Tekninen analyysi

ETF-menestys ja bitcoinin hintaennätykset – mitä Q1 piti sisällään?

••••••••••

Vuoden ensimmäinen kvartaali takana. Kryptomarkkinoiden alkuvuosi oli hyvin positiivinen sekä menoa ja meininkiä tuntui riittävän. Tämän viikon teknisessä analyysissä paneudumme kryptomarkkinoiden alkuvuoden huomionarvoisiin tapahtumiin ja kehityskulkuihin sekä tarkastelemme perinteisesti nykyistä markkinakehitystä makro- ja teknisen analyysin lasien läpi.

Coinmotionin valikoiman kryptovaluuttojen kehitys

Kuvio 1. Coinmotionin valikoiman kryptovaluuttojen kehitys (per 5.4.2024). Lähde: Coingecko.

Q1/2024 paketissa

Alkuvuosi on ollut hyvin positiivinen ja riskimarkkinat ovat jatkaneet edelleen vahvaa performanssia. Osakemarkkinoilla (Yhdysvalloissa) on saavutettu uusia kaikkien aikojen huippulukemia, kulta kukoistaa sekä lopulta myös bitcoin saavutti ensimmäisen kvartaalin loppupuolella uudet kaikkien aikojen huiput, niin euroissa kuin dollareissa mitattuna. Uusia dollarimääräisiä huippuja seurasi kuitenkin jo kauan odotettu korjausliike. Korjausliike oli sinänsä odotettu ja jopa toivottava härkämarkkinan jatkumiseksi: johdannaismarkkinat kävivät ylikuumina ja meemikolikot nostivat vahvasti päätään – sentimentti oli kaikilla mittapuilla euforinen

Johdannaismarkkinoiden ylikuumentumista kuvastaa hyvin bitcoinin perpetuaalifutuurien hetkelliset yli 100 %:n annualisoidut rahoituskustannukset (pitkien positioiden kompensaatiot lyhyille positioille). Jokainen, vähänkään järkeä omaava on osannut arvata, että tilanne ei ole pitkän aikaa kestävä. Yli sadan prosentin vuosituotto pelkästä markkinaneutraalista positiosta kuulostaa varmasti sen verta mukavalta, että “ilmaisen lounaan” etsijät korjaavat tilanteen nopeasti taskuunsa. Näin kävikin, kuten voitte huomata mm. markkinan korjauksesta. Perpetuaalifutuurien rahoituskustannusten lisäksi, myös futuurihintojen preemio suhteessa spot-hintoihin (3 kuukauden) kävi keskimääräisesti eri pörsseissä 30 prosentin puolella annualisoituna. Tämä tarkoittaa sitä, että hintariskivapaalla ja ns. delta-neutraalilla positiolla olisi voinut kerätä – hintakehityksestä välittämättä – reilun 30 %:n annualisoidun tuoton taskuunsa pelkästään ostamalla yhden spot-bitcoinin ja myymällä yhden bitcoinin futuurisopimuksen 3 kuukauden päähän. Korkeat perpetuaalifutuurien rahoituskustannukset ja futuurien preemiot eivät toisaalta ole kryptohärkämarkkinassa mitään uutta, mutta kryptomarkkinoilla tuntuu olevan aina välillä taipumus yliampua ja ns. markkinoiden eläinhenget (engl. animal spirits) ottavat vallan varsin aggressiivisesti. Näissä tapauksissa heiluri korjaa toisaalta myös hyvin nopeasti takaisinpäin.

Perinteisellä markkinalla futuurien hinnat pysyttelevät isossa kuvassa suhteellisen hyvin ruodussa spot-markkinaan nähden ja kryptomarkkinoiden tavoin näin suuria ylilyöntejä ei esiinny usein. Toki nämä ns. contango-tilanteet eivät futuurimarkkinoilla ole mitenkään epätavallisia, sillä esim. hyödykefutuureissa esiintyvää preemiota selittää mm. hyödykkeen omistamisen fyysiset kustannukset. Bitcoinissa ja muissa kryptovaroissa preemio tuskin selittyy sillä. Voisi siis sanoa, että kryptomarkkinat (ja kryptomarkkinoiden johdannaismarkkinat) ovatkin tämän suhteen kaukana tehokkaasta. Iso osa preemiosta selittyy tosin nähdäksemme kryptomarkkinoiden rakenteellisesta “long bias” -näkemyksestä (up only & number go up -meemit hyvin läsnä etenkin retail-puolella) ja raskaasta markkinavivusta ja sen kysynnästä. 

Tällä hetkellä futuurimarkkinoilla meininki on tulikuumasta palautunut suhteellisen “neutraalille” tasolle. Bitcoinin perpetuaalifutuurien annualisoidut rahoituskustannukset ovat nyt keskimääräisesti 10-15 %:in paikkeilla. 

Mitä muuta markkinalla tapahtui vuoden ensimmäisellä kvartaalilla?

 • Ensimmäinen ja varmasti rakenteellisesti tärkein: Yhdysvalloissa hyväksyttiin 11 spot bitcoin ETF:ää tammikuussa.
  • Nyt voi sanoa, että ETF:t ovat olleet jymymenestys ja Larry Finkin toteamukset tukahdetusta kysynnästä ovat pitäneet paikkansa.
 • Saylorin luotsaama MSTR kasvatti BTC-positiotaan 25 096 bitcoinilla. (Bitcoin Treasuries
 • Vakaavaluuttaekspansio jatkui vahvana. Ensimmäisen kvartaalin aikana USDT:n markkina-arvo kasvoi +14,77 % ja USDC:n +29,33 % (Artemis Terminal)
  • Dollarimääräiset vakaavaluutat kattavat tällä hetkellä noin 0,7 % koko Yhdysvaltain M2-rahavarannosta (rwa.xyz
 • Ethereumin Dencun-päivitys (EIP-4844) maaliin maaliskuussa
 • Ethereum-ekosysteemin uudelleensteikkausnarratiivin vahvistuminen
  • EigenLayer kasvoi TVL-mitattuna heti Lidon jälkeen suurimmaksi protokollaksi
 • Solana ja Base -ekosysteemien pöhinä nosti päätään
  • Ketjuaktiivisuus räjähtänyt – mukana myös lieveilmiöitä yltiöpäisen meemimanian ja huijausten takia
 • Ethenan lanseerama korkoa maksava vakaavaluutta (engl. yield bearing stablecoin) USDe:n tarjonta kasvoi kuukaudessa miljardiin dollariin – nopeiten miljardiin kasvanut dollarimääräinen vakaavaluutta. (Yahoo Finance
  • Seuraamisen arvoista: MakerDAO x USDe -suunnitelmat – seuraavatko muut protokollat ja protokollien treasuryt tuotonkiilto silmissä perässä? (The Block)
   • Aave-protokollan aktiivien huolet MakerDAOn USDe-migraatiosta (Cointelegraph
 • AI- ja RWA-narratiivit jatkuivat vahvana
  • RWA:n puolella huomionarvoista mm. BlackRockin uusi tokenisoitu rahasto Ethereumin päällä.
  • Esimerkkinä tokenisoitujen Yhdysvaltain valtionvelkasitoumusten (engl. treasuries) kokonaismarkkina-arvo dollareissa kasvanut vuoden alusta reilu 42,5 %:ia (rwa.xyz
 • Kryptomarkkinoiden kaupankäyntivolyymit ja markkinoiden syvyys kasvaneet huomattavasti
  • Markkinasyvyys vihdoin palautumassa Alamedan aikaisille tasoille (Cointelegraph)
 • Regulatiiviset ja oikeudelliset toimet Yhdysvalloissa
  • Ethereum: hyödyke vai arvopaperi?
  • Kryptopörssisyytteet: KuCoin
  • Sam Bankman-Fried sai Yhdysvalloissa 25 vuoden tuomion FTX & Alameda -fiaskosta

Sam Bankman-Fried – matka kryptomaailman idolista hylkiöksi

Seuraavaksi katseet huhtikuuhun ja uuteen kvartaaliin: bitcoinin puoliintuminen näyttäisi osuvan näillä näkymin huhtikuun 20. päivään. 

Fed puun ja kuoren välissä

Higher for longer” -narratiivi on ottanut markkinoilla jälleen tuulta alleen Yhdysvaltojen sitkeiden inflaatiolukujen, toistaiseksi vahvan työmarkkinan sekä Fedin viimeaikaisten kommenttien seurauksena. Keskiviikkona Fedin puheenjohtaja Jerome Powell muistutti markkinoita jälleen kahden prosentin inflaatiotavoitteesta ja siitä, että ohjauskorkojen laskuun ei ole syytä ilman positiivista inflaatiodataa. Toisaalla Fedin jäsen Raphael Bostic kommentoi, ettei usko inflaatiotavoitteen saavuttamiseen ennen vuotta 2026 ja piti yhtä korkonlaskua mahdollisena vuoden viimeisellä kvartaalilla. Riskimarkkinoille informaatio on heijastunut pääosin negatiivisesti.

Haluamme kuitenkin muistuttaa, että mikäli ohjauskorot pidetään joulukuuhun asti ennallaan, kasvaa Yhdysvaltojen valtionvarainministeriön korkokulut, Bank of American arvion mukaan, noin 500 miljardilla dollarilla loppuvuoden aikana (Kuvio 2). Vastaavasti, mikäli ohjauskorkoja lasketaan 1,5 %:lla korkokulut kasvavat loppuvuoden aikana vain noin 100 miljardilla dollarilla. 

Kuvio 2. Yhdysvaltojen teoreettinen korkokulujen kehitys suhteessa vallitsevaan korkotasoon. Lähde: X

Kunnianhimoisista tavoitteista huolimatta Fed tuntuukin olevan puun ja kuoren välissä inflaatiotaistelun kanssa. Vaikka osake- ja kryptomarkkinat ovat olleet tämän viikon aikana korjausliikkeessä, on esimerkiksi hopean hinnassa nähty samaan aikaan todella voimakas positiivinen kehitys – kullan vahva vire on jatkunut jo useampia viikkoja. Mikäli inflaatio