Bitcoin-louhinta

Onko Bitcoinin louhinta edelleen kannattavaa?

••••••••••

Vaikka helpoin tapa sijoittaa Bitcoiniin on ostaa sitä kryptovaluuttapörssistä, voit myös generoida uusia Bitcoineja louhimalla. Bitcoin-louhinnalla itse Bitcoinien luominen on ilmaista, mutta epäsuorat kustannuksesi riippuvat louhintalaitteista ja niiden ylläpidosta.

Tarkastelemme tässä artikkelissa Bitcoin-louhinnan peruskäsitteitä ja sitä, onko Bitcoinin louhinta edelleen kannattavaa?


Onko kryptovaluutan louhiminen kannattavaa vuonna 2023?

Kyllä, etenkin Bitcoinin louhinta on kannattavaa edelleen vuonna 2023. Voittomarginaalisi tosin riippuu vahvasti sähkön hinnasta. Mitä vähemmän maksat sähköstä, sitä paremmin tienaat.

Bitcoinin louhijoiden muodostama verkosto on elintärkeä Bitcoinin hajautuksen ja turvallisuuden kannalta. Ilman louhijoita Bitcoin ei voisi toimia. Bitcoinin hashrate on huippukorkealla tasolla, joka tarkoittaa, että Bitcoin-verkkoon osallistuu valtava määrä louhijoita. Tästä voisi päätellä, että Bitcoinin louhinta kannattaa.

Mutta kelataanpa hieman taaksepäin ja aloitetaan perusteista.


Mitä on kryptovaluuttojen louhinta?

Suurin osa kryptovaluutoista syntyy louhimalla. Kryptovaluutan louhiminen on prosessi, jossa lohkoketjuverkkoon kytketyt tietokoneet kilpailevat matemaattisen ongelman ratkaisemisesta. 

Huippuaikoinaan kryptovaluuttojen louhinta oli kilpavarustelua, joka johti tietokoneiden näytönohjainten kasvaneeseen kysyntään. Klondiken kultakuumeen kaltainen ryntäys louhintamarkkinoille päättyi kuitenkin nopeasti, kun Bitcoinin kaltaisten huippukryptojen louhinnan vaikeus kasvoi jatkuvasti uusien louhijoiden myötä.

Useimmat ajattelevat kryptolouhinnan olevan yksinkertaisesti tapa luoda uusia kolikoita. Kryptovaluuttojen louhinta sisältää kuitenkin muutakin: kryptovaluuttatapahtumien validoinnin lohkoketjussa ja tapahtumien lisäämisen hajautettuun pääkirjaan (eng. distributed ledger). Ennen kaikkea louhinta estää digitaalisen valuutan kaksinkertaisen kulutuksen (eng. double spending) hajautetussa verkossa.

Bitcoin ei ole ainoa kryptovaluutta, joka on nykyään käytössä. Monet Bitcoinia pienemmät kryptovaluutat, eli altcoinit, ovat ominaisuuksiltaan erilaisia ja toimivat eri tavalla kuin Bitcoin. Vaikka Bitcoinin louhinta on korvannut monelle palkkatyön ja joidenkin yritysten liiketoiminta perustuu puhtaasti siihen, se voi olla tavalliselle Bitcoinin käyttäjälle hankala ja kallis ensiaskel kryptovaluuttojen louhintaan. Onneksi saatavilla monia vaihtoehtoisia kryptovaluuttoja, joiden louhinta on mahdollista tavallisellekin harrastajalle.

Lue lisää Bittirahan artikkelista: Kryptovaluuttojen louhinnan aloittaminen on helppoa.

kryptovaluuttojen louhintaa suorittava prosessori


Bitcoin-louhinta

Louhinta on Bitcoinin ja sen lohkoketjun toiminnan ytimessä. Bitcoin toimii Proof of Work -mekanismilla. Se on Bitcoinin kehittäjän Satoshi Nakamoton luoma mekanismi, jota monet kryptosijoittajat pitävät yhä parhaana ja kaikkein turvallisimpana vaihtoehtona. Suurista kryptovaluutoista myös mm. Ethereum vielä toistaiseksi käyttää Proof of Workia.

Proof of Work -mekanismi varmistaa tapahtumia, suojaa Bitcoinin verkkoa ja estää Bitcoinin kaksinkertaisen kulutuksen. Bitcoinin louhijat kilpailevat keskenään laskentatehon avulla kuka saa vahvistaa uuden lohkon lohkoketjuun ja näin ollen päivittää sitä. Uuden lohkon vahvistanut louhija saa verkostosta palkkioksi Bitcoinia.

Bitcoin-louhijat ratkaisevat matemaattisia algoritmejä käyttämällä tietokoneidensa laskentatehoa. Ilman matemaattisia arvoituksia mikä tahansa taho voisi ladata Bitcoinin lohkoketjun täyteen virheellistä tietoa. Louhinta tekee Bitcoinia kohtaan hyökkäämisen niin kalliiksi ja hankalaksi, että siinä ei yksinkertaisesti ole järkeä. Siksi Bitcoin-verkko on niin turvallinen.

Bitcoin-louhinta oli alkuaikoina amatöörimäistä puuhastelua. Louhijat käyttivät tavallisia pöytäkoneita ilman sen kummempaa optimointia. Harrastelijakin sai helposti käsiinsä kymmeniä Bitcoineja – niiden arvo tosin tuohon aikaan oli marginaalinen nykyarvosta.

Bitcoinin arvonnousun myötä louhinnasta tuli suositumpaa ja ammattimaisempaa. Laitteistovalmistajat alkoivat kehittää Bitcoin-louhintaan erikoistuneita ASIC-louhintalaitteita, jotka tuottiva huomattavasti enemmän laskentastehoa kuin edelliset pöytäkoneviritelmät.

Laitteiden kehittäminen ja hankkiminen oli kallista ja vain suurimmilla toimijoilla oli varaa niihin. Siksi Bitcoinin louhinnasta tuli hyvin keskitettyä. Nykyään suuri osa Bitcoinien louhinnasta tapahtuu suurten yritysten halleissa, joita kutsutaan louhintafarmeiksi. Hallit ovat täynnä huipputehoisia ASIC-laitteita, joiden parissa työskentelee parhaimmillaan satoja työntekijöitä.


Lohkopalkkiot

Lohkopalkkiot ovat Bitcoinin louhinnan ytimessä ja ne ovat kriittisen tärkeitä koko verkon toiminnan kannalta. Ensimmäisen matemaattisen pulman ratkaissut louhija saa luoda lohkoketjuun uuden lohkon ja saa palkkioksi siitä Bitcoinia. 

Bitcoiniin on ohjelmoitu mekanismi, joka puolittaa lohkopalkkion 4 vuoden välein. Tämä ylläpitää tarjontaa ja hillitsee Bitcoinin inflaatiota. Bitcoinin lohkopalkkion puoliintuminen on historiallisesti toiminut Bitcoinin ja samalla koko muun kryptomarkkinan suurimpana hinnannousun ajurina.


Mikä on hashrate?

Hash rate on keskeinen mittari Bitcoin-verkon vahvuuden ja turvallisuuden arvioinnissa. Korkeampi hash rate tarkoittaa, että haitallisilla toimijoilla on pienemmät mahdollisuudet häiritä lohkoketjua. Toisin sanoen mitä korkeampi hash rate, sitä turvallisempi Bitcoin-verkko on.

Hash rate mittaa Bitcoin-verkon kokonaislaskentatehoa. Laskentatehoa käytetään lohkoketjutapahtumien tarkistamiseen ja validointiin – se mittaa, kuinka nopeasti matemaattinen algoritmi voidaan ratkaista. Kun verkkoon tulee lisää laskentatehoa, eli enemmän louhijoita, pulmien vaikeusaste kasvaa samalla.

bitcoin louhinnan käyriä

Bitcoin-louhijoiden liikevaihto päivässä. Lähde: Ycharts

Hash raten mittaamiseen käytetään seuraavia yksiköitä:

Kilohash – KH/s (1000 hash/sekunti)

Megahash – MH/s (miljoona hash/sekunti)

Gigahash – GH/s (miljardi hash/sekunti)

Terahash – TH/s (biljoona hash/sekunti)

Petahash – PH/s (kvadriljoona hash/sekunti)

Bitcoinin tarkkaa hashratea ei tunneta, mutta sitä voi arvioida lohkon vaikeuden ja louhittujen lohkojen lukumäärän perusteella.

Heinäkuussa 2022 Bitcoinin hashrate on noin 197 EH/s (1 EH = 1 milj. TH). Korkeimmillaan hash rate oli kesäkuussa 2022, kun se ylitti 230 EH/s. Bitcoin-louhijoiden saama päivittäin liikevaihto globaalisti on noin 19 miljoonaa dollaria. Liikevaihto riippuu vahvasti Bitcoinin senhetkisestä arvosta dollariin nähden.

bitcoin louhintakone


Bitcoinin louhintalaitteet

Ennen Bitcoin-louhintaohjelmien keksimistä varhaiset louhijat käyttivät henkilökohtaisia tietokoneitaan ja pystyivät tuottamaan voittoa. Louhijat omistivat järjestelmänsä, joten laitekustannukset olivat mitättömät ja he pystyivät muuttamaan tietokoneidensa asetuksia toimimaan tehokkaasti. 

Ammattimaisia, valtavan laskentatehon omaavia Bitcoin-louhintakeskuksia ei vielä ollut olemassa. Louhijat kilpailivat ainoastaan muiden yksittäisten louhijoiden kanssa.

Vuonna 2013 kiinalainen laitteistovalmistaja Canaan Creative julkaisi ensimmäisen sarjan sovelluskohtaisia integroituja piirilevyjä (application-specific integrated circuits, ASIC), jotka olivat suunniteltuja Bitcoinin louhintaan. Yksittäiset louhijat kilpailivat tehokkaita kaivoslaitteita vastaan, joilla oli enemmän laskentatehoa. Laitteiden kustannusten kasvu, nousevat energiakustannukset ja louhinnan jatkuva vaikeutuminen pienensivät louhintatuottoja.


Bitcoinin louhinnan kustannukset

Bitcoin-louhinnan riskit ovat usein taloudellisia tai liittyvät regulointiin. Suomessa yksittäiselle louhijalle riskinä on satojen tai tuhansien eurojen louhintalaitteiden ostaminen ilman, että saa sijoitukselleen tuottoa. Toinen riski on, että ylläpitokustannukset ylittävät saadut tuotot.


Sähkön hinta ja energiankulutus

On hyvä ymmärtää, että tehokkaat louhintalaitteet tai ASIC-laitteet vievät paljon energiaa. Tämä voi tarkoittaa kalliita sähkölaskuja. Jos paikallinen sähkön hinta ovat korkea, Bitcoinin louhinta ei välttämättä ole kannattavaa. 

Vähemmän tehokas laitteisto voisi auttaa sinua säästämään rahaa louhimalla muita valuuttoja Bitcoinin sijasta. Huomaa, että alkusijoituksen palauttaminen ja tuoton saaminen voi kestää viikkoja tai jopa kuukausia.


Bitcoinin louhinnan vaikeus

Jotta uusien lohkojen luominen Bitcoinin lohkoketjuun tapahtuu 10 minuutin välein, käytössä on automaattinen järjestelmä, joka säätää vaikeutta sen mukaan, kuinka monta kaivostyöntekijää kilpailee lohkojen löytämisestä kyseisellä hetkellä.

Hash rate on tapa mitata Bitcoinin louhinnan vaikeutta. Kun verkossa on enemmän laskentatehoa, hash rate kasvaa.

Mitä korkeampi hash rate on, sitä epätodennäköisempää on, että yksittäinen kaivostyöntekijä voi onnistuneesti ratkaista matemaattisen pulman ja ansaita Bitcoinia.

Bitcoin-verkoston enimmäismäärä on 21 miljoonaa Bitcoinia. Tämä on ollut koko ekosysteemin keskeinen ehto sen perustamisesta lähtien. Raja on asetettu Bitcoinin tarjonnan hillitsemiseksi. Tällä hetkellä on louhittu yli 19 miljoonaa Bitcoinia. Uusien Bitcoinien liikkeelle laskemisen hillitsemiseksi protokolla puolittaa louhijoiden saaman lohkopalkkion noin neljän vuoden välein.

Aluksi louhija sai palkkioksi 50 Bitcoinia. Vuonna 2012 määrä puolittui 25 Bitcoiniin. Vuonna 2016 se puolittui jälleen 12,5 Bitcoiniin. Viimeisin puoliintuminen oli vuonna 2020, kun lohkopalkkio putosi 6,25 Bitcoiniin.

Tulevien louhijoiden tulee olla tietoisia siitä, että palkkion koko pienenee edelleen, vaikka louhinnan vaikeus todennäköisesti kasvaa. Helpot Bitcoinit on jo louhittu.


Laitteistokustannukset

Bitcoin-louhinnan aloittaminen vaatii hieman pääomaa etukäteen. Louhijan on hankittava laitteisto ja asennettava ne. Voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin sijoitus alkaa tuottaa voittoa.

Näytönohjainten hinnat voivat vaihdella sadoista euroista jopa tuhansiin euroihin. Laitteiden hinnat vaihtelevat valmistajittain. Hinta riippuu siitä, kuinka paljon energiaa kone käyttää ja kuinka paljon laskentatehoa se tuottaa. Mitä enemmän laskentatehoa sinulla on, sitä enemmän Bitcoineja voit louhia. Samalla myös laitteiston hinta ja energiankulutus kasvaa.


Vaihtoehtoiset tavat louhia Bitcoinia

Bitcoinin louhinta on kilpailtua ja yksittäisen louhijan voi olla vaikeaa kilpailla alan megayrityksiä vastaan. Vaihtoehtoja on kuitenkin olemassa.


Louhintapoolit

Louhija voi liittyä niin kutsuttuun louhintapooliin (mining pool) kilpaillakseen alan megayrityksiä vastaan. Poolissa louhijat työskentelevät yhdessä ja jakavat palkkiot. Tämä voi nopeuttaa louhintaa, vähentää sen vaikeutta ja tehdä louhinnasta yksilöllekin kannattavaa.

Koska louhinnan vaikeus ja kustannukset ovat kasvaneet, useat louhijat ovat päättäneet osallistua louhintapooliin. Vaikka yksittäisen louhijan saama palkkio pienenee, yhdistetty laskentateho tarkoittaa, että louhintapoolilla on paljon suurempi mahdollisuus saada matemaattinen pulma ratkaistua ja vastaanottaa lohkopalkkio.


Pilvilouhinta

Pilvilouhinta on prosessi, jossa kryptovaluuttoja louhitaan ilman fyysisiä louhintalaitteita. Fyysinen louhintatietokone voi maksaa useita tuhansia euroja, jonka takia monet louhijat ovat siirtyneet käyttämään pilvipalveluita. 

Voit ostaa erilaisilta palveluntarjoajilta pilvilouhintasopimuksen esimerkiksi 6 kuukauden louhintajaksosta. Maksat joka kuukausi kiinteää kuukausimaksua palvelusta ja saat vastineeksi palveluntarjoajan laskentatehoa, joka toimii ympäri vuorokauden. Saat pitää louhinnasta syntyneet Bitcoinit itselläsi.


Onko Bitcoinin louhinta kannattavaa?

Bitcoinin louhinta on edelleen kannattavaa joillekin henkilöille. Laitteet on helpompi hankkia, vaikka kilpailukykyisten ASIC:ien kustannukset vaihtelevat muutamasta sadasta dollarista noin 10 000 dollariin. Pysyäkseen kilpailukykyisenä jotkut koneet ovat mukautuneet. Joidenkin laitteistojen avulla käyttäjät voivat muuttaa asetuksia energiantarpeen pienentämiseksi, mikä alentaa kokonaiskustannuksia.

Louhijoiden kannattaa tehdä kustannus-hyötyanalyysi ymmärtääkseen kriittisen pisteensä ennen kiinteiden kustannusten hankkimista. Louhijan tulee ottaa huomioon energiankulutus, laitteiston tehokkuus, aika ja Bitcoinin arvo.

Bitcoinin louhinnan kustannus-hyötysuhteen laskemiseksi verkossa on monia kannattavuuslaskureita. Useimmat laskimet pyytävät sinua syöttämään käytettävissä olevan hash raten, energiankulutuksen, sähkön hinnan ja kaivospoolin maksun. Löydät yhden Bitcoinin kannattavuuslaskimen täältä.

Varmista, että suoritat analyysisi useita kertoja eri hinnoilla, jotta voit määrittää virrankulutuksen ja Bitcoinin arvon. Voit myös muuttaa vaikeustasoa nähdäksesi vaikutuksen analyysiin. Laske hinta, jolla Bitcoinin louhinnasta tulee kannattavaa, ja myös kriittinen pisteesi


Kuinka aloittaa Bitcoinin louhiminen?

Ennen kuin aloitat louhimisen, sinun on päätettävä haluatko ostaa fyysisen louhintalaitteen vai käyttää verkon pilvipalveluita? Pilvipalvelut eivät kasvata sähkölaskuasi eivätkä vaadi isoja investointeja, mutta palvelumaksut voivat syödä tuottoa.

Tässä on ohjeet fyysisellä laitteella louhimiseen:

  1. Arvioi elämäntilanteesi

Periaatteessa kuka tahansa voi aloittaa Bitcoinin louhimisen, mutta se ei tarkoita että se pitäisi aloittaa. 

Louhintalaitteet ovat äänekkäitä ja tuottavat lämpöä, joten ne eivät sovi makuuhuoneeseen tai oleskelutiloihin. Paras vaihtoehto olisi viileä paloturvallinen varasto. Laitteistoa on myös valvottava ajoittain, sillä se on käytössä ympäri vuorokauden ja saattaa kasvattaa ylikuumenemisen tai vikojen riskiä. Mahdolliset huollot ja korjaukset olisi hyvä osata tehdä itse.

Lisäksi yritämme omalta osaltamme tehdä kryptovaluutat helposti ymmärrettäväksi suomen kielellä, englannin osaamisesta on huomattavaa apua.

  1.  Valitse Bitcoin-lompakko

Tarvitset Bitcoin-lompakon ennen kuin aloitat louhinnan. Markkinoilla on runsaasti erilaisia Bitcoin-lompakoita, sekä fyysisiä että online-lompakoita. Tarvitset lompakkoa louhittujen Bitcoinien turvalliseen säilyttämiseen.

Lompakkoa valitessa tulisi ottaa huomioon turvallisuus, helppokäyttöisyys ja nopeus. Lisäksi valintaan vaikuttaa myös Bitcoin-varallisuutesi; jos aiot säilöä miljoonaomaisuutta, kannattaa suosiolla valita fyysinen Bitcoin-lompakko.

Lue lisää: Opas Bitcoin-lompakon valintaan

  1. Hanki louhintalaite

Bitcoin-louhinnan aloittaminen kotoa käsin ei enää nykyisin onnistu tavallisilla tietokoneilla, vaan tarvitset aiemmin mainitun ASIC-laitteen. Markkinoilta löytyy useita louhintaan erikoistuneita ASIC-laitteita, joiden energiankulutus, tehokkuus ja hinta vaihtelevat.

Kaikkein energiatehokkaimmatkin ASIC-laitteet kuluttavat suomalaisilla sähkön hinnoilla kuukausittain energiaa useiden kymmenien eurojen edestä. 

  1. Valitse louhintapooli

Yhdellä louhintalaitteella on vaikeaa kilpailla megayrityksien louhintafarmeja vastaan, joten haluat todennäköisesti tehdä yhteistyötä muiden Bitcoinin louhijoiden kanssa.

Louhintapoolit hyödyntävät louhijoiden yhteenlaskettua prosessointitehoa, mikä tekee Bitcoinin louhimisesta helpompaa. Palkkiot jaetaan louhintapoolin jäsenten kesken suhteessa pooliin tuodusta laskentatehosta.

Poolin osallistujat maksavat yleensä ryhmän ylläpitäjälle maksua, joka on tyypillisesti alle 2 prosentin luokkaa saadusta rahallisesta hyödystä. Suurimmat Bitcoinin louhintapoolit ovat Poolin, AntPool ja Slush Pool.

  1. Lataa louhintaohjelma

Kun olet hankkinut Bitcoin-lompakon ja louhintalaitteen sekä liittynyt louhintapooliin, tarvitset vielä tietokoneelle ladattavan louhintaohjelman. Sen kautta voit yhdistää itsesi Bitcoinin lohkoketjuun.

Ohjelma välittää louhijoille tarvittavat tehtävät ja lisää tiedot takaisin lohkoketjuun. Ohjelman kautta näet myös louhinnan tärkeitä mittareita, kuten lämpötilan, viilennyksen, hashraten sekä keskimääräisen louhintanopeuden.

Markkinoilla on lukuisia louhintaohjelmia. NiceHash Miner on yksi aloittelijaystävällisimmistä. Se on helppokäyttöinen, mahdollistaa useiden eri kryptovaluuttojen louhinnan ja valitsee automaattisesti tuottoisimman algoritmin.

Sinun tulee rekisteröidä ohjelmaan louhintapoolista saamasi Worker ID ja lisättävä sinne Bitcoin-lompakkosi tiedot sekä näytönohjain, jolla aiot suorittaa louhintaa.

  1. Aloita Bitcoinin louhinta

Näiden askeleiden jälkeen olet valmis aloittamaan Bitcoinin louhinnan! Yhdistä louhintalaite virtalähteeseen sekä tietokoneeseen ja pysy ajan tasalla louhinnasta valitsemasi ohjelman avulla.

Jos louhinta kuulostaa monimutkaiselta, mikset vain sijoittaisi Bitcoiniin? Se onnistuu helposti Coinmotionin kautta.


Kryptovaluutan louhiminen – usein kysytyt kysymykset

Kuinka paljon Bitcoinin louhija tienaa?

Teoriassa louhija saa vuosien 2020-2024 aikana 6,25 Bitcoinia lohkopalkkioksi ja sen lisäksi transaktiomaksut lohkossa tehtävistä tapahtumista. Yksittäinen louhinta on nykyään kuitenkin harvinaista, sillä sähkökustannukset ovat korkeita ja on vaikea kilpailla isoja louhintafarmeja vastaan. 
Usein kryptolouhijat liittyvät louhintapooliin lisätäkseen mahdollisuuksiaan ansaita lohkopalkkioita. Pooli jakaa palkinnon kaikkien osallistuvien louhijoiden kesken, ja myös kaivospoolin perustamisesta peritään maksu. Saatava palkkio riippuu poolissa olevien louhijoiden määrästä.

Miksi Bitcoineja pitää louhia?

Digitaalisissa valuutoissa on vaara, että sama kolikko kopioidaan, väärennetään tai käytetään kahdesti. Bitcoinin louhinta ratkaisee nämä ongelmat tekemällä hakkeroinnista äärimmäisen kallista ja resursseja vievää. On paljon kustannustehokkaampaa liittyä verkkoon louhijana kuin yrittää heikentää sitä.

Kuinka louhinnalla vahvistetaan transaktioita?

Uusien Bitcoinien liikkeelle laskemisen lisäksi louhinnalla on ratkaiseva rooli uusien transaktioiden vahvistamisessa ja validoinnissa Bitcoin-lohkoketjussa. Tämä on tärkeää, koska mikään keskusviranomainen, kuten pankki tai hallitus ei määritä, mitkä transaktiot ovat päteviä ja mitkä eivät. Sen sijaan louhinnalla saavutetaan hajautettu yksimielisyys työntodistuksen (Proof of Work) avulla.

Miksi louhinta kuluttaa niin paljon sähköä?

Bitcoinin alkuaikoina kuka tahansa pystyi yksinkertaisesti ajamaan louhintaohjelmaa tietokoneeltaan. Mutta kun verkko laajeni ja yhä useammat ihmiset kiinnostuivat louhinnasta, siitä tuli vaikeampaa. Tämä johtuu siitä, että Bitcoinin koodin tavoitteena on luoda lohko 10 minuutin välein. 
Jos mukana on enemmän louhijoita, todennäköisyys sille, että joku ratkaisee pulman nopeammin kasvaa. Näin ollen algoritmi tekee louhinnasta vaikeampaa, jotta uusia lohkoja syntyy tasaisesti 10 minuutin välein.

Onko Bitcoinin louhinta laillista?

Suomessa kyllä, mutta Bitcoinin louhinnan laillisuus riippuu täysin maantieteellisestä sijainnistasi. Bitcoinin konsepti voi uhata fiat-valuuttojen määräävää asemaa ja valtion valvontaa rahoitusmarkkinoilla. Tästä syystä Bitcoinin louhinta ja käyttäminen on joissain valtioissa laitonta.
Kaiken kaikkiaan Bitcoinin käyttö ja louhinta ovat laillisia suuressa osassa maailmaa.

Voinko louhia Bitcoinia älypuhelimella?


Et. Bitcoinin louhinta vaatii nykyään valtavan määrän laskentatehoa ja sähköä ollakseen kilpailukykyistä. Kaivostyön suorittaminen mobiililaitteella, vaikka se olisi osa kaivospoolia, ei todennäköisesti johda tuloihin.

Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta, sekä myös erityisesti markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Jaa artikkeli:

Sisällysluettelo

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Table of Contents