kryptot tutuiksi

Omaisuuserien hajauttaminen: Oppitunti #8

••••••••••

Tämä yhdentoista artikkelin sarja on tarkoitettu aloittelijoille, jotka haluavat sijoittaa kryptovaluuttoihin, mutta tarvitsevat lisätietoja ennen aloittamista. Tavoitteenamme on tarjota selkeät ja kompaktit selitykset kryptovaluuttojen peruskäsitteistä.

Seuraavien viikkojen aikana julkaisemme oppaita blogiimme, jotka kattavat yhden kryptovaluuttoihin sijoittamiseen liittyvän aiheen kerrallaan. Jokaisen oppitunnin lukemiseen kuluu alle 5 minuuttia. Kurssin lopussa ymmärrät paremmin, kuinka kryptovaluuttoihin sijoitetaan, missä sijoitetaan ja milloin on oikea aika tehdä se.


Jatkuvasti kehittyvässä sijoitusmaailmassa riski on väistämätön seuralainen. Riskin poistaminen täysin on mahdotonta, mutta sen mukauttaminen sijoitustavoitteidesi mukaiseksi on mahdollista. Tällä viikolla esittelemme sinulle strategisen allokaation ja hajauttamisen tehokaksikon – kaksi merkittävää käsitettä riskiparametrien määrittämisessä.

🤞 Varojen allokointi ja hajauttaminen: dynaaminen pari 

Vaikka varojen allokoinnista ja hajauttamisesta puhuttaessa tarkoitetaan usein samaa asiaa, viittaavat ne riskienhallinnassa hieman eri näkökohtiin. Varojen allokointi on pääoman hallintaan liittyvä strategia, jossa hahmotellaan, miten pääoma tulisi jakaa sijoitussalkun omaisuusluokkien välillä. Hajauttamisella taas tarkoitetaan pääoman jakamista näiden omaisuusluokkien sisällä.

Näiden strategioiden ensisijaisena tavoitteena on maksimoida odotettu tuotto ja minimoida samalla mahdollinen riski. Ikivanha sanonta “älä laita kaikkia munia yhteen koriin” kiteyttää asian varsin hyvin. Yhdistelemällä omaisuusluokkia ja omaisuuseriä, joiden tuotot eivät korreloi keskenään, voit rakentaa tasapainoisen salkun, joka hajauttaa riskin eri omaisuusluokkien välillä.

Jotkut rahoitusalan asiantuntijat väittävät jopa, että allokaatiostrategian määrittäminen on ratkaisevampaa kuin yksittäisten sijoituskohteiden valinta.

📖 Moderni portfolioteoria (MPT) 

Harry Markowitzin vuonna 1952 esittelemä MPT on matemaattinen malli, joka on virallistanut varojen allokoinnin ja hajauttamisen perusperiaatteet. MPT:ssä oletetaan, että yhdistelemällä omaisuuseriä korreloimattomista omaisuusluokista voidaan vähentää salkun volatiliteettia, lisätä riskikorjattua tuottoa ja luoda tehokkaampi sijoitusstrategia.

♟️ Omaisuusluokat ja allokaatiostrategiat 

Omaisuusluokat voidaan luokitella perinteisiin (osakkeet, joukkovelkakirjat ja käteinen raha) tai vaihtoehtoisiin (kiinteistöt, hyödykkeet, johdannaiset, vakuutustuotteet, pääomasijoitukset ja kryptovaluutat). Kaksi keskeisintä varojen allokaatiostrategiaa ovat, Strateginen varojen allokaatio ja Taktinen varojen allokaatio, jotka perustuvat MPT:n oletuksiin.

  • Strateginen varojen allokaatio: Perinteinen lähestymistapa, joka soveltuu passiivisiin sijoitustyyleihin ja jossa salkkuja tasapainotetaan uudelleen vain silloin, kun haluttu allokaatio muuttuu sijoittajan aikahorisontin tai riskiprofiilin muutosten vuoksi.
  • Taktinen varojen allokaatio: Sopii paremmin aktiivisiin sijoitustyyleihin, jolloin sijoittajat voivat keskittää salkkunsa parhaiten tuottaviin omaisuuseriin, samalla säilyttäen hajauttamisen hyödyt.

💱 Omaisuusluokkien välisen allokaation ja hajauttamisen soveltaminen salkkuusi. 

Tarkastellaan esimerkkisalkkua, jossa on seuraavat allokaatiot:

  • 40 % osakkeet
  • 30 % joukkovelkakirjalainat
  • 20 % kryptovaluutat
  • 10 % käteinen

Hajautusstrategia voisi määrätä, että kryptovaluuttoihin sijoitetuista 20 prosentista:

  • 70 % tulisi sijoittaa Bitcoiniin
  • 15 % suuren markkina-arvon kolikoihin
  • 10 % keskisuuren markkina-arvon kolikoihin
  • 5 % pienen markkina-arvon kolikoihin

Portfolion riskiä mitataan portfolion tuoton keskihajonnalla. Voit laskea portfoliollesi riskiä esim. Excelissä tai käyttämällä jotain internet-työkaluja (esim. portfoliovisualizer). 

Hajauttamisessa tulee myös esille riskikorjattu tuotto (Sharpen luku).

Seuraa ja tarkista salkkuasi säännöllisesti ja tasapainota sitä uudelleen, kun allokaatiot muuttuvat. Tämä tarkoittaa yleensä huippusuorittajien myymistä ja alisuorittajien ostamista – strategiasta ja sijoitustavoitteista tietenkin riippuen.

Muista, että kryptovaluutat usein kuuluvat riskisimpiin sijoitusluokkiin. Riskiä karttavammat sijoittajat saattavat suosia vähemmän riskisiä omaisuusluokkia. Kryptosalkkua voi tasapainottaa esimerkiksi vakaavaluutoilla.

📊 Hajauttaminen kryptosalkussa 

Kryptosalkussa tapahtuvaan hajauttamiseen tulisi suhtautua varovaisesti, sillä kryptomarkkinat korreloivat vahvasti Bitcoinin hintaliikkeiden kanssa. Systemaattisempi lähestymistapa hajauttamiseen kryptosalkussa voi tulla ajankohtaisemmaksi markkinoiden kypsyessä.

💡 Lyhyesti sanottuna 

Omaisuusluokkien välinen allokaatio ja hajauttaminen ovat riskienhallinnassa hyväksi havaittuja käsitteitä ja nykyaikaisten salkunhoitostrategioiden selkäranka. Voit optimoida salkkusi riski-tuottosuhteen jakamalla riskin tehokkaasti eri omaisuusluokkien välillä.

Kun harkitset sijoittamista, muista lähestyä kryptosalkkuja varovaisesti, koska ne korreloivat voimakkaasti Bitcoinin hinnan kanssa.

Hajauta helposti ja tehokkaasti Coinmotionin kuukausisäästöllä:

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Jaa artikkeli:

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp