Vad är Chainlink? LINK kryptoguide

Innehållsförteckning

••••••••••

Chainlink är ett decentraliserat nätverk av noder som utbyter data mellan källor för smarta kontrakt utanför blockkedjan och källor för smarta kontrakt på blockkedjan via orakel. Många kryptoinvesterare anser att Chainlink (LINK) har blivit en DeFi-token av första klass att investera i. I den här bloggen förklarar vi hur LINK fungerar och vad dess framgång och potential bygger på.

Chainlink förklarad

Chainlink lanserades i juni 2017 av ett företag som heter SmartContract Ltd. Den första implementeringen av Chainlink kom ut under samma månad. Chainlinks whitepaper publicerades i september 2017. Efter whitepaperet följde snabbt en ICO-finansieringsrunda som drog in 32 miljoner dollar. Detta belopp motsvarar 35 procent av det totala LINK-utbudet (1 miljard LINK-enheter).

Chainlinks LINK-token är baserad på blockkedjan  Ethereum — protokollen ERC-20 och ERC-677.

what is chainlink

Chainlinks korta historia

  • 2014: Sergey Nazarov och Steve Ellis lanserar SmartContract Ltd. (moderbolaget).
  • 2014-2017: utvecklingsfas.
  • 9/2017: whitepaper publiceras.
  • 9/2017: ICO-finansieringsrunda drog in 32 miljoner dollar.
  • 2019: Chainlink för Ethereum mainnet lanseras.
  • 2/2021: Off-Chain Reporting (OCR) Launch
  • 4/2021: 2.0 Whitepaper
  • 5/2021: Verifiable Random Function (VRF) Launch

Källa: Chainlink.

Chainlinks värdeproposition

“Definitiv sanning för mig är vad blockkedjor genererar i allmänhet. De genererar en slutlig registerpost som är oföränderlig och som inte kan ändras eller modifieras. Och det faktum att de skapar denna unikt oföränderliga registerpost gör att registerposten i grunden är sann. Den sanningen bekräftas av flera oberoende källor.” – Sergey Nazarov.

Utmaning: Smarta kontrakt

Smarta kontrakt, som först utformades 1993, utgör kärnan i de flesta blockkedjetillämpningar. Jämfört med vanliga kontrakt som verkställs genom lag, baseras smarta kontrakt på kryptografisk kod. Smarta kontrakt är oföränderliga och därför kan ingen ändra dem efter utförandet. Oföränderligheten binder alla parter till ett avtal som det är utfört. Detta skapar ett samförstånd som inte bygger på förtroende för någon enskild part.

De nuvarande smarta kontrakten har dock flera nackdelar. Exempli Gratia, eftersom smarta kontrakt baseras på information som är säkrad på en blockkedja, och på grund av hur minerare omkring blockkedjebaserade transaktionsdata når samförstånd. Därför kan smarta kontrakt inte interagera med externa resurser som dataflöden, API eller traditionella banksystem. Det sätt på vilket utvecklare av smarta kontrakt traditionellt har löst detta problem är genom att använda en middleware för blockkedjan som kallas för ett “orakel”. Chainlink tar det ett steg längre. De vill lösa utmaningen med ett säkert orakelnätverk. Chainlinks decentraliserade orakelnätverk är baserat på blockkedjeteknik och möjliggör anslutning mellan smarta kontrakt och externa resurser (eller resurser utanför kedjan).

Lösning: Decentraliserade orakler

Blockkedjor kan som standard inte få direkt tillgång till data från den verkliga världen utanför deras nätverk. Relevansen för orakler kretsar kring deras förmåga att agera som “agenter”. Oraklerna måste hitta och verifiera händelser i den riktiga världen och skicka informationen till smarta kontrakt. Oraklerna överför information från externa datakällor till smarta kontrakt vilket gör det möjligt att utföra kontraktet med fördefinierade villkor.

Oraklerna är tredjepartstjänster med en centraliserad kontrollpunkt som inte ingår i blockkedjans samförståndsmekanism. Därför kan man ifrågasätta om de mottagna uppgifterna är tillförlitliga.

Chainlinks nätverksutvecklare har för avsikt att lösa detta problem genom att skapa ett decentraliserat orakelnätverk för smarta kontrakt. Nätverket ska på ett säkert sätt interagera med resurser utanför blockkedjan, som t.ex. kryptografiskt säkra dataflöden. Chainlinks nodoperatörer är nätverkets ryggrad. Det är noderna som gör det möjligt för nätverket att hämta och transportera datan från externa källor. Nätverket möjliggör också interoperabilitet mellan blockkedjor. Tack vare en säker beräkningsprocess utanför kedjan blir de smarta kontrakten omöjliga att manipulera.

Sammanfattningsvis har företaget för avsikt att lösa en av de mest framträdande blockkedjerelaterade utmaningarna genom att implementera decentraliserade orakel.

Chainlink håller på att skapa en bro värd en miljard dollar till blockkedjevärlden.

Sergey Nazarov, skaparen av Chainlink Labs, avslöjade den 5 augusti 2021 designen för Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP), en “ny världsomspännande standard för decentraliserad kommunikation mellan blockkedjor, data- och tokenöverföringar”. Tillsammans med protokollet tillkännagav Chainlink lanseringen av en programmerbar tokenbro som använder CCIP och dess automatiska (behållare eller keepers) för smarta kontrakt

Vilka initiativ det rör sig om kommer att avslöjas under hans anförande på SmartCon. Även om Chainlinks CCIP inte kommer att släppas förrän om många månader har broprojektet redan fått “miljardtals dollar i mjuka åtaganden från en del av våra största användare”, enligt Nazarov.

Chainlink erbjuder en allmän koppling mellan många blockkedjenätverk och drar nytta av de exceptionella resurserna eller fördelarna i vart och ett av dem. Nazarov förklarar: “På samma sätt som olika applikationer på Ethereum använder varandra, kan nu olika applikationer över olika kedjor använda varandra”.

Varför är Chainlink viktigt?

Chainlink erbjuder en unik lösning för att överföra data till och från blockkedjan, mellan den digitala och “riktiga” världen. Och deras orakeltjänst gör detta på ett decentraliserat och säkert sätt. Chainlink syftar dessutom till att lösa det centraliserade orakelproblemet med hjälp av ett nätverk av noder, vilket eliminerar den enda felpunkten. Chainlinks plattform har väckt stort intresse, även från institutioner som Google och SWIFT. Projektet kommer att fortsätta att utvecklas som en av de mest lovande plattformarna för  decentraliserad finans för blockkedjeanvändare och för dem som är intresserade av hur man investerar i DeFi.

LINK-tokens är nu tillgängliga för att köpa, sälja och förvara på Coinmotion.


Kom igång med
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Gå med i Coinmotion och köp dina första kryptovalutor inom några minuter!


Lär dig mer

web3

Vad är Web3? En översikt

Stellar Lumens är Ripples största konkurrent

Krypto-staking: Vad är det och hur startar man med AAVE

Ethereums föränderliga roll

Ethereum: Snabbintroduktion

Hur Du Kan Tjäna Passiv Inkomst med hjälp av Krypto

Nybörjarguide: Hur man investerar i Bitcoin


Den här artikeln utgör inte några investeringsrekommendationer, och ska inte heller tolkas som sådana. Att göra förtjänster på marknader kräver oftast djupt rotad kunskap och många års erf.


Kom igång med
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Gå med i Coinmotion och köp dina första kryptovalutor inom några minuter!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp