Tekninen analyysi: Irtautuuko bitcoin muista omaisuusluokista?

••••••••••

Viikon 10 tekninen analyysi perehtyy viimeisten seitsemän päivän dramaattisiin markkinakäänteisiin ja bitcoinin teknisiin indikaattoreihin. Lisäksi analysoimme toteutunutta hintaa ja sen UTXO-aaltoja. Tutkimme myös miksi spot-hinnan voi tulkita nousevan edelleen ja pystyykö bitcoin irtautumaan muista omaisuusluokista.

Viikonlopun dramaattinen käännepiste

Kryptomarkkina on tarjonnut poikkeuksellista jännitystä sijoittajille, bitcoinin markkinasentimentin vaihdellessa äärilaidasta toiseen viikon sisällä. Bitcoinin hintakehitys näytti hyvin negatiiviselta kohti viikonloppua, spot-hinnan painuessa 22 000 dollarista alas $19K-tasolle. Yhdysvaltain pankkikriisin kerätessä kierroksia, bitcoin kontrasi muuta markkinaa ja ponnahti sunnuntaina nousuun kohti alkuviikon vuoden huippuja. Poikkeuksellisen käännepisteen taustalla on useampi faktori, joista selvin lienee sijoittajien näkemys bitcoinista turvasatamana pankkiongelmien eskaloituessa. Toisaalta Yhdysvaltain johtavalla Coinbase-pörssillä on huomattava riskialtistus Silicon Valley Bank -instituutioon, jonka keskuspankki Fed sitoutui lopulta pelastamaan.

Teknisellä tasolla bitcoin-markkinassa voi nähdä selvän paradigman muutoksen, kun laskeva ja nouseva trendilinja (turkoosi) kohtasivat vuodenvaihteessa. Trendilinjojen leikkauspiste osoittaa loppua distribuutiosyklille ja uuden puoliintumistapahtumaa edeltävän akkumulaatiosyklin alkua. Samalla bitcoinin 50 (keltainen) ja 200 (violetti) päivän liukuvat keskiarvot muodostivat juuri kultaisen risteämän, jota pidetään lupaavana teknisenä signaalina. Spot-hinta otti samalla kimmokkeen 200 päivän liukuvasta keskiarvosta, kääntäen suuntansa radikaalisti viikonloppuna. Isossa kuvassa bitcoinin voi nähdä tavoittelevan “kohtuuhintaansa” (vihreä), joka sijaitsee 42 657 dollarissa.

Lähteet: Coinmotion Research, CryptoQuant

Bitcoinin spot-hinta näyttää noudattavan tarkasti vuosien 2017-2018 syklihuipusta johdettuja hintaprojektioita. Alin turkoosi trendilinja kuvaa tärkeintä tukitasoa, jota bitcoin on seurannut tarkkaan. Sitä ylemmän linjan resistanssitaso toimi pitkään vastuksena hinnalle, mutta spot onnistui murtamaan sen alkuviikolla (vihreä). Ylempinä tavoitetasoina toimivat mm. vuodesta 2019 johdettu tavoitehinta ja puoliintumistapahtuman jälkeiset spekulatiiviset hintatasot.

Lähteet: Coinmotion Research, CryptoQuant

Material Indicators -palvelun lämpökartta näyttää miten bitcoin rikkoi lukuisia vastustasoja viikonlopun aikana. Spot-hinnan yhtäkkinen nousu yllätti markkinan ja aiheutti samalla short squeeze -tilanteen markkinan laskuun uskoville treidaajille. $25-26K toimii edelleen huomattavana vastustasona, jonka ylitystä bitcoin joutunee yrittämään useamman kerran.

Lähde: Material Indicators

Johtava kryptovaluutta bitcoin on vahvistunut viime viikosta yli 12 prosenttia ja sen kanssa vahvasti korreloiva ethereum 9,6 %. Hieman yllättäen muiden kryptovaluuttojen kenttä on selvästi divergentti, eivätkä monet korkeamman betan tokenit ole vielä ehtineet bitcoinin vanaveteen. Osakeindeksi S&P 500 on laskenut viikossa -1,7 prosenttia ja pankkikriisin hedgenä toimiva kulta on vahvistunut 5,2 %.

Seitsemän päivän hintakehitys

Bitcoin (BTC): 12,2 %

Ethereum (ETH): 9,6 %

Litecoin (LTC): -1,6 %

Aave (AAVE): 6,6 %

Chainlink (LINK): 2,3 %

Uniswap (UNI): -0,5 %

Stellar (XLM): 6,9 %

XRP-1,6 %

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!

S&P 500 -indeksi: -1,7 %

Kulta: 5,2 %

Pankkikriisin eskaloituessa pörsseihin kohdistui valtava bitcoin-natiiviyksiköiden sisäänvirtaus, johon oman kontribuutionsa antoi myös USD Coin -vakaavaluuttaan (USDC) liittynyt epävarmuus. USDC menetti hetkellisesti kiinnityksensä Yhdysvaltain dollariin, mutta on sittemmin onnistunut vakauttamaan tilanteensa.

Lähde: Glassnode

Spot-hinta kriittisen lähellä toteutunutta hintaa

Bitcoin markkinan kenties tärkein indikaattori, toteutunut hinta, tarjoili sijoittajille jännitystä viikonvaihteessa. Spot-hinta (valkoinen) kävi hyvin lähellä toteutuneen hinnan aaltoa (turkoosi), mutta ponnahti kuitenkin ylös sen pinnasta. Toteutuneen hinnan on nähty olevan markkinan vedenjakaja, koska se edustaa kaikkien bitcoin-ostojen keskihintaa. Samalla toteutuneen hinnan ylittänyt spot osoittaa bitcoin-sijoittajien olevan sijoituksissaan voitolla.

Toteutuneen hinnan UTXO-aallot ovat osoittaneet bitcoinin markkinapohjan useina vuosina. 2019 toteutuneen hinnan 6M-12M -aallon (oranssi) painuminen 12M-18M -aallon (violetti) alapuolelle (utxo cross) indikoi syklin markkinapohjan. Sama struktuuri toteutui jälleen vuonna 2020. Ilmiön uusinta nähtiin viimeeksi loppuvuonna 2022, jolloin 6M-12M painui selvästi 12M-18M:n alle, samalla kun niiden divergenssi kasvoi. Mikäli spot-hinnan kehitys jatkuu positiivisena, oranssi UTXO-aalto kiipeää jälleen violetin aallon yläpuolelle.

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

Bitcoin näyttää irtautuvan selvästi muista omaisuusluokista

Bitcoinin ja osakemarkkinan irtautumisilmiöstä (decoupling) on puhuttu pitkään, mutta nyt 30 päivän Pearson-korrelaatio näyttää riippuvuussuhteen olevan selvästi heikentymässä. Tarkastellen korrelaatiokehitystä vuoden alusta, bitcoinin ja S&P 500 -indeksin kehityssuunnat lähestyivät toisiaan tammikuussa, korrelaation noustessa korkeimmillaan lähes tasolle 0,4. Sen jälkeen korrelaatio on laskenut asteittain kohti helmikuun lopun nollaa, pudoten nykyiseen arvoon -0,03. Korrelaatio bitcoinin ja osakemarkkinan välillä on siis viime viikkoina pysytellyt nollan pinnassa ja on tällä hetkellä lievästi negatiivinen.

Lähde: Coin Metrics

IntoTheBlock-sivun keräämä data tarjoaa laajemman perspektiivin eri omaisuusluokkien kehityssuuntiin. Bitcoin on vuoden alusta noussut kiitettävät 48 prosenttia, kun DeFi-alusta ethereum on vahvistunut 41 %. Teknologiasektoria peilaava Nasdaq 100 taas on kiivennyt 9 prosenttia vuoden alusta ja S&P 500 -indeksi vaatimattomat 0,42 %. Verrattuna johtaviin osakeindekseihin kryptovaluuttojen hintakehitys on ollut omaa luokkaansa.

Lähde: IntoTheBlock

“Digitaaliseksi kullaksi” nimetty bitcoin on samalla päihittänyt niukkuusominaisuuksiltaan läheisen kullan suorituskyvyn noin kymmenkertaisesti. Bitcoinin noustessa lähes 50 prosenttia vuoden alusta, kulta on samalla aikahorisontilla vahvistunut vain 4,9 %. On kuitenkin hyvä muistaa, että kulta tarjoaa edelleen sijoitusnarratiivinsa mukaista suojaa inflaatiolle, lunastaen arvolupauksensa.

Lähde: IntoTheBlock

FTR-suhdeluku ennustaa spot-hinnan nousevan edelleen

Johtavan kryptovaluutan bitcoinin alkuvuosi on ollut poikkeuksellisen positiivinen. Laajemmassa kuvassa bitcoin-markkinan käyttäytymistä voidaan tulkita jakamalla se distribuutio- (violetti) ja akkumulaatiosykleihin (turkoosi), jotka muodostavat markkinasyklien jatkumon. Institutionaalinen (älykäs) raha on perinteisesti preferoinut akkumulaatiosyklejä, kun taas distribuutiosyklit on yhdistetty retail-sijoittajiin.

Siirtymää akkumulaatiosyklistä distribuutiosykliin voidaan seurata transaktiokulujen prosentuaalisella osuudella lohkopalkkiosta (valkoinen), jolla on taipumus nousta ennen jokaista distribuutiosykliä. Indikaattori on ennustanut markkinasyklien muutokset tarkasti vuosina 2019 ja 2020. Vuoden 2019 puoliintumista edeltävässä akkumulaatiosyklissä fees to reward -metriikka nousi ennen kesän helpotusrallia arvoon 0,12. Vuonna 2020 transaktiokulujen prosentuaalinen osuus lohkopalkkiosta nousi jälleen, yltäen toukokuussa 0,21:teen ja myöhemmin marraskuussa tasolle 0,29.

Tuorein lohkoketjudata näyttää transaktiokulujen prosentuaalisen osuuden lohkopalkkioista olevan jälleen nousussa, yltäen tämän vuoden huipputasolle 0,05. Markkinastruktuuri ennustaa edelleen jatkuvaa nousutrendiä spot-hinnalle, joka pyrkii kohti bitcoinin “kohtuuhintaa” 42 657 dollarissa. Kyseinen kohtuuhinta korreloi läheisesti vuoteen 2019 perustuvan mallimme kanssa, joka ennustaa bitcoinille 46 092 dollarin noteerausta.

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

Coinbasen preemioindeksi peilaa yhdysvaltalaista kysyntää

Coinbase oli yksi ensimmäisistä julkisesti noteeratuista kryptopörsseistä maailmassa (kaupankäyntitunnus: COIN) ja yhtiö on samalla yksi läpinäkyvimmistä alan toimijoista. Nämä ominaisuudet houkuttelevat Coinbaseen amerikkalaisia instituutioita ja varakkaita HNWI-yksityishenkilöitä. Upotetussa kaaviossa käytetään Coinbase Premium -indeksiä, joka mittaa Coinbasen (USD-pari) ja Binancen (USDT-pari) bitcoin-hinnan prosentuaalista eroa.

Coinbasen preemioindeksi (premium index) osoittaa miten markkina kohtasi viime vuonna kaksi kapitulaatiopistettä (punainen) sekä loppukevään että loppuvuoden myyntipaineessa. Preemioindeksi on kuitenkin yltänyt poikkeukselliseen nousuun, saavuttaen arvon 1 nykyisen pankkikriisin aikana. Preemioindeksistä voi siis tulkita erityisesti yhdysvaltalaisten sijoittajien hakevan nyt suojaa itselleen kasvavalla bitcoin-altistuksella. Orastava epäluottamus pankkeihin näyttää siis korreloivan bitcoinin suosion kasvun kanssa.

Lähteet: Coinmotion Research, CryptoQuant

Mitä seuraamme juuri nyt?

Suomalainen fintech-talo Equilibrium on julkaissut kattavan vuosikatsauksen, joka paljastaa yhtiön tuplanneen liikevaihtonsa ja työntekijämääränsä viime vuonna. Aktiiviseen vuoteen mahtuivat mm. Sveitsin sivukonttorin ja EUROe-vakaavaluutasta tunnetun Membrane Finance -yhtiön lanseeraukset.

Laajeneeko pankkikriisi? Credit Suissen huhutaan olevan ongelmissa.

Yhdysvaltain pörsseihin kohdistama regulaatiopaine kasvaa ja viimeisimpänä toimenpiteenä New Yorkin osavaltion haastoi tunnetun KuCoin-pörssin oikeuteen. Osavaltio syyttää KuCoinin operoineen toimialalla ilman lisenssiä.

Miten pankkikriisi vaikuttaa keskuspankki Fedin toimintaan? Tuleeko Fed jatkamaan koronnostolinjaansa? Danielle DiMartino jakaa näkemyksiään tilanteesta.

A Banking Panic Makes The Fed’s Job More Difficult | Danielle DiMartino Booth

Tutustu alaa puhuttaneisiin aiheisiin kattavammin

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Jaa artikkeli:

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp