Ripple oikeustaistelussa USA:n arvopaperi- ja pörssikomission kanssa

Sisällysluettelo

••••••••••

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio ilmoitti 22. päivä joulukuuta nostaneensa oikeuskanteen Ripple Labsia ja sen kahta omistajaa ja päätoimihenkilöä, toimitusjohtaja Christian Larsenia ja entistä toimitusjohtaja Bradley Garlinghousea vastaan. Kanne väittää henkilöiden keränneen yli 1,3 miljardia dollaria rekisteröimättömän ja yhä jatkuvan arvopapereihin verrattavan digitaalisten hyödykkeiden liikkeellelaskun kautta.

Syytteet aiheuttivat jonkinasteisen paniikin sijoittajien keskuudessa ja johtivat äkilliseen XRP:n kurssihinnan pudotukseen. Jotkin kryptopörssit USA:ssa menivät niin pitkälle, että päättivät tilapäisesti poistaa XRP:n kokonaan listoiltaan. Eurooppalaiset yhtiöt ovat pääosin päättäneet pitää XRP:n valikoimassaan, sillä SEC:n tulkinta koskee vain XRP:n laillista asemaa Yhdysvalloissa.

SEC:n tulkinta määrittelee XRP:n sijoitussopimukseksi

SEC:n kanteen mukaan Ripple Labs Inc. keräsi pääomaa rahoittaakseen yhtiön liiketoimia laittomalla tavalla. Kanne väittää Ripplen keränneen varoja vuodesta 2013 lähtien myymällä digitaalista höydykettä, eli XRP:tä, rekisteröimättömän arvopapereiden liikkeelleelaskun kautta sijoittajille USA:ssa ja ympäri maailman.

SEC:n lehdistötiedotteessa komission lainvalvontaosaston johtaja Stephanie Avakian kommentoi kannetta: “Hyödykkeen likkeellelaskijat, jotka pyrkivät hyötymään julkisesta annista piensijoittajille, laajalle yleisölle ja toissijaiselle vaihtomarkkinalle, ovat velvollisia noudattamaan liittovaltiotason lakeja, jotka vaativat annin rekisteröintiä virallisesti myönnettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.” Hän jatkoi toteamalla, että Ripple, Larsen ja Garlinghouse laiminlöivät rekisteröitymisen jatkuvassa miljardien XRP-polettien liikkeellelaskussa ja myynnissä piensijoittajille.

Ripplen vastaus kanteeseen

Noin kuukautta SEC:n väitteiden jälkeen Ripple julkaisi oman vastauksensa dokumentin muodossa. Puolustuksen kanta jaettiin Ripple.com blogissa ja tavoitti nopeasti median ja sijoittajat, mikä myötä XRP:n kurssi nousi npin 80% parissa päivässä.

Vastauksessaan Ripple kritisoi komissiota markkinakaaoksen lietsomisiesta. Osa SEC:n vastuualueista on pitää markkinat ruodussa, mutta kanne on aiheuttanut 50%:n pudotuksen XRP:n hinnassa vahinhoittaen sijoittajia, joilla ei ole mitään yhteyttä kanteeseen. Ripplen vastaus on pitkä lakiasiakirja, joten nostamme esiin vain osan puolustuksen pääargumenteista.

XRP ei ole sijoitussopimus

Ripplen mukaan ainoa kysymys tapauksessa on tekninen: oliko Ripplen rajoitettu XRP:n liikkeellelasku sijoitussopimus vai ei. Ripple toteaa XRP:n eroavan sijoitussopimuksesta usealla tavalla.

Vastauksessaan Ripple toteaa seuraavaa:
  1. XRP on viftuaalivaluutta ja siten SEC:n toimivallan ulkopuolella.
  2. Ripple ei ole koskaan solminut sijoitussopimusta yhdenkään XRP:n omistajan kanssa.
  3. Ripple ei koskaan järjestänyt ICO-antia tai tarjonnut tulevia poletteja kerätäkseen rahaa, eikä sillä myöskään ole suhteita XRP-omistajien enemmistön kanssa.
  4. XRP:n omistaminen ei tarkoita, että henkilö saa osuuden Ripplen rahavirrasta tai tuotoista.
  5. Ripplen XRP-myynti vastasi alle prosenttia massiivisesta XRP-markkinasta, joka on kasvanut edellisen 8 vuoden aikana.
  6. XRP:n Ledger, eli tilikirja missä XRP liikkuu, on kokonaan hajautettu. SEC on sivuuttanut XRP-transaktioiden taloudellisen todellisuuden.
  7. Ripplen XRP-omistukset eivät luo sijoitussopimusta sen enempää kuin DeBeerin omistukset muuttavat timantteja arvopapereiksi.

SEC on ylittänyt valtuutensa USA:ssa ja globaalisti 

Ripplen vastauksen mukaan XRP:n toiminnallisuus ja likviditeetti ovat täysin yhteensopimattomia arvopapereiden sääntelyn kanssa. Sääntelijät USA:ssa päättivät vuonna 2015 ja 2020, että XRP on virtuaalivaluutta ja siten virtuaalivaluuttoja koskevan sääntelyn alaisuudessa. Vuoden 2020 lopussa SEC kuitenkin muutti kantaansa.

Ripplen neuvonantaja Andrew Ceresney Debevoise & Plimpton -lakiyhtiöstä antoi seuraavan lausunnon väitteistä: “SEC:n tapaus on ennennäkemätön ja virheellinen. Komissio on sivuuttanut XRP:n selkeän statuksen virtualivaluuttana ja näin ollen kiistänyt muiden sääntelyviranomaisten tulkinnan sekä USA:ssa että kansainvälisesti. Viimeisen kahdeksan vuoden aikana XRP-markkina on toiminut itsenäisenä Ripplestä ja vaihdanta on kasvanut valtavaksi yli 200 pörssissä maailmanlaajuisesti. SEC on nyt venyttämässä “sijoitussopimuksen” käsitettä murtumispisteeseen. Odotamme puolustuksemme esittämistä oikeudessa.”

Kuuleminen alkaa 22. helmikuuta

Tapauksen ollessa yhä käynnissä kukaan ei tiedä, millainen vaikutus sillä voi olla Ripplelle ja XRP:lle tulevaisuudessa. Oikeudenkäyntiä edeltävä esikuuleminen osapuolten välillä tullaan pitämään 22. helmikuuta 2021, mutta toistaiseksi sovittelun mahdollisuutta pidetään alhaisena. Jatkamme tilanteen seuraamista ja päivitämme artikkelia sen mukaan kun uutta tietoa ilmenee. Ripplen lakihaasteista Yhdysvalloissa huolimatta Coinmotion jatkaa XRP:n tarjoamista tavalliseen malliin.

coinmotion logo

Not a Coinmotion user yet?
Sign-up for a free account right now!