ethereum kurs

Ethereum: Snabbintroduktion

Innehållsförteckning

••••••••••


Att veta hur Ethereums pris och värde fungerar och vad som formar dem hjälper investerare att fatta beslut vid köp och sälj. Efter den betydande prisökningen 2021 har Ethereum befäst sin plats bland kryptovalutorna. För första gången i historien började folk som är nya inom krypto att köpa ETH istället för Bitcoin.

För att förstå förändringarna i Ethereums värde innan du investerar, är det viktigt att känna till egenskaperna och historien för Ethereum, precis som du skulle bekanta dig med alla andra tillgångar innan du investerar.

Ethereum är en decentraliserad, blockkedja med öppen källkod med smarta kontrakt-funktionalitet. Programmeraren Vitalik Buterin var den som föreslog Ethereum under 2013. Då uppstod idén om Ethereum-nätverket från missnöje med Bitcoins begränsade vision om användningen av blockkedjeteknologin.

Trots den allmänna volatiliteten hos kryptovalutor anser många att Ether är ett av de mest stabila och flexibla mynten. Det beror på en solid användning av nätverket. Ethereum består av dess tillämpning av den revolutionerande blockkedjeteknologin till en mjukvaruplattform som möjliggör skapandet av olika decentraliserade tillämpningar – som smarta kontrakt – som kan byggas och köras utan tredje part. Med andra ord har Ethereum ambitiösa planer på att inte bara decentralisera handeln med valutor, utan även många olika nivåer av affärsverksamheter.

Ethereum har sin inhemska token som heter Ether (ETH) som innehar drottningens plats bredvid Bitcoin. I huvudsak är Ether en valuta som du kan använda för att köpa decentraliserade appar som körs på Ethereum. Det är också valutan som uppmuntrar miners att köra Ethereum-protokollet på sina datorer. Detta skapar ett liknande belöningssystem till Ethereum som Bitcoin har.

Ethereum kurs historia till EUR och USD

För att hjälpa dig förstå den historiska finansiella utvecklingen av Ethereum har vi listat Ethereums lägsta priser under de senaste åren. Vad kan det lägsta priset bli för i år? Gör din gissning i kommentarssektionen nedan.

  • 2015 1 ETH = 0,42 USD = 0,38 EUR
  • 2016 1 ETH = 0,95 USD = 0,87 EUR
  • 2017 1 ETH = 7,92 USD = 7,21 EUR
  • 2018 1 ETH = 83,90 USD = 76,41 EUR
  • 2019 1 ETH = 102,93 USD = 90,55 EUR
  • 2020 1 ETH = 127,29 USD = 104, 58 EUR
  • 2021 1 ETH = 730,37 USD = 600,86 EUR
  • Priset på eter i juli 2022 – 1 Ethereum (ETH) = 1,049.89 USD = 1006,79 EUR 


Läs härnäst: Var och hur man köper Ethereum

Vad som påverka Ethereum kurs

Priset på kryptovalutor beror i grunden på utbudet och efterfrågan på marknaderna. Sammantaget finns det några viktiga faktorer som påverkar stämningen på Ether-marknaden.


Dominans av Bitcoin

Bitcoin har mest inflytande över värdet på andra kryptovalutor. Om Bitcoin-priset ökar, tenderar värdet på andra krypton att öka proportionerligt. Detta sker omvänt om priset på Bitcoin sjunker.

Förutom Bitcoin-prisförändringarna är vilket mynt som dominerar marknaden det som också påverkar Ethereum-värdet. Kort sagt, i åratal har Bitcoin varit den främsta kryptovalutan när det gäller börsvärde och antal aktiva plånboksadresser. Men i juli 2021  bräckte (dominerade) Ethereum, för första gången, Bitcoin med antalet dagliga aktiva adresser på sitt nätverk. Skulle trenden fortsätta kan Ethereum kurs peaka.


Ethereum ses som ett arvsmynt

Kryptovalutamarknaden erbjuder ett urval av olika tillgångar för olika investerarsegment. “Arvs”-kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum passar bra för långsiktigt innehav. Dessa mynt medför mindre risk än nyare, mindre tokens.

Sedan den Covid-19-inducerade marknadskraschen har  volatiliteten för både Bitcoin och Ethereum varit låg om vi jämför det med nyare kryptovalutor. I följande diagram peakar volatiliteten för Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH) i början av 2020 år Covid-inducerade krasch. Sedan förblir volatiliteten för båda tillgångarna relativt låg efter våren 2020.

30d volatility btceth

I början till mitten av 2021 visade yngre small cap-tokens eskalerande volatilitet under den hausseartade cykeln och majkorrigeringen.

30d-volatility-multi_asset-btc-eth-aave-uni-dot


Plattformsuppgraderingar

Om utvecklingen av Ethereums plattform inkluderar förbättringar kommer priset att öka för att återspegla mervärdet. Och faktum är att plattformen har genomgått en rad omfattande uppgraderingar av sin plattform sedan den skapades.

Uppgraderingarna var initialt uppdelade i fyra huvudstadier: Frontier, Homestead, Metropolis och Serenity. Serenity; följande steg kommer att koncentrera på att förbättra plattformens effektivitet, hastighet och skalbarhet.

Ethereum 2.0 är en signifikant uppgradering av den redan existerande Ethereum-blockkedjan. Denna uppgradering syftar nämligen till att göra det möjligt för nätverket att ta itu med flaskhalsarna och öka antalet transaktioner. De alternativa namnen för Ethereum 2.0 är Eth2 eller Serenity. Tack vare denna uppgradering kunde fler finansiella institutioner börja använda Ethereum.

Under skiftet till ETH2, genomgår nätverket några hard forks. Till exempel lanseras Ethereum London Hard Fork i augusti 2021. Denna hard fork (eller ändring i blockkedjan) jämnar ut ETH-nätverksavgifterna och begränsar ETH-tillgången. 

Ethereum uppskattar att 2.0-nätverket kan gå live 2022 om utvecklingen blir framgångsrik och går som planerat. Samtidigt menar försiktiga experter att uppgraderingen kan ta flera år.


Ethereums tillgång & efterfrågan

Under andra halvan av 2021 kommer Ethereum-nätverket att genomgå en stor förändring. Hittills har tillgången på Ethereum varit obegränsad — men det kommer att förändras. Efter Ethereum London Hard Fork kommer ETH-blockkedjan att bränna de avgifter som den debiterar kryptoanvändare.

Detta kommer att skapa ett deflationstryck på ETH. Med andra ord kommer det att vara mer sannolikt att ETH-tokens ökar i värde över tiden eftersom deras maximala utbud blev begränsat.


Investeringar & institutionell användning

I april 2021, tillkännagav European Investment Bank (EIB) deras planer på att erbjuda en tvåårig digital obligation på Ethereum-blockkedjan. Efter denna uppdatering satte Ethereum ännu ett prisrekord.

Men denna nyhet var inte den enda anledningen bakom den nyligen ökande investeringen i Ethereum. I slutet av mars 2021 tillkännagav betalningsjätten Visa sina första transaktioner som avgjordes med Visa i USD Coin (USDC) och genomfördes över blockkedjan Ethereum.

Under 2021 tillkännagav många företag sina investeringar i Ethereum. För att sammanfatta vad som hände; efter varje nyhet om det som kom ut, så ökade Ethereum kurs.


Uppstoden av NFT

Non-fungible tokens (NFT:er) är ännu en anledning till ETH-prisets ökning.

NFT:er är en form av kryptovaluta. Deras huvudsakliga egenskap är att de innehåller tillgångar såsom konst istället för att innehålla pengar. Ett icke-fungibelt objekt har däremot sitt distinkta värde, som en bild eller en första upplagan av en bok. Och de flesta NTF:er är en del av Ethereum-blockkedjan.

NFT-marknadsvärdet tredubblades under 2020, och uppgick till mer än 250 miljoner dollar. Därför påverkade en ökande mängd affärer ETH-värdet.


DeFi-explosionen

Användningen av Ethereum-nätverket blir ännu mer omfattande i kölvattnet av explosionen av decentraliserad finans (DeFi). Många DeFi-tokens är baserade på Ethereum-blockkedjan, och deras användare i sin tur betalar Ethereum-gasavgifterna. Gasavgifter är betalningar gjorda av användare för att kompensera för den datorenergi som krävs för att behandla och validera transaktioner på Ethereum-blockkedjan.

DeFi, som har som mål att skapa ett alternativt finansiellt system som är mer tillgängligt än det traditionella, byggs i första hand genom decentraliserade applikationer (Dapps) på Ethereum-nätverket.


Sammanfattning & videoförklaring

Som med investering i alla andra tillgångar är det viktigt att hålla dig uppdaterad om ämnet. Ju mer information du har, desto bättre beslut kommer du att fatta relaterade till handel. Ökad kunskap hjälper dig även att förutse eventuella risker relaterade till investeringen.

Krypton är nya fenomen som inte alla förstår, och konversationen kan bli väldigt teknisk på grund av deras natur. Därför kan det vara en bra idé att titta på en introduktionsvideo om Ethereum. Videon ger även en sammanfattning om vad Bitcoin och decentraliserade tjänster är.

What is Ethereum? A Beginner's Explanation in Plain English


Ethereums prishistorik: analyser & diagram

Här är en sammanfattning av de kritiska händelserna i Ethereums historia. Dessa är i huvudsak de viktiga händelser ur ekonomisk synvinkel, eftersom vi har utelämnat plattformens tekniska milstolpar:

Mitten av 2014. Grundaren av Ethereum, Vitalik Buterin, samlar ihop folkfinansiering (ICO, Initial Coin Offering) på 18 miljoner dollar. Ethereum träder in på marknaderna med ett värde av 31 cent per Ether (USD).

Maj 2016. Ether placerar sig på marknaderna med en kapitalisering som överstiger 1 000 miljoner US-dollar.

17 juni 2016. En hackare stjäl 3,6 miljoner Ethers, totalt cirka 70 miljoner US-dollar vid den tiden. Ethereum delas upp i Ethereum och Ethereum Classic.

20 juni 2017. Ethereum når ett värde av 376,36 dollar, vilket är mer än 121,400 % av dess initiala värde.

13 januari 2018. Ethereum når sitt historiskt högsta resultat på 1 432,88 USD per Ether.

2019. Det var ett ganska stabilt år, med en liten prisökning under Q2. Den 26 juni nådde Ethereum ett pris på 335 USD, vilket är det högsta priset för Ethereum sedan augusti 2018.

2020. Ethereum har startat med ett pris på 127 USD under 2020. Men, det nådde 741,12 USD vid slutet av 2020.

2021. Från årets första dagar har Ethereum kurs ökat avsevärt. Den 10 maj var 1 ETH 4 200,86 USD. Det var det rekordhögsta hittills.

Diagrammet nedan demonstrerar priset på Ethereum fram till mitten av 2021.

ethereum value chart all time 2021
Källa: coinmarketcap


Ethereums prisförutsägelser

Alla vill höra prisförutsägelser för sina favoritkryptovalutor. Precis som Bitcoin har Ethereum sina maximalistiska fans som gör optimistiska prisförutsägelser. Precis som Bitcoin har Ethereum också sina pessimistiska kritiker.

Till exempel twittrade VD:n för ett kryptodataföretag CryptoQuant Ki-Young Ju om priset på Ethereum och sa att priset skulle öka.

Ben Zhou, medgrundare och verkställande direktör för Bybit, en kryptoderivatbörs, sa: “ETH hittar på något sätt saker som passar just nu: Oron för gaspriset har i stort sett avtagit efter Berlin-uppgraderingen, den kommande EIP-1559 ( London) lovar ytterligare gaskostnadsminskning och en deflations-penningpolitik, och Europeiska investeringsbanken utfärdar obligationer på Ethereum.

Dr. Paul Ennis, biträdande professor vid University College of Dublin, tror att ETH kan nå 10 000 dollar innan 2021 är över.

Vid juli 2021 hade Ethereum överträffat alla kryptovalutor, inklusive BTC, under de första sex månaderna 2021, vad gäller tillväxt och handelsvolym. Som resultat gick Finders panel av kryptoexperter så långt som att förutspå att ETH-priset sannolikt kommer att överträffa BTC i slutet av 2021.


Ethereum är en tillgång med hög risk och hög belöning

I allmänhet är priset på Ethereum volatilt, vilket också är fallet med alla andra kryptovalutor. Här kan du se hur priset på Bitcoin påverkar priset på Ethereum; linjerna går inte hand i hand, men du kan identifiera liknande, mer framträdande rörelser som de två valutorna upplever samtidigt.

Även om år 2019 medförde enorma tekniska framsteg till plattformen, var 2019 prismässigt ett sidoår för ETH.

2020 var inte ett signifikant år för Ethereum heller. I allmänhet varierade ETH-myntpriset från 200 till 300 USD. Men under de sista månaderna av 2020 började Ethereum kurs att öka. Under Q1 2021 slog Ethereum många av sina prisrekord innan sommarkorrigeringen följde.

Det faktum att ETH-priset är lägre än Bitcoins är en annan anledning som avgör den ökande investeringen i ETH. Under 2021, när ett Ethereum ETH-pris var 4 200 USD, var ett Bitcoin-pris cirka 55 000 USD. Samtidigt är det med både ETH och BTC vanligt att köpa en bråkdel av ett mynt, så man behöver inte spendera tusentals dollar på en gång.

Vi kan inte vara 100% säkra på framtiden för kryptovalutor, eftersom de fortfarande är relativt nya fenomen i ekonomin. Den äldsta, Bitcoin, har existerat i lite drygt tio år. Vad vi vet är att Ethereum och andra digitala valutor bevisligen har sett en stark utveckling och tillväxt sedan de lanserades. Tillsammans utgör de en sann utmaning för de traditionella finansieringssätten.


Den här artikeln utgör inte några investeringsrekommendationer, och ska inte heller tolkas som sådana. Att göra förtjänster på marknader kräver oftast djupt rotad kunskap och många års erf

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp