Tekninen analyysi

Tekninen analyysi: Silvergate FUD painaa markkinaa

••••••••••

Viikon 9 tekninen analyysi kartoittaa mm. Silvergate-pankkiin liittyviä epävarmuustekijöitä ja niiden vaikutusta markkinaan. Lisäksi perehdymme joukkoon teknisiä ja fundamentaalisia indikaattoreita, kuten bitcoinin toteutunut hinta ja avointen johdannaispositioiden korrelaatio volatiliteettiin. Perehdymme myös vuoteen 2019 pohjautuvaan tekniseen kolmoispohjamalliin.

Pörssien suosima Silvergate-pankki lykkää vuosiraporttiaan

Kryptomarkkinan hintakehitys on jatkunut alavireisissä merkeissä viimeiset seitsemän päivää, johtavan kryptovaluutan bitcoinin heikentyessä -5,4 prosenttia. Digitaalisten omaisuusluokkien markkinaa on painanut mm. Silvergate-pankkiin liittyvät epävarmuustekijät. Kryptovaluuttapörssien suosiman Silvergaten (kaupankäyntitunnus: SI) osakekurssi on pudonnut vuoden alusta -69 prosenttia ja 12 kuukaudessa 95 %.

Silvergate ilmoitti viime viikon keskiviikkona (1.3) lykkäävänsä 10-K -raportin antamista Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC:lle. Pankki ilmoitti samalla tarpeesta ylimääräiselle tilintarkastukselle, joka tehdään tilintarkastajien erityispyynnöstä. Ilmoituksen jälkeen yhtiön osakekurssi lähti jyrkkään laskuun ja joukko lohkoketjualan toimijoita (Bitstamp, Cboe Digital Markets, Circle, Coinbase, Crypto.com, Galaxy Digital, Gemini, LedgerX ja Paxos) ilmoittivat vetäytyvänsä yhteistyöstä Silvergaten kanssa. Toistaiseksi isoista toimijoista vain Krakenilla näyttää olevan luottamusta yhtiön operointiin.

Teknisellä tasolla bitcoin putosi aiemmasta nousevasta kanavastaan, mutta oskilloi edelleen 22 000 ja 25 000 dollarin välillä. Treidaaja ja analyytikko Tone Vays kertoi pysyvänsä 40 prosentin bitcoin-allokaatiossaan, kunnes spot-hinta tekee selvän läpimurron. Käyttäen vuosien 2017-2018 syklihuippua kiinnepisteenä, voimme piirtää bitcoinille useita teknisiä projektioita. Vuoden 2017 lopun 19 000 dollarin taso toimii edelleen konfluenssivyöhykkeenä, johon bitcoinin hinta näyttää ajautuvan. $19K toimii myös tukivyöhykkeenä spot-hinnalle, jonka resistanssivyöhyke on $25K. Aiemmassa TA:ssa esitelty vuoteen 2019 perustuva hintaprojektio mahdollistaisi bitcoinin nousun jopa 46 092 dollariin, joka korreloi samalla läheisesti bitcoinin nykyisen “kohtuuhinnan” kanssa.

Lähteet: Coinmotion Research, CryptoQuant

Material Indicators -lämpökartan mukaan bitcoinin spot-hinnan päätukialue on 22 800 dollarissa, jonka bitcoin mursi viime viikon myyntipaineen keskellä. Tukialueen vahvuus on volyymitasolla 25 miljoonaa dollaria. Mikäli spot suuntaa edelleen alas, tukea joudutaan hakemaan alempaa $19-20K -konfluenssivyöhykkeeltä. Vaikka bitcoinin hinta liukuisi edelleen alas, se keräisi samalla momentumia uuteen ylöspäin suuntautuvaan liikkeeseen.

Lähde: Material Indicators

Pitkän karhusyklin jälkeen bitcoinin spot-hinta on onnistunut pysyttelemään toteutuneen hinnan (turkoosi) yläpuolella yhteensä 53 päivän ajan. Toteutunut hinta muodostaa nyt kriittisen vyöhykkeen, jonka yläpuolella pysyminen on ensisijaista. Toteutunut hinta on tärkeä indikaattori, koska se edustaa kaikkien bitcoin-ostojen keskihintaa.

Samalla toteutunut hinta osoittaa, että keskimääräiset bitcoin-ostajat ovat sijoituksissaan voitolla. Historiallinen data osoittaa myös, että bitcoinin pitkän aikavälin holdaajien (LTH-SOPR) määrä on lisääntynyt spot-hinnan ollessa toteutuneen hinnan yläpuolella. Vastaavasti lyhyen aikavälin holdaajien (STH-SOPR) määrä on noussut spot-hinnan ollessa toteutuneen hinnan alapuolella.

Lähteet: Coinmotion Research, CryptoQuant

Vaikka kryptomarkkina on jatkanut alavireisenä viime viikosta, spot-hintojen laskut ovat silti olleet suhteellisen maltillisia. Bitcoin ja Ethereum laskivat -5 prosentin molemmin puolin seitsemän päivän aikaikkunassa, korreloiden vahvasti keskenään. Yllättäen korkeamman betan Uniswapin viikkokehitys osoittaa pyöreää nollaa. S&P 500 -indeksi on maltillisesti plussalla ja kulta vahvistui 1,3 prosenttia viime viikosta. Markkinatunnelmaa hämmentää myös ristiriitainen inflaatiodata ja tulevien korkopäätösten odotus. Aasian keskuspankit kontraavat elvytyslinjallaan läntisiä keskuspankkeja.

Seitsemän päivän hintakehitys

Bitcoin (BTC): -5,4 %

Ethereum (ETH): -4,7 %

Litecoin (LTC): -8,1 %

Aave (AAVE): -6 %

Chainlink (LINK): -7,1 %

Uniswap (UNI): 0 %

Stellar (XLM): -7 %

XRP0,2 %

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!

S&P 500 -indeksi: 0,4 %

Kulta: 1,3 %

Avointen johdannaispositioiden määrä painuu negatiiviseksi

Bitcoinin avointen johdannaispositioiden määrä (open interest, OI) on painunut negatiivisimmalle tasolleen tämän vuoden aikana, peilaten treidaajien rakentavan lyhyitä positioita. Shorttien voi kuitenkin tulkita olevan retail-painotteisia ja ne saattavat arvioida markkinaa ylinegatiivisesti. Historiallisesti retail-segmentin kasvava lyhyiden positioiden määrä on johtanut short squeeze -tilanteisiin. Mikäli Silvergaten generoima FUD-liikehdintä vähenee, markkina saattaa yllättäen ponnahtaa ylös, jättäen short-positiot ansaan.

Lähde: CryptoQuant

Avointen johdannaispositioiden määrän kasvun nähdään yleensä peilaavan likviditeetin nousua. Samalla kasvava OI tarkoittaa nousevaa volatiliteettia ja markkinahuomiota, joka tukee senhetkistä hintatrendiä. Avointen johdannaispositioiden vähenevä määrä taas tarkoittaa likviditeetin pakenemista ja se voi johtaa long squeeze -tilanteisiin. CryptoQuantin tilastollinen analyysi osoittaa, miten bitcoinin OI (riippumaton muuttuja) on korreloinut positiivisesti volatiliteetin (vastemuuttujan) kanssa.

Lähde: CryptoQuant

Toistaako bitcoin kolmoispohjarakenteensa?

Vuoden 2022 brutaalin negatiivisen syklin jälkeen bitcoin on vahvistunut huomattavasti vuoden 2023 ensimmäisessä kvartaalissa (Q1). Bitcoinin hinta on noussut 35 prosenttia vuodenvaihteesta ja hintakehitys oskilloi nousevassa kanavassaan. Edellisessä syklissään bitcoinin hinta nousi 3808 dollarista 10 570 dollariin tammikuun ja heinäkuun välillä, vahvistuen prosentuaalisesti 178 %. Vuoden 2023 kontekstissa 178 prosentin nousu tammikuun ja heinäkuun välillä tarkoittaisi efektiivisesti siirtymää 16 607 dollarista 46 092 dollariin.

Hintaprojektion jälkeen voimme siirtyä toiseen vuosien 2018-2019 syklistä johdettuun malliin. Bitcoinin lohkoketjudata näyttää miten aktiivisten osoitteiden määrä (30 päivän painotettu liukuva keskiarvo) generoi kolme (3) yksittäistä hintapohjaa (turkoosi, vasen). Nykyinen 2021-2023 -sykli on luomassa samanlaisen rakenteen (turkoosi, oikea), aktiivisten osoitteiden muodostaessa jälleen kolme yksittäistä hintapohjaa.

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

Voimme havainnoida kuinka aktiivisten osoitteiden määrä alkoi hiipua jo kesällä 2021, toimien tehokkaasti spot-hinnan johtavana indikaattorina. Siksi vuoden 2021 kevään hintakehitystä voidaan pitää fundamenttien tukemana de facto -huippuna, kun taas marraskuun 2021 huippua voidaan pitää “toissijaisena”.

Yhteenvetona voidaan todeta, että jos bitcoin seuraa viimeisen suuren syklin kolminkertaista pohjarakennetta, näemme asteittaista hintanousua vuoden 2023 aikana. Bitcoinin nykyinen “kohtuuhinta” on 43 598 dollarissa, joka on tiiviisti linjassa viimeisimmän 46 092 dollarin hintaprojektion kanssa. Bitcoin on nyt puolittumista edeltävässä akkumulaatiosyklissä (punainen) ja katsoo kohti vuotta 2024.

FOMC-kokoukseen 14 päivää

Keskuspankki Fedin FOMC-kokous pidetään jälleen 23. maaliskuuta eli noin kahden viikon kuluttua. Markkinat seuraavat nyt tarkkaan keskuspankkien likviditeettitilannetta ja korkopolitiikkaa sekä niitä ohjaavaa inflaatiodataa. Vaikka Yhdysvalloissa inflaation on sanottu taittuneen, euroalueen pohjainflaatio pysyy edelleen korkealla. Keskuspankkien linjauksissa voi nähdä myös alueellista eriytymistä, läntisten harjoittaessa tiukempaa politiikkaa, kun taas Aasian keskuspankit ovat olleet elvytyskannalla.

CME:n datan mukaan 69 prosenttia sijoittajista uskoo Fedin päätyvän 50 peruspisteen koronnostoon, kun taas 31 prosenttia sijoittajista uskoo 25 peruspisteen todennäköisyyteen. Fedin koronnostolinja on selvästi rauhoittumassa, koska monet lähihistorian koronnostot ovat olleet 75 peruspistettä. Keskuspankilla on silti insentiivi pitää kiinni korotetusta korkotasosta niin pitkään kuin inflaatioriski säilyy. Nollakorkosyklin paluu jäänee siis toistaiseksi unelmatasolle.

Lähde: CME

Jotkut yhdysvaltalaiset analyytikot, kuten Luke Gromen, ovat jo pitkään arvelleet Fedin kääntävän rahapolitiikkansa määrällisestä tiukennuksesta kohti elvytystä. QT:n vaihtuminen QE-linjaan on kuitenkin toistaiseksi pelkkä projektio. Selvää on, että äkillinen paluu QE-linjaan ja likviditeetin lisääntyminen vahvistaisi korkean betan riskiomaisuusluokkien asemaa.

Sijoitusstrategi Raoul Pal analysoi aiemmin kryptovaluuttoja ja makromarkkinan näkymiä. Pal arvioi keskuspankki Fedin olevan kääntämässä haukkamaista rahapolitiikkaansa kohti kyyhykysmäistä linjaa vuonna 2023. Pal näkee bitcoinin spot-hinnan korreloivan vahvasti M2-raha-aggregaatin (eli rahamäärän) kanssa. Bitcoinin syklinen hintakehitys on historiallisesti noussut rahamäärän laajentuessa ja laskenut sen niukentuessa.

Lähteet: Raoul Pal, GMI

Mitä seuraamme juuri nyt?

Glassnoden viikkoraportti näkee useiden lohkoketjuindikaattoreiden tarjoavan bitcoinille vastatuulta. Bitcoinin fundamentaalit ovat edelleen hyvät, mutta markkina on varovainen psykologisella tasolla. Glassnode näkee markkinassa myös voittojen kotiutusta ja exit-optioiden realisoitumista.

The Week On-chain: Market Rejects off Key Cost Basis Levels - Week 10 (Bitcoin Onchain Analysis)

Natalie Brunell ja Jesse Myers keskustelevat bitcoinin polusta kohti tavoitteellista 10 miljoonan dollarin yksikköhintaa.

The Path to $10 Million per Bitcoin with Jesse Myers aka @Croesus_BTC

Makrogurut Alfonso Peccatiello ja Andreas Steno Larsen keskustelevat kasvavasta inflaatioriskistä.

It's Lonely On Disinflation Island

Tutustu alaa puhuttaneisiin aiheisiin kattavammin

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Jaa artikkeli:

Sisällysluettelo

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Table of Contents