EUROe Stablecoin

Suomalainen stablecoin – Membrane Finance julkaisi EUROe-stablecoinin | Haastattelussa Juha Viitala

••••••••••

Suomalainen Membrane Finance julkaisi viime viikolla ensimmäisen ja ainoan EU:n täysin reguloiman vakaavaluutan Ethereum-lohkoketjussa.  

Meillä oli ilo haastatella artikkelia varten Membrane Financen toimitusjohtaja Juha Viitalaa. Viitala jakoi näkemyksiään ja mielipiteitään EUROesta ja stablecoin-markkinan tulevaisuudesta.

Yrityksen julkaisema stablecoin kantaa nimeä EUROe. Yhden EUROe:n hinnan on tarkoitus vastata 1:1-suhteessa oikean euron hintaa.  

Miten EUROe sitten eroaa muista vastaavista stablecoin-projekteista? EUROe on saanut finanssivalvonnalta Electronic Money Institution -lisenssin, mikä varmistaa sen kilpailukyvyn kryptomarkkinoilla ennen tulevaa eurooppalaista MiCA-lainsäädäntöä, joka on kaikkien aikojen tiukin digitaalisen omaisuuden sääntelykehys.

Euroopan ensimmäinen täysin reguloitu stablecoin  

EUROe on finanssivalvonnan säätelemä sähköisen rahan liikkeellelaskija (eng. Electronic Money Institution) eli EMI.   

“EUROe on ensimmäinen ja ainoa stablecoin, jolla on EU:n ylimmän valtion valvontaelimen viranomaishyväksyntä.”

-Juha Viitala, Membrance Financen toimitusjohtaja.
  

Sähköisen rahan liikkeellelaskija tarkoittaa tahoa, jolla on lupa laskea liikkeelle digitaalista valuuttaa.

Vain tietyn maan toimivaltainen valvontaviranomainen voi myöntää luvan tällaiseen toimintaan ja EUROe:n tapauksessa tämä valvontaviranomainen on Suomen Finanssivalvonta.  

Kaikki EUROe-varat säilytetään aina säännellyissä eurooppalaisissa pankeissa.  

Mistä EUROe sai alkunsa?  

Idea europohjaisesta stablecoinista sai alkunsa noin kaksi vuotta sitten, kun Juha Viitala tiimeineen huomasi, että markkinoilla ei ollut yhtään euroon pohjautuvaa stablecoinia.

Dollariin pohjautuvia vaihtoehtoja sen sijaan riitti ja moni eurooppalainen kryptoyritys pitikin osaa kassastaan niissä kiinni.  

EUROe stablecoin henkilöstö
Henkilöstöä EUROe-stablecoinin takana.

“Ajattelimme, että olisi ideaalia saada kilpailukykyä luomalla EU-alueella toimiva reguloitu, turvallinen ja luotettava europohjainen järjestelmä.”  

Europohjainen stablecoin helpottaisi Euroopassa toimivien yrityksien laskujen maksamista ja pienentäisi kurssiriskiä verrattuna dollaripohjaiseen stablecoiniin.  

Miksi reguloidulle euro-stablecoinille on kysyntää?  

Viime aikoina yhä useampi suuri varainhoitoyritys on ilmoittanut aikomuksestaan julkaista tokenisoituja arvopapereita ja sijoitusinstrumenttejä. Tokenisoitu raha on hyvä pari niiden kanssa.

Esimerkiksi Paxos Trust Company, joka on New Yorkissa toimiva rahoituslaitos, tokenisoi tarjoamansa Yhdysvaltojen valtion obligaatiot syyskuussa 2020.  

Tokenisointi on lohkoketjuteknologiaan perustuva menetelmä, joka kytkee omaisuuteen kohdistuvan oikeuden lohkoketjuun, jolloin sen omistusoikeus voidaan jakaa usealle taholle niin sanottujen tokeneiden avulla.

Tokenisoinnin avulla voidaan siis parantaa jonkin omaisuuserän likviditeettiä, mikä tekee siihen sijoittamisen mahdolliseksi myös aiempaa laajemmalle joukolle.  

Esimerkiksi taide-esine, jolla on taloudellista arvoa, voidaan tokenisoida ja siten tehdä siitä helpommin sijoittajille saatava.  

Tämä token toimii sitten omistusoikeuden todisteena ja sitä voidaan lohkoketjun ansiosta kaupata tai siirtää tehokkaammin, kuin perinteisiä varoja.

“Jotta tokenisoiduilla sijoitusinstrumenteilla voisi tehdä natiivisti transaktioita, niiden kanssa tarvitaan Internet-natiivia rahaa. Tämä voi aukaista ison markkinan tokenisoidulle eurolle.”  

Europohjaisen stablecoinin toivotaankin tuovan enemmän tarttumapintaa Euroopassa toimiville institutionaalisille sijoittajille, joiden aikaisemmat stablecoin-vaihtoehdot ovat olleet dollaripohjaisia.  

Dollaripohjaisten stablecoinien suurin ongelma monelle Euroopassa toimiville yrityksille on ollut se, että kun yritys muuntaa varojaan joihinkin niistä, niin yrityksen fiat-valuutta siirtyy Yhdysvaltoihin.

Kun osa eurooppalaisen yrityksen varoista on sidottuna jonkin toisen maan valuuttaan tai sijaitsee fyysisesti kokonaan eri mantereella, se aiheuttaa erinäisiä ongelmia, kuten: 

  • Lainsäädännön eroavaisuudet: Euroopan ja Yhdysvaltojen lainsäädäntö eroaa toisistaan ja voi aiheuttaa ongelmia yrityksen varojen hallinnassa ja käytössä.
  • Verotus: Yhdysvalloissa ja Euroopassa ovat erilaiset verosäädännöt, mikä voi aiheuttaa ongelmia liittyen yrityksen varojen verotukseen.
  • Valuuttariskit: Valuutanvaihtoon liittyvät riskit ovat aina olemassa, ja niiden hallinta voi olla yritykselle haastavaa ja aikaa vievää.
  • Politiikka ja talous: Poliittiset muutokset tai muutokset Yhdysvaltojen taloudessa voivat vaikuttaa yrityksen varojen arvoon ja hallintaan.  

“EUROe mahdollistaa europohjaisen on-rampin kryptomaailmaan, jolloin instituutiot pystyvät pitämään reservinsä Euroopassa.“  

EUROe:n tulevaisuuden suunnitelmat  

Tulevaisuudessa EUROe:n kehittänyt Membrane Finance tulee keskittymään siihen, etteivät Yhdysvalloissa toimivat stablecoin-jätit, kuten Tether tai Circle, tule ottamaan Euroopan stablecoin-markkinaa kokonaan haltuunsa.  

Pelkästään dollaripohjaisissa stablecoineissa on tällä hetkellä 145 miljardin dollarin arvosta fiat-valuuttaa kiinni. Silti stablecoin-markkinan odotetaan kasvavan, kun yhä useampi sijoittaja sekä yritys alkaa hyödyntämään niitä.  

Membrance Finance uskoo, että europohjainen stablecoin-markkina tulee nousemaan seuraavassa syklissä 50–100 miljardin dollarin arvoon.  

Vertailua stablecoin-markkinoiden välillä

Tämän kokoluokan summista puhuttaessa olisi toivottavaa, että europohjaista stablecoin-markkinaa pyöritettäisiin Euroopasta, eikä Yhdysvalloista.  

Miten EUROe:tä voi hankkia?  

EUROe toimii yhteistyössä kryptopörssien sekä OTC-markkinatakaajien kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Membrane Finance lyö (eng. mint) EUROe-tokenia pörsseille sekä muille kryptoalustoille, joiden kautta ne tulevat sitten sijoittajien saataville.  

Tulevaisuudessa EUROe:tä on mahdollista ostaa keskitetyistä sekä hajautetuista kryptopörsseistä. Alkuvuoden aikana EUROe:tä pitäisi olla jo hyvin saatavilla – mahdollisesti myös Suomessa.  

“Olemme keskusteluissa useiden toimijoiden kanssa. Uskomme, että EUROe on jo alkuvuodesta hyvin saatavilla. Emme vielä halua mennä asioiden edelle, mutta toivottavasti myös täällä Suomessa.”  

Stablecoin-markkinan tulevaisuus  

On vaikea ennustaa tarkalleen, mitä tulevaisuus tuo stablecoin-markkinalle tullessaan, mutta suurella todennäköisyydellä stablecoinit jatkavat suosiotaan ja niiden käyttöaste tulee kasvamaan tulevien vuosien aikana. 

Stablecoinit ovat olennainen osa siirtymistä kohti lohkoketjupohjaista rahainfrastruktuuria ja niiden odotetaan tuovan lisää tavallisia ihmisiä kryptovaluuttojen pariin, jotka eivät ole aiemmin kyenneet tai halunneet perehtyä niihin niiden hurjan volatiliteetin takia.  

Vaikka stablecoinit tarjoavatkin sijoittajille paljon kiinnostavia mahdollisuuksia jo nyt, niiden käyttötarkoituksien määrän uskotaan yhä kasvavan tulevaisuudessa.  

Kasvua odotetaan varsinkin finanssialan suunnalta, jolle stablecoinit tarjoavat monia mahdollisuuksia: 

  1. Parempi likviditeetti: Stablecoinit tarjoavat vakautta markkinoille ja mahdollistavat helpon ja nopean rahansiirron valuutasta tai maantieteellisestä sijainnista riippumatta. 
  1. Alhaisemmat kulut: Stablecoinien avulla voidaan pienentää pankkien sekä muiden rahoituslaitosten palveluiden kustannuksia, koska niiden hallinta ja siirtäminen on tehokkaampaa ja halvempaa kuin fiat-valuutan. 
  1. Parempi riskienhallinta: Muihin kryptovaluuttoihin verrattuna stablecoinit tarjoavat paremman riskinhallinnan niiden vakaan arvon ansiosta, mikä tekee niistä houkuttelevamman sijoitusvaihtoehdon finanssialalle. 
  1. Transaktioiden nopeus: Stablecoinit tuovat lisää nopeutta ja tehokkuutta transaktioihin verrattuna fiat-valuuttoihin. 

Juha Viitala uskoo, että euro voisi ottaa 4-5 vuoden aikajänteellä noin 20 % osuuden stablecoin-markkinasta.  

”Tämä perustuu arvioihin, mutta jos koko kryptomarkkina nousee 5-10 biljoonan dollarin kokoluokkaan, se tarkoittaa noin 50-100 miljardin dollarin markkinaa euro-stablecoinille.” 

Europohjainen stablecoin tuo myös tavallisille sijoittajille hyötyjä: kun osa kryptoportfoliosta on kiinnitetty euroon, vähentää se valuuttariskejä ja tasapainottaa euron ja dollarin väliä.  

Lisäksi eri valuuttojen välinen hajautus mahdollistaa sen, ettei koko portfolion arvo ole kiinnitettynä Yhdysvaltojen talouteen sekä politiikkaan. 

“Itse mielellään pitäisin osan kryptoportfoliostani euroissa.” 

EUROe – yhteenveto 

Suomalainen Membrane Finance julkaisi viime viikolla Ethereum-lohkoketjuun pohjautuvat EUROe stablecoinin, joka muuttaa fiat-euron 1:1 sidotuksi digitaaliseksi valuutaksi, jota voidaan siirtää Ethereum-lohkoketjussa. 

Membrane Financella on suunnitteilla myös EUROe:n tuen laajentaminen useammalla lohkoketjulle, kuten Solana-, Polygon-, sekä Arbitrum One -lohkoketjuille.

Jokaista liikkeelle laskettua EUROe:tä kohden on eurooppalaisessa rahoituslaitoksessa tai pankissa vähintään yksi fiat-euro, joka on erillään Membrane Financesta. Näin varmistetaan, etteivät yrityksen omat varat sekoitu EUROe:n varojen kanssa.

EUROe:n julkaisun merkitys on eurooppalaiselle kryptoyhteisölle sekä markkinalle suuri, sillä EUROe on ensimmäinen ja tällä hetkellä ainut EU:n täysin reguloima stablecoin. Lisäksi se kuuluu niihin harvoihin stablecoineihin, jotka ovat pystyneet ottamaan huomioon tulevan MiCA-sääntelykehyksen tuomat vaikutukset

Tällä hetkellä stablecoin-markkinaa dominoivat dollariin pohjautuvat stablecoinit, mutta europohjaisten stablecoinien käytön odotetaan kasvavan tulevan markkinasyklin aikana. 

Varsinkin Euroopassa toimiville yrityksille europohjainen stablecoin tuo huomattavasti enemmän hyötyjä, kuin dollariin pohjautuvat stablecoinit. 

Parhaillaan EUROe minttaa tokeniaan kryptopörsseille sekä OCT-markkinataakaajille, mutta sitä pitäisi olla hyvin saatavilla hajautetuista sekä keskitetyistä kryptopörsseistä alkuvuoden aikana.

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

 

Jaa artikkeli:

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp