Korkopalveluehdot

••••••••••

Prasos Oy:n (jäljempänä ”Prasos”) Coinmotion-palvelun asiakkaat (jäljempänä ”Asiakas” tai ”Asiakkaat”) hyväksyvät nämä korkopalveluehdot itseään sitoviksi, kun he käyttävät Coinmotion-palvelun kautta korkopalvelua, jonka tarjoaa Tesseract Group Oy (Y-tunnus: 2876803-8), jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa Kasarmikatu 21, 00130 Helsinki (jäljempänä ”Tesseract”).

Kuten alla kohdassa 3 tarkemmin todetaan, mahdollistaa Prasos ainoastaan Asiakkaan siirtymisen Tesseractin palveluun, jonka myötä Prasos ei miltään osin osallistu varsinaiseen palvelun tuottamiseen korkopalvelun osalta. Kuten alla kohdassa 2 tarkemmin todetaan, Asiakkaan tulee siirtyessä Tesseractin palveluun hyväksyä itseään sitovaksi erilliset Tesseractin palvelun käyttöehdot.

1. KORKOPALVELU

Tesseractin korkopalvelulla Asiakkaat voivat saada korkoa virtuaalivaluutoilleen.

2. TESSERACT ON VASTUUSSA KORKOPALVELUSTA

Koska korkopalvelun tarjoaa Tesseract eikä Prasos, hyväksyy Asiakas erilliset Tesseractin yleiset käyttöehdot (https://www.tesseractinvestment.com/terms-of-service/) itseään sitoviksi käyttäessään korkopalvelua Coinmotion-palvelun välityksellä. Siten Asiakas hyväksyy, että Tesseract vastaa Asiakkaalle korkopalvelun toteutuksesta, käytöstä, vastuista tai kaikista muista vastaavista seikoista, jotka liittyvät korkopalveluun.

3. PRASOKSEN RAJOITETTU VASTUU

Koska yllä kohdassa 2 kuvatun mukaisesti Tesseract on täysin vastuussa korkopalvelustaan ja Prasos ainoastaan mahdollistaa Coinmotion -palvelun kautta Asiakkaille korkopalvelun käytön, Prasos ei vastaa korkopalvelun toteutuksesta, käytöstä, vastuista tai mistäkään muista vastaavista seikoista Asiakkaalle.

Prasos on vain mahdollisen tuottamuksensa mukaisessa vastuussa vahingoista, jotka ovat seurausta: (i) Coinmotion -palvelussa olevasta väärästä tai virheellisestä tiedosta; (ii) Sisällön poistamisesta taikka Sisällön tai viestinnän muusta virheellisestä säilyttämisestä tai toimittamisesta Coinmotion -palvelussa. Prasos ei ole vastuussa; (i) käyttäjien käytöksestä; (ii) luvattomasta Käyttäjätilin käytöstä; (iii) muista Palvelun teknisistä ongelmista; (iiii) Yhtiön toimista, joilla se valvoo AML-lakien noudattamista; tai (v) muista vastaavista syistä.

Lisäksi Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että Prasos ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat seurausta: (i) korkopalvelun toteutuksesta; (ii) korkopalvelun käytöstä; tai (iii) mistään muusta korkopalveluun liittyvästä seikasta.

4. KORKOPALVELUUN LIITTYVÄT RISKIT

Huomioiden yllä kohdassa 3 todetun, Prasos ei ole missään tilanteessa vastuussa mahdollisista tappioista, jotka syntyvät korkopalvelun käyttämisestä.
Tältä osin Prasos korostaa, että virtuaalivaluuttoihin yleisesti sekä korkopalveluun erityisesti liittyy korkea riski menettää sijoitettu pääoma jopa kokonaan. Siirtymällä Tesseractin tarjoamaan korkopalveluun, Asiakas tiedostaa ja hyväksyy korkopalveluun liittyvät riskit.

5. RIITAISUUDET

Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että korkopalveluehtoihin liittyvissä riidoissa tulee noudattaa Tesseractin yleisten käyttöehtojen määräyksiä. Siten Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että sen tulee ratkaista kaikki mahdolliset korkopalveluun liittyvät riidat Tesseractin kanssa. Näin ollen Asiakas myös tiedostaa ja hyväksyy, että Prasos ei ole osallisena mahdollisissa korkopalveluun liittyvissä riidoissa.

6. VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

Nämä korkopalveluehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi. Irtisanominen on tehtävä Coinmotion-palvelun kautta.

Prasoksella on oikeus irtisanoa korkopalveluehdot päättymään välittömästi seuraavien syiden johdosta:

  • olet rikkonut tätä Sitoumusta, esimerkiksi antamalla meille väärää tietoa tai käyttämällä Palvelua lainvastaisesti;
  • meidän on lain mukaan irtisanottava Sitoumus kanssasi;
  • me emme saa tarjota Palvelua maahan, jossa käytät Palvelua;
  • Palvelumme tarjoaminen ei ole enää Yhtiön mielestä kaupallisesti kannattavaa; tai
  • mikä tahansa muu vastaava syy ilmenee.

Korkopalveluehtojen päättyessä korkopalveluehdot poistetaan Sitoumuksesta ja Sitoumus pysyy muutoin päteviltä osiltaan edelleen voimassa.