yhden bitcoinin arvo voi tulevaisuudessa olla hyvinkin suuri

Bitcoinin hintaprojektiot vuodelle 2024

••••••••••

Siirrytään suoraan luvatun pariin:

 • Ensi vuonna bitcoinia nostattavat kevään puoliintumistapahtuma ja hyväksyntää odottava spot ETF -rahasto
 • Bitcoinin kurssi on historiallisesti korreloinut M2-raha-aggregaatin kanssa
 • Tekninen mallimme puoltaa bitcoinin nousua 100 000 US-dollariin asti
 • Varantovirtamalli indikoi bitcoinin saavuttavan ensi vuonna jopa $186K:n tason
 • Power-law-malli olettaa bitcoinin nousevan ikuisesti, mutta kryptovaluutan volatiliteetti ja nousutahti tulevat asteittain heikkenemään

Markkina-arvoltaan suurin kryptovaluutta bitcoin on vahvistunut jo 130 prosenttia vuoden alusta, kiihdyttäen kurssinousuaan vuoden neljännen kvartaalin loppukaneettina. Vuosi 2023 edustaa bitcoinille tärkeää käännepistettä heikon edellisvuoden jälkeen.

Tulevaisuuden ennustaminen on yleisesti haastavaa, mutta teknisten ja fundamentaalisten mallien avulla voimme esittää valistuneita arvioita tulevasta. Tämä artikkeli keskittyykin bitcoinin hintaprojektioihin vuodelle 2024 eli millaisia kurssitasoja voimme kohtuudella odottaa ensi vuodelta.

Bitcoinin kaksi tärkeää arvoajuria

Bitcoinin yli sadan prosentin nousukulmaa tukee ainakin kaksi tärkeää arvoajuria, jotka ovat huhtikuun tuleva puoliintumistapahtuma ja odotettu spot ETF -rahasto. Avataan näitä kahta arvoajuria tässä osiossa tarkemmin.

1. Puoliintuminen

Puoliintumista (engl. halving, halvening) pidetään kenties tärkeimpänä kryptovaluuttaa määrittävänä tekijänä, sillä se lisää bitcoinin sisäänrakennettua niukkuutta. Neljän vuoden välein toistuvat puoliintumistapahtumat sananmukaisesti puolittavat louhijoille jaettavan lohkopalkkion, joka putoaa 6,25:stä 3,125:teen huhtikuussa 2024.

mihin bitcoinin arvo voi nousta

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

Katsaus historialliseen dataan osoittaa bitcoinin kurssin kasvaneen 1263 prosenttia vuosien 2016 ja 2020 puoliintumisten välillä. Lisäksi vuoden 2020 toukokuun puoliintumishetken ja seuraavan vuoden kurssihuipun välillä bitcoin vahvistui 654 prosenttia. Jos oletamme bitcoinin treidaavan maltillisella 40 000 US-dollarin arvostustasolla kevään 2024 puoliintumisessa, 654 prosentin nousukulma siivittäisi bitcoinin yli 300 000 dollariin.

Bitcoinin pseudonyymin kehittäjän Satoshi Nakamoton mukaan Bitcoin-verkon louhinta loppuu kokonaan vuonna 2140, kun kaikki 21 miljoonaa bitcoinia on louhittu. Puoliintumisen tarkoituksena on hillitä inflaatiota, sillä se rajoittaa uusien bitcoinien määrää.

Monet arvioivat Satoshi Nakamoton suunnitelleen Bitcoin-verkon jakavan natiiviyksiköitä alussa anteliaammin, jotta uuden kryptovaluutan suosio kasvaisi mahdollisimman nopeasti. Samalla Satoshi arvioi onnistuneesti Bitcoinin arvon kasvavan, jolloin sen tarjonnan määrää voidaan myöhemmin laskea.

Satoshi Nakamoto näki inflaation haitallisena. Jotta valuutta voisi olla immuuni poliittiselle vallankäytölle, on välttämätöntä, ettei mikään taho voi luoda sitä rajattomasti. Puoliintuminen on myös merkki siitä, että Bitcoin-verkko toimii suunnitellulla tavalla. Se luo louhijoille insentiivin louhija ja ylläpitää verkkoa nyt, koska tulevaisuudessa heille maksetaan vähemmän uusista bitcoineista.

2. Spot ETF -rahasto

Puoliintumisen lisäksi toinen tärkeä arvoajuri on Yhdysvaltojen odotettu spot ETF -rahasto, joka Galaxy Digitalin Michael Novogratzin mukaan saatetaan lanseerata jo ennen vuoden loppua. Ainakin seuraavat yhtiöt odottavat nyt Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC:n ETF-päätöstä:

 • BlackRock
 • Grayscale Investments
 • Fidelity
 • Ark Invest ja 21Shares
 • WisdomTree
 • Valkyrie Digital Assets
 • Invesco and Galaxy Digital
 • HashDex

Mielenkiintoisena yksityiskohtana Grayscale suunnitelee Grayscale Bitcoin Trustin (eli GBTC:n) konvertoimista ETF-muotoon. GBTC:n negatiivinen preemio putosi historiallisen alas -49 prosenttiin vuoden 2022 lopun kapitulaatiovaiheessa, elpyen nyt loppuvuonna -10 prosenttiin.

Spot ETF rahasto & bitcoinien arvon nousu

Lähde: YCharts

Markkina näyttää selvästi hinnoittelevan ETF-hyväksyntää ja konversioskenaariota Bitcoin Trustiin, nostaen preemiota kohti nollaa. Aiemmin vallinnut negatiivinen preemio tarjosi riskionttohalukkaalle sijoittajille mahdollisuuden “diskonttotreidiin”, jossa GBTC-rahasto-osuuksia sai kymmenien prosenttien “alennuksella”.

Vielä Grayscaleakin odotetumpi ETF-kandidaatti lienee BlackRock, jonka hallinnoitavat varat (AUM) kohoavat 8,6 biljoonaan US-dollariin. Spekuloimme aiemmin bitcoinosoitteen “bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2” kuuluvan mahdollisesti BlackRockille, osoittaen samalla yhtiön muodostaneen 120 000 yksikön taseen.

arvio bitcoinin arvosta tulevaisuudessa

Lähde: BitInfoCharts

Makroympäristön murros

Rahapolitiikan käännepiste

COVID-kauden poikkeuksellinen keskuspankkipolitiikka heijastuu edelleen rahamarkkinoihin. Vuonna 2020 Andreas Steno Larsen arvioi kierrossa olevien USD-yksiköiden määrän kasvaneen 30 prosenttia. Valtavat elvytystoimet johtivat ennnätykselliseen inflaatioon, jota keskuspankit yrittävät kontrata korkopolitiikalla ja määrällisellä tiukennuksella (QT).

bitcoinin arvon potentiaalisia muutoksia

Lähteet: Raoul Pal, GMI

Analyytikot, kuten Raoul Pal, ovat jo pidempään ennustaneet tiukennustoimien vaihtuvan maltilliseen määrälliseen elvytykseen (QE). Määrällisen elvytyksen paluu on tärkeä arvoajuri bitcoinille, koska globaalin M2-raha-aggregaatin (eli rahamäärän) on todettu korreloivan bitcoinin kurssin kanssa.

Palin kanssa samoilla linjoilla on BitMEX-yhtiön perustajana tunnettu Arthur Hayes, joka arvioi paranevan likviditeettiympäristön tukevan kryptovaluuttojen nousuputkea. Hayes käyttää analyyseissaan henkilökohtaisesti kehittämäänsä .USTLIQ-indeksiä, jota voi seurata Bloomberg Terminalin kautta. Hänen räätälöity indeksnsä kertoo yli 200 miljardin US-dollarin likviditeetti-injektiosta marraskuun alusta alkaen.

Inflaation laskiessa toistaiseksi määrällisen elvytyksen eli QE:n paluu näyttää varmalta, merkiten samalla “halvan dollarin” virtausta korkean betan omaisuusluokkiin kuten kryptovaluuttoihin.

“Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon, in the sense that it is and can be produced only by a more rapid increase in the quantity of money than in output.” – Milton Friedman

Valtiollinen velkaantuminen ja alijäämät

Valtiolliset velkaantumisasteet ovat keränneet huomiota erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa. Näiden geopoliittisten alueiden valtioista moni on ajautunut negatiiviseen kierteeseen riittämättömän talouskasvun ja väestön vanhenemisen myötä.

Demografian ja talouden nollakasvun kerrannaisvaikutukset tuntuvat erityisesti Suomessa, jonka bruttokansantuote (BKT) ei ole juurikaan noussut vuoden 2008 jälkeen. Samalla jyrkästi vanheneva väestö vaatisi jatkuvasti enemmän julkisia palveluita. Pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin perustuessa talouskasvuun, työn tuottavuuden kasvuun ja väestönkasvuun, Suomi on putoamassa entistä kauemmaksi näistä fundamenteista ja velkaantuu nyt vauhdilla.

Valtiollinen velkaantuminen ja alijäämät

Lähde: Will Clemente

Edellä mainitut haasteet vaikuttavat myös valtioiden alijäämiin niiden velkaantuessa edelleen. Bitcoinin voikin nähdä exit-instrumenttina tälle kehityssuunnalle, sen toimiessa turvasatamana yksityishenkilöille ja instituutioille. Bitcoin on ultimaattinen haltijaomaisuusluokka (bearer asset) ja sen tarjonnan niukkuus takaa arvonnousun pitkällä aikahorisontilla.

Bitcoin on ultimaattinen haltijaomaisuusluokka & hintaprojektiot

Lähde: Will Clemente

Hintaprojektiot

Bitcoinin hintaprojektiot ovat luonnollisesti aina kiinnostaneet sijoittajia. Vuosien varrella on nähty laaja repertuaari erilaisia arvioita tulevista spot-hintatasoista, vaihdellen ekonomisti Nouriel Roubinin nollasta dollarista edesmenneen John McAfeen miljoonaan dollariin, hänen muistoaan kunnioittaen. Tässä osiossa läpikäymme laajan valikoiman erilaisia hintaprojektioita varantovirtamallista power-law-malliin.

Tekninen malli: >$100 000

130 prosenttia vuoden alusta vahvistuneen bitcoinin lineaarinen trendi on selvästi positiivinen. Toisaalta on hyvä muistaa myös eksponentiaalisen kurssikehityksen mahdollisuus, kuten tapahtui vuoden 2021 parabolisessa nousussa.

Dow-teoriaa mukaillen bitcoinmarkkinan voi jakaa distribuutio- ja akkumulaatiosykleihin, jotka yhdessä muodostavat markkinasyklien sarjan. Edellinen distribuutiosykli (liila) päättyi vuoden 2021 tuplahuippurakenteeseen ja noin 69 000 dollariin spot-hintaennätykseen.

Vuoden 2021 jälkeen bitcoinin kurssi heikkeni jyrkästi vuonna 2022, huipentuen loppuvuoden kapitulaatioon ja kurssipohjaan. Vuoden 2022 kehityskulkuun vaikuttivat mm. keskuspankkien QT-ohjelmat ja loppuvuoden epilogina FTX-pörssin romahdus.

Alkuvuonna 2023 bitcoin siirtyi uuteen paradigmaan ja markkinasykliin, jota kutsumme nimellä puoliintumista edeltävä akkumulaatiosykli. Toki vaihetta voi kutsua yksinkertaisesti vain nimellä “akkumulaatiosykli”. Lisäksi marraskuussa bitcoin kohtasi uuden hinnanmuodostusvaiheen (price discovery).

Nykyisen spot-hinnan ja 100 000 dollarin välissä sijaitsee likviditeettiväli (liquidity gap), joka indikoi bitcoinin nousua vuoden 2021 huippujen yläpuolelle.

Bitcoin ennuste

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

Capriole Investments -yhtiön Charles Edwards julkaisi hiljattain päivitetyn monivuotisen teknisen mallinsa. Edwardsin mukaan markkina on kapitulaation ja elpymisvaiheen jälkeen vedenjakajalla, joka nostanee bitcoinin paraboliseen nousutrendiin. Mikäli spot-hinta korreloi edes etäisesti aiempien syklien kanssa, kuusinumeroinen bitcoin on pian realiteetti.

Bitcoin ennuste Genesiksen mukaan

Lähde: Capriole Investments

Capriole Investments on Brittiläisille Neitsytsaarille rekisteröity varainhoitotalo, jonka asiakaskunta koostuu varakkaista HNWI-henkilöistä. Yhtiön perustaja Charles Edwards on viime aikoina profiloitunut sentimenttianalyysin edelläkävijänä.

Varantovirtamalli (S2F): $50 237 – $186 040

Varantovirtamallia (engl. stock-to-flow, S2F) käytetään omaisuusluokkien sekä erityisesti jalometallien niukkuuden arviointiin ja sen luojan Plan B:n oivallus oli soveltaa mallia bitcoiniin. Varantovirtamalli laskee tuotannon ja kierrossa olevien yksiköiden määrällistä suhdetta. Bitcoin on erityisen niukka omaisuusluokka, koska sen tarjonta on tarkkaan rajattu 21 miljoonaan natiiviyksikköön. Bitcoinin tarjonta on määritetty protokollatasolla, tehden siitä helposti ennakoitavan.

Varantovirtamallin 365 päivän suhdeluvun ja bitcoinin kurssin divergenssi saavutti monivuotisen huippunsa marraskuun 2022 lopussa, jolloin bitcoinin kurssi kävi alimmillaan 15 829 US-dollarissa. Spot-hinnan nousu silloiselta tasolta S2F-suhdeluvun 49 356 dollariin olisi vaatinut 212 prosentin kurssiliikkeen.

Varantovirtamalli

Lähde: Look Into Bitcoin

Bitcoinin nykyinen 37 466 dollarin spot-hinta taas on huomattavasti lähempänä S2F-suhdelukua, joka on vuodessa noussut $50 203:n tasolle. Spotin nousu nykyiseltä tasolta varantovirtamallin osoittamaan hintaa vaatisi enää 34 prosentin kysyntäpiikkiä.

Vuoden 2022 syvän karhumarkkinan pohjilla moni asiantuntija ehti jo julistaa varantovirtamallin kuolleeksi. Nykyinen positiivinen sentimentti näyttää kuitenkin kumoavan spekulaatiot mallin epärelevanssista. S2F:n ennustamat kurssitasot vuodelle 2024 jakautuvat 50 237 ja 186 040 dollarin välille: Realistinen tavoitehinta löytynee näiden kahden luvun väliltä, painottuen kuitenkin suotuisissa olosuhteissa kuuteen numeroon.

CoinShares-yhtiön malli: $141 100

Maineikkaan CoinShares-yhtiön James Butterfill arvioi marraskuisessa raportissaan bitcoinin spot ETF -rahaston vaikutuksia markkinaan. Galaxy Digitalin aiempien arvioiden mukaan ETF:n myötä bitcoinmarkkinaan virtaisi jopa 14,4 miljardia US-dollaria, joka on noin kaksinkertainen määrä verrattuna vuoden 2021 7,24 miljardin dollarin allokaatioihin.

Butterfill toteaa CoinSharesin sisäänvirtausten korreloivan selvästi spot-hinnan nousun kanssa, mikä indikoi kiinnostusta momentum-sijoittamista kohtaan. Mielenkiintoisena yksityiskohtana Binance-pörssin vaikeudet ovat lisänneet institutionaalisten sijoittajien mielenkiintoa ETP-tuotteita kohtaan.

CoinSharesin esittämä malli perustuu hallinnoitavien varojen (AUM) virtaukseen uusiin rahastotuotteisiin. Esimerkiksi 6,27 miljardin dollarin sisäänvirtaukset nostaisivat yhtiön mukaan spot-hinnan aina 81 660 dollariin asti. Aiemmin mainittu 14,4 miljardin dollarin sisäänvirtaus taas nostaisi spotin 141 000 dollariin.

CoinShares-yhtiön malli bitcoinin arvolle tulevaisuudessa

Lähde: CoinShares

Vaikka CoinShares-yhtiö on itse erikoistunut fyysisesti toimitettaviin ETP-tuotteisiin, se myöntää hintaprojektioiden laadinnan olevan haasteellista. Institutionaalisten sijoittajien ostopäätöksiin vaikuttavat mm. rahapolitiikan muutokset ja jatkuvasti elävä regulaatioympäristö.

Power-law-malli: >$100 000

Harold Christopher Burgerin kehittämä power-law-malli on mielenkiintoinen pitkän aikavälin hintaprojektio. Power-law muodostaa bitcoinille tuki- (vihreä) ja vastustason (punainen), jotka ohjaavat kurssikehityksen nousukulmaa. Power-law ennustaa bitcoinin hinnan nousevan ikuisesti, mutta huomauttaa samalla nousutahdin hidastuvan asteittain ajan myötä.

Power-law-mallin perustuu seuraaviin oletuksiin:

A. Bitcoin on jatkuvassa pitkän aikavälin nousutrendissä, mutta sen nousutahti laskee ajan myötä.

B. Bitcoinin volatiliteetti eli heilunta laskee ajan myötä.

C. Bitcoin ei tule ylittämään 100 000 US-dollarin rajaa ennen vuotta 2021 (toteutunut).

D. Vuoden 2028 jälkeen bitcoinin kurssi ei tule putoamaan alle 100 000 dollariin.

E. Malli olettaa bitcoinin hinnan nousevan miljoonaan dollariin vuosien 2028 ja 2037 välillä.

F. Vuoden 2037 jälkeen ei bitcoinin kurssi ei tule putoamaan alle miljoonaan dollariin.

yhden bitcoinin arvon potentiaalia mallinnettuna

Lähde: Harold Christopher Burger

On hyvä muistaa, että power-law-malli olettaa bitcoinin historiallisen kurssikehityksen ennustavan tulevaisuutta. Se ei ota huomioon mm. makromarkkinan muutoksia ja mahdollisia black swan -tapahtumia. Kontrastina power-law-mallille Raoul Pal on esittänyt bitcoinin hinnan korreloivan pitkälle M2-raha-aggregaatin (eli rahamäärän) kanssa. Tim Stolte on kritisoinut power law-mallia, arvostellen logaritmisen asteikon ja X-akselin yhteensopimattomuutta.

Miten varautua vuoteen 2024?

Tutustu kryptovaluuttoihin

Opi kryptovaluuttojen perusteet. Fokus kannattaa erityisesti suunnata bitcoiniin ja sisäistää sen tärkeimmät arvoajurit. Kryptovaluutoista voi oppia lisää seuraamalla Coinmotionin artikkeleita ja teknisiä analyyseja. Lisäksi voit hankkia Coinmotion Wealth -jäsenyyden, joka avaa pääsyn eksklusiiviseen asiantuntijatietoon.

Seuraa markkinatrendejä

Seuraa kryptovaluuttojen markkinoita ja trendejä. Tämä voi auttaa sinua tekemään parempia päätöksiä sijoitustesi suhteen.

Strategiat

Miten sijoittajan tulisi varautua vuoteen 2024? Yksinkertaisin vastaus lienee puoliintumisen huomioiminen buy&hold-strategiassa, bitcoinin spot-hinnan ollessa edelleen suhteellisen edullinen.

Bitcoinmarkkinan kapitulaatio tapahtui jo vuodenvaihteessa 2022, kryptovaluutan noustessa nyt puoliintumista edeltävään akkumulaatiosykllin. Bitcoinin niukkuusominaisuuksista johtuen olen itse suosinut juuri matalan aikapreferenssin osto-ohjelmaa.

Varantovirtamallin kehittäjä PlanB on kehottanut sijoittajia hyödyntämään positiotreidausta, jossa bitcoinostot tehdään kuusi kuukautta ennen puoliintumistapahtumaa. Samalla PlanB kehottaa myymään position 18 kuukautta halvingin jälkeen. PlanB:n mukaan strategia tarjoaa optimaalisen riski-tuottosuhteen.

Tiedosta riskit

Kryptovaluutat, mukaan lukien bitcoin, ovat edelleen varsin volatiileja. Ole tietoinen riskeistä ja varaudu siihen, että sijoituksesi arvo voi vaihdella merkittävästi pienessä aikaikkunassa. Historiallinen data osoittaa pitkän aikavälin bitcoinsijoittajien (LTH) menestyneen lyhyen tähtäimen (STH) sijoittajia paremmin.

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Jaa artikkeli:

Sisällysluettelo

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Table of Contents