LITECOIN

Litecoin on ketterämpi versio Bitcoinista

Sisällysluettelo

••••••••••

Altcoinien tuominen Coinmotion-palveluun Bitcoinin rinnalle on ollut suunnitelmissamme jo pidempään. Toukokuun alussa teimme palveluumme päivityksen, jonka myötä altcoin vaihtopalveluiden tarjoaminen kävi mahdolliseksi. Emme aio tuoda mitä tahansa altcoineja vaan jo asemansa vakiinnuttaneita jatkuvasti kehittyviä kryptovaluuttoja. Ensimmäisenä lisäsimme pitkään merkittävän aseman, kehitystiimin ja käyttöasteen omanneen Litecoinin.

Litecoin on Bitcoinin koodiin pohjautuva altcoin eli Bitcoinille vaihtoehtoinen kryptovaluutta. Se on yksi pisimpään voimissaan olleista altcoineista ja monien asiantuntijoiden mielestä yksi varteenotettavimmista kryptovaluutoista.

Litecoinin kehitti Googlen palveluksessa ollut insinööri Charlie Lee vuonna 2011. Hänen tarkoituksenaan oli luoda paranneltu versio Bitcoinista, joka toimisi nopeammin ja paremmin kuin Bitcoin arvoltaan pienissä siirroissa. Litecoin syntyi samaan aikaan ensimmäisen suuren altcoinien aallon mukana. Valtaosa tämän ajanjakson altcoineista hiipui nopeasti ja kuoli pois, mutta Litecoin selvisi saaden tuekseen vahvan, kiinnostuneen ja asiantuntevan yhteisön.

Markkina-arvossa mitattuna Litecoin on kirjoitushetkellä kuudenneksi suurin kryptovaluutta ja yhden Litecoinin hinta liikkuu 150 dollarin tuntumassa. Litecoinien yhteenlaskettu markkina-arvo on yli kahdeksassa miljardissa dollarissa. Litecoinin hinnan nousu oli hurjaa vuonna 2017, sillä vuoden alussa yhden Litecoinin hinta liikkui alle 5 dollarissa ja joulukuussa se oli yli 200 dollarissa.

Coinmotion-palvelussamme voit nyt ostaa, myydä ja säilyttää Litecoinia

Bitcoinin tavoin myös litecoinin kurssi oli räjähdysmäisessä kasvussa vuonna 2017.

Litecoinin toiminta pohjautuu Bitcoinin koodiin

Bitcoin perustuu avoimeen koodiin eli sen koodi on kokonaisuudessaan luettavissa, kopioitavissa ja muokattavissa. Tämä on tehnyt Bitcoinin koodiin pohjautuvien kryptovaluuttojen luomisesta helppoa, mikä on houkutellut monet luomaan uusia kryptovaluuttoja ja lohkoketjuprojekteja. Litecoin on yksi onnistuneimmista bitcoinin koodiin pohjautuvista luomuksista.

Litecoin-siirrot käsitellään ja varmistetaan samaan tapaan kuin Bitcoin-siirrot. Myös uusien Litecoinien syntymistapa on bitcoinin tavoin proof-of-work-louhinta. Käyttäjät ovat piilossa lompakoidensa takana samaan aikaan, kun siirrot kirjataan julkiseen, kenen tahansa auditoitavissa olevaan lohkoketjuun. Kun hallitset Bitcoinin perusteet, niin tiedät ne myös Litecoinin osalta.

Bitcoinin ja Litecoinin samanlaisuuden ansiosta Litecoinin käyttäminen on helppoa Bitcoinia käyttäneelle. Litecoin-lompakot ovat melko identtisiä Bitcoin-lompakoihin nähden toiminnoiltaan ja ulkonäöltään. Myös Litecoiniin on tarjolla on monenlaisia lompakkoja webbilompakoista kovalevyllä oleviin koko lohkoketjun tallettaviin full node -lompakoihin. Myös muut Litecoiniin liittyvät palvelut ovat usein hyvin samankaltaisia kuin Bitcoinin kohdalla.

Litecoin-ohjelmat muistuttavat paljon Bitcoinin vastaavia. Kuvan Litecoin-referenssiohjelma Litecoin Core on lähes identtinen Bitcoin Coren kanssa.

Litecoin on bitcoinia kevyempi ja nopeampi

Yhden Bitcoin-lohkon käsittelyssä kestää keskimäärin 10 minuuttia. Litecoinissa lohkojen käsittelyajat ovat huomattavasti nopeampia, sillä yhden Litecoin-lohkon käsittelyssä kestää ainoastaan 2,5 minuuttia. Tämä tarkoittaa, että Litecoin-siirrot ovat huomattavasti nopeampia ja edullisempia kuin Bitcoin-siirrot. Litecoin voi parhaimmillaan yltää jopa neljä kertaa nopeampiin siirtoihin kuin Bitcoin.

Arvoltaan suurten bitcoin-siirtojen kohdalla suositellaan, että vastaanottaja odottaa vähintään kaksi vahvistusta Bitcoin-verkolta ennen kuin luottaa transaktion saapuneen. Siirtomaksuista riippuen tämä voi kestää noin 20 minuuttia. Myös Litecoinin kohdalla pätee sama suositus. Koska Litecoin luo lohkoja 4 kertaa Bitcoinia nopeammin, kestää kahden vahvistuksen saamisessa ainoastaan 5 minuuttia.

Nopeammat lohkot aiheuttavat kuitenkin myös omat hankaluutensa. Koska Litecoin-lohkoja luodaan nopeammin kuin Bitcoin-lohkoja, voi Litecoinin lohkoketju kasvaa potentiaalisesti huomattavasti raskaammaksi ja suuremmaksi kuin Bitcoinin lohkoketju. Tällä hetkellä Bitcoinin lohkoketju on kuitenkin vielä huomattavasti suurempi kuin Litecoinin lohkoketju. Bitcoinin lohkoketjun koko on yli 170 gigaa, siinä missä Litecoinin lohkoketju on vain 36 gigaa.

Bitcoinien kiveen kirjoitettu maksimimäärä on 21 miljoonaa. Maailmaan ei voi koskaan syntyä enempää kuin 21 miljoonaa bitcoinia. Litecoinin kohdalla vastaava määrä on 84 miljoonaa. Litecoin on alunperin suunniteltu pienempiin siirtoihin kuin Bitcoin, minkä vuoksi litecoineja on olemassa enemmän kuin bitcoineja. Litecoinien suurempi tarjonta pitää litecoinin hinnan huomattavasti alhaisempana kuin bitcoinien hinnan. Vaikka yhden bitcoinin omistaminen alkaa olla yhä suuremmalle osalle maailman ihmisistä mahdotonta, litecoineja voi helposti hankkia useampia kappaleita kuka tahansa.

Siinä missä bitcoin on Internet-kultaa, on litecoin Internet-käteistä. (KUVA: BTCKeychain)

Scrypt-algoritmi vähentää louhinnan kilpavarustelua

Litecoinin luonnin yksi keskeisistä tavoitteista oli luoda kryptovaluutta, jonka louhinta olisi mahdollisimman hajautettua. Bitcoin-louhinta on muuttunut raskaaksi ja vaikeaksi, minkä vuoksi se on siirtynyt kotikäyttäjiltä ammattimaisille toimijoille louhintahalleihin, joissa tuhannet louhintaan erikoistuneet laitteet raksuttavat matemaattisia laskutoimituksia. Vaikka bitcoin on hajautettu järjestelmä, niin sen verkon louhintatehosta merkittävä osa on kuitenkin muutamien suurten toimijoiden varassa.

Liian keskittynyt kryptovaluuttalouhinta voi aiheuttaa monia haasteita. Louhijoille voi esimerkiksi tulla houkutus väärinkäytöksiin voittojensa maksimoimiseksi. Yksi suurimmista bitcoinin louhijoista, Bitmain, jäi kiinni manipuloinnista, mikä vähensi koko Bitcoin-yhteisön luottamusta ammattimaisia louhijoita kohtaan.

Litecoinissa louhinnan keskittymistä on pyritty vähentämään muuttamalla louhinnassa laskettavaa matemaattista ongelmaa. Se käyttää Scrypt-nimistä algoritmia Bitcoinin SHA-256-algoritmin sijaan. Suurin ero Scryptin ja SHA-256:n välillä on algoritmien esittämien matemaattisten ongelmien ratkaisutavassa. Litecoinin käyttämä Scrypt on  muistiin sidottu ongelma eli algoritmin ratkaisemisessa tietokoneen RAM-muisti on tärkeämmässä roolissa kuin laskentakapasiteetti.

Scrypt-pohjaisten algoritmien louhimiseen erikoistuneiden ASIC-laitteistojen rakentaminen on hankalampaa kuin Bitcoinille. Myös ASIC-laitteiden tuottama etu on pienempi, minkä vuoksi niihin ei ole yhtä kannattavaa sijoittaa kuin Bitcoinin kohdalla. Vaikka myös Litecoin-louhimiseen on kehitetty ASIC-laitteistoa, on Scrypt pohjainen algoritmi rajoittanut tätä kehitystä ja pitänyt Litecoin-louhinnan paljon hajautetumpana ja kotilouhijoille houkuttelevampana kuin Bitcoin-louhimisen.

Bitcoin-louhintaa on voinut verrata kylmän sodan kilpavarusteluun, kun louhijat kilpailevat ASIC-louhijoiden tehossa ja louhintahallien koossa. Litecoinissa kilpavarustelua on saatu hillittyä tehokkaasti. (KUVA: Bernie Boston)

Litecoin-yhteisö on hyvin uudistushenkinen

Bitcoin-taloudessa on kiinni valtavasti resursseja. Sijoittajat ovat investoineet siihen miljardeja ja yritykset, tutkimuslaitokset ja instituutiot panostavat miljoonia bitcoin-sovellusten kehittämiseen. Bitcoinin uskotaan positiivisimmissa skenaarioissa voivan jopa mullistaa koko valuuttajärjestelmän.

Tämä resurssisidonnaisuus on tehnyt Bitcoin-yhteisöstä melko konservatiivisen. Useimpiin kehitys- ja muutosehdotuksiin suhtautuminen on tyypillisesti varsin kriittistä. Jotta joku kehitysehdotus tai päivitys tulisi käyttöön Bitcoiniin, on sen läpäistävä rankka, jopa vuosien kriittinen tarkastelu, jossa uudistusta puntaroidaan hyvin tarkkaan. Hyvälläkin ehdotuksella kestää helposti pieni ikuisuus ennen kuin sitä aletaan ottaa käyttöön. Tämä konservatiivisuus ei ole vain huono asia, sillä se on auttanut Bitcoinia kehittymään vakaasti ilman katastrofeja. Konservatiivisuus on kuitenkin hidastanut järjestelmän kehitystä.

Koska Litecoiniin on sidottu vähemmän resursseja, ovat sen kehittäneet säilyttäneet enemmän vapauksia taloudellisten riskien ollessa pienempiä. Myös Litecoinin kohdalla yhteisö käy kehitysehdotukset tarkasti, mutta suhtautuu niihin kokeilunhaluisemmin. Litecoinissa esimerkiksi otettiin käyttöön skaalauspäivitys SegWit ennen kuin se implementoitiin Bitcoiniin. Litecoinin onnistunut SegWit-päivitys myös edesauttoi sitä, että  SegWit päivitys toteutui myös Bitcoinissa.

On varsin todennäköisesti, että myös jatkossa Bitcoiniin suunnitellut päivitykset kuten salamaverkot tullaan ensin toteuttamaan Litecoinissa ennen kuin niitä uskalletaan ottaa käyttöön Bitcoinissa. Litecoinin kehitys ruokkii Bitcoinin kehitystä ja sitä voikin pitää eräänlaisena kehitysalustana Bitcoiniin tuleville uudistuksille.

Litecoin-yhteisö on Bitcoin-yhteisöä innokkaampi kokeilemaan uusia asioita, mikä tekee siitö hyvän testialustan myös Bitcoiniin suunnitelluille uudistuksille. (KUVA: Kobel Feature Photos)

Bitcoinin ja Litecoinin yhteinen tulevaisuus

Litecoinilla on monia hyviä ominaisuuksia suhteessa bitcoiniin. On kuitenkin epätodennäköistä, että se kokonaan korvaisi Bitcoinin. Se ei edes ole sen kehittäjien tavoitteena. Kryptovaluutoilla on keskenään erilaisia teknisiä ominaisuuksia, jolloin niden keskinäinen paremmuus voi riippua käyttötilanteesta. Useat erilaiset toimivat kryptovaluutat myös vähentävät riskiä, että koko kryptovaluutta-ala katoaisi yhden kryptovaluuttaprojektin epäonnistuessa.

Bitcoin ja Litecoin ovat parhaimmillaan erilaisissa tarkoituksissa. Bitcoin on Litecoiniin verrattuna vakaampi, joten se on turvallisempi suoja inflaatiota ja markkinoiden kuohuntaa vastaan. Se on monille kullan kaltainen taloudellinen turvasatama. Sen sijaan käyttö vaihdannassa on rajoitetumpaa erityisesti verkon ruuhkautuessa kurssin noustessa kohisten, kuten vuoden 2017 lopussa. Bitcoin-louhintaan käytettävä suuri laskukapasiteetti sekä Bitcoinin itsenäisyys pankeista antavat sille suojaa sekä teknisiä, rikollisia että poliittisia uhkia vastaan.

Litecoin puolestaan on tarkoitettu enemmän vaihdon välineeksi kuin arvonsäilyttäjäksi. Nopeat siirrot ja edulliset siirtokustannukset tekevät siitä paremman pieniin siirtoihin kuten mikromaksuihin ja lahjoituksiin.

Koska Litecoin voi ottaa teknisiä kehitysaskeleita, joiden toteuttamiseen yksimielisyyden löytäminen Bitcoinin kohdalla on vaikeaa, voi se kehittyä Bitcoinia nopeammin. Näin Bitcoiniin suunnitellut uudistukset voivat tulla ensimmäisenä käyttöön Litecoinissa. Bitcoin ja Litecoin siis hyötyvät toistensa olemassaolosta.

Kryptovaluuttojen käyttö yleistyy nyt vauhdilla. Se näkyy sekä kasvavina sijoituksina, hyväksyntänä että alan kehitykseen investoitavina resursseina. Bitcoinilla on vahva asema alan kehityksen keskiössä. Näyttää kuitenkin entistä todennäköisemmältä, että merkittävää käyttöä saavuttavia kryptovaluuttoja tulee olemaan tulevaisuudessakin useita. Litecoin on yksi kryptovaluutoista, jolla vaikuttaa oleva konkreettista tarjottavaa kryptovaluuttojen kannalta valoisalle tulevaisuudelle.Avaa tästä tili Coinmotion-palvelussamme ja aloita sijoittaminen Litecoiniin

guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments
coinmotion logo

Not a Coinmotion user yet?
Sign-up for a free account right now!