Altcoin

Opas altcoinien pariin – kaikki mitä tarvitset aloittaaksesi

••••••••••

Termi “altcoin” on peräisin sanoista “alternative coin”, ja se luotiin erottamaan muut kryptovaluutat Bitcoinista. Suora suomennos “alternative coin” termille on vaihtoehtoinen valuutta.

Tässä artikkelissa perehdymme tarkemmin altcoineihin sekä niiden tulevaisuuden näkymiin.

Mikä on altcoin? 

Termin “altcoin” uskotaan saaneen alkunsa kryptovaluuttojen alkuaikoina, jolloin digitaalisten valuuttojen määrä alkoi kasvamaan räjähdysmäisesti.

Vaikka uusia kryptovaluuttoja puskettiin markkinalle jatkuvasti, Bitcoin lujitti asemaansa hallitsevana kryptovaluuttana. Kaikkia muita kryptovaluuttoja pidettiin vaihtoehtoisina Bitcoinille (eng. Alternative), minkä seurauksena syntyi termi “altcoin”. 

Nykyään on olemassa tuhansia erilaisia altcoineja, joilla jokaisella on omat ainutlaatuiset ominaisuutensa, tarkoituksensa ja yhteisönsä.

Altcoinien hyödyt 

Bitcoinia pidetään “aitona ensimmäisenä” kryptovaluuttana, mutta altcoineilla on silti ollut merkittävä rooli kryptomarkkinan kehittymisessä. Markkinan kehittämisen lisäksi altcoinit tarjoavat pitkän listan muita hyötyjä niin kryptovaluuttojen kehitykselle, kuin kryptosijoittajalle. Alla niistä muutamia listattuna. 

  • Oppiminen kokeilun kautta: altcoinit antavat kehittäjille mahdollisuuden kokeilla uusia ideoita ja teknologioita kryptovaluuttojen maailmassa. Jotkut altcoinit ovat suunniteltu nopeammiksi tai energiatehokkaammiksi kuin Bitcoin, kun taas toiset keskittyvät yksityisyyteen tai älykkäisiin sopimustoimintoihin. 
  • Yhteisölähtöinen innovaatio: altcoineilla on usein käyttäjäyhteisöjä, jotka ovat intohimoisia tietyn projektin tai teknologian suhteen. Nämä yhteisöt voivat edistää innovaatioita osallistumalla kehitykseen, antamalla palautetta ja luomalla uusia käyttökohteita kryptovaluutoille. 
  • Hajautus: altcoinit voivat tarjota kryptosijoittajille hyviä hajautusvaihtoehtoja. Valinnanvaraa on paljon, joten sijoituksien hajauttamisen usean eri kryptoprojektin kesken ei pitäisi olla ongelma. Tämä voi auttaa vähentämään riskejä ja mahdollisesti lisätä tuottoja. 
  • Spesifien ongelmien ratkaisu: jotkut altcoinit ovat suunniteltu tiettyihin käyttötapauksiin, kuten mikromaksujen helpottamiseen tai digitaalisen arvon säilyttämiseen. Nämä altcoinit voivat tarjota käyttäjilleen ainutlaatuisia ominaisuuksia tai etuja, joita Bitcoinilla ei ole. 

Kaiken kaikkiaan altcoinit tarjoavat kehittäjille, sijoittajille sekä käyttäjille tavan tutkia uusia ideoita ja teknologioita kryptovaluutta-avaruudessa, ja niillä on merkittävä rooli kryptovaluuttaekosysteemissä. 

Suosituimmat altcoinit

Suosituinta altcoinia on haastava nimetä, sillä erilaisia altcoineja on nykyään jo yli 23 000 kappaletta. Niillä kaikilla on ainakin sanottu olevan oma käyttötarkoituksena ja niiden tulisi palvella täysin erilaisia sidosryhmiä.

Tämän vuoksi olemme jakaneet altcoinit pienempiin ryhmiin niiden käyttötarkoituksen perusteella. On huomattavasti helpompaa osoittaa suosituimmat altcoinit niiden käyttötarkoituksen mukaan, kuin koittaa valita yksi projekti yli 23 000 vaihtoehdon kesken.

DeFi-altcoinit

DeFi-altcoineiksi voidaan laskea kaikki kryptovaluutat, joita käytetään tai hyödynnetään aktiivisesti eri DeFi-alustoilla. Käyttötarkoituksia DeFi-altcoineille voi olla esimerkiksi DeFi-palvelun lainojen vakuuttaminen sekä likviditeetin tarjoaminen DeFi-alustalle.

(Markkina-arvoltaan suurimmat DeFi-altcoinit)

Suosituimpia DeFi-altcoineja markkina-arvoltaan ovat tämän artikkelin kirjoitushetkellä Avalanche ($AVAX), Dai ($DAI), Wrapped Bitcoin ($WBTC) sekä Chainlink ($LINK).

Vakaavaluutat

Vakaavaluutoilla (eng. Stablecoin) tarkoitetaan yleensä kryptovaluuttoja, joiden arvo on sidottu fiat-valuuttareserviin. Tällaiset kryptoprojektit pyrkivät pitämään aina 1:1-suhteen siihen fiat-valuuttareserviin, joihin ne ovat sidottu.

Vakaavaluuttoja käytetään usein suojaamaan kryptoportfoliota inflaatiota vastaan sekä vähentämään portfolion volatiliteettia.

(Markkina-arvoltaan suurimmat vakaavaluutat)

Suosituimpia stablecoineja markkina-arvoltaan ovat tämän artikkelin kirjoitushetkellä Tether ($USDT), USD Coin ($USDC), Binance USD ($BUSD) sekä Dai ($DAI).

Meemivaluutat

Meemivaluutat (eng. Memecoins) ovat olleet pitkään suosiossa varsinkin nuorempien sijoittajien keskuudessa.

Usein humoristisen luonteensa vuoksi meemivaluutat ovat erittäin epävakaita ja alttiita äkillisille hinnanvaihteluille. Joissain tapauksissa meemivaluutan hintaa voi nostaa sosiaalisen median hype tai julkkisten maininnat kyseistä valuutasta, eikä mikään taustalla oleva arvo tai teknologinen innovaatio.

(Markkina-arvoltaan suurimmat meemivaluutat)

Suosituimpia meemivaluuttoja markkina-arvoltaan ovat tämän artikkelin kirjoitushetkellä Dogecoin ($DOGE), Shiba Inu ($SHIB), Baby Doge Coin ($BabyDoge), sekä FLOKI ($FLOKI). 

Altcoinien kurssit

Altcoinien kurssit ovat usein enemmän volatiileja, kuin Bitcoinin kurssi (poislukien vakaavaluutat). Tämä on hyvä pitää mielessä, kun harkitset niihin sijoittamista.

Miksi altcoinien kurssit ovat sitten niiin volatiileja verrattuna Bitcoiniin? Syitä tälle on useita, mutta ehkä merkittävin syy on altcoinien alhaisempi likviditeetti.

Koska niin monilla altcoineilla on alhaisemmat kaupankäyntivolyymit kuin Bitcoinilla, suurten ostajien tai myyjien voi olla helpompaa mukauttaa hintaa merkittävästi toimillaan.

Toinen merkittävä syy altcoinien kurssin volatiliteettiin on puhdas spekulaatio. Koska useat altcoinit ovat vielä kehitysvaiheessa, on niillä hyvin vähän oikeita tai arvoa lisääviä käyttötapauksia. 

Tämä tekee niistä alttiimpia hintaspekulaatiolle, joka perustuu enemmän hypeen ja huhuihin kuin mihinkään oikeaan arvolupaukseen.

Huomionarvoista on myös se, että suurin osa altcoinien kursseista linkittyy vahvasti Bitcoinin kurssiin. Tämä johtuu siitä, että usealla altcoinilla käydään kauppaa Bitcoinia vastaan fiat-valuutan sijaan, mikä tekee niistä alttiita Bitcoinin kurssivaihtelulle.

Jos esimerkiksi Bitcoinin arvo laskee jyrkästi, se voi aiheuttaa myös altcoinien kurssin pudotuksen.

(Bitcoinin markkina-arvon osuus koko kryptomarkkinan markkina-arvosta)

Altcoinien tulevaisuus

Tulevaisuudessa termistä “altcoin” tullaan todennäköisesti luopumaan kokonaan tai sen käyttöä tullaan vähentämään merkittävästi. Tämä johtuu puhtaasti siitä, että altcoin on jokseenkin vanhentunut termi, joka ei heijasta tarkasti tällä hetkellä saatavilla olevien kryptovaluuttojen monimuotoisuutta.

Muutoksen termin käytössä voi huomata jo nyt. Yhä useammin termillä altcoin tarkoitetaan suhteellisen uutta ja markkina-arvoltaan pientä kryptoprojektia. 

Myös suurimmat vakaavaluuttaprojektit, kuten USDT sekä USDC ovat kasvaneet niin suuriksi, ettei niitä enää mielletä altcoineiksi.

Lisäksi osa kryptosijoittajista spekuloi, että Ethereum tulisi tulevaisuudessa ohittamaan Bitcoinin markkina-arvossa. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että Ethereumista tulisi suosituin kryptovaluutta ja altcoin saattaisi siten tuntua hämäävältä nimitykseltä.

Voidaanko Ethereumista puhua enää altcoinina?

Yksi asia on kuitenkin selvää, puhuitpa kaikista muista kryptoprojekteista kuin Bitcoinista altcoineina tai et, niin niiden tulevaisuus näyttää valoisalta. 

Uudet kryptoprojektit tarjoavat ratkaisua todella kompleksisiin ongelmiin, eikä niitä välttämättä yhdistä Bitcoiniin mikään muu kuin lohkoketjun hyödyntäminen.

Yhteenveto

Listaa eri altcoin ryhmittelystä voisi jatkaa loputtomiin, sillä nykyään lähes kaikille kryptovaluutoille löytyy jokin tietty käyttötarkoitus.

Jos mietitään kuitenkin suosituimpaa altcoinia puhtaasti markkina-arvoon perustuen – vastaus on ehdottomasti Ethereum. Ethereumilla on tällä hetkellä koko kryptomarkkinan toiseksi suurin markkina-arvo ja Ethereum-lohkoketju nauttii tällä hetkellä suurta suosiota erilaisten altcoin-projektien keskuudessa. Suurin osa altcoineista onkin rakennettu juuri Ethereumin lohkoketjun päälle.

Altcoin – usein kysytyt kysymykset


Onko Ethereum altcoin?


Alun perin termi altcoin luotiin kuvaamaan kaikkia muita kyrptovaluuttoja kuin Bitcoinia. Tämän käsityksen mukaan myös Ethereum on altcoin.

On hyvä kuitenkin huomioida, että yhä useammin termillä altcoin tarkoitetaan suhteellisen uutta ja markkina-arvoltaan pientä kryptoprojektia.

Miksi altcoinien kurssi on niin volatiili?


Kaikilla altcoineilla on tällä hetkellä alhaisempi likviditeetti kuin Bitcoinilla. Tämän seurauksena suurten institutionaaliset sijoittavat voivat osto-, tai myyntitoimeksiannoillaan vaikuttaa merkittävästi altcoinien kurssiin.

Stabiiliutta omaan porftolioon voi hakea esimerkiksi vakaavaluuttojen kautta, joiden arvo on sidottu fiat-valuuttaan.

Mikä on suosituin altcoin?


Puhtaasti markkina-arvoltaan suostiuin altcoin on Ethereum. Sillä on kryptomarkkinan toiseksi suurin markkina-arvo ja sen lohkoketjua hyödyntää suurin osa erilaisista altcoin projekteista.

Osa kryptosijoittajista spekuloi jopa niin pitkälle, että Ethereum tulisi tulevaisuudessa ohittamaan Bitcoinin markkina-arvossaan.

Tutustu alaa puhuttaneisiin aiheisiin kattavammin

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Jaa artikkeli:

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp