Ethereumin tulevaisuus

Ethereumin tulevaisuus – Beacon Chain, The Merge ja sirpaleketjut

••••••••••Ethereum-yhteisön ja koko kryptomaailman kauan odottama tapahtuma, The Merge, on vihdoin vuosien odotuksen jälkeen aivan nurkan takana. The Merge, tai suomeksi sulautuminen, tarkoittaa hetkeä, jolloin Ethereum siirtyy työntodistemekanismista (eng. proof of work, PoW) varantotodistemalliin (eng. proof of stake, PoS). Mitä se tarkoittaa? Sukeltakaamme syvemmälle Ethereum 2.0:aan ja sen tulevaisuuteen.

The Merge – sulautuminen

Kuten Bitcoin, myös Ethereum toimii vielä toistaiseksi työntodistemekanismin avulla. Vitalik Buterin kuitenkin totesi jo Ethereumin alkuperäisessä vuonna 2013 esitellyssä white paperissa, että Ethereum siirtyy suurella todennäköisyydellä tulevaisuudessa varantotodisteeseen.

Tämä transitio uuteen malliin kulkee nimellä The Merge. Se on protokollan päivitys, joka eliminoi tarpeen työntodistemekanismille ominaiselle louhinnalle ja mahdollistaa Ethereumin verkon turvaamisen tulevaisuudessa ‘steikkaamalla’, eli panttaamalla, etheriä. Ether on Ethereumin verkon natiivitoken, jota pääasiassa käytetään Ethereumin verkossa tehtävien transaktioiden kulujen, eli ‘gas feen’ maksamiseen.

Kuten todettu, kyseessä on Ethereum-yhteisön keskuudessa erittäin odotettu muutos, sillä sen uskotaan ratkaisevan useita Ethereumin nykyhetken ongelmia: skaalautuvuus ja turvallisuus. Moni yhteisön jäsenistä on odottanut muutosta Ethereumin ensiaskelista asti. Nyt vuonna 2022 se on viimein tapahtumassa.

Ethereumin logo

Mikä The Merge on?

Voit varmasti kuvitella, ette koko konsensusmekanismin vaihtaminen ole kovin suoraviivainen ja helppo prosessi eikä se varmasti tapahdu yhdessä yössä. Siirtyminen Ethereum 2.0:aan on pitkä kolmivaiheinen prosessi, josta The Merge edustaa toista vaihetta.

Jotta voimme ymmärtää sulautumista paremmin, meidän täytyy palata ajassa taaksepäin vuoden 2020 joulukuun ensimmäiseen päivään. Se oli päivä, jolloin Beacon Chain julkaistiin Ethereum-verkossa. Beacon Chain oli ensimmäinen askel matkalla varantotodisteeseen ja se on Ethereum 2.0:n ytimessä. Kyseessä on lohkoketju, joka tallentaa ja hallinnoi validaattoreiden tietokantaa ja koordinoi sirpaleketjuja. Palaamme sirpaleketjuihin myöhemmin artikkelissa.

Beacon Chain on olemassa erillään nykyään käyttämästämme Ethereumin pääverkosta, mutta suunnitelmana on ollut lopulta sulauttaa Ethereumin pääverkko varantotodistejärjestelmään, jota Beacon Chain ohjaa ja koordinoi. Koko Ethereumin historia ja kyky suorittaa älykkäitä sopimuksia tuodaan pääverkosta Beacon Chainiin. The Merge tarkoittaa hetkeä, kun nämä kaksi järjestelmää vihdoin yhdistyvät.

Ethereumin verkkosivuilla kuvataan The Mergea näin:

“Kuvittele, että Ethereum on avaruusalus, joka ei ole aivan vielä valmis tähtienväliselle matkalle. Yhteisö on rakentanut Beacon Chainista alukseen uuden moottorin ja karkaistun rungon. Kun aika koittaa, nykyinen alus telakoituu tähän uuteen järjestelmään sulautuen yhdeksi alukseksi, joka on valmis matkaamaan valovuosia ja ottamaan koko maailmankaikkeuden vastaan.”

Yksinkertaistettuna The Merge merkkaa hetkeä, jolloin Ethereum eliminoi työntodisteen (PoW) ja siirtyy täysin varantotodisteeseen (PoS).

Etsitkö henkilökohtaista kryptovaluuttojen ostamiseen, myymiseen, varastoimiseen tai sijoittamiseen liittyvää palvelua? Coinmotion tarjoaa monenlaisia palveluita yksityishenkilöille ja yrityksille. Lue lisää.

Ethereumin logo tyyliteltynä violetissa taustassa

Mikä on Ethereum 2.0?

Ymmärtääksemme Ethereum 2.0:a, meidän on ensin ymmärrettävä Ethereumin perusteet. Ethereum ei ole ainoastaan kryptovaluutta ja lohkoketju. Ethereum-organisaation mukaan se on “digitaalisen tulevaisuutemme perusta”. Se on avoimeen lähdekoodiin perustuva hajautettu lohkoketjualusta, jonka päälle kehittäjät voivat luoda erilaisia hajautettuja sovelluksia, dApppeja. Se on merkittävä hajautetun talouden (DeFi) ekosysteemi, joka kattaa kaikenlaisia sovelluksia, hallintoja ja talouksia.

Markkina-arvolla mitattuna Ethereum on maailman toiseksi suurin digitaalinen valuutta lähes 400 miljardin dollarin arvostuksellaan. Ekosysteemiin lukittujen varojen määrällä (total value locked, TVL) mitattuna se on suurin. Valtavat 121 miljardia dollaria on lukittu Ethereumin lohkoketjuun. Samalla sen päälle on rakennettu suurempi tarjonta eri protokollia kuin missään muussa ekosysteemissä ja Ethereum hallitseekin yli 50 prosenttia hajautetun talouden markkinoista. Mikä tekee Ethereumista näin houkuttelevan ekosysteemin?

Ethereum on herättänyt paljon huomiota suurien rahoituslaitosten, yritysten ja jopa valtiotason organisaatioiden keskuudessa, koska se pystyy auttamaan osapuolia automatisoimaan toimintansa. Ethereumin avulla kehittäjät voivat luoda älysopimuspohjaisia sovelluksia vain yhdellä koodauskielellä. Älysopimukset ovat koodattuja, itse suorittavia direktiivejä, jotka toimivat ilman, että ihmisen tarvitsee puuttua toimintaan. Tulevaisuudessa älysopimukset ovat avain itse ajaviin autoihin, loma-asunnon vuokraukseen ja muuhun vastaavaan luottamukseen perustuvaan toimintaan.

Yksi Ethereumin pääongelmista on ollut skaalaamisen vaikeus. Tällä hetkellä Ethereum-verkko pystyy suorittamaan 15 transaktiota sekunnissa. Se ei riitä, kun ketjussa tuhansia samanaikaisia käyttäjiä. Verkon kuormituksen myötä siirtomaksut (gas fee) nousevat erittäin korkeiksi. Ethereum 2.0 on verkon ohjelmistopäivitys, jonka tarkoituksena on ratkaista skaalautuvuusongelma ja muita suuria Ethereum-verkon haasteita.

Vitalik Buterinin mukaan ETH 2.0 pystyy käsittelemään jopa 100 tuhatta transaktiota sekunnissa. Päivitys on erittäin tervetullut, sillä sen odotetaan laskevan siirtomaksuja ja madaltavan uusille sijoittajille kynnystä ekosysteemiin liittymiseen. Suuri transaktionopeus saavutetaan sirpaleketjuja käyttämällä.

Matka Ethereum 2.0:aan alkoi vuonna 2020 ja koko päivityksen uskotaan olevan valmis vuoteen 2023 mennessä.

Kiinnostavatko kuukausisäästäminen, luottotilit tai yksityspankkipalvelut? Coinmotion tarjoaa kryptopalveluita jokaiselle. Lue lisää täältä.

Matka ETH 2.0:aan

Kuten aiemmin mainittiin, matka ETH 2.0:aan on kolmivaiheinen prosessi. Näin se on suunniteltu:

  1. Beacon Chain

Kuten aiemmin mainittu, ensimmäinen vaihe matkalla varantotodisteeseen oli Beacon Chainin käyttöönotto Ethereumin pääverkon rinnalla joulukuussa 2020. Beacon Chain on Ethereum 2.0:n ydin, koska se koordinoi ja varmistaa uuden verkon toimintaa.

  1. The Merge

Toinen vaihe, The Merge, on hetki, jolloin Ethereumin pääverkko ja Beacon Chain yhdistyvät muodostaen yhtenäisen verkon. Ethereum siirtyy pois vanhasta työntodistemekanismista ja omaksuu uuden varantotodistemallin. Sen uskotaan parantavan verkon tehokkuutta, sensuroimattomuutta ja hajauttamista. Se on tällä hetkellä kuuma aihe kryptoyhteisössä, kuten voit kuvitella. Yhdistymisen on tarkoitus tapahtua vuoden 2022 toisen neljänneksen aikana.

Tällä hetkellä yli 300 tuhatta validaattoria ovat steikanneet lähes 11 miljoonaa etheriä yksisuuntaiseen Beacon Chainin älysopimukseen. Validaattorit vastaavat Beacon Chainin liiketoiminnasta, datan hallinnasta ja uusien lohkojen luomisesta. Validaattorit ovat edellytys uusien lohkojen tuottamiselle ja sille, että Ethereum voi siirtyä työntodisteesta varantotodisteeseen.

  1. Sirpaleketjut

Viimeisen vaiheen aikana Ethereumin verkko sirpaloidaan, joka on verkon skaalaamisen kannalta elintärkeää. Sen sijaan, että Ethereum käyttäisi yhtä lohkoketjua kaikkien operaatioiden pyörittämiseen, sirpaleketjut jakavat verkon tapahtumat useisiin uusiin ketjuihin. Sirpaleita suojataan, koordinoidaan ja synkronoidaan Beacon Chainin avulla. Sirpaleketjujen odotetaan lisäävän Ethereum-verkon tehokkuutta ja kapasiteettia, minkä puolestaan uskotaan laskevan operaatioiden ja transaktioiden kustannuksia.

Se tekee samalla myös Ethereum-noden ylläpitämisestä helpompaa. Noden ylläpitäminen vaatii tehokkaan tietokoneen, koska sen täytyy varastoida koko lohkoketjun data. Sirpaleketjujen avulla tietokoneiden ei tarvitse olla niin tehokkaita, sillä niiden täytyy käsitellä huomattavasti vähemmän dataa.

Mitä hyötyä ETH 2.0:sta on?

Ethereum 2.0:aa odotetaan syystä. Sen odotetaan olevan merkittävä parannus ja ratkaisevan ongelmia, joiden kanssa Ethereum on pitkään kamppaillut. Tutkikaamme seuraavaksi hyötyjä, joita varantotodistukseen siirtyminen tuo.

1. Sopeutumiskyky

Sirpaleketjujen avulla Ethereumin pitäisi pystyä tukemaan suurempaa määrää, jopa 100 tuhatta transaktiota sekunnissa. Tämä mahdollistaa sovellusten nopeamman ja tehokkaamman toiminnan. Hajauttamalla dataa, sirpaleketjujen ja varantotodisteen yhdistelmän odotetaan kasvattavan Ethereum 2.0:n mukautumiskykyä. Lopulta se johtaisi nopeampiin ja halvempiin transaktioihin ja kuluttaisi samalla vähemmän energiaa kuin aiemmin.

2. Tasainen laatu

Ethereumista on tulossa turvallisempi kuin koskaan aiemmin. Päivitys auttaa verkkoa kestämään hyökkäyksiä ja tarjoamaan käyttäjilleen, erityisesti yrityksille, turvallisuuden tunteen väärinkäytösten sattuessa. Aiemmin mainitun Beacon Chainin uskotaan siis parantavan verkon turvallisuutta.

3. Luotettavuus

Hiilijalanjäljen pienentäminen on suosittu puheenaihe kryptoteollisuudessa. Louhijoiden puutteen vuoksi moni näkee Ethereum 2.0:n nykyhetkeen paremmin soveltuvana ratkaisuna.

Lue lisää: Ethereum 2.0 on merkittävä parannus Ethereumin lohkoketjuun

Sulautumisen jälkeen

Siirtyminen Ethereum 2.0:aan on historiallinen hetki. Se merkitsee yhden aikakauden loppua ja uuden, kestävämmän aikakauden alkua. Ethereumin päivitys näyttää loogiselta seuraavalta askeleelta kryptoekosysteemin kehittyessä. Ethereumin visio on olla globaali digitaalinen tulevaisuus. Ethereum 2.0 merkitsee suurta askelta kohti täyttä skaalautuvuutta, turvallisuutta ja kestävyyttä.

The Mergen jälkeen Ethereumin arvonluonti perustuu varantotodistemallin aikaansaamaan myönteiseen takaisinkytkentään. Sulautuminen tarjoaa Ethereumin holdaajille mahdollisuuden steikata haluamansa määrän etheriä Beacon Chainiin ja ansaita passiivista tuoloa kryptojen muodossa. Steikattu ether tuottaa kassavirtaa ja validaattorit saavat noin 30 prosenttia siirtomaksuista tuloina.

Täältä pääset lukemaan Coinmotion Researchin Ethereumin tulevaisuus -raportin kokonaisuudessaan.

Ethereumin näkymät tästä eteenpäin

Verkon päivitys lisää skaalautuvuutta ja käyttöä, mikä puolestaan lisää kysyntää. Siirtomaksujen odotetaan laskevan, mikä toivon mukaan houkuttelee uusia sijoittajia Ethereumin ekosysteemiin. Saavuttamalla suuria merkkipaaluja Ethereum on myös saamassa momentumia ja luotettavuutta kryptoyhteisön silmissä.

Varantotodistemekanismin avulla Ethereum 2.0 on kohta valmis supernopeisiin transaktioihin sekä parempaan skaalautuvuuteen ja turvallisuuteen. Matalammat kustannukset ja nouseva tehokkuus auttavat varmistamaan Ethereum-verkon tulevaisuuden. Vain aika näyttää mitä muutoksesta seuraa, mutta Ethereumin historian suurin päivitys on syystä odotettu. Ethereumin tulevaisuus näyttää valoisalta.

Haluatko sijoittaa Ethereumiin? Coinmotion on suomalainen kryptopalvelujen tarjoaja, jonka valikoimasta löytyy vaihtoehtoja yksityishenkilöille, yrityksille sekä organisaatioille. Lue lisää Coinmotionista täältä.

Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan (kirjoittajien) omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta, sekä myös erityisesti markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Jaa artikkeli:

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp