chainlinkin oraakkelit voivat tarjota vakuutusyhtiöille pääsyn ulkoisiin tietoihin, kuten sääennusteisiin tai liikenneolosuhteisiin, joiden avulla voidaan käynnistää älysopimuksiin pohjautuvia maksuja katetun vahingon sattuessa. 
  7. Julkiset palvelut: Chainlink voi tarjota julkisille palveluille pääsyn reaaliaikaisiin tietoihin, kuten väestötietoihin, joita voidaan käyttää päätöksenteossa. 
  8. Terveydenhuolto: Terveydenhuollon tarjoajat voisivat Chainlinkin avulla päästä käsiksi reaaliaikaiseen tietoon potilaiden terveydestä ja sairauksista, mikä mahdollistaa tarkempien ja tehokkaampien hoitopäätösten tekemisen. 
  9. Energia: Energiayhtiöt voisivat käyttää oraakkeleita seuratakseen reaaliaikaista dataa, kuten energian hintoja, sääolosuhteita tai uusiutuvan energian tuotantoa. Chainlinkin avulla energiayhtiöt voivat optimoida energiankäyttöä ja alentaa kustannuksia. 
  10. Kiinteistöt: Chainlinkin oraakkelit voivat tarjota kiinteistökehittäjille pääsyn ulkoisiin tietoihin, kuten kaavoituslakeihin ja rakennusmääräyksiin, joita voidaan käyttää älysopimuksiin pohjautuvien tapahtumien käynnistämiseen kiinteistökaupoissa. 

Chainlinkin hajautettu oraakkeliverkko on hyvässä asemassa esimerkeissä esitettyyn kysyntään, ja sen kumppanuus erilaisten DeFi-ekosysteemin projektien ja protokollien kanssa edistää todennäköisesti sen käyttöönottoa ja kasvua myös tulevaisuudessa. 

Kryptomaailmassa Chainlinkille on myös kysyntää, varsinkin kun Ethereumin kaltaiset älysopimusalustat yleistyvät. Alustat tarvitsevat luotettavia ja turvallisia datasyötteitä toimiakseen kunnolla.

Lisäksi Chainlinkin tokenin track record on erinomainen. LINK-tokenin arvo on kasvanut merkittävästi historian saatossa, ja karhumarkkinankin aikana sen kaupankäyntivolyymi on pysynyt korkealla.

Chainlink – Usein kysytyt kysymykset

Mikä Chainlink on?


Chainlink on hajautettu oraakkeliverkko. Yksinkertaisesti sanottuna se yhdistää älysopimukset reaalimaailman dataan, kuten osakekursseihin tai säätietoihin. Oraakkelit ovat keskeisiä palveluita, sillä muuten lohkoketjuissa toimivien älysopimusten olisi hankalaa kerätä luotettavaa dataa reaalimaailmasta.

Miten Chainlink toimii?


Chainlink käyttää hajautettua tietokoneiden verkostoa tietojen hakemiseen ja vahvistamiseen. Näin se varmistaa älysopimuksissa käytettyjen tietojen tarkkuuden ja luotettavuuden.

Kannattaako Chainlinkiin sijoittaa?


Fundamentteihin uskovan sijoittajan kannattaa ainakin tutkia Chainlinkiä. Jotkin nykyään itsestäänselvät asiat kryptoissa, eivät olisi mahdollisia ilman sitä. Chainlinkiä kehittää loistava tiimi, jota johtaa kokenut Sergey Nazarov. Sillä on selkeä tiekartta ja realistiset tavoitteet, ja se tarjoaa saumattoman tavan yhdistää mikä tahansa lohkoketju sovellusrajapintaan. Sillä on lisäksi vain vähän merkittäviä kilpailijoita. 

Miten Chainlinkin tokenomics toimii?


Chainlinkin tokenomics kattaa LINK-tokenien käytön, hallinnan, polttamisen ja stakingin. Nämä toimenpiteet auttavat ylläpitämään LINK-tokenin arvoa ja vahvistavat Chainlinkin ekosysteemiä.

Mistä Chainlinkiä (LINK) voi ostaa?


Voit sijoittaa Chainlinkiin (LINK) Coinmotionin palvelussa. Alustamme kautta voit ostaa, myydä ja säilyttää LINK-tokeneita. Tilin avaaminen on maksutonta. Avaa tili tästä.

What Is Chainlink?

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Jaa artikkeli:

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp