Mikä on Uniswap (UNI)

Mikä on Uniswap (UNI)? – päivitetty opas

••••••••••

Uniswap on maailman johtava hajautettu kryptopörssi. Uniswap toimii Ethereum-lohkoketjussa ja sillä on oma kryptovaluutta, UNI-token, jonka avulla käyttäjät voivat äänestää alustan muutoksista.

Tutustumme tässä artikkelissa tarkemmin siihen, mikä Uniswap on ja miten sijoittajat voivat sen avulla käydä kauppaa kryptoilla kaikkialla maailmassa ilman kolmansia osapuolia.

Uniswap pähkinänkuoressa:

 • Uniswap on maailman suosituin hajautettu pörssi
 • Mahdollistaa hajautetun kaupankäynnin digitaalisella omaisuudella
 • Uniswapilla on oma kryptovaluutta, UNI-token
 • UNI-tokenin omistajat voivat vaikuttaa alustan kehitykseen

Kryptovaluutat: Uniswap #UNI | Uniswap-palvelu ja UNI-token

Mikä Uniswap on?

Uniswap on markkina-arvoltaan maailman suurin hajautettu pörssi, eli DEX (decentralized exchange), joka toimii Ethereum-lohkoketjussa. Uniswapin avulla käyttäjät joka puolella maailmaa voivat käydä kauppaa kryptoilla ilman välittäjää.

UNI on hallintotoken (eng. governance token), jonka avulla Uniswapin käyttäjät voivat äänestää keskeisistä muutoksista protokollaan.

Vuoden 2018 marraskuussa julkaistu Uniswap oli yksi ensimmäisistä hajautetun rahoituksen (DeFi) sovelluksista, jotka saivat merkittävää jalansijaa Ethereumin lohkoketjussa Uniswap osui ensimmäiseen suureen DeFi-buumiin, jonka jälkeen markkinoille on julkaistu lukuisia hajautettuja pörssejä, kuten Curve, SushiSwap ja PancakeSwap.

Stablecoineihin erikoistuneeseen Curveen on lukittu kaikista DEXeistä eniten varoja, mutta Uniswap on markkina-arvoltaan ylivoimaisesti suurin. 

Vuoden 2022 toukokuussa Uniswapin kautta oli tehty yli biljoonan dollarin edestä kauppaa ja sitä oli käyttänyt 3,9 miljoonaa lompakkoa. Vuonna 2023 Uniswapin kautta käydään kauppaa keskimäärin yli miljardilla dollarilla päivässä.

Uniswapin historia

Uniswap sai alkunsa lokakuussa vuonna 2016, kun Ethereumin perustaja Vitalik Buterin ehdotti ideaa hajautetusta pörssistä, joka toimisi lohkoketjussa automaattisena markkinantakaajana. 

Vitalik kritisoi MKR:n ja EtherDeltan kaltaisten alustojen suurta hajontaa ja ehdotti tehokkaampaa vaihtoehtoa. Suunnitelmassa kuvailtiin pörssirakennetta, johon kuuluisi matala hajonta ja vain lohkoketjutransaktiot.

Vuonna 2017 Hayden Adams alkoi työskennellä muuttaakseen Buterinin idean toimivaksi palveluksi. Saatuaan 100 000 dollaria Ethereum-säätiöltä ja useita apurahoja, Uniswap lanseerattiin marraskuussa 2018. Protokolla sai nopeasti likviditeettiä ja nousi volyymiltaan merkittäväksi tekijäksi. 

Kuusi kuukautta käynnistämisen jälkeen Paradigmin johtama rahoituskierros saatiin päätökseen kahden uuden työntekijän lisäämiseksi.

Uniswap on saavuttanut hallitsevan aseman hajautettujen pörssien (DEX) joukossa yli 50 prosentin markkinaosuudella. Alustaa voidaan kuvailla jopa yhdeksi DeFi-markkinoiden kasvun kantavista voimista.

Uniswapin lyhyt historia:

 • Lokakuu 2016: Vitalik Buterin paljastaa hajautetun pörssin (DEX) konseptin.
 • Marraskuu 2018: Uniswap julkaistaan.
 • Syyskuu 2020: UNI-token julkaistaan. Sen ensisijainen tarkoitus on toimia yhteisön osallistumisen ja valvonnan johtavana tokenina.
 • Huhtikuu 2021: Uniswapin toimitusjohtaja Hayden Adams ilmoitti, että alusta oli saavuttanut uuden viikoittaisen volyymiennätyksen. Sen kumulatiiviset transaktiot ylittivät 10 miljardin dollarin rajan. 
 • Toukokuu 2022: Uniswap rikkoi biljoonan dollarin rajan all time -kaupankäyntivolyymissa

Miten Uniswap toimii?

Uniswap on hajautettu kryptovaluuttapörssi. Sen toimintaperiaate on päivitetympi kuin perinteisten keskitettyjen pörssien. Nimensä mukaisesti hajautettu pörssi toimii hajautetusti, eikä sitä hallinnoi mikään yksittäinen taho. 

Uniswapissa käyttäjä voi ostaa ja myydä kryptovaluuttaa suoraan toisten osapuolien kanssa. Uniswap toimii Ethereumin lohkoketjussa ja perustuu avoimeen lähdekoodiin. Alustalla käytetään automaattista markkinatakausjärjestelmää (eng. automated market maker, AMM) perinteisen tilauskannan sijaan.

Uniswap yhdistää yksittäisiä osto- ja myyntitransaktioita automaattisesti.

Uniswap toimii kahdella älysopimuksella; “vaihtosopimus” ja “tehdassopimus”. Nämä ovat automaattisia tietokoneohjelmia, jotka on suunniteltu suorittamaan tiettyjä toimintoja, kun tietyt ehdot täyttyvät. 

Tehdassopimusta käytetään lisäämään uusia tokeneita alustalle ja vaihtosopimus helpottaa kaupankäyntiä. Uniswapin palvelussa mikä tahansa ERC20-pohjainen tunnus voidaan vaihtaa toiseen.

Uniswapin käyttö on helppoa ja suoraviivaista.

Jotta Uniswapin ja muiden hajautettujen pörssien toimintaa voi ymmärtää kunnolla, on hyvä tiedostaa keskitettyjen pörssien heikkoudet.

Likviditeettiongelma

Suurin osa kryptokaupankäynnistä tapahtuu keskitetyissä pörsseissä. Keskitettyjä palveluita hallitsee yksi taho, eli pörssiä ylläpitävä yritys. Keskitetyt pörssit vaativat käyttäjiä sitomaan varojaan niiden hallintaan ja käyttämään perinteistä tilauskirjaa kaupankäynnin toteuttamiseksi.

Tilauskirjaan perustuvassa kaupankäynnissä osto- ja myyntitoimeksiannot esitetään luettelona tilausten kokonaissumman kanssa. Omaisuuserän, kuten Bitcoinin tai UNI-tokenin avoimien osto- ja myyntitoimeksiantojen määrää, kutsutaan markkinasyvyydeksi (eng. market depth). Jotta osto voi onnistua, tilauskirjan vastakkaisella puolella täytyy olla vastaavan kokoinen myynti samalla hinnalla. Ja päinvastoin.

Perinteinen tilauskirja näyttää kaikki myynti- (punainen) ja ostotoimeksiannot (vihreä).

Jos esimerkiksi haluat myydä yhden Bitcoinin 25 000 dollarin hintaan, tilauskirjan toisella puolella täytyy olla ostaja, joka on valmis ostamaan yhden Bitcoinin 25 000 dollarilla tai kalliimmalla.

Tilauskirjajärjestelmän suurin ongelma on likviditeetti. Tässä kontekstissa likviditeetti tarkoittaa tilauskirjassa olevien toimeksiantojen syvyyttä ja määrää. Jos likviditeettiä ei ole paljon, treidaajat eivät ehkä pysty täyttämään osto- tai myyntitoimeksiantojaan.

Kuvittele, että omistat ruokakojun katumarkkinoilla. Kiireisinä päivinä markkinoilla on valtavasti ihmisiä, eli kojujen pitäjät myyvät tuotteita ja kävijät ostavat niitä. Kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Markkina on siis likvidi. Hiljaisina päivinä tuotteet eivät mene kaupaksi, jolloin markkinat ovat epälikvidejä tai kapeita.

Miten Uniswap ratkaisee likviditeettiongelman?

Uniswap ratkaisee likviditeettiongelman käyttämällä automatisoitua likviditeettiprotokollaa. Se kannustaa käyttäjiä tarjoamaan pörssiin likviditeettiä (eng. liquidity providing, LP). 

Uniswap-käyttäjät tallettavat likviditeettipooliin, eräänlaiseen rahastoon, varojaan. Poolin varoja käytetään kaikkien alustalla tapahtuvien kauppojen toteuttamiseen. Jokaisella palvelun tokenilla on oma likviditeettipoolinsa, johon käyttäjät voivat osallistua. Palkkioksi likviditeetin tarjoaja saa passiivista tuloa.

Tämän järjestelmän ansiosta ostajan tai myyjän ei tarvitse odottaa vastapuolen ilmestymistä kauppaan. He voivat suorittaa minkä tahansa kaupan välittömästi senhetkisellä hinnalla edellyttäen, että poolissa on tarpeeksi likviditeettiä.

Käyttäjä saa likviditeetin tarjoamisesti vastineeksi LP-tokenia (eng. liquidity pool token), joka edustaa osuutta poolista. Jos esimerkiksi lukitsit 1 000 dollaria pooliin, jossa on nyt 10 000 dollaria, saat 10 % osuutta vastaavan määrän LP-tokeneita. Käyttäjä saa LP-tokeneita vastaan osuuden kaupankäyntimaksuista. 

Uniswap veloittaa käyttäjiltä kiinteän 0,30 %:n maksun jokaisesta alustalla tehdystä kaupasta ja lähettää sen automaattisesti likviditeettireserviin.

UNI-token

UNI on Uniswapin oma kryptovaluutta. UNI-tokenin omistajat voivat äänestää projektin tulevaisuudesta, joka antaa suuntaa Uniswapin kehitykselle. UNI-tokeneita voi käyttää myös likviditeettipoolien rahoittamiseen, kumppanuuksiin ja muihin alustaan liittyviin toimintoihin.

UNI-token julkaistiin vuonna 2020. Jokaiselle alustan aikaisemmalle käyttäjälle airdropattiin 400 UNI-tokenia Ethereum-lompakkoon. Yhteensä 250 000 käyttäjää vastaanotti airdropin. Uniswapin airdrop on yksi kryptohistorian suurimmista. UNI-tokenin hinta kävi toukokuussa 2021 yli 43 dollarissa. Jos airdropin olisi myynyt kokonaisuudessaan hintahuipussa, sen arvo olisi ollut yli 17 000 dollaria.

Uniswap-käyttäjät voivat osallistua hajautettuun pörssiin useilla tavoilla:

 • Kryptovaluuttojen vaihtaminen: Uniswapia voi käyttää digitaalisen omaisuuden vaihtamiseen. Alusta tukee kaikkia ERC-20-tokeneita.
 • Luo uusia markkinoita: Uniswap-käyttäjät voivat käyttää älysopimuksia luodakseen uusia markkinoita kryptovaluuttapareille.
 • Tarjoa likviditeettiä ja ansaitse palkintoja: Käyttäjä voi tarjota likviditeettiä lukitsemalla varoja likviditeettipooliin. Palkkioksi saa UNI-tokenia.
 • Äänestäminen: UNI-tokenin omistajilla on mahdollisuus vaikuttaa Uniswapin tulevaisuuteen äänestämällä. Äänivalta jaetaan suhteessa UNI-tokeneiden määrään.

Uniswap vs. PancakeSwap

Kryptomarkkinoilla on useita hajautettuja pörssejä. Uniswap ja PancakeSwap ovat molemmat todella suosittuja palveluita käydä kauppaa digitaalisella omaisuudella. Molemmilla on oma tokeninsa (UNI ja CAKE), joilla kannustetaan käyttäjiä tarjoamaan likviditeettiä.

PancakeSwap ja Uniswap toimivat eri lohkoketjuissa. Uniswap on rakennettu Ethereumin päälle, kun taas PancakeSwap käyttää BNB Chainia. Uniswap tukee Ethereum-pohjaisten ERC-20-tokenien kaupankäyntiä. PancakeSwap puolestaan mahdollistaa BNB-yhteensopivien tokenien vaihdon, jotka noudattavat BEP-20-standardia.

Osta UNI-tokenia turvallisesti Coinmotionista

Uniswapin UNI-tokeniin voi sijoittaa suomalaisen Coinmotionin kautta. Olemme erittäin tarkkoja altcoineista, joita tarjoamme asiakkaillemme. Otamme palveluumme vain luotettavia ja jatkuvasti kehittyviä kryptovaluuttoja.

Uniswap on maailman suurin hajautettu kryptovaluuttapörssi ja sitä käyttävät sadat tuhannet ihmiset ja yritykset.

Voit sijoittaa palvelussamme UNI-tokeniin turvallisesti. Säilytämme asiakasvaroja multisig-kylmälompakoissa kaukana hakkereiden ulottuvilta. Pidämme asiakkaiden varat aina erillään yhtiön omista varoista.

Osta UNI-tokenia Coinmotionista

Uniswapin tulevaisuus

Uniswap on nopeasti kasvanut kryptomaailman merkittävimmäksi hajautetuksi pörssiksi. Se on myös yksi koko hajautetun rahoituksen suurimmista kasvun ajureista. Alusta on kerännyt momentumia ja on ollut haastavissakin markkinaolosuhteissa sijoittajien luottama palvelu. 

Yhden biljoonan dollarin volyymi rikkoutui toukokuussa 2022 neljän vuoden olemassaolon jälkeen. Jos Uniswap jatkaa kasvua samaan tahtiin, se voi yltää samanlaisiin lukemiin hyvinkin nopeasti. Jos DeFi kasvattaa suosiotaan, se tarkoittaa, että myös Uniswapin suosio kasvaa.


Uniswap – Usein kysytyt kysymykset 

Mikä on Uniswap?

Uniswap on maailman suosituin hajautettu kryptovaluuttapörssi (DEX). Ethereumin päällä toimiva Uniswap käynnistyi vuonna 2018 ja julkaisi oman, UNI-tokenin vuonna 2020.

Miten Uniswap toimii?

Uniswapissa käyttäjä käy kauppaa suoraan toisen osapuolen kanssa. Alusta käyttää automaattista markkinantakausjärjestelmää (eng. automated market maker, AMM) perinteisen tilauskannan sijaan. Uniswap perustuu avoimeen lähdekoodiin.

Miten voin sijoittaa Uniswapiin (UNI)?

Voit sijoittaa Uniswapiin ostamalla UNI-tokenia. Helpoin tapa ostaa UNI-tokenia on tehdä se Coinmotionin kautta. 

Onko Uniswap turvallinen?

Uniswap on lohkoketjuteknologiaa käyttävä hajautettu pörssi ja sitä pidetään turvallisena. Sen älysopimukset ovat muuttumattomia. Älysopimusten hakkerointia voi tosin tapahtua, mutta Uniswapiin ei ole kohdistunut tietoturvaloukkausta vuoden 2019 jälkeen.

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Jaa artikkeli:

Sisällysluettelo

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Table of Contents