Bitcoinin hinta

Bitcoinin hinnan yliarvostukset ja romahdukset sekä niiden arviointi

••••••••••

Bitcoin hinta

Monien mielestä bitcoinin euro- tai dollarimääräisen hinnan nousussa on ollut koko Bitcoinin olemassaoloajan kuplan piirteitä. Kuitenkin myytäville bitcoineille on koko niiden elinajan ollut aina kysyntää, joten bitcoinin hinnan voimakkaalle nousukehitykselle voisi olla olemassa ainakin konkreettiset perusteet.

Kuitenkin tulee muistaa, että nyt puhutaan euro- tai dollarimääräisistä hintakuplista. Kyse ei siis välttämättä ole mistään Bitcoinin todellista kysynnän ja tarjonnan muodostamasta kuplasta vaan tämän omaisuuslajin euro- tai dollarimääräisen hinnan hetkellisestä yliarvostuksesta.

Tässä seuraavaksi käsiteltävässä tutkimuksessa ei perehdytä niinkään kysyntään ja tarjontaan ja sen yliarvostustilanteisiin vaan sen sijaan keskitytään bitcoinin hinnan hetkellisten yliarvostustilanteiden ja hinnan romahdusten analysointiin.

Bitcoinin euro- ja dollarimääräisten hinnan yliarvostustilanteiden syntymistä ovat tutkineet Min Shun, Ruiqiang Songin ja Wei Zhun tutkimuksessaan The 2021 Bitcoin Bubbles and and Crashes – Detection and Classification (2021), josta seuraavaksi hieman lisää.

Tutkimusaineisto- ja metodi

Aineistona tutkimuksessa on Bitcoinin päiväkohtainen hintakehitys aikavälillä 1.12.2019-24.6.2021 (Shu et al, 2021. s. 1).

Tutkimusmetodina oli tutkia eri aikaväleillä bitcoinin hinnan yliarvostuksia ja hinnan romahduksia LPPLS-mallin (Log-Period Power Law Singularity model) avulla. Tarkoituksena oli löytää tällaisten niin sanottujen hintakuplien taustalla olevat mekanismit sekä löytää modifioidulla Lagrangen regulointi-menetelmällä (modified Lagrange regularization) hinnan yliarvostuksen (market bubble) alkamisajankohta ja samalla markkinan muutosvaihe (regime change). 

Tarkoituksena tutkimuksessa oli löytää yliarvostuksen syyt eli oliko kyseessä sisäsyntyinen (endogenous) hinnan yliarvostus vai onko kyseessä ulkosyntyinen (exogenous) hinnan yliarvostus. 

Sisäsyntyinen hinnan yliarvostus voi olla kyseessä, jos Bitcoin-yhteisön sisällä syntyy hetkellisiä tilanteita, jolloin tämä omaisuuslaji yliarvostetaan. 

Ulkosyntyinen yliarvostus taas voi olla kyseessä, jos markkinoita koskeva lainsäädäntö muuttuu tai esimerkiksi institutionaaliset sijoittajat tekevät suuria ostoja tai Bitcoinin käyttökohteet reaalimarkkinalla yleistyvät, jolloin puhutaan niin sanotusta institutionaalisesta adaptaatiosta.

Tutkimustulokset

Tutkimustulosten mukaan havaittiin, että aikavälillä 1.12.2019-24.6.2021 bitcoinin dollarimääräisessä hinnassa havaittiin yksi niin sanottu negatiivinen hintakupla aikavälillä 6.12.2019-5.1.2020. Puolestaan positiivisia kuplia havaittiin tällä aikavälillä kaksi: 7.12.2020-17.2.2020 ja 6.11.-17.1.2021 (Shu et al, 2021. s. 967).

Tutkimushavaintojen mukaan 7.12.2020-17.1.2020 hintakuplan syy oli sisäsyntyinen. Hetkellinen hinnan yliarvostus syntyi yhteisön sisällä, josta seurauksena bitcoinin hinta nousi hetkellisesti yliarvostusta vastaavalle tasolle. 

Puolestaan 7.12.2020-17.2.2020 hinnan hetkellisen yliarvostuksen havaittiin olevan ulkosyntyinen. Tällöin institutionaalisten sijoittajien kuten Teslan bitcoinostot sekä bitcoinin käyttöön ottaminen osaksi instituutioiden palveluita (institutionaalinen adaptaatio) nostivat bitcoinin hintaa aiheuttaen markkinoilla hetkellisen yliarvostustilanteen (Shu et al, 2021. s. 967–968).

Tutkimuksen muut havainnot

Tutkimuksessa keskeistä oli myös havainto, jonka mukaan yliarvostuksen alkamisajankohdan arviointi riippui hyvin pitkälti mittauksen aikavälistä, jota mittauksessa käytettiin. Esimerkiksi eri pituisilla tuntikohtaisilla-, päiväkohtaisilla ja viikkokohtaisilla aineistoilla saatiin aivan erilaisia tuloksia (Shu et al, 2021. s. 961–962).

Markkinoilla olevan hintojen yliarvostusvaiheen havaitsemiseksi LPPLS-malli toimi erityisen hyvin tuntikohtaisella datalla. Näin ollen mallin avulla niin sanottujen kuplien ennakointi helpottui huomattavasti (Shu et al, 2021. s. 965). Sen lisäksi lyhyeämmän aikavälin ja pitemmän aikavälin yliarvostusajankohdan arvointiin tuli molempiin käyttää LPPLS-mallista eri variaatioita molemmile aikaväleillä (Shu et al, 2021. s. 967–968)

Tätä mallia tukemaan käytettiin myös modifioitua Lagrangen regularisaatio-metodi, jolla hinnan yliarvostuksen tarkan alkamisajankohdan määrittäminen oli mahdollista. Lisäksi käytettiin Bonferroni-korjausta poikkeavien havaintojen poistamiseen mittaustuloksista.Lue lisää kryptovaluutoista ja tutustu tarjoamiimme palveluihin

Loppupätelmät

Tästä voidaan päätellä, että ehkä bitcoinin hinnan hetkellisiä yliarvostustilanteita voidaan erilaisilla malleilla ennakoida ja niiden tarkat alkamisajankohdat voidaan selvittää. Näin ollen etenkin sijoittajalle tällaisesta mallista voisi mahdollisesti olla paljonkin hyötyä. 

On toki täysin eri asia, että toimiiko malli muilla ajanjaksoilla kuin tutkimuksen ajanjaksoilla. Se antaa toki aihetta aiheen jatkotutkimuksille.

Hyvä on vielä muistaa etenkin omia analyysejä tehtäessä, että erilaisille aikaväleille esimerkiksi tuntikohtaisen ja päiväkohtaisen datan osalta on hyvä käyttää erilaisia malleja. Tämä johtuu siitä, että mittausaikavälistä riippuen tietyt elementit saattavat korostua toista mallia käytettäessä, joita puolestaan ei ollut havaittavissa toista mallia ja aikaväliä käytettäessä. 

Jokainen malli ja siihen käytetty aikaväli on hyvä ennakolta testata, että se varmasti toimii myös käytännössä. Ja tarvittaessa vielä mukauttaa malli vastaamaan eri aikavälien parametrejä, jotta markkinoiden analysoinnin tekeminen varmasti onnistuisi ja voittojen tekeminen markkinoilla helpottuisi entisestään.

Kirjoituksessa ei kuitenkaan esitetä sijoitussuosituksia eikä niitä sellaiseksi tule tulkita. Sijoitusmarkkinoilla voittojen saaminen vaatiikin pitkäjänteistä perehtymistä aiheeseen sekä monesti useamman vuoden kokemuksen.

Lähteet

Shun, Min – Song, Ruiqiang – Zhu, Wei: The 2021 Bitcoin Bubbles and Crashes – Detection and Classification, 2021. MDPI. 

Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan (kirjoittajien) omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta, sekä myös erityisesti markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Jaa artikkeli:

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp