Tekninen analyysi CM

Bitcoinin akkumulaatiosykli jatkuu korjausliikkeestä huolimatta

••••••••••

Viikon 16 tekninen analyysi tulkitsee kryptomarkkinan viimeisimpiä liikkeitä teknisten ja fundamentaalisten työkalujen avulla. Kartoitamme mm. bitcoinin korjausliikettä ja kolmoispohjarakennetta. Lisäksi TA perustelee miksi bitcoin on edelleen akkumulaatiosyklissä, kurssin heikkoudesta huolimatta.

Kryptomarkkinan tunnelma on ollut lievästi alavireinen viimeisten seitsemän päivän aikana, mutta keskiviikkoon mennessä johtavan kryptovaluutan bitcoinin kurssiliikkeissä voi nähdä selvää optimismia. Bitcoin on heikentynyt noin 7 prosenttia viime viikosta, älysopimusalusta Ethereumin pudotessa yli -11 %. Ethereumin laskun taustalla voi nähdä Shapella-päivityksen (Shanghai + Capella) ja sen jälkeisen negatiivisen “sell the news -efektin”.

Lue lisää: Kaikki mitä tulee tietää Ethereumin Shapella-päivityksestä

Teknisestä näkökulmasta katsoen bitcoin ohitti vuodenvaihteessa kriittisen leikkauspisteensä, jossa laskeva ja nouseva trendilinja kohtasivat (valkoinen). Leikkauspiste toimii hintakehityksen vedenjakajana ja se määrittää markkinaa vuodesta 2021 asti kohti puoliintumisvuotta 2024.

Samalla bitcoin on muodostanut parabolisen kaaren (vihreä) joulukuusta 2022 tähän päivään asti. Vihreän paraabelin rikkoutuminen loppukeväästä generoisi lyhyen aikavälin myyntipainetta. Paraabeli jyrkkenee nyt huomattavasti, vaatien bitcoinilta ratkaisevaa kurssiliikettä (keltainen symboli). Bitcoinin kurssi ponnahtikin keskiviikon vastaisena yönä oppikirjamaisesti paraabelin pinnasta, mutta jää nähtäväksi riittääkö liike pelastamaan kevään teknisen asetelman.

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

Bitcoin on edelleen vahvasti vuoden 2024 puoliintumiseen katsovassa akkumulaatiosyklissä (turkoosi), joka johdattaa bitcoinia kohti korkeampia hintatasoja. Vuoteen 2021 ulottuva distribuutiosykli (violetti) päättyi loppuvuonna 2022, merkiten samalla pitkän karhumarkkinan loppua.

Bitcoinin vuodesta 2017 johdettu projektiokaavio (alla) näyttää kryptovaluutan ohittaneen pääasiallisen resistanssitasonsa. Bitcoin suuntaa nyt kohti 42 331 dollarin “kohtuuhintaansa” ja 46 092 tavoitehintaamme.

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

Material Indicators -lämpökartta näyttää miten myyntipaine ajoi bitcoinin spot-hintaa alas viime viikolla. Samaan aikaan lämpökartta indikoi huomattavaa tukialuetta 27 000 dollarin alapuolella. Kumulatiivinen volyymidelta (CVD) kertoo markkinan likviditeetin nousevan huhtikuun puolivälin tasolle, eli korkeimpaan lukemaan kahteen viikkoon. Samaan aikaan valaat ovat selvästi ostolaidalla.

Lähde: Material Indicators

Bitcoinin alkuvuoden 70 prosentin kurssipyrähdystä voi pitää erityisen hyvänä, kun yhtälöön lisää makrotalouden heikkouden. Reventure Consulting -yhtiön mukaan Fed tiukentaa taloutta edelleen ennätyksellisen radikaalisti, vähentäen rahan tarjontaa enemmän kuin koskaan 90 vuoden aikajänteellä. M2-raha-aggregaatin supistuminen oli vastaavissa lukemissa viimeeksi 1930-luvulla.

Lähde: Reventure Consulting

Vaikka viikkotason kurssikehitys on ollut selvästi alavireistä, bitcoin onnistui vuorokaudessa nousemaan 27 000 dollarin tasolta 28 000 dollarin tasolle, kiiveten kolme prosenttia. Viikon aikaikkunassa bitcoin on vajonnut noin seitsemän prosenttia. Korjausliikkeen pääsäännön mukaisesti korkeamman betan tokenit ovat kärsineet huomattavasti bitcoinia enemmän, Chainlinkin ja Uniswapin heikentyessä viikossa lähes 15 prosenttia. Bitcoinin ja pienemmän markkina-arvon tokeneiden korrelaatio on vahva, tokeneiden tarjotessa kuitenkin korkean riskiprofiilin kautta kovempia tuotto-odotuksia.

Valtavirtamarkkinan osakeindeksi S&P 500 on viime viikosta pari prosenttia miinuksella ja kulta heikentyi viime viikosta -0,4 %.

Seitsemän päivän hintakehitys

Bitcoin (BTC): -6,6 %

Ethereum (ETH): -11 %

Litecoin (LTC): -10,5 %

Aave (AAVE): -13 %

Chainlink (LINK): -14,8 %

Uniswap (UNI): -13,5 %

Stellar (XLM): -9,8 %

XRP-11,5 %

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!

S&P 500 -indeksi: -2 %

Kulta: -0,4 %

Aktiivisten osoitteiden määrä kasvussa kolmoispohjan jälkeen

Aiemmassa viikon 9 TA:ssa esitelty aktiivisten osoitteiden kolmoispohjarakenne on selvästi toteutumassa. Lohkoketjudata näyttää miten aktiivisten osoitteiden määrä (30 päivän painotettu liukuva keskiarvo) generoi kolme yksittäistä hintapohjaa vuosina 2018-2019, ja miten nykyinen 2021-2023 -sykli on luomassa samanlaisen rakenteen.

Voimme havainnoida kuinka aktiivisten osoitteiden määrä alkoi hiipua jo kesällä 2021, toimien tehokkaasti spot-hinnan johtavana indikaattorina. Siksi vuoden 2021 kevään hintakehitystä voidaan pitää fundamenttien tukemana de facto -huippuna, kun taas marraskuun 2021 huippua voidaan pitää “toissijaisena”.

Kolmoispohjarakenteen tuen lisäksi aktiivisten osoitteiden määrä (sininen) on kasvussa, peilaten Bitcoin-verkon aktiivisuuden kasvua. Nämä tekijät rakentavat yhdessä kasvupohjan spot-hinnan asteittaiselle nousulle tänä vuonna.

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

Bitcoin edelleen akkumulaatiosyklissä, korjausliikkeestä huolimatta

Alkuvuoden sataa prosenttia hipovan nousupyrähdyksen jälkeen bitcoin on luisunut noin -10 prosentin korjausliikkeeseen. Vaikka hintakehitys näyttää karhumaiselta, treidaajien kannattaa silti pysyä rauhallisina.

Puhtaasti teknisestä näkökulmasta bitcoin ylitti kriittisen käännepisteensä vuodenvaihteessa, jolloin laskeva ja nouseva trendiviiva (musta) kohtasivat. Käännepiste toimii teknisenä vedenjakajana ja määrittelee markkinoita vuodesta 2021 vuoteen 2024.

Vuoden 2023 alussa bitcoin on kyennyt nousemaan selvästi toteutuneen hinnan (harmaa) yläpuolelle. Toteutunut hinta on kriittinen indikaattori, koska se edustaa kaikkien bitcoin-ostojen keskihintaa. Samalla toteutuneen hinnan ylittänyt spot osoittaa bitcoin-sijoittajien olevan sijoituksissaan voitolla.

Laajemmassa kuvassa bitcoinin markkinakäyttäytyminen voidaan segmentoida akkumulaatio- (turkoosi) ja distribuutiovaiheisiin (violetti), jotka yhdessä muodostavat syklien monivuotisen sarjan. Instituutionaalinen raha on perinteisesti suosinut akkumulaatiosyklejä, kun taas retail-sijoittajat ovat olleet aktiivisia distribuutiosykleissä. Bitcoinin historiaa määrittävät myös puoliintumistapahtumat, joita edeltää aina puoliintumista edeltävä akkumulaatiosykli (turkoosi).

Huolimatta laskeneesta spot-hinnasta, pörssien vakaavaluuttasuhdeluku (keltainen, ESR) toimii tällä hetkellä johtavana indikaattorina bitcoinille ja korrelaation kautta myös muille digitaalisille omaisuuserille. ESR ja bitcoinin spot-hinta lähestyivät toisiaan vuodesta 2021 vuoteen 2022, mutta viime vuoden myyntipaine rikkoi niiden korrelaation.

Loppuvuoden 180 asteen käännöksen jälkeen vakaavaluuttasuhdeluku kulkee jälleen kohti uusia huippuarvoja. Nykyisessä ympäristössä ESR toimii magneettina bitcoinin spot-hinnalle.

Epilogina bitcoinin markkinarakennetta tukevat edelleen monet tekniset ja lohkoketjudatasta johdetut tekijät. Vuodenvaihteen tekninen käännepiste tukee bitcoinia ja sen lisäksi johtavaa kryptovaluuttaa kirittävät toteutunut hinta, vakaavaluuttasuhdeluku ja akkumulaatiosykli.

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

MVRV-indikaattori 11 kuukauden huipussa

Bitcoinin arvostustasoa kuvaava MVRV-indikaattori on noussut tasolle 1,38, joka edustaa korkeinta lukemaa 11 kuukauteen. MVRV tippui selvästi alle yhden viime syksynä ja kävi alimmillaan lukemassa 0,76 marraskuun 2022 myyntipaineen keskellä.

Loppuvuoden alhaiset MVRV-luvut peilasivat bitcoinin aliarvostusta ja laskeva MVRV-trendi kuvasi samalla myyntipaineen saavuttaneen saturaatiopisteensä. Samalla bitcoinin toteutunut arvo ylitti markkina-arvon, vähentäen myynnin kannustimia.

MVRV-indikaattori lasketaan jakamalla Bitcoinin markkina-arvo realisoituneella markkina-arvolla ja sen kehittäjinä toimivat David Puell ja Murad Mahmudov vuonna 2018. David Puellin mukaan on nimetty myös teknisissä analyyseissä mukana ollut Puell Multiple. Bitcoinin katsotaan olevan yliarvostettu, kun MVRV ylittää arvon 3,7 ja vastaavasti MVRV indikoi bitcoinin aliarvostusta sen alittaessa arvon 1.

Lähde: LookIntoBitcoin

Fedin FOMC-kokous jälleen ensi viikolla

Keskuspankki Fedin FOMC-kokous pidetään jälleen 3. toukokuuta eli noin viikon kuluttua. Sijoittajat seuraavat edelleen tarkkaan keskuspankkien likviditeettitilannetta ja korkopolitiikkaa, joiden vaikutus korkean betan kryptovaluuttoihin on erityisen korostunut. Samalla keskuspankkien linjauksissa voi nähdä alueellista eriytymistä, läntisten harjoittaessa tiukempaa politiikkaa, kun taas Aasian keskuspankit ovat olleet elvytyskannalla.

CME:n datan mukaan 76,7 prosenttia sijoittajista uskoo Fedin päätyvän 25 peruspisteen koronnostoon, kun taas 23,3 % sijoittajista uskoo korkotason pysyvän muuttumattomana. Fedin koronnostolinja on selvästi taittumassa, koska vuodenvaihteen nostot olivat vielä 75 peruspisteessä.

Source: CME

Jotkut yhdysvaltalaiset analyytikot, kuten Luke Gromen, ovat jo pitkään arvelleet Fedin kääntävän rahapolitiikkansa määrällisestä tiukennuksesta kohti elvytystä. QT:n vaihtuminen QE-linjaan on kuitenkin toistaiseksi pelkkä projektio. Selvää on, että äkillinen paluu QE-linjaan ja likviditeetin lisääntyminen vahvistaisi korkean betan riskiomaisuusluokkien asemaa.

Sijoitusstrategi Raoul Pal analysoi aiemmin kryptovaluuttoja ja makromarkkinan näkymiä. Pal arvioi keskuspankki Fedin olevan kääntämässä haukkamaista rahapolitiikkaansa kohti kyyhykysmäistä linjaa vuonna 2023. Pal näkee bitcoinin spot-hinnan korreloivan vahvasti M2-raha-aggregaatin (eli rahamäärän) kanssa. Bitcoinin syklinen hintakehitys on historiallisesti noussut rahamäärän laajentuessa ja laskenut sen niukentuessa.

Lähteet: Raoul Pal, GMI

Mitä seuraamme juuri nyt?

Yhdysvaltain regulaatioympäristön kiristyessä Euroopan unioni näyttäytyy entistä houkuttelevampana alueena lohkoketjualan yrityksille. Nathaniel Whittemoren mielestä EU:n MiCA saattaa tarjota viitekehyksen jopa globaalin tason kryptoregulaatiolle.

The EU Has Now Become the Global Crypto Regulatory Leader

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC:n hampaisiin joutunut Coinbase-pörssi on hankkinut Bermudalla toimintaan oikeuttavan lisenssin. Pörssi on kääntänyt katseensa offshore-operointiin sen jälkeen kun SEC syytti sitä mm. rekisteröimättömien arvopapereiden myynnistä. Coinbasen osake (kaupankäyntitunnus: COIN) on heikentynyt huomattavasti regulaatioriskin kasvaessa.

Coinbase Acquires License To Operate in Bermuda

Onko keskuspankkipolitiikka tiensä päässä? Vuosikymmeniä radikaalia elvytyslinjaa toteuttanut Japanin keskuspankki (BoJ) on Weston Nakamuran mukaan ajanut itsensä nurkkaan lopullisesti.

The End Game Scenario for the Bank of Japan

Tutustu alaa puhuttaneisiin aiheisiin kattavammin

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Jaa artikkeli:

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp