Lohkoketju selitettynä

Lohkoketjujen käyttötarkoitukset – kuinka lohkoketjut vahvistavat luottamusta liiketoiminnassa?

••••••••••

Moni sekoittaa lohkoketjut ja kryptovaluutat keskenään ja ajattelee, että ne liittyvät aina toisiinsa.

Se ei aivan pidä paikkaansa, sillä lohkoketjuja voi hyödyntää lukuisilla eri toimialoilla, ei vain kryptovaluutoissa.

Lohkoketjuteknologian tarjoamat hyödyt, kuten hajautettu arkkitehtuuri ja salausalgoritmit tekevät siitä turvallisemman kuin perinteiset keskitetyt järjestelmät. Lisäksi lohkoketju mahdollistaa perinteisille toimialoille uusia liiketoimintamalleja sekä tulovirtoja. 

Tässä artikkelissa käymme läpi, miten esimerkiksi logistiikka-, terveydenhuolto-, sekä autoiluala hyödyntävät lohkoketjuteknologiaa sekä tutustumme käytännön esimerkkeihin niiden osalta.

Mikä on lohkoketju? 

Kerrataan aluksi, mikä lohkoketju käytännössä on.

Lohkoketju tarkoittaa hajautettua kirjanpitojärjestelmää eli tietokantaa. Lohkoketjun tarkoitus on ratkaista keskitetyn tietovaraston suurimmat ongelmat, kuten luottamus ja turvallisuus.

Nimi lohkoketju (eng. blockchain) tulee siitä, että lohkoketjun tietokanta koostuu lohkoista, joita käytetään tapahtumien kirjaamiseen. 

Yksi lohkoketjun tärkeimmistä sekä uniikeimmista ominaisuuksista on se, että lohkoja ei voi enää muuttaa jälkikäteen.  

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että lohkoketjuun säilöttyä dataa ei voi manipuloida. 

Lohkoketjujen luotettavuus pohjautuu vahvaan salausteknologiaan, konsensusmekanismiin sekä hajautettuun tietojenkäsittelyyn.

Lohkoketju tukena toimitusketjuissa ja logistiikassa 

Logistiikka-ala on kärsinyt pitkään viestinnän ja läpinäkyvyyden puutteesta. Tämä johtuu pitkälti siitä, että alalla on massiivinen määrä erilaisia ja erikokoisia toimijoita. Toimijoiden suuren määrän seurauksena alalla on myös paljon sekavuutta erilaisten termien osalta, sillä jokainen yritys käyttää alan termejä hieman omalla tavallaan. Tämä luonnollisesti vaikeuttaa eri asiantuntijoiden toimintaa alalla. 

Konsulttitalo Accenture sekä logistiikkayritys DHL toteuttivat vuonna 2018 tutkimuksen, jossa selvisi, että pelkästään Yhdysvalloissa logistiikkatietoja käsittelee yli 500 000 laivayhtiötä. Kun tietoihin on pääsy näin monella taholla, syntyy sen seurauksena luonnollisesti tietoturvaongelmia. 

Tutkimuksessa selvitettiin myös, että suurin osa kaikista logistiikka-alan tietoturvaongelmista olisi mahdollista ratkaista lohkoketjuteknologian avulla. Lohkoketjuteknologia mahdollistaa nimittäin tiedon läpinäkyvyyden sekä minimoi mahdollisuuden sille, että tietoja pystyttäisiin väärinkäyttämään.

Lisäksi lohkoketjuteknologia pystyisi tekemään logistiikka-alan prosesseista kevyemmät ja automatisoidut, mikä säästäisi alalla miljardeja dollareita vuodessa. 

Case-esimerkki: Maersk x IBM 

Vuonna 2018 Maersk ja IBM lanseerasivat vuoden testauksen jälkeen TradeLens-ekosysteemin ajoneuvojen, konttien, rahdin sekä toimitusketjun hallintaa varten.

Alusta kerää ja yhdistää Maerskin yhteistyökumppaneiden tavaraliikenteen tiedot yhdeksi turvalliseksi lohkoketjuverkostoksi ja tarjoaa turvallisen pääsyn kyseisiin tietoihin kaikille niistä kiinnostuneille osapuolille.

Lisäksi järjestelmän avulla voidaan automatisoida lähes koko lähetyslogistiikkaan liittyvät asiakirjavirrat ja digitaaliset liiketoimintaprosessit, kuten rahoitustapahtumat, tullimaksut ja omistuksen sekä vastuun siirto. TradeLens–ekosysteemi hyödyntää älysopimuksia (eng. smart contract) sekä IoT–teknologiaa. 

Lohkoketjun hyödyntäminen terveydenhuollossa 

Vaikka lohkoketjuteknologia otettiinkin epäilevästi vastaan terveydenhuollon aloilla, näyttävät sen tuomat hyödyt alalle vähentäneen kaikkein kriittisimpiä epäilyjä.

Kokeilut ovat osoittaneet, että lohkoketjut vähentävät terveydenhuollon kustannuksia, parantavat sidosryhmien tiedonsaantia ja virtaviivaistavat liiketoimintaa.

Tällä hetkellä lohkoketjua käytetään terveydenhuollon alalla pääasiallisesti potilastietojen säilyttämiseen ja vaihtamiseen sairaaloiden, laboratorioiden, apteekkien, lääkäreiden ja sairaanhoitajien kautta.  

Terveydenhuollon lohkoketjusovellukset tunnistavat tarkasti vakavat virheet ja parantavat lääketieteellisten tietojen jakamisen suorituskykyä, turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä. 

Lohkoketju tarjoaa apua moneen terveydenhuollon prosessiin:

 • Turvallinen sähköisten sairauskertomusten (EMR) hallinta
 • Kliinisten tutkimusten tietojen hallinta 
 • Lääkkeiden toimitusketjun hallinta
 • Terveystietojen turvallinen jakaminen tutkimusta varten 
 • Potilasvälitteinen tiedonvaihto palveluntarjoajien välillä 
 • Turvallinen identiteetinhallinta potilaille ja terveydenhuollon tarjoajille 
 • Etälääketiede ja potilaiden etävalvonta

Case-esimerkki: MediBloc x Ethereum-lohkoketju 

MediBloc on eteläkorealainen yritys, joka on kehittänyt lohkoketjupohjaisen terveystietoalustan. Alustan avulla potilaat voivat tallentaa terveystietonsa lohkoketjuun ja jakaa tietojaan terveydenhuollon tarjoajien, kuten sairaaloiden ja klinikoiden kanssa turvallisesti.

Antamalla potilaille hallinnan terveystietoihinsa, MediBloc mahdollistaa heille tietoisten päätösten tekemisen omasta terveydestään ja auttaa heitä omaksumaan ennakoivamman lähestymistavan hyvinvointinsa hallintaan.

MediBloc käyttää mukautettua lohkoketjualustaa, joka on rakennettu Ethereum-lohkoketjun päälle. Alusta on suunniteltu erityisesti terveydenhuoltoalaa ajatellen, ja se sisältää ominaisuuksia, kuten salatun terveystietojen tallennuksen, turvallisen tiedon jakamisen ja integroinnin olemassa oleviin terveydenhuoltojärjestelmiin. 

Lohkoketjut videopeleissä 

Lohkoketjuteknologia tuo pelialalle täysin uusia mahdollisuuksia, sekä genrejä, joiden uskotaan muokkaavan pelialaa tulevaisuudessa toden teolla. 

Pääasiallinen syy, miksi peliyhtiöt investoivat lohkoketjuteknologiaan tällä hetkellä on se, että lohkoketjuteknologian avulla ne voivat tarjota pelaajille turvallisemman ja läpinäkyvämmän virtuaalitalouden. Tämä on erittäin kriittinen osa-alue varsinkin online-peleissä, joiden ongelmana ovat suuret bottifarmit, jotka hankkivat läjäpäin pelin valuuttaa ja myyvät sitä eteenpäin.

Tällainen toiminta tuhoaa hiljalleen pelin virtuaalisen talouden, minkä seurauksena myöskin oikeat pelaajat kaikkoavat pelistä.

Lohkoketjun avulla tapahtumat, kuten virtuaalisten esineiden osto ja myynti, voidaan kuitenkin tallentaa ja todentaa turvallisesti ilman välittäjien tarvetta, mikä luo luotettavamman ja vakaamman peliympäristön. Lohkoketjun tapahtumista myöskin voidaan huomata helpommin kaikki epätavallinen toiminta, kuten bottifarmit.

Oikein hyödynnetyn lohkoketjun avulla pelit pystyvät siis rakentamaan pelaajien luottamusta, rohkaisemaan aktiivisempaan osallistumiseen ja vauhdittamaan pelin virtuaalisen talouden kasvua. 

GameFi 

GameFi yhdistää perinteisten videopelien ja DeFi:n parhaat puolet: Pelaajat voivat käydä kauppaa pelin sisällä ansaitsemallaan omaisuudella tai jopa lainata sitä.

GameFi viittaa lohkoketjussa toimiviin play-to-earn-peleihin, jotka tarjoavat pelaajille taloudellisia motivaattoreita. Yleisesti pelaajat saavat kryptovaluutta- ja NFT-palkkioita suorittamalla tehtäviä, kilpailemalla muita pelaajia vastaan ja edistymällä pelissä.

Lohkoketjujen ansiosta GameFi antaa pelaajille mahdollisuuden siirtää pelin sisäisiä esineitä pois pelin ekosysteemistä. Se tarkoittaa, että pelaajat voivat käydä kauppaa tavaroillaan NFT-markkinapaikoilla ja myydä pelistä saamiaan kryptovaluuttoja kryptopörsseissä. 

Case–esimerkki: The Sandbox 

The Sandbox on nimensä mukaisesti hiekkalaatikkotyylinen peli, jossa pelaajat voivat luoda, rakentaa ja kaupallistaa heidän pelikokemuksensa NFT:eiden avulla.

Pelissä on virtuaalinen ekosysteemi, jonka kautta pelaajat voivat ostaa, myydä ja vaihtaa heidän pelin sisällä keräämiään tai ansaitsemiaan tavaroita. 

The Sandbox -pelissä on myös play-to-earn-mahdollisuus, minkä avulla pelaajat voivat ansaita pelin sisäistä valuuttaa SAND:ia. Lohkoketjuteknologian avulla pelaajat voivat myydä ansaitsemansa SAND-tokenit kryptopörsseissä ja vaihtaa ne FIAT-valuutaksi mikäli niin haluavat.

The Sandbox hyödyntää pelissään Ethereum-lohkoketjua. 

Lohkoketjuteknologia ja rahanpesun estäminen 

Lohkoketjun perusominaisuudet ovat luontaisia rahapesun estämisessä, sillä jokainen lohkoketjussa tapahtuva transaktio jättää pysyvän jäljen lohkoketjun muuttumattomista tietueista. Tämä mahdollistaa viranomaisille helpon tavan jäljittää varojen alkuperä.

Helposti seurattavien transaktioiden lisäksi lohkoketjuteknologia tarjoaa myös automatisoituja sääntely-, ja valvontajärjestelmiä, joiden avulla rahanpesun tunnistamisesta sekä estämisestä tulee helpompaa. 

Käydään läpi muutama käytännön esimerkki, miten lohkoketjuteknologia on auttanut viranomaisia taistelussa rahanpesua vastaan: 

 1. KYC (Know Your Customer)- ja AML (Anti-Money Laundering) -tietojen jakaminen: Lohkoketjuteknologian avulla viranomaiset voivat jakaa ja vaihtaa informaatiota pankkien asiakkaiden KYC-, sekä AML –tositteista, mikäli heitä epäillään rahanpesusta. KYC-prosessi sisältää asiakkaan henkilöllisyyden varmentamisen ja muita tarvittavia tietoja, kuten osoitteen ja tulotiedot. 
 1. Rahansiirtojen seuranta: Lohkoketjuteknologian avulla voidaan reaaliaikaisesti seurata ja tallentaa rahansiirtoja, mikä auttaa viranomaisia tunnistamaan reaaliajassa mahdolliset rahanpesuun liittyvät tapahtumat ja reagoimaan niihin. 
 1. Sääntelyn tehostaminen: Lohkoketjuteknologian avulla voidaan tehostaa sääntelyjärjestelmiä, mikä auttaa viranomaisia tekemään nopeampia ja tehokkaampia päätöksiä rahanpesun estämiseen liittyvässä toiminnassa. 

Case-esimerkki: Vastaamo x Valega Chain Analytics 

Psykoterapiakeskus Vastaamo joutui tietomurron kohteeksi syksyllä vuonna 2020. Tietomurron yhteydessä hyökkääjä sai itselleen valtavan määrän Vastaamon potilaskertomuksia. Hyökkääjä koitti kiristää Vastaamon asiakkaita uhkaamalla julkaista potilaskertomukset verkossa, mikäli hänelle ei maksettaisi hänen pyytämäänsä summaa Bitcoineina. 

Loppujen lopuksi hyökkääjälle siirrettiin vain murto-osa hänen pyytämistään Bitcoineista ja Suomen viranomaiset alkoivat analysoida lohkoketjujen transaktioita selvittääkseen, minne kiristyksen kautta hankitut Bitcoinit olivat matkalla. 

Tässä vaiheessa Suomessa toimiva lohkoketjujen transaktioita analysoiva yhtiö, Valega Chain Analytics alkoi tarjoamaan vapaaehtoisesti omaa tutkimustietoaan viranomaisille. 

Valega Chain Analytics toimi tapauksessa tiedon tuottajana, sillä se pystyi seuraamaan tiettyihin tapauksiin liittyvien Bitcoin-varojen liikkeitä. Käytännössä Valega Chain Analytics seurasi hyökkääjälle lähetettyjä Bitcoin-varoja omien työkalujen avulla ja välitti tiedot hyökkääjän BTC-siirroista suoraan poliisille.

Bitcoinien vaihtamiseksi fiat-valuuttaan tarvitaan vaihtopalvelua. Jos seurannassa olevat varat päätyivät vaihtopalveluun, Valega Chain välitti tiedon tapauksen tutkijoille.

Lohkoketjuteknologia autoalan tukena 

Automyynnin ja -valmistuksen parissa työskenteleville toiminnan läpinäkyvyyden puute on päivittäinen ongelma.

Perinteisiin paperipohjaisiin järjestelmiin ja digitaalisiin web2-tietokantoihin verrattuna autoteollisuuden lohkoketjusovellukset ovat immuuneja tietojen katoamiselle, inhimillisille virheille tai tietojen vahingossa poistamiselle. 

Tällä hetkellä autoala kuitenkin hyödyntää lohkoketjuteknologiaa eniten toimitusketjujen hallintaan, osien ja komponenttien seurantaan toimittajilta jälleenmyyjille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettemmekö näkisi lohkoketjuteknologian uudenlaisia käyttötarkoituksia autoiluun liittyen tulevaisuudessa, sillä se tarjoaa autoteollisuudelle aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. 

Mitä lohkoketjuteknologia tulee tulevaisuudessa tarjoamaan autoilualalle? 

Ajoneuvon käyttöhistorian seuranta: Autonvalmistajat voivat tulevaisuudessa käyttää lohkoketjua estääkseen ajoneuvon historian väärentämisen. Lohkoketjuteknologia mahdollistaa todentamisen esimerkiksi ajoneuvon huoltotietojen, omistuksen siirtojen ja onnettomuusraporttien osalta. 

Ajoneuvon keräämien tietojen jakaminen: Lohkoketjuteknologia tulee mahdollistamaan turvallisen ja kontrolloidun tiedon jakamisen ajoneuvoekosysteemin eri osien välillä, kuten ajoneuvon ja sen valmistajan välillä, ajoneuvon ja sen omistajan välillä sekä ajoneuvon ja muiden kolmannen osapuolten palvelujen välillä. 

Petokset: Petokset ovat suurin haaste autoalan palvelujen tarjoajille sekä vakuutusyhtiöille. Älysopimukset voivat auttaa kaikkia osapuolia luomaan sitovia rahoitussopimuksia, jotka ne toteuttavat, kun kaikki sopimusehdot on täytetty. 

Esimerkkejä automerkeistä, jotka hyödyntävät lohkoketjuteknologiaa:

 1. BMW: BMW tekee yhteistyötä lohkoketjualusta VeChainin kanssa parantaakseen toimitusketjun hallintajärjestelmää. Projektin tavoitteena on lisätä toimitusketjun läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta.
 1. Ford: Ford tutkii tällä hetkellä, miten se voisi hyödyntää lohkoketjua toimitusketjun hallinnassa. Ford työskentelee myös lohkoketjuteknologian parissa luodakseen suojatun digitaalisen rekisterin ajoneuvojen tiedoista. Rekisteristä tulee Fordin mukaan löytymään autojen omistus- ja huoltotiedot.
 1. Toyota: Toyota tutkii parhaillaan, kuinka se voisi hyödyntää lohkoketjuteknologiaa parantaakseen toimitusketjunsa hallintaa keskittyen vähentämään petosten ja väärennösten riskiä toimitusketjussaan.
 1. Volkswagen: Volkswagen on julkaissut konseptiversion lohkoketjupohjaisesta alustasta, jonka avulla sähköajoneuvojen latausverkoston hallinta helpottuu. Volkswagen aikoo hyödyntää myös lohkoketjua asiakaskokemuksen parantamiseen ja turvallisten maksutapahtumien helpottamiseen.
 1. Renault: Renault kehittää lohkoketjuratkaisua sen takuu- ja huoltokirjanpidon hallintaan, jonka tavoitteena on parantaa asiakaspalvelutoimintojen tarkkuutta ja tehokkuutta. 

Yllä olevat esimerkit antavat konkreettista informaatiota siitä, kuinka lukuisati suuret autonvalmistajat hyödyntävät tai ovat aikeissa hyödyntää lohkoketjuteknologiaa liiketoimintansa kehittämiseen. 

Yhteenveto

Lohkoketjuteknologian tulevaisuus on lupaava, ja se voi mullistaa useita toimialoja, kuten rahoituksen, logistiikan, autoilun, terveydenhuollon ja paljon muuta.  

Lohkoketjuteknologia vaatii myös paljon kehitystä, jotta se saavuttaisi massa-adoption.  

Esimerkiksi tällä hetkellä lohkoketjuverkot kohtaavat jatkuvasti skaalautuvuusongelmia, mutta teknologian kehityksen odotetaan voittavan nämä rajoitukset.  

Myös lohkoketjuun liittyvän sääntelyn epävarmuus rajoittaa sen käyttöönottoa. Uskomme kuitenkin, että lohkoketjua hyödyntävien yritysten määrän kasvaessa myötä paine teknologian säätelyä kohtaan kasvaa. 

Lisäksi eri lohkoketjujen yhteensopivuudesta tulee avaintekijä, jotta teknologia voi saavuttaa täyden potentiaalinsa. 

Jatkamme mielenkiinnolla lohkoketjua hyödyntävien toimialojen seuraamista ja odotamme innolla, millaisia mahdollisuuksia lohkoketjuteknologia niille tulee tulevaisuudessa tarjoamaan. 

Lue lisää: Lohkoketjut — mitä ne ovat ja mitä eroa niillä on?

Lohkoketju-teknologia – usein kysytyt kysymykset


Mikä ala hyödyntää lohkoketjuteknologiaa tällä hetkellä eniten? 


Tällä hetkellä lohkoketjuteknologiaa hyödyntää eniten rahoitussektori. Rahoitussektori on omaksunut nopeasti lohkoketjun, ja sen lohkoketjua hyödyntävät sovellukset vaihtelevat rajat ylittävistä maksuista digitaalisiin varoihin ja arvopapereista hajautettuun rahoitukseen (DeFi) sekä vakuutuksiin. 

Miksi yritykset haluavat hyödyntää lohkoketjuteknologiaa? 


Lohkoketjuteknologia tuo yrityksen liiketoimintaan lisää turvallisuutta sekä läpinäkyvyyttä. Lisäksi lohkoketjussa toimivat älysopimukset voivat automatisoida useita käytännön prosesseja ja säästää yritysten varoja ja aikaa. 

Liittyykö lohkoketjuteknologiaan riskejä? 


Tällä hetkellä lohkoketjuteknologiaan liittyvät riskit liittyvät sen skaalautuvuusongelmiin, yhteensopivuusongelmiin sekä sääntelyongelmiin. 

Tutustu alaa puhuttaneisiin aiheisiin kattavammin

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Jaa artikkeli:

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp