Coinmotion verotus

Kryptovaluuttojen verotus – Coinmotionin verotusohje kryptosijoittajalle

••••••••••

Vuosi 2021 oli tuottoisa monelle kryptosijoittajalle. Maailmalla tuulta siipiensä alle saanut kryptovaluuttabuumi kantautui Suomeen asti. Monelle myös realisoitui ja tuli jopa yllätyksenä trendin tylsempi puoli – kryptovaluuttojen verotus.

Kryptovaluuttoihin sijoitti Verohallinnon mukaan viime vuonna ennätysmäärä suomalaisia ja veroilmoituksia odotettiin jopa 150 tuhannelta suomalaiselta. Veronalaisten tulojen ilmoittamatta jättäneiden määrän perusteella kryptovaluuttojen verotus hämmentää sijoittajia. Eikä syyttä, toisin kuin osake- tai rahastosijoittamisessa, jossa verottaja saa usein tiedot omistuksista ja transaktioista suoraan palveluntarjoajalta, vastuu kryptovaluuttojen verotuksesta on sijoittajalla itsellään. 

Tässä artikkelissa pyrimme auttamaan sijoittajaa navigoimaan lakipykälien viidakon läpi ja tuomaan selkoa kryptovaluuttaverotukseen.

Kryptovaluuttojen verotus

Tutustumme aivan ensimmäisenä yleisiin kryptovaluuttojen verotukseen liittyviin asioihin. Jo pelkästään aiheesta käytettävät termit ovat hankalia, ja niitä on vaikea erottaa toisistaan. Kryptovaluutta, virtuaalivaluutta, kryptot, digitaalinen raha, tokenit. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta onko niillä eroa vai tarkoittavatko ne kaikki samaa?

Teknisesti kryptovaluutat, virtuaalivaluutat ja tokenit eivät aivan tarkoita samaa asiaa, sillä esimerkiksi kaikki kryptotokenit eivät ole valuuttoja. Verohallinnon ja lain silmissä ne ovat kuitenkin sama asia ja Suomessa niitä kaikkia koskee sama vero-ohje. Verohallinto käsittelee kaikkia edellämainittuja termillä virtuaalivaluutta. Tässä artikkelissa käytämme enimmäkseen termiä kryptovaluutta.

Kryptovaluutat ovat Verohallinnon tulkinnan mukaan digitaalisessa muodossa olevaa arvoa:

 1. jota keskuspankki tai muu viranomainen ei ole laskenut liikkeelle ja joka ei ole laillinen maksuväline;
 2. jota henkilö voi käyttää maksuvälineenä;
 3. jota voidaan siirtää, tallentaa ja vaihtaa sähköisesti. 

Jotta lainsäädäntöä voidaan soveltaa, digitaalisessa muodossa olevan arvon täytyy täyttää kaikki nämä kriteerit. Lain näkökulmasta esimerkiksi Bitcoin on kryptovaluutta. Kryptovaluutat nähdään verotuksellisesti omaisuusluokkana, jonka seurauksena kryptojen kaupankäynnistä, vaihdosta tai muusta luovutuksesta syntyneet luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia.  Verotuksen kannalta kryptovaluutat voidaan siis rinnastaa esimerkiksi osakkeisiin, mutta ei kuitenkaan keskuspankkivaluuttoihin.

Milloin maksan kryptovaluutoista veroa?

Kryptovaluuttojen verotukseen on luotu Verohallinnon toimesta ohjenuorat. Kuten aikaisemmassa kappaleessa mainitsimme, kryptovaluutat luokitellaan omaisuudeksi ja sijoittaja joutuu maksamaan veroa aina, kun niitä käyttää missä tahansa tilanteessa. Monelle on tullut yllätyksenä, että yhden kryptovaluutan vaihtaminen toiseen on myös veronalainen tapahtuma, vaikka kryptoa ei nostaisikaan tilille.

Mistä kaikesta sitten veroa täytyy maksaa? 

 • Kryptovaluuttojen myynti
 • Palvelun tai tuotteen ostaminen kryptovaluutalla
 • Kryptovaluutan vaihtaminen toiseen kryptovaluuttaan

Kryptovaluuttojen myynti: Kryptovaluutan myymisestä eli vaihtamisesta viralliseen valuuttaan täytyy maksaa veroa. Se on melko suoraviivaista ja toimii kutakuinkin samalla tavalla kuin osakkeiden myynti.

Ostaminen: Kryptovaluutoilla voi nykyään jo maksaa monia tuotteita ja palveluita netissä sekä ulkomailla. Suomessakin jotkut toimijat hyväksyvät kryptovaluuttoja maksuvälineenä. Sitä kaikki eivät tiedä, että ostaminen on myös veronalainen tapahtuma. Kun maksat esimerkiksi verkkokaupasta tilaamasi kirjan Bitcoinilla, kryptovaluutan vaihto hyödykkeeseen realisoituu ja sijoittajana sinulle syntyy joko luovutusvoittoa tai -tappiota. Voitosta maksat veroa samalla tavalla kuin vaihtaisit Bitcoinisi fiat-valuuttaan.

Kryptovaluutan vaihtaminen toiseen: 

Useimmiten ihmetystä herättävä veronalainen tapahtuma on kryptovaluuttojen vaihtaminen keskenään. Kryptovaluuttoja on helppo vaihtaa toiseen ilman, että vaihdat niitä euroiksi tai dollareiksi välissä. Kun vaihdat Bitcoinisi Etheriin, tapahtuma realisoituu ja sitä verotetaan kuten edellä mainittujakin, eli joko luovutusvoittona tai -tappiona. Käytännössä kaikki kryptovaluutalla tehdyt transaktiot ovat veronalaisia.

Ainoa poikkeus tähän on se, kun siirrät kryptovaluuttaa lompakosta toiseen. Tämä transaktio ei ole verotettava.

Miten ilmoitan kryptovaluutoista saadut tulot verottajalle?

Kryptovaluuttoihin liittyvien transaktioiden verotuksessa tuotot ja tappiot lasketaan muuksi pääomatuloksi. Maksat 30 prosenttia veroa myyntivoitoista 30 000 euroon saakka ja 34 prosenttia veroa yli menevästä. Vuodesta 2019 kryptosijoittaja on voinut lisäksi vähentää myyntitappiot verotuksessa. Verotettavat tulot, eli myyntivoitto, lasketaan seuraavasti:

Myyntihinta – ostohinta – kulut = myyntivoitto

Kryptovaluuttatransaktioiden kautta syntyneestä voitoista tulee maksaa verot joko todellisen hankintamenon perusteella (käyttäen FiFo laskentamenetelmää) tai hankintameno-olettaman perusteella. 

FiFo, eli first in, first out -laskentamenetelmällä sijoittajan myydessä tai vaihtaessa kryptovaluuttaa, niiden ostohinnat lasketaan menetelmän nimen mukaisesti järjestyksessä ensimmäisestä transaktiosta viimeiseen. Jos olet ostanut Bitcoinia useissa erissä vuosien aikana ja nyt myyt osan pois, lasketaan verotuksen kannalta sinun aloittavan myynnin vanhimmista omistamistasi Bitcoineista.

FiFo-menetelmässä on omat hyvät puolensa ja esimerkiksi vain harvoin kryptovaluuttoja myyville sijoittajille sen logiikka on melko suoraviivainen. Päivätreidaajan, joka tekee useita osto- ja myyntitransaktioita päivässä on hyvä huomioida, että FiFo -periaate voidaan ohittaa, mikäli treidaaja pystyy todentamaan, että ei myy vanhimpia kryptovaluuttojaan. 

Tämä on mahdollista esimerkiksi pitämällä vanhimmat kryptot eri lompakossa, Coinmotionin Säilössä tai jos pystyy todentamaan muulla yksinkertaisella ja selkeällä tavalla, että käy kauppaa vain viimeksi hankituilla kryptoilla.

Hankintameno-olettama, eli HMO, eroaa hieman FiFo-menetelmästä. Siinä myyntivoitto lasketaan vähentämällä hankintameno-olettama myyntihinnasta. Joissain tapauksissa HMO-menetelmä on sijoittajalle edullisempi vaihtoehto, sillä se saattaa keventää verotaakkaa. HMO voidaan laskea kahdella eri tavalla:

 • Omistus yli 10 vuotta, 40 % HMO  
 • Omistus alle 10 vuotta, 20 % HMO

Toisin kuin FIFO-menetelmässä, HMO-menetelmässä kuluja, kuten osto-, myynti- ja säilytyskuluja, ei saa vähentää.

Milloin veroilmoitus sitten täytyy jättää? Ilmoitukset täytyy usein olla palautettuna toukokuussa. Veroilmoituksen määräpäivä tarkoittaa päivää, jolloin sinun pitää viimeistään täydentää omaa veroilmoitustasi. Oman veroilmoituksesi määräpäivän näet veroilmoituksesta tai OmaVerosta.

Esimerkki Bitcoinin myynnistä HMO-menetelmällä:

Ostit 2 Bitcoinia vuonna 2017. Bitcoinin ostohinta oli 1 000 euroa kappaleelta eli yhteensä 2 000 euroa.

Myyt kyseiset osakkeet vuonna 2022. Myyntihinta on 15 000 euroa kappaleelta eli yhteensä 30 000 euroa.

Olet omistanut Bitcoinit myyntihetkellä alle 10 vuotta. Niinpä hankintameno-olettama on 20 % myyntihinnasta eli 30 000 euroa × 20 % = 6 000 euroa.

Myyntihinnasta vähennettävä määrä on siis suurempi hankintameno-olettaman (6 000 €) mukaan kuin todellisen ostohinnan (2 000 €) mukaan. Myyntivoitto kannattaa siis verotuksen kannalta laskea vähentämällä myyntihinnasta hankintameno-olettama. Tällöin verotettava myyntivoitto jää pienemmäksi eli 24 000 euroon (30 000 € – 6 000 €).

Jos myisit Bitcoinit vasta vuonna 2027, olisit omistanut ne vähintään 10 vuotta. Tällöin hankintameno-olettama olisi ollut 40 % myyntihinnasta eli 30 000 euroa × 40 % = 12 000 euroa (olettaen, että Bitcoinin hinta on edelleen 15 000 € kappaleelta).

Muuta kryptovaluuttojen verotuksesta

Kryptovaluuttojen louhinta

Myös kryptovaluuttojen louhinnasta saatu tulo on veronalaista. Verotuksen logiikka vaihtelee hieman riippuen siitä, toimiiko louhittava kryptovaluutta Proof-of-Work-mekanismilla vai Proof-of-Stake-mekanismilla. Lyhyesti selitettynä, Proof-of-Work (PoW) -mekanismilla hankittu tulo katsotaan ansiotuloksi ja verotetaan sen mukaan, kun taas Proof-of-Stake (PoS) mekanismilla hankittu tulo katsotaan pääomatuloksi ja verotetaan sen mukaan. Louhinnasta saatu tulo realisoituu siinä kohtaa, kun louhija saa kryptovaluutan hallintaansa, mutta sovellettava verotus vaihtelee konsensusmekanismista riippuen. Louhintaan käytettävä energia ja laitteiston hankintamenot voi vähentää verotuksessa, kunhan ne pystyy erittelemään verottajalle selkeästi.

Kryptovaluuttojen verotus yrityksille

Nykyään yritysten toiminta voi perustua joko kokonaan tai osittain kryptovaluutoilla käytävään kaupankäyntiin, tai niitä voi hyödyntää yritystoiminnassa esimerkiksi maksuvälineenä tai sijoitusinstrumenttina. Myös yritykset maksavat veroa kryptovaluuttojen arvonnoususta realisointitilanteessa. Tappiot ovat vähennyskelpoisia vain, jos kryptovaluutat ovat yrityksen elinkeinotoimintaa. Elinkeinotoimintaa on sellainen toiminta, jolla tavoitellaan voittoa, mutta siinä on myös tappion mahdollisuus. Arvonlasku kuitenkin toimii eri tavalla kuin yksityissijoittajille. Jos yritys sijoittaa tilapäisesti kryptovaluuttoihin, mutta ne eivät ole muuten osa yrityksen elinkeinotoimintaa, ei yritys voi vähentää tappioita ja kuluja.

Katso video: Sijoittaminen kryptovaluuttoihin yrityksenä – verotus, kirjanpito ja sijoitusten hallinta

Kryptovaluuttoihin sijoittaminen yrityksenä | Verotus, kirjanpito ja sijoitusten hallinta

Maat, joissa on sijoittajalle suotuisa kryptovaluuttalainsäädäntö

Kansainvälisessä vertailussa Suomi pärjää heikosti monia muita Euroopan maita vastaan kryptovaluuttojen verotuksessa. Maailmalla on jo joitain maita, jotka tarkoituksella pyrkivät tekemään kryptovaluuttojen verotuksesta mahdollisimman edullista sijoittajalle ja yrityksille, mikä houkuttelee alan toimijoita perustamaan yrityksensä kyseisiin maihin.

Joissain maissa ei tarvitse ollenkaan maksaa veroa kryptojen ostosta, myynnistä tai käyttämisestä ja niitä löytyy sekä Euroopasta että hieman kauempaa. Sellaisia maita ovat esimerkiksi Malesia, Malta, Portugali, Saksa, Singapore, Slovenia, Sveitsi ja Valkovenäjä. Lisäksi Arabiemiraatit ja etenkin Dubai ovat nousseet uutisotsikoihin viime aikoina edullisen kryptolainsäädäntönsä vuoksi.

Vero-ohjelmat sijoittajan avuksi

Kryptovaluuttojen verotus on harvoin myyvälle holdaajalle melko vaivatonta, koska kauppoja tulee vain vähän ja vain muutamalla eri kryptovaluutalla. Päivätreidaajalle kirjanpito ja veroilmoittaminen saattavat kuitenkin olla painajaismaista, kun treidejä on vuoden aikana tehnyt tuhansia. Treidien määrän kasvaessa FiFo-menetelmällä laskemisesta tulee todella työlästä.

Sijoittajan avuksi on olemassa nykyään verotukseen erikoistuneita online-työkaluja. Ne tukevat usein suurimpia ja tunnetuimpia kryptovaluuttapörssejä ja hakevat kaupankäyntitietosi suoraan pörssien alustalta. Tämä helpottaa oikeiden hankinta- ja myyntihintojen määrittämistä.

Moni suomalainen käyttää Divly-palvelua, joka tarjoaa käyttäjilleen suomenkielisen käyttöliittymän. Coinmotion tarjoaa 20 prosentin alennuksen kaikille käyttäjille, jotka käyttävät Divlya verolaskelmien tekemiseen. Parasta yhteistyössä on, että käyttäjän ei tarvitse lisätä minkäännäköisiä koodeja tai kuponkeja saadakseen alennuksen. Coinmotionin käyttäjien tarvitsee vain ladata Coinmotionin raportti Divlyyn, ja he saavat alennuksen automaattisesti viidellä yksinkertaisella askeleella.

 • Lataa transaktiotiedosto Coinmotionista
 • Luo tili osoitteessa divly.com
 • Tuo transaktiohistoriasi Divlyyn
 • Tarkastele transaktioitasi
 • Osta veroraportti 20 prosentin alennuksella ja ilmoita kryptovaluuttojesi vero

Yhteenveto

Suomessa kryptovaluuttoja koskevassa vero-ohjeessa sekä verotuksessa on vielä tekemistä, mutta Verohallinto pyrkii helpottamaan tulojen ilmoittamista sivustopäivityksillä. Koska kryptovaluuttamaailma tuntuu elävän aivan omaa elämäänsä ja muutoksia tapahtuu lähes päivittäin, myös verotukseen saattaa tulla muutoksia nopeallakin aikataululla ja vielä toistaiseksi on sijoittajan vastuulla pysyä kartalla muutoksista. 

Nyrkkisääntönä sijoittajan kannattaa pitää yksinkertaista kirjanpitoa kaikista kryptovaluutoilla tekemistään osto-, myynti- ja vaihtotapahtumista, ennen kuin prosessi muuttuu automatisoidummaksi. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan kryptovaluuttasijoittajalla on velvollisuus pitää kirjaa tekemistään transaktioista. Hankintahintojen laskeminen voi olla jälkikäteen todella haastavaa, jos olet sijoittajana tehnyt vuoden aikana lukuisia transaktioita eri palvelujen kautta.

Katso video: Kryptovaluuttojen verotus – Mitä kannattaa tietää? | Kryptovaluutat tutuiksi osa 4

Kryptovaluuttojen verotus: mitä kannattaa tietää? | Kryptovaluutat tutuiksi: 4. jakso

Coinmotion tarjoaa asiakkailleen normaalien kaupankäyntipalveluiden lisäksi Wealth-palveluita, jossa voit käydä sijoitustilannettasi läpi henkilökohtaisen varainhoitajan kanssa ja käydä kauppaa kryptovaluutoilla. Tutustu Coinmotion Wealthiin täällä.

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Jaa artikkeli:

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp