Bitcoinin läpimurto 30 000 dollarin vastustasolla & Ethereumin Shanghai-päivitys

••••••••••

Viikon 14 tekninen analyysi perehtyy olennaisimpiin teknisiin indikaattoreihin, kuten Bollingerin nauhoihin ja Material Indicators -lämpökarttaan. Samalla pyrimme soveltamaan Hyman Minskyn oppeja kryptomarkkinaan. Lisäksi kartoitamme johdannaismarkkinaa, toteutuneesta hinnasta johdettua mallia ja tutustumme teesiin 100 000 dollarin bitcoinista.

Minskyn oppien sovellus kryptomarkkinaan

Kryptomarkkinassa voi havaita selvää positiivista momentumia verrattuna viime viikkoon, johtavan kryptovaluutan bitcoinin murtaessa kriittisen 30 000 dollarin vastustasonsa. Markkina enteilee nyt käsinkosketeltavaa optimismia ja halua nousta kohti korkeampia hintatasoja.

Teknisessä mielessä bitcoin ohitti vuodenvaihteessa nousevan ja laskevan trendilinjan käännepisteensä, jonka jälkeen bitcoinin momentum on ollut vahvaa, vetäen kryptovaluuttaa ylös 83 prosenttia vuoden alusta. Aiemman ekspansiovaiheen jälkeen Bollingerin nauhat (violetti) puristavat nyt bitcoinin spot-hintaa, ennakoiden kurssiliikettä ylös. BB-indikaattori oli ennen läpimurtoa kapeimmillaan sitten helmikuun.

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

Bitcoin on maaliskuun alusta alkaen pysynyt nousevassa teknisessä kanavassaan (vaaleanpunainen), jonka sisällä spot-hinta oskilloi. Laajemmassa perspektiivissä kanava osoittaa kohti bitcoinin 40 566 dollarin “kohtuuhintaa”.

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

Material Indicatorsin lämpökartan mukaan bitcoinin 29 000 dollarin resistanssivyöhyke oli vahva huhtikuun alussa, mutta bitcoin on nyt selvästi murtanut sen. Lämpökartta näyttää tarjoavan spot-hinnalle väylää kohti korkeampia kurssitasoja. Lämpökartan mukaan 27 000 dollarin pinnassa sijaitsee laimeahko tukitaso.

Lähde: Material Indicators

Muuttuvan markkinaympäristön keskellä on hyvä muistaa yhdysvaltalaisen taloustieteilijä Hyman Minskyn opit. Minskyn mukaan vakaus johtaa ennen pitkää epävakauteen, koska markkina ei koskaan pysy staattisessa tilassa. Minskyn periaatetta voi soveltaa Bollingerin nauhoihin ja bitcoinin tekniseen asetelmaan, jotka ennakoivat lisääntyvää volatiliteettia.

Lähde: Hyman Minsky

Johtava kryptovaluutta rikkoi alkuviikolla kriittisen 30 000 dollarin vastustasonsa ja on samalla kiivennyt 8,4 prosentin nousukulmaan. Hajautetun rahoituksen alusta Ethereum korreloi selvästi bitcoinin kanssa, nousten 6,2 prosenttia viikossa. Muut Coinmotionin listatut “altcoinit” eivät ole vielä nousseet bitcoinin imussa, Aavetta lukuunottamatta.

Bitcoinin viikkotason nousuputki kontraa selvästi osakemarkkinaa, jonka S&P 500 -indeksi on heikentynyt viikossa -0,4 prosenttia. Kun bitcoin on vuoden alusta noussut 83 prosenttia, S&P on vuonna 2023 vahvistunut suhteessa vaatimattomat 7 prosenttia.

Seitsemän päivän hintakehitys

Bitcoin (BTC): 8,4 %

Ethereum (ETH): 6,2 %

Litecoin (LTC): 2,9 %

Aave (AAVE): 8,5 %

Chainlink (LINK): 2,6 %

Uniswap (UNI): 1,5 %

Stellar (XLM): -0,6 %

XRP4,9 %

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!

S&P 500 -indeksi: -0,4 %

Kulta: 0,8 %

Johdannaismarkkina lähestyy short squeeze -asetelmaa

Bitcoin-markkinan avointen johdannaissopimusten määrä (open interest, OI) on noussut vuoden 2023 uuteen ennätykseen, 9,5 miljardiin dollariin. Vielä maaliskuun puolivälissä OI oskilloi $5,9 miljardissa, nousten siten 61 prosenttia alle kuukaudessa.

Mutta mikä avointen johdannaissopimusten määrää sitten nostaa? Yksinkertaisin selitys on johdannaismarkkinan pitkien positioiden (longs) kasvava määrä, sijoittajien uskoessa bitcoinin jatkavan edelleen kurssinousuaan. Eskaloituva long-positioiden määrä nostaa kuitenkin niiden riskialtistusta, koska spot-markkinan romahdus saattaisi likvidoida valtavan määrän pitkiä positioita kerralla.

Lähteet: Coinmotion Research, CryptoQuant

Coinglass-sivuston data osoittaa lyhyiden positioiden (shorts) likvidoinnin olevan kasvussa. Bitcoin-markkinaa shortataan edelleen raskaasti, joten spot-hinnan nousu saattaa muodostaa short squeeze -tilanteen epäonnisille spekuloijille.

Lähde: Coinglass

Alapuolisen kaavion toteutuneen hinnan UTXO-aallot ovat osoittaneet bitcoinin markkinapohjan useina vuosina. 2019 toteutuneen hinnan 6M-12M -aallon (oranssi) painuminen 12M-18M -aallon (violetti) alapuolelle (utxo cross) indikoi syklin markkinapohjan. Sama struktuuri toteutui jälleen vuonna 2020. Ilmiön uusinta nähtiin viimeksi loppuvuonna 2022, jolloin 6M-12M painui selvästi 12M-18M:n alle, samalla kun niiden divergenssi kasvoi.

Nyt bitcoin on noussut huomattavasti toteutuneen hinnan yläpuolelle, lähestyen alkuvuoden 2022 tilannetta. Samalla bitcoinin spot-hinta pyrkii kohti oranssia toteutuneen hinnan 6M-12M -aaltoa (vihreä alue oikealla), koskettaen lähipäivinä aaltoa ensimmäisen kerran sitten vuoden 2021 (vihreä alue vasemmalla).

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

Lohkoketjudatasta johdettu teesi 100 000 dollarin bitcoinille

Bitcoinin markkinakäyttäytymistä voi laajemmassa kuvassa segmentoida akkumulaatio- (turkoosi) ja distribuutiovaiheisiin (violetti), jotka yhdessä muodostavat monivuotisen syklien sarjan. Institutionaalinen raha on perinteisesti suosinut akkumulaatiosyklejä, kun taas retail-sijoittajat ovat olleet aktiivisia distribuutiosykleissä. Bitcoinin historiaa määrittävät myös puoliintumistapahtumat (halving, halvening), joita edeltää aina akkumulaatiosykli (turkoosi).

Siirtymää akkumulaatiosyklistä distribuutiosykliin voidaan ajoittaa lohkopalkkiodatan (keltainen) avulla, koska lohkopalkkiodatalla on ollut taipumus nousta ennen syklin vaihtumista. Vuoden 2019 akkumulaatiosyklissä lohkopalkkiodata nousi huomattavasti (valkoinen nuoli vasemmalla) ennen kesän hintarallia, kiiveten lukemaan 0,12. Vuonna 2020 lohkopalkkiodata nousi jälleen, saavuttaen tason 0,21 toukokuussa ja 0,29 marraskuussa.

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

Nyt lohkopalkkiodata näyttää nousevan jälleen (valkoinen nuoli oikealla). Lisäksi bitcoin on siirtymässä kohti vuodesta 2019 johdettua hintamallia, joka ennustaa 46 092 dollarin spot-hintatasoa. Mallin mukaan bitcoinin pitäisi saavuttaa tavoitteensa tulevan kesän 2023 aikana.

Bitcoinin todellisena tavoitteena on kuitenkin vuoden 2024 puoliintumistapahtuma, joka samalla edustaa paradigman muutosta bitcoinin markkinasyklien sarjassa. Bitcoinin seuraavan puoliintumistapahtuman arvioitu päivämäärä on 29.4.2024 ja se lisää kryptovaluutan niukkuutta pudottamalla lohkopalkkion 6,25:stä 3,125:een. Kun vuoden 2019 tavoitehinta 46 092 dollaria on saavutettu, on helppo nähdä bitcoinin nousevan 100 000 dollariin (ja euroon) vuoden 2024 puoliintumistapahtuman jälkeen.

MicroStrategyn ostot kannattavuusrajan yläpuolella

Michael Saylor ilmoitti hiljattain MicroStrategy-yhtiön (MSTR) hankkineen 1045 uutta bitcoin-natiiviyksikköä, jotka nostavat sen taseen yhteensä 140 000 bitcoiniin. MicroStrategyn bitcoin-omistukset ovat nyt arvoltaan noin 4,17 miljardia dollaria ja ne on hankittu 29 803 dollarin keskiarvohinnalla. MicroStrategy-yhtiön (MSTR) osakekurssi korreloi vahvasti bitcoinin hinnan kanssa vuoden 2020 toisella puoliskolla (H2), mutta korrelaatio heikkeni vuonna 2021. Kun bitcoinin spot-hinta nousi toiseen huippuunsa vuoden 2021 tuplahuippurakenteessa, MSTR ei enää seurannut samassa korrelaatiossa.

Nyt vuoden 2023 keväällä MSTR ja BTC korreloivat jälleen yhtiön osakkeen noustessa 130 prosenttia vuoden alusta, samalla kun bitcoin on yltänyt 83 prosentin nousuun. Bitcoinin viimeaikainen läpimurto 30 000 dollarin vastusvyöhykkeellä tarkoittaa samalla MicroStrategyn olevan 29 803 dollarin kannattavuusrajansa yläpuolella.

Lähde: Coinmotion Research

Michael Saylor ja hänen vuonna 1989 perustamansa MicroStrategy ovat profiloituneet institutionaalisen bitcoin-sijoituksen edelläkävijöinä. Yhtiön käännekohta tapahtui heinäkuussa 2020, kun Saylor ilmoitti korvaavansa yhtiön dollarivarat bitcoineilla ja vaihtoehtoisilla omaisuuserillä. Saylor on tunnettu myös bitcoin-teeseistään, jotka sisältävät defensiivisiä, opportunistisia ja strategisia argumentteja.

Coinmotion Researchin rakentama oheinen kaavio antaa kokonaiskuvan MicroStrategyn bitcoin-hankinnoista. Kuten kaavio osoittaa, yhtiö akkumuloi hyvin aktiivisesti vuosina 2020 ja 2021, mutta viime vuoden ostot jäivät vaatimattomiksi. MicroStrategyä on pidetty institutionaalisen ruokahalun indikaattorina ja alkuvuoden ostot voi nähdä merkkinä markkinan laajemmasta elpymisestä. MicroStrategyn kaltaiset toimijat ovat ensimmäisinä lisäämässä bitcoin-altistustaan markkinan käännekohdan jälkeen ja yhtiön MSTR-osakkeen voi samalla nähdä markkinan johtavana indikaattorina.

Ethereumin Shanghai-päivityksen (Capella) vaikutus markkinaan

Keskiviikkona aktivoituneen Ethereumin Shanghai-päivityksen markkinareaktio askarruttaa sijoittajia tällä hetkellä. Shanghai-päivitys eli EIP-4895, jota kutsutaan myös Capellaksi, antaa Ethereumin steikkaajille odotetun mahdollisuuden lunastaa tokeninsa. Varantotodisteprotokollaan siirtyminen mahdollisti ether-tokeneiden steikkauksen, mutta varat oli lukittu määrittämättömäksi ajaksi ennen Shanghai-päivitystä.

Shanghain markkinaefektistä liikkuu erilaisia arvioita lähteestä riippuen. CryptoQuant Research arvioi Ethereumin myyntipaineen jäävän oletettua pienemmäksi, samalla kun ETH/BTC -parin nousu indikoi ethereumin performoivan bitcoinia paremmin. CryptoQuantin mukaan steikkauksen osuus Ethereum-tarjonnasta on noin 14 prosenttia.

Lähde: CryptoQuant Research

Samalla Glassnode on julkaissut omat arvionsa Shanghain markkinaefektistä. Glassnode on segmentoinut ennusteensa kolmeen eri skenaarioon, joista pahimman mukaan markkinaan vapautuu 1,54 miljoonaa ether-tokenia, arvoltaan 2,93 miljardia dollaria. Glassnoden maltillisen skenaarion mukaan markkinaan vapautuisi 312 000 ether-tokenia ja myönteisimmän skenaarion mukaan 170 000 tokenia.

Vaikka Shanghai generoi markkinaan volatiliteettiä lyhyellä tähtäimellä, sen pitkän aikavälin kokonaisvaikutus on positiivinen. Päivitys vaikuttaa positiivisesti Ethereumin kehitykseen ja lisää likviditeettiä sen steikkaukseen. Shanghain lisäksi keskiviikkona markkinaa heiluttaa ainakin tuore CPI-julkaisu.

Lähde: Glassnode

Mitä seuraamme juuri nyt?

Disruptiiviseen teknologiaan fokusoituvan ARK Invest -yhtiön Cathie Wood läpikäy Balaji Srinavasanin miljoonan dollarin bitcoin -skenaariota. Alunperin maaliskuussa antamansa ennusteen mukaan Balaji arvioi bitcoinin nousevan miljoonaan dollariin 90 päivän sisällä, lähinnä hyperinflaation siivittämänä. Aikaikkuna lienee optimistinen, mutta pitkän aikavälin hintaennusteena Srinavasanin arvio on pätevä.

Could Bitcoin’s Price Reach $1,000,000? With Balaji Srinivasan and Cathie Wood

Lyn Alden avaa näkemyksiään pankkikriisistä ja 2008-tyylisen finanssikriisin toistumisen mahdollisuudesta.

The Global Financial Crisis 2? With Lyn Alden

ARK Invest -yhtiön Big Ideas -sarjan jakso digitaalisista lompakoista ja miten ne tarjoavat vaihtoehdon perinteisille pankkitileille.

Big Ideas 2023 | Digital Wallets: Disintermediating Traditional Banking

Tutustu alaa puhuttaneisiin aiheisiin kattavammin

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Jaa artikkeli:

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp