Tekninen analyysi (viikko 42/2021): Bitcoinin aktiivinen tarjonta ja UTXO

••••••••••

Viikon 42 tekninen analyysi kartoittaa bitcoinin aktiivista tarjontaa (active supply), UTXO-dataa ja miten hyödyntää niitä markkinoiden tulkinnassa.

Kun Satoshi Nakamoto loi Bitcoinin, hän rakensi struktuurin, joka vaatii toimiakseen huomattavan määrän työtehoa. Proof of Work -protokolla (PoW) toimii todisteena työstä ja bitcoin-natiiviyksiköitä ei voi luoda tyhjästä kuten kansallisia FIAT-valuuttoja. Perinteisten valuuttojen kontrastina Bitcoin-verkko on myös täysin läpinäkyvä, mahdollistaen järjestelmän tutkimisen pinnan alta. Tämä transparenssi antaa meille lohkoketjumetriikkaa, kuten aktiivinen tarjonta (active supply) ja UTXO (unconfirmed transaction output). Tämä metriikka mahdollistaa aktiivisen tarjonnan seuraamisen eri aikajänteillä ja sen käyttämisen markkinaliikkeiden tulkintaan.

Voit tutkia kaavion UTXO-dataa tarkemmin täällä: plotly.com/~oinonen_t/81/.

Aktiivisen tarjonnan data on ollut hyödyksi bitcoinin hintakehityksen ennustamisessa, eräs tunnetuimmista referensseistä lienee Delphi Digital -tutkimusyhtiön analyysi alkuvuonna 2019. Delphi käytti UTXO-metriikkaa bitcoinin kurssipohjan, myyntipaineen heikkenemisen ja alkavan bull-syklin tarkkaan arviointiin. Seuraavaksi katsomme 180 päivän – 10 vuoden indikaattoreita tarkemmin.

10 vuoden aktiivinen tarjonta

Tämän viiteryhmän pisin aikaväli, kymmenen vuoden aktiivinen tarjonta, on kasvanut vuodesta 2017 vuoteen 2020, pudoten hieman vuonna 2021. 10 vuoden aktiivisen tarjonnan tasainen kehityssuunta peilaa pitkän aikavälin sijoittajien luottamusta bitcoiniin omaisuusluokkana. 10 vuoden aktiivisen tarjonnan voidaan nähdä myös kertovan kadotetuista bitcoin-yksiköistä (lost coins).

5 vuoden aktiivinen tarjonta

Kuten kymmenen vuoden aktiivinen tarjonta, viiden vuoden metriikka peilaa pitkän aikavälin sijoittajien sitoutuneisuutta. 5 vuoden AS putosi hieman vuoden 2018 karhumarkkinassa, mutta on ollut nousukulmassa sen jälkeen.

4 vuoden aktiivinen tarjonta

Kuten ylemmät tarjontaluokat, neljän vuoden AS on pitänyt hyvin pintansa markkinanäkymistä huolimatta. Vuoden 2021 toisella vuosipuoliskolla havaittavissa pientä myyntipainetta.

3 vuoden aktiivinen tarjonta

Kolmen vuoden indikaattori korreloi korkeampien tarjontaluokkien kanssa vuodesta 2017 vuoteen 2020. Myyntipainetta näkyy vuosien 2020 ja 2021 välillä, tämä vuosi on kuitenkin ollut varovaisen positiivinen.

2 vuoden aktiivinen tarjonta

Kahden vuoden indikaattorilla oli sell off -tilanne vuosina 2019 ja 2020. Vuoden 2021 näkymät hyvät.

1 vuoden aktiivinen tarjonta

Yhden vuoden tarjonta on seurannut ylempää indikaattoria läheisessä korrelaatiossa.

180 päivän aktiivinen tarjonta

Kuusi kuukautta ja sitä nuoremmat AS-jaksot peilaavat selvästi vuoden 2018 karhumarkkinaa ja myyntipainetta. Tämän aikajänteen tarjonta ei koskaan noussut takaisin vuoden 2017 tasolle. Myyntipaine kasvoi jälleen toukokuun korjausliikkeessä tänä vuonna. Tämä aktiivisen tarjonnan indikaattori kuvaa erinomaisesti tuoreempien sijoittajien epävarmuutta verrattuna pitkän aikavälin holdaajiin.

Mitä UTXO tarkoittaa?

UTXO, eli unspent output from bitcoin transactions, voidaan kääntää vapaasti käyttämättömän transaktion ulostuloksi. Koska bitcoin-verkko on täysin läpinäkyvä, UTXO-transaktiomalli tarjoaa olennaista tietoa liittyen bitcoin-verkkoon. Bitcoin-lohkoketjussa jokainen transaktio luo uuden UTXO:n ja UTXO:n ikä indikoi missä lohkossa transaktio oli viimeeksi. UTXO-datan pohjalta voidaan luoda malleja osto- ja myyntikäyttäytymisen arviointiin.

Kumulatiivisen UTXO-iän putoaminen indikoi yleensä bitcoinin myyntipainetta. Kumulatiivisen UTXO-iän kasvu taas viittaa pidemmän aikavälin sijoittajien resilienssiin ja niin sanottujen holdaajien (HODL) markkinaa.

Lisää pitkän tähtäimen holdaajia

Kuten mainittu, aktiivisen tarjonnan data kertoo eriytymistrendistä pitkän tähtäimen bitcoin-holdaajien ja lyhyen tähtäimen treidaajien välillä. Pidemmän tähtäimen sijoittajilla on tapana pitää coinejaan kylmäsäilössä ja usein poissa pörsseistä, kun taas spekulatiiviset treidaajat ovat nopeita poistumaan kryptomarkkinalta. Bitcoinin aktiivisen tarjonnan data vuodelta 2021 todistaa tämän teesin, oheinen kaavio osoittaa miten yhden ja kahden vuoden AT on noussut, 180 päivän aktiivisen tarjonnan laskiessa (divergenssi).

Lyhyen aikavälin sijoittajat tuovat myyntipainetta

180 päivää ja sitä nuoremmat tarjontakuvaajat ovat laskeneet huomattavasti vuoden 2021 aikana, korreloiden keskenään. Tämä trendi todistaa jälleen kerran markkinan eriytymisen kahteen segmenttiin: Holdaajat ja treidaajat. Holdaajien kasvava määrä on positiivinen merkki bitcoinille ja kertoo markkinan kypsymisestä.

Jaa artikkeli:

Sisällysluettelo

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Table of Contents