Louhinta Norjassa

Miksi Norjasta on tullut Euroopan suurin Bitcoin-louhijoiden keskittymä?

••••••••••

Norjasta on hiljattain muodostunut Euroopan suurin Bitcoinin louhintakeskus edullisen energiansa ansiosta. Mutta onko louhijoille muukin syy kehittää louhintaoperaatioita tuossa arktisessa öljyn ja turskan maassa?

Digitaalinen kultaryntäys – miksi Bitcoin-louhijat kiirehtivät Norjaan?

Miksi Bitcoinin louhijat kerääntyvät tiettyihin maihin ja välttävät toisia? Missä maissa on eniten potentiaalia uusien louhintaoperaatioiden kehittämiseen?

Bitcoinin louhinta on erikoinen toimiala. Joka puolelta maailmaa tulevat louhijat keskittävät toimintansa tiettyihin maihin, ja jos tilanne muuttuu, he pakkaavat välittömästi näytönohjaimensa ja muuttavat seuraavaan paikkaan.

Miksi siis Norja? Yksi syy on halpa energia. Bitcoinin louhinta on niin energiaintensiivistä bisnestä, että hinnalla on valtava vaikutus liiketoiminnan kannattavuuteen. 

Euroopan louhintajätit ovat asettuneet Norjaan

Norjalaisen analytiikka- ja tutkimusyhtiö Arcane Researchin raportin mukaan Norjaan on kasvanut kukoistava Bitcoin-louhintateollisuus pienestä väestömäärästään ja maantieteellisestä sijainnista huolimatta.

Monet Euroopan suurimmista Bitcoinin louhintayrityksistä ovat käynnistäneet toiminnan Norjassa. Norjaan muuttaneisiin louhintajätteihin lukeutuvat mm. Northern Data, COWA, Bitdeer ja Bitzero. Vuonojen maassa on myös joitakin pienempiä paikallisia louhintayrityksiä, kuten Kryptovault ja Arcane Green Data.

Miten Norjasta on tullut Bitcoin-louhinnan luvattu maa?

Muutamina viime kuukausina eurooppalaiset digitaalisen kullan louhijat ovat rynnänneet Pohjois-Eurooppaan kuin Klondikeen aikanaan. 

Norjassa on tällä hetkellä valtava määrä louhintaa suhteessa maan pieneen kokoon. Mutta mikä veti kaikki nämä louhijat Norjaan? Mikä tekee arktisesta rajanaapuristamme niin houkuttelevan Bitcoin-louhijoille, kun otetaan huomioon maan ja väestön koko?

Suurin syy on energian hinnassa, joka on noussut jyrkästi Euroopassa viime aikoina. Sähkön hinnasta puhuttaessa Norjaa kuuluu maailman halvimpien maiden joukkoon runsaan vesivoiman ja vähäisen kysynnän vuoksi.

Vuoristoisen maaston ja kostean ilmaston ansiosta Norjalla on erinomaiset lähtökohdat vesivoiman tuottamiseen. Vesivoimaloiden rakentaminen alkoi jo 1800-luvun lopulla. Siitä lähtien se on ollut Norjan ensisijainen sähkönlähde, mikä on antanut maalle runsaasti halpaa, luotettavaa ja vihreää sähköä. 

Bitcoinin louhintateollisuus on energiaintensiivinen toimiala. Se on saanut kovaa julkista painostusta suuren hiilijalanjäljen takia. Siksi Bitcoinin louhijat priorisoivat nyt toiminnan tehostamista uusiutuvalla energialla.

Bitcoinin louhinta on herättänyt paljon keskustelua ja epäselvyyksiä sääntelijöiltä ja ympäristönsuojeilijoilta ympäri maailmaa. Louhinta kuluttaa paljon energiaa, josta osa tulee fossiilisista polttoaineista. 

Louhijoista on kritiikin myötä tullut ympäristötietoisempia ja he pyrkivät valitsemaan nykyään vihreitä energianlähteitä. Siksi Norja vesivoimineen ja halpoine sähköineen on tällä hetkellä louhijoiden suosiossa.

Norjan vahvalla yhteydellä Euroopan energiateollisuuteen on myös merkittävä rooli louhijoiden houkuttelussa. Uudet vedenalaiset voimalinjat mannerten välillä vaikuttavat suoraan Norjan sähkön hintaan.

Lisäksi Norjassa yrityksen perustaminen on helppoa! Se on 9. sijalla Maailmanpankin Easy of Doing Business -indeksissä. Sijoitus osoittaa, että kansakunta on poliittisesti suhteellisen vakaa ja regulointi on muita maita suopeampaa.

Miten paljon Norjassa on louhijoita?

Cambridgen yliopiston Bitcoin Electricity Consumption Index (BECI) mittaa Bitcoin-verkon tehon tarvetta. Indeksin mukaan Bitcoinin louhintateollisuuden keskimääräinen globaali sähkönkulutus on noin 13,19 gigawattia (GW) päivässä. 

Yliopiston Bitcoinin louhintakartta, joka arvioi kunkin maan hashrate-osuuden, kertoi lisäksi, että Norjan osuus Bitcoin-verkon hashratesta oli 0,74 % tammikuussa 2022. Kun tämä osuus kerrotaan heidän arvioimallaan Bitcoin-verkon kokonaistehotarpeella (13,19 GW), tulos kertoo, että norjalaiset louhijat käyttävät 98 megawatin edestä tehoa. Tämä olettaen, että heidän laitteistonsa teho on sama kuin verkossa keskimäärin.

Kartoittamalla kaikki Norjassa sijaitsevat louhintafarmit ja hyödyntämällä yliopiston dataa, Arcane Research tunnisti, että Norjassa kuitenkin louhitaan Bitcoinia 120 megawatin edestä päivässä. Se vastaa 0,9 prosenttia Bitcoinin louhinnan kokonaishashrateista.

Norjalaiset Bitcoin-louhijat tuottavat siis lähes prosentin koko verkon hashratesta. Se ei ole lähellekään suurin maa, sillä Yhdysvallat ja Kiina kattavat yhdessä lähes 60 % koko verkon hashratesta. Mutta se on silti merkittävä tekijä verkon turvaamisessa.

Alla olevassa Norjan kartan visualisoinnissa näkyy maassa olevat louhintafarmit huhtikuussa 2022.

louhinta norjassa

Toimiala koostuu muutamista paikallisista ja useista suurista kansainvälisistä yrityksistä. Paikallisia toimijoita ovat Kryptovault ja Arcane Green Data, kun taas Northern Data, Bitdeer, Bitzero ja COWA ovat suurimpia globaaleja yrityksiä.

Norjan energiantuotanto

Norjan vesi- ja energiaviranomaisen (NVE) mukaan Norja tuottaa 88 prosenttia energiatarpeestaan vesivoimalla. Kiitos siitä kuuluu ilmastolle ja vuoristoiselle maastolle.

Lisäksi 10 prosenttia energiatuotannosta tulee tuulivoimasta ja loput maakaasusta. Toisin sanoen 100 prosenttia Norjan energiantuotannosta on vihreää energiaa, jonka hiilijalanjälki on nolla. Tämä tekee siitä paratiisin Bitcoinin louhintayrityksille, joiden on nykyisin oltava entistä tietoisempia louhintansa ympäristövaikutuksista.

Norjassa on myös valtavat mahdollisuudet kehittää uutta vesivoimaa, mutta lupien saamisesta on tullut viime vuosina hankalaa. NVE arvioi, että vuoteen 2040 mennessä uutta vesivoimatuotantoa asennetaan vain 11 TWh:n edestä, mikä vastaa vain noin 8 prosentin lisäystä nykyiseen kapasiteettiin.

Tuulivoimaa ja aurinkoenergiaa kehitetään vain hieman enemmän. Ne ottavat pienen osuuden markkinaosuuden vesivoimalta seuraavan 17 vuoden aikana, mutta vesivoima pysyy yhä ylivoimaisena ykkösenä.

Bitcoin-louhijalle tärkeintä on tietää, että Norja käyttää jatkossakin 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa.

Bitcoin-louhija pakenee kalliita sähkölaskuja Pohjois-Norjaan

Vuonna 2022 noussut sähkön hinta pakotti Bitcoinin louhintayrityksen suuntaamaan Etelä-Norjasta pohjoiseen.

Kryptovault siirsi toimintansa napapiirin pohjoispuolelle, missä sähkö on paljon halvempaa. Yrityksen toimitusjohtaja Kjetil Hove Pettersenin mukaan etelään jääminen tarkoittaisi sähkölaskun kaksinkertaistumista, joka oli jo vuonna 2021 ollut 21 miljoonaa dollaria.

Mitä tapahtui?

Norja on nauttinut Euroopan halvimmasta sähköstä, koska vesivoiman kustannukset ovat käytännössä olemattomat. Norja on jaettu viiteen sähkön hintavyöhykkeeseen. Vyöhykkeiden hinnat ovat historiallisesti olleet melko samat kaikilla vyöhykkeillä. Tilanne kuitenkin muuttui vuonna 2021.

Viimeisen viiden vuoden aikana sähkön hinta oli pysynyt jokaisella Norjan hintavyöhykkeellä yleensä 0,03–0,05 dollarin välillä kilowattitunnilta (kWh) lukuunottamatta vuotta 2020, kun hinta putosi alle 0,01 dollariin rajujen sateiden takia, jotka täyttivät vesivoimavarastot.

Vuonna 2021 hinta kuitenkin nousi Etelä-Norjassa lähes 7-kertaiseksi. Keski- ja Pohjois-Norjassa sähkön hinta pysyi aiemmalla tasolla.

Äkillisille alueiden välisille hintaeroille on useita selityksiä. Suurin tekijä on kuitenkin se, että Norjan eteläosa on vahvasti kytköksissä Euroopan sähkömarkkinoihin vuonna 2020 ja 2021 avattujen vedenalaisten voimalinjojen takia.

Eurooppaa koetellut energiakriisi levisi siis nopeasti Norjaan, mutta pohjoisen sähkön hintoihin se ei vaikuttanut. Alla on kuva Nordpoolin sähkönhintakartasta, josta näkee, että sähkö on puolet edullisempaa pohjoisessa.

Keski-Norjan ja Etelä-Norjan välisten siirtorajoitusten vuoksi vain maan eteläosa on täysin yhteydessä Euroopan markkinoihin. Keski- ja pohjoisosissa hinnat ovat edelleen alhaiset rajallisen siirtokapasiteetin vuoksi.

Louhijoiden tulevaisuus Norjassa

Eurooppaa koetteleva energiakriisi pahentui Etelä-Norjassa, kun kuiva kevät tyhjensi monia paikalliselle sähköntuotannolle tärkeitä altaita. Pohjoisessa on toista. Vettä on runsaasti ja virtauksia on vaikeaa suunnata muille alueille. Hinnat pohjoisimmalla hintavyöhykkeellä ovat olleet ajoittain murto-osan etelän hinnoista.

energian hintoja

Venäjän ja Ukrainan konflikti oli johtanut huimiin polttoaineen hintoihin, mikä asetti sähkön hinnalle nousupainetta. Polttoaineiden hinnat tuskin normalisoituvat hetkeen ja sähkön hinta pysynee Etelä-Norjassa korkealla.

Vaikka pohjoisessa on runsaasti vettä, kaapelikapasiteetti ei aina riitä siirtämään syöttöä etelään, missä suurin osa kulutuksesta on. Veden puute on ollut niin suuri ongelma, että hallitus on harkinnut sähkön viennin hillitsemistä kotimaisten toimitusten turvaamiseksi.

Norjan kantaverkko-operaattori arvioi, että Pohjois-Norjan Bitcoin-louhijoilla ei ole pelättävää; hinnat pysyvät alhaisena pohjoisessa vuoteen 2027 asti.

Norjan hallitus ei kuitenkaan ole Bitcoin-louhinnan suurin fani. Se nostaa Bitcoin-louhijoiden sähköveroa 0,014 dollarilla kilowattitunnilta vuoden 2023 aikana. Bitcoin-louhinnan kieltämisestä tehtiin lakiesitys toukokuussa 2022, mutta enemmistö hylkäsi sen parlamentissa.

Norjan Bitcoin-louhijat haluavat osallistua energiatalkoisiin

Norjalaiset louhijat ovat selvittäneet, miten voivat lisätä panostaan energia-alan hyväksi. Vaihtoehtoina ovat olleet tasapainotuspalveluiden tarjoaminen sähkömarkkinoille tai louhinnasta syntyvän ylimääräisen lämmön hyödyntäminen.

Energiaintensiivisillä teollisuudenaloilla, kuten Bitcoin-louhinnalla, on kasvava tarve auttaa sähköjärjestelmän tasapainottamisessa tuuli- ja aurinkoenergian osuuden kasvaessa tuotantokapasiteetissa. 

Sähkön kysynnän ja tarjonnan täytyy aina olla tasapainossa. Tavallisesti se on hoidettu säätelemällä tuotantoa, mutta koska tuuli- ja aurinkoenergia ovat riippuvaisia säästä, niiden tuotantomäärää on äärimmäisen hankala säädellä.

Yhteenveto

Norja on ollut viime aikoina eurooppalaisten Bitcoin-louhijoiden ykköskohde. Halvimpiin lukeutuva sähkö on ollut yksi syy, mutta ei ainoa. 

Bitcoin-louhinta on saanut paljon negatiivista julkisuutta energiankulutuksen takia ja louhijat ovat alkaneet siksi miettiä, miten voivat hyödyntää enemmän uusiutuvaa energiaa.

100 prosenttia Norjan sähköntuotannosta on vihreää sähköä, ja maan riippuvuus vesivoimasta on tarjonnut lisätekijän niille louhijoille, jotka ovat halunneet pienentää hiilijalanjälkeään.

Tutustu alaa puhuttaneisiin aiheisiin kattavammin

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Jaa artikkeli:

Sisällysluettelo

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Table of Contents