Tekoälyn hajauttaminen

Miten hajauttaminen voi pelastaa meidät tekoälyn ohjaamassa maailmassa?

••••••••••

Tällä hetkellä maailmassa hyödynnetään tekoälyä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tekoäly tulee jatkuvasti enemmän osaksi päätöksentekoprosessiamme, oli kyse sitten yrityksen tai yksilön päätöksistä.

Tekoälyvetoisessa maailmassa Bitcoin & DeFi-käyttäjille tuttu termi ”hajautus” (eng. decentralization) nousee todella tärkeään asemaan. 

Tässä artikkelissa käymme läpi, miksi on tärkeää, että myös tekoälyä hyödynnettäisiin hajautetusti.

Miksi tekoälyn suosio on kasvanut räjähdysmäisesti? 

Viimeistään ChatGPT on tuonut tekoälyn myös valtavirran tietoisuuteen.

ChatGPT

Miksi tekoäly ja sen hyödyntäminen ovat tällä hetkellä sitten niin suosittuja? Syitä tähän on useita, mutta ainakin seuraavat tekijät ovat vaikuttaneet positiivisesti tekoälyn käytön kasvuun:

  1. Kasvava määrä dataa: nykyään dataa kerätään valtavat määrät eri lähteistä. Tekoäly pystyy käsittelemään ja analysoimaan tätä dataa tehokkaasti ja tunnistamaan siitä erilaisia malleja ja yhteyksiä, mikä auttaa sitä tekemään parempia päätöksiä. 
  1. Laskentatehon kasvu: teknologian nopea kehitys on mahdollistanut laskentatehon kasvun, mikä taas mahdollistaa monimutkaisempien tekoälyratkaisujen kehittämisen. Tämä auttaa tekoälyä kehittäviä yrityksiä ja organisaatioita käsittelemään suuria tietomääriä nopeammin ja tehokkaammin. 
  1. Tarve automaatiolle kasvaa: tekoäly tarjoaa ratkaisuja moniin yritysten automaation tarpeisiin, mikä auttaa säästämään aikaa ja kustannuksia. Esimerkiksi tekoäly voi auttaa yrityksiä prosessoimaan suuria määriä tietoa nopeasti, mikä vapauttaa aikaa henkilöstölle keskittyä tärkeämpiin tehtäviin. 
  1. Teknologian kehittyminen: teknologian kehittyminen on lisännyt ihmisten tietoisuutta tekoälystä ja sen mahdollisuuksista. Yhä useammat yritykset,  organisaatiot ja yksityishenkilöt hyödyntävät tekoälyä ja sen sovelluksia erilaisissa liiketoimintaprosesseissa, mikä on lisännyt sen suosiota. 
  1. Uudet sovellukset ja käyttökohteet: tekoälyä voidaan soveltaa eri aloilla, kuten terveydenhuollossa, vähittäiskaupassa, logistiikassa ja teollisuudessa. Uusia sovelluksia ja käyttökohteita löydetään lisää jatkuvasti, mikä lisää suosiota entisestään. 

Voisi siis sanoa, että tekoälyn suosion kasvu liittyy vahvasti teknologian kehittymiseen sekä kasvavaan määrään dataa, jonka käsittelyä halutaan nopeuttaa. 

Tekoälyn hajauttamisen tärkeys 

Tekoälyn käytön sekä kehittämisen keskittyminen pelkästään suuryrityksille ei palvele ketään. Web2-aikakauden teknologiajätit kuten Meta, Apple sekä Amazon ovat hyviä esimerkkejä siitä, mitä seuraa kun teknologioiden kehittäminen ei ole hajautettua.

Keskitytty vs. hajautettu tekoäly

Näillä teknologiajäteillä on niin paljon rahaa ja valtaa, että ne voivat ostaa kaikki kilpailijansa ja jatkaa teknillisen valtansa kasvattamista. Tällainen ympäristö tappaa innovaation, sillä todellisia kilpailutilanteita ei pääse markkinalla syntymään.

Lisäksi se, että kaikki datamme on pelkästään yhden tai kahden toimijan käsissä lisää tietoturvariskiä huomattavasti. Jos joku onnistuisi murtautumaan Googlen palvelimille, hän löytäisi sieltä valtavat määrät dataa lähes kaikista internetin käyttäjistä.

Tekoäly tulee ajan saatossa myös muuttamaan tapaa, miten ajattelemme: lisääntyvä tekoälyn käyttö tulee muokkaamaan ajattelumaailmaamme enemmän homogeenisemmäksi, mikä vähentää ainutlaatuisuuttamme. 

Toisin sanoen, ihmiset tulevat muistuttamaan enemmän koneita, kuin koneet ihmisiä. 

Ihmiset vs. koneet (Turing Line)

Tämä tulee tapahtumaan vasta todella pitkällä aikavälillä, mutta se on silti huomioitava, kun puhutaan tekoälystä ja sen hajauttamisen tärkeydestä.

Avaimet ajatusmaailmamme muokkaamiseen olisivat vain yhdellä tai kahdella toimijalla – siksi tekoälyn hajautus tulee olemaan todella tärkeässä roolissa. 

Lohkoketjuteknologian ja Web3 rooli tekoälyn hajauttamisessa 

Web3 perustuu hajauttamiseen eli tiedon hallinnointiin siten, että erilaisten transaktioiden tekemiseen ei tarvita keskitettyä tahoa eikä välikäsiä. Toisin sanoen Web3 kumoaa omistuksen ja hallinnan massiivisen keskittämisen.

Idea Web3 takana on jakaa uudelleen valtaa, pääsyä ja vaurautta yhteisöille ja yksilöille keskitettyjen tahojen sijaan.

Web3 tarjoaa myös ratkaisun läpinäkyvyyteen. Sen sijaan, että joutuisit toivomaan, että tekoälysovellukset toimisivat oikein, eivätkä keräisi mitään sellaista mitä et haluaisi niille jakaa, Web3 luo uusia järjestelmiä, joissa säännöt kirjoitetaan avoimeen lähdekoodiin tai älysopimuksiin kaikkien nähtäville.

Näin voit olla täysin varma, mitä siitä seuraa, kun käytät tai syötät tietosi johonkin verkossa toimivaan tekoälysovellukseen. 

Web3:ssa tekoälymalleja voidaan kouluttaa ilman, että joudut jakamaan niille dataasi. Protokollat kuten Bittensor ja Oceanprotocol tarjoavat hajautettuja verkkoja datalle ja tekoälylle. 

Tällä hetkellä tekoälyn innovointiin tarvittavat tiedot ja resurssit ovat vain harvojen varakkaiden hallinnassa. Web3 kykenee demokratisoimaan nämä resurssit luomalla hajautetun autonomisen parviälyn.

Lohkoketjuteknologia tarjoaa taas ratkaisua jo yleisesti havaittuun ongelmaan tekoälyn kanssa: faktojen tarkistamiseen. Käyttämällä hajautettua tietorakennetta tietojen todentamiseen ja tarkistamiseen, lohkoketjut voivat auttaa varmistamaan tekoälyn tuottaman sisällön eheyden ja uskottavuuden.

Lohkoketju tulee auttamaan myös käyttäjien tunnistamisessa tulevaisuuden internetissä. Tiedämme jo nyt, että kaikki eivät tule käyttämään tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia pelkkään hyvään. Tulemme todennäköisesti näkemään tuhansia tekoälyn kehittämiä sosiaalisen median käyttäjiä, jotka ovat todella vaikea todentaa tekoälyn pyörittämiksi ilman lohkoketjua.

Oikein toteutettuna lohkoketjut voivat antaa muille vahvistuksen siitä, että sinä todella olet sinä, etkä mikään tekoälyn luoma feikkiprofiili.

Lue lisää aiheesta lohkoketju:

Miltä tulevaisuus näyttää?

Tekoäly tulee tuomaan meille älykkyyttä laajassa mittakaavassa. Web3 taas mahdollistaa koordinoinnin, luottamuksen ja arvonsiirron laajassa mittakaavassa. Yhdistelemällä niitä vastuullisesti ja hajautetusti voimme saada aikaan uskomattomia innovaatioita. 

Kuvittele esimerkiksi tekoäly, joka sisältää hajautetun kannustinjärjestelmän, joka ohjaa melkein mitä tahansa yhteiskunnallista käyttäytymistä. Jos pelkästään tämä tuntuu uskomattomalta, niin on päätä huimaavaa ajatella millaisia innovaatioita voimme kehittää seuraavan 10 vuoden aikana.

Tulevaisuus tekoälyn kannalta näyttää todella valoisalta, kunhan pystymme pitämään huolen siitä, että sen kehitystyö sekä käyttö on hajautettu mahdollisimman laajalle. Hajauttamisen kannalta lohkoketjuteknolgiat sekä Web3 ovat todella merkittävässä roolissa.

Haasteena hajautuksessa tulee tietysti olemaan se, että monet tekoälyn käyttäjistä ovat epäilemättä epärehellisiä ja haluaisivat mieluummin huijata järjestelmää hyötyäkseen henkilökohtaisesti, jos vain voivat. 

Ethereumin ja Bitcoinin toimivuuden takana on joukko nerokkaita kannustinrakenteita, jotka tekevät näistä järjestelmistä itseohjautuvia. Hyvin kalibroitujen taloudellisten palkkioiden avulla Ethereumin kaltaiset kryptoverkot kannustavat käyttäjiään pitämään toisensa kurissa.

Ja vaikka he eivät ehkä luottaisikaan toisiinsa, he voivat luottaa Ethereumin hajautettuun lohkoketjuun, jonka turvaamisessa he yhdessä auttavat.

Samanlaista rakennetta voitaisiin hyödyntää myös tekoälyn käytössä.

Ongelmat, jos tekoälyn käyttö sekä kehitys jatkuu keskitettynä

Jos tekoälyn kehitys ja käyttö keskitetään vain muutamalle suurelle yritykselle, voi syntyä useita mahdollisia ongelmia:

  • Rajoitettu innovaatio: kun vain rajallinen määrä yrityksiä hallitsee tekoälyn kehittämistä ja käyttöä, se voi tukahduttaa innovoinnin, koska pienempien yritysten ja startup-yritysten välillä saattaa olla vähemmän kilpailua ja yhteistyötä. Tämä voi rajoittaa tekoälyn ominaisuuksia ja viime kädessä hidastaa tekoälyn kehittämistä.
  • Monopolisoituminen: jos vain muutamat yritykset hallitsevat tekoälyä, ne voisivat mahdollisesti käyttää markkinavoimaansa hallitakseen alaa ja rajoittaakseen muiden toimijoiden pääsyä tekoälymarkkinalle. Tämä voisi rajoittaa kuluttajien valinnanvaraa, nostaa hintoja ja viime kädessä vahingoittaa kilpailua ja innovaatioita.
  • Harhaluulot ja syrjintä: AI-järjestelmät ovat vain niin puolueettomia kuin niitä kouluttavat tiedot ja algoritmit ovat. Jos vain muutamat yritykset hallitsevat tekoälyn kehittämistä ja käyttöä, on olemassa riski, että niiden järjestelmät voivat sisältää ennakkoluuloja ja syrjintää, koska ne eivät välttämättä edusta tarpeeksi erilaisia näkökulmia ja kokemuksia.
  • Tietosuoja- ja turvallisuusriskit: tekoälyn keskittäminen voi myös herättää huolta yksityisyydestä ja turvallisuudesta. Jos vain rajallinen määrä yrityksiä hallitsee valtavia tietomääriä, on olemassa riski, että näitä tietoja voidaan käyttää väärin, hakkeroida tai varastaa. Tällä voi olla vakavia seurauksia yksilöille ja koko yhteiskunnalle.

Huolta herättää myös se, että yksi OpenAI:n perustajista, Elon Musk on julkaissut muiden alan asiantuntijoiden kanssa avoimen kirjeen, jossa kehotetaan keskeyttämään tekoälymallien kehittäminen.

Allekirjoittajat kehottavat ottamaan aikalisän tekoälymallien opettamisessa, koska he pelkäävät, että nopea kisa tekoälyjärjestelmien kehittämiseksi on riistäytymässä käsistä. Allekirjoittajien mielestä tekoälyn kehitys tapahtuu nyt niin nopeasti, ettei kukaan pysty ymmärtämään, ennustamaan tai kontrolloimaan sitä.

Kaiken kaikkiaan on tärkeää varmistaa, etteivät teknologiayritykset monopolisoi tekoälyn kehittämistä ja käyttöä ja että tämän tärkeän teknologian parissa työskentelee monipuolinen ekosysteemi. Tämä voi auttaa edistämään innovaatioita, kilpailua ja varmistamaan, että tekoälyä kehitetään ja käytetään eettisellä ja vastuullisella tavalla.

Lue lisää: Voidaanko puhua hetki Web3:sta?

Tekoälyn hajauttaminen – usein kysytyt kysymykset

Miksi tekoälyn hajauttaminen on tärkeää?


Jos kaikki valta tekoälyn kehittämisestä keskittyy vain muutamalle teknologiayritykselle, niin innovaatiot sekä tekoälyn kehitys kärsivät siitä. Se luo myös suuria tietoturvariskejä, sillä valtavat datamäärät kiinnostavat valitettavasti myös rikollisia.

Käytämme tekoälyä myös jatkuvasti siinä määrin, että tulevaisuudessa se tulee muokkaamaan ajatusprosessiamme. Ilman hajauttamista, yritykset voivat suoraan vaikuttaa tapaan, jolla ajattelemme.

Mitä haasteita tekoälyn hajauttamiseen liittyy?


Suurimpana haasteena tekoälyn hajauttamisessa tulee olemaan se, että monet tekoälyn käyttäjistä sekä kehittäjistä ajavat ennemmin henkilökohtaista etuaan kuin yhteisön etua. 

Tällä hetkellä on kuitenkin liian aikaista sanoa, että kuinka hajautettua / keskitettyä tekoälyn kehitys sekä käyttö tulee tulevaisuudessa olemaan.

Miten lohkoketjuteknologia tai Web3 liittyy tekoälyn hajauttamiseen?


Monet tekoälyn hajauttamiseen liittyvät haasteet voidaan ratkaista lohkoketjuteknologian avulla. Esimerkiksi tällä hetkellä yleisin ongelma tekoälyn tuottaman sisällön kanssa on faktojen tarkistaminen. Lohkoketjuteknologian avulla voidaan varmistaa faktojen paikkansa pitävyys.

Tutustu alaa puhuttaneisiin aiheisiin kattavammin

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Jaa artikkeli:

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp