Ethereum ja haastajat

Ethereumin suurimmat haastajat älysopimusalustojen kilpailussa

••••••••••

Ethereum on ensimmäinen niin kutsuttu älysopimusalusta, minkä mahdollistamana koko DeFi-markkina ja NFT:t ovat saaneet alkunsa. Aivan kuten bitcoin, niin myös ethereum sai kuitenkin pian kopioijia ja haastajia, joiden toimintaperiaatteissa on tyypillisesti paljon samaa kuin ethereumissa, mutta mukana on myös jotain omia innovaatioita. Tässä artikkelissa käsittelemme ethereumin merkittävimpiä haastajia ja niiden vahvuuksia sekä lyhyen historiansa aikana kohtaamia suurimpia haasteita.

Esittelen markkina-arvoltaan suurimmat haastajat järjestyksessä kirjoitushetken markkina-arvojen perusteella. Cardano on jätetty pois listauksesta, koska siitä löytyy palvelusta ja erillinen artikkeli. Esitän myös arvion kunkin potentiaalista ethereumin valta-aseman haastamisessa.

Lue lisää: Kryptovaluuttamarkkinoiden jättiläinen – näin sijoitat Ethereumiin turvallisesti

Solana

Solana on avoimen lähdekoodin lohkoketjuteknologia, joka pyrkii tarjoamaan nopean, skaalautuvan ja hajautetun alustan hajautetuille sovelluksille ja älysopimuksille (smart contracts). Solanan kehitys alkoi vuonna 2017 Anatoly Yakovenkon perustaman Solana Labsin toimesta. Sen tavoitteena oli ratkaista lohkoketjujen skaalautuvuuteen liittyviä ongelmia, kuten tehokkuutta, nopeutta ja suorituskykyä.

Solanan toimintaperiaate

Solana käyttää erilaisia innovatiivisia tekniikoita, kuten Proof of History (PoH), Tower BFT (Byzantine Fault Tolerance) ja Turbine, jotka auttavat parantamaan suorituskykyä ja skaalautuvuutta:

Proof of History (PoH): PoH on Solanan kehittämä aikaleimausjärjestelmä, joka luo ennalta määrätyn järjestyksen tapahtumille. Tämä edistää verkon solmujen välistä synkronointia ilman tarvetta suorittaa monimutkaisia laskutoimituksia.

Turbine: Tämä Solanan kehittämä protokolla mahdollistaa lohkoketjun horisontaalisen skaalautuvuuden, jolloin verkkoa voidaan laajentaa lisäämällä solmuja ilman suorituskyvyn heikkenemistä.

Tower BFT: Solana käyttää Tower BFT -konsensusmekanismia varmistaakseen verkon turvallisuuden ja suorituskyvyn. Se perustuu monimutkaiseen valvonnan ja vahvistuksen järjestelmään. Kolmivaiheinen vahvistusprosessi (Three-Phase Confirmation): Tower BFT käyttää kolmevaiheista vahvistusprosessia varmistaakseen, että transaktiot ovat kelvollisia ja hyväksyttyjä. Nämä vaiheet ovat ehdotus, hyväksyntä ja vahvistus.

Ehdotus (Propose): Tässä vaiheessa solmut ehdottavat uutta lohkoa tai transaktiota, joka pitäisi lisätä lohkoketjuun.

Hyväksyntä (Vote): Solmut äänestävät ehdotetun lohkon tai transaktion puolesta tai sitä vastaan.

Vahvistus (Confirm): Kun tarpeeksi suuri määrä solmuja on äänestänyt ehdotuksen puolesta, se vahvistetaan ja lisätään lohkoketjuun.

Eroavuudet Ethereumista

 • Skaalautuvuus: Solana pyrkii ratkaisemaan Ethereumille ominaisen skaalautuvuusongelman tarjoamalla nopeamman ja tehokkaamman lohkoketjun, joka pystyy käsittelemään suuremman määrän tapahtumia sekunnissa.
 • Konsensusmekanismit: Ethereum verkon siirtojen varmentaminen perustuu varannon todisteeseen (Proof of Stake (PoS). Solana hyödyntää omaa Tower BFT -konsensusmekanismiaan.
 • Teknologiset ratkaisut: Solana hyödyntää PoH:ta ja muita kehittyneitä tekniikoita skaalautuvuuden parantamiseksi, kun taas Ethereumin skaalaus perustuu ennen kaikkea Layer-2 ratkaisujen hyödyntämiseen.

Yhteenveto

Solana on kohdannut suuria haasteita viime vuosien aikana verkon luotettavuuden kanssa, sillä järjestelmä on ollut useita kertoja pois toiminnasta jopa kymmeniä tunteja putkeen. Solanan luoja Yakovenko kertoi viime vuonna kehittäjien pääfokuksen olevan näiden ongelmien ratkaisemisessa ja tänä vuonna verkko onkin toiminut huomattavasti vakaammin.

Vuoden 2023 jälkipuoliskolla Solanan käyttömäärät ovat kasvaneet merkittävästi, sen päälle on luotu paljon uusia hyvin menestyneitä tokeneja ja hajautetun rahoituksen palveluita ja verkon skaalautuvuuden edut alkavat kantaa hedelmää. Kun Ethereumin Layer-1 tason skaalautuvuuden suhteen ei ole odotettavissa merkittäviä edistysaskeleita lähitulevaisuudessa, niin Solana pääsee ratsastamaan myös tulevaisuudessa keskeisellä kilpailuedullaan.

Ethereumin asema älysopimusalustojen vertailussa on edelleen ylivoimainen, mutta Solana on kirinyt tänä vuonna todella vahvasti. Verkon luotettavuuden paraneminen on lisännyt sijoittajien uskoa järjestelmään ja Solana kryptovaluutta onkin vuoden kovimpia nousijoita. Näyttää todennäköiseltä, että Solana pysyy Ethereumin päähaastajana myös tulevaisuudessa ja sillä on hyvät edellytykset kiriä etumatkaa entisestään.

Tron

Tron perustettiin vuonna 2017 Justin Sunin toimesta ja se keskittyy hajautettuihin sovelluksiin, älysopimuksiin ja sisällöntuottajien verkostoon. Tron pyrkii tarjoamaan hajautetun verkon, joka on nopea, skaalautuva ja kustannustehokas. Se käyttää Delegated Proof of Stake (DPoS) -konsensusmekanismia, jossa valittuja todistajia äänestetään suorittamaan verkkoa ja vahvistamaan lohkoja.

Delegated Proof of Stake (DPoS): Tronin konsensusmekanismi, DPoS, perustuu valittujen todistajien (witnesses) valvontaan. Nämä todistajat suorittavat lohkoketjun toimintoja ja hyväksyvät lohkoja. DPoS mahdollistaa tehokkaamman päätöksenteon ja suorittamisen verrattuna perinteisiin Proof of Work (PoW) -järjestelmiin.

Sivuketjut (Side Chains) ja Järjestetty Verkkotietokanta (Ordered Network Database): Tronilla on kyky luoda sivuketjuja, jotka voivat käsitellä transaktioita pääketjun ulkopuolella. Tämä auttaa jakamaan verkon kuormitusta ja mahdollistaa suuremman määrän transaktioita samanaikaisesti.

TPS (Transactions Per Second) Parannukset: Tron on työskennellyt parantaakseen transaktioiden käsittelynopeuttaan, jotta se voi käsitellä suurempia määriä tapahtumia sekunnissa. Tällaiset parannukset voivat auttaa skaalautuvuudessa, kun suurempi määrä transaktioita voidaan käsitellä lyhyessä ajassa.

Teknologiset Optimoinnit: Tronin kehittäjät ovat jatkuvasti työskennelleet parantaakseen protokollaa ja tekniikoita, jotka voivat lisätä verkon tehokkuutta ja skaalautuvuutta.

Eroavuudet Ethereumista

 • Konsensusmekanismi: Ethereum käyttää Proof of Stake (PoS) mekanismia, kun taas Tron hyödyntää DPoS-konsensusmekanismiaan, mikä voi vaikuttaa suorituskykyyn, hajautukseen ja turvallisuuteen eri tavoin.
 • Skalautuvuus: Tronilla on pyrkimys tarjota nopeampi ja tehokkaampi lohkoketju verrattuna Ethereumiin, joka on kamppaillut skaalautuvuuden kanssa. Tronin transaktiokustannukset ovat vain murto-osia Ethereumin kaasumaksuista myös ruuhkaisempina aikoina.
 • Teknologiset erot: Tronin arkkitehtuuri ja protokollat eroavat Ethereumista, mikä vaikuttaa alustojen suorituskykyyn, käytettävyyteen ja kehitysmahdollisuuksiin.
 • Yhteisö ja kehittäjät: Ethereumilla on laajempi kehittäjäyhteisö ja pidempi historia, kun taas Tron on nuorempi ja sen ympärille muodostunut yhteisö ja ekosysteemi ovat vielä kehitysvaiheessa.

Yhteenveto

Tron on suosittu etenkin Aasiassa ja se henkilöityy vahvasti perustajaansa Justin Suniin, jolla on vahva asema Aasian IT-maailmassa. Projektin henkilöitymiseen Justin Suniin liittyy kuitenkin myös kääntöpuolensa ja Tronin hallinnon keskittyneisyydestä on esitetty paljon kriittisiä ääniä. Sunilla ja hänen tärkeimmillä liittolaisillaan projektin johdossa arvioidaan olevan paljon päätösvaltaa protokollan kehittämisessä eikä lohkoketjun kehittäminen noudata kovin hyvin hajautetun järjestelmän kehittämisen totuttuja periaatteita.

Vaikka Tronilla on laaja seuraajakunta ja käyttäjäkunta, sitä on kritisoitu vähäisestä todellisesta kehittäjäyhteisöstä verrattuna Ethereumiin. Tämä voi vaikuttaa hankkeen pitkän aikavälin kestävyyteen ja innovaatioon.

Mainepulmat ja markkinointistrategiat: Tron ja sen perustaja Justin Sun ovat joskus olleet keskellä kiistoja ja kontroversseja, mikä on vaikuttanut projektin maineeseen. Lisäksi jotkut ovat kritisoineet projektin aggressiivista markkinointia ja mainostamista, mikä on joskus johtanut vääriin odotuksiin ja epärealistisiin lupauksiin.

Myös Tronin teknologinen suorituskyky ja todellinen skaalautuvuus ovat kyseenalaistettavissa. Vaikka Tron mainostaa nopeutta ja skaalautuvuutta, sen toteutus ei ole vakuuttanut kaikkia. Yksi ongelma todellisen skaalautuvuuden selvittämiseen eri älysopimusalustojen osalta on se, että niitä ei ole koskaan testattu vastaavilla käyttömäärillä kuin Ethereumia.

Tronin kurssikehitykseen vaikuttaa varmasti paljon Aasian markkinan kehitys, sillä protokolla suurin fanijoukko löytyy kyseisestä maanosasta. Lännessä Tronin suosio ja kiinnostus järjestelmää kohtaan on heikompaa ja Justin Sunin henkilöön liittyvät riskit herättävät sijoittajissa kysymyksiä. Tronin nouseminen merkittäväksi Ethereumin haastajaksi näyttää edelleen epätodennäköiseltä ja Tron (TRX) kryptovaluutan jo valmiiksi merkittävä markkina-arvo rajaa myös arvonnousun mahdollisuuksia. Sijoituskohteena Tron ei vaikuta kovin houkuttelevalta verrattuna moniin muihin älysopimusalustoihin verrattuna.

Polygon

Polygon perustettiin vuonna 2017 ja se pyrkii ratkaisemaan Ethereum-verkon skaalautuvuusongelmia tarjoamalla kerrostumarakenteen, joka mahdollistaa useiden sivuketjujen (side chains) luomisen. Sen tavoitteena on parantaa Ethereumin suorituskykyä, nopeutta ja käytettävyyttä.

Samankaltaisuudet Ethereumiin verrattuna

 • Älysopimukset ja EVM-yhteensopivuus: Polygon on yhteensopiva Ethereum Virtual Machine (EVM) -standardin kanssa, mikä tarkoittaa sitä, että Ethereum-kehittäjät voivat helposti siirtää älysopimuksia ja sovelluksia Polygonille.
 • DeFi ja NFT:t: Molemmat alustat ovat suosittuja hajautetun rahoituksen (DeFi) ja ei-syntyvien tokenien (NFT) kehittämisessä ja käytössä.

Eroavuudet Ethereumista

 • Skaalautuvuus ja kerrostumarakenteet: Polygon tarjoaa kerrostumarakenteen, joka mahdollistaa useiden sivuketjujen luomisen. Tämä auttaa ratkaisemaan Ethereumin skaalautuvuusongelmia, sillä se pystyy käsittelemään suurempaa määrää transaktioita sivuketjujen avulla.
 • Kustannustehokkuus ja nopeus: Polygonilla on alhaisemmat transaktiokustannukset ja nopeammat tapahtumien vahvistusajat verrattuna Ethereumiin. Tämä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon käyttäjille ja kehittäjille, jotka etsivät edullisempaa ja nopeampaa lohkoketjua.
 • Konsensusmekanismi: Polygon hyödyntää Ethereumin Proof of Stake (PoS) -päivitystä ja käyttää Ethereum-verkon turvallisuutta omassa kerrostumarakenteessaan.
 • Yhteisö ja kehittäjäekosysteemi: Ethereumilla on laaja kehittäjäyhteisö ja pidempi historia, kun taas Polygon on nuorempi ja sen yhteisö sekä ekosysteemi ovat vielä kehitysvaiheessa.

Yhteenveto

Polygonin hyvän skaalautuvuuden ja erittäin halpojen siirtojen vuoksi se on ollut suosittu alusta lohkoketjupohjaisten pelien kehittäjien keskuudessa. Marraskuun 16. päivänä 2023 verkossa tehtiin kuluvan vuoden yhden päivän siirtoennätys, kun siirtoja toteutui peräti 6,1 miljoonaa kappaletta. Polygonin toimitusjohtaja ehti kommentoimaan, että syynä on taas todennäköisesti joku suosiota kerännyt peli, mutta tällä kertaa ennätyksen taustalta löytyikin evm.ink nimisen markkinapaikan kohonnut suosio. Kaikkien aikojen ennätykset siirroissa nähtiin vuoden 2021 lopulla, kun yhden farmauspelin suosio kasvoi nopeasti ja verkossa tehtiin yli 9 miljoonaa siirtoa päivässä.

Polygon pystyy siis todistettavasti käsittelemään todella suuria siirtomääriä matalilla kulutasoilla. Lisäksi se on onnistunut solmimaan yhteistyösopimuksia lukuisten merkittävien brändien kuten Starbucksin, Disneyn ja Niken kanssa. Esimerkiksi viimeisenä mainittu Nike kehittää Polygoniin pohjautuvaa NFT-markkinapaikkaa.

Polygonin suuri vahvuus edellä esiteltyihin järjestelmiin verrattuna on sen Ethereum-yhteensopivuus. Käyttäjien on helppo siirtää varoja Ethereum-verkosta Polygon verkkoon ja hyödyntää sitä halpoihin ja nopeihin siirtoihin sekä esimerkiksi kaupankäyntiin Polygonin verkossa toimivissa hajautetun rahoituksen kauppapaikoissa.

Polygon on tehnyt väkevän nousun suurimpien älysopimusalustojen joukkoon vuoden 2021 jälkeen ja on vakiinnuttanut asemansa käytetyimpien lohkoketjujen joukossa. Sen tulevaisuus näyttää lupaavalta, vaikka kilpailuasetelma onkin kiristynyt Arbitrum- ja Optimism-verkkojen kasvettua merkittäviksi haastajiksi Ethereumin skaalausratkaisuina. 

Polygonin kryptovaluutan Maticin hinta on elänyt voimakkaasti vuoden 2023 aikana ja on tätä kirjoittaessa samalla tasolla kuin vuoden alussa, joten se ei ole toistaiseksi juuri hyötynyt meneillään olevasta noususuhdanteesta. Tämä herättää tietysti kysymyksiä siitä, onko sijoittajien usko projektiin hiipunut, mutta toisaalta tekee Maticista myös houkuttelevan sijoituskohteen. Jos markkinan nousu jatkuu, niin on vaikea nähdä syytä, miksi myös Matic ei jossain vaiheessa löytäisi momentumia. Viitteitä nousun alkamisesta nähtiin jo marraskuun alussa, kun kurssi kohosi kahdessa viikossa lähes 50 prosenttia. Sen jälkeiseen laskuun on voinut vaikuttaa SEC:n Krakenia kohtaan nostamat syytteet, missä Matic luokitellaan arvopaperiksi. Sama luokitus esiintyi jo kesällä Coinbasea vastaan nostetuissa syytteissä. Mikäli kyseinen luokitus jää Yhdysvalloissa voimaan, niin se on tietysti valtava takaisku projektille ja määritelmän kumoaminen puolestaan poistaisi epävarmuutta ja avaisi mahdollisuudet suuremmalle menestykselle.

Lue lisää: Polygon (MATIC) – infrastruktuuri miljardille käyttäjälle

Älysopimusalustoja on paljon ja lisää syntyy

Tässä artikkelissa keskityin esittelemään kolmea keskeistä älysopimusalustaa Solanaa, Tronia ja Polygonia. Pienempiä älysopimusalustoja on runsaasti ja niitä syntyy myös lisää, joten analyysiä voisi laajentaa vielä paljon pidemmälle. Luvassa onkin jatko-osa, jossa valitsen käsittelyyn pienempiä mielenkiintoisia älysopimusalustoja.

Teksti on alun perin julkaistu Coinmotion Wealthin jäsenille. Nosta krypto-osaamisesi uudelle tasolle tutustumalla jäsenyyteen.

Tutustu alaa puhuttaneisiin aiheisiin kattavammin

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Jaa artikkeli:

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp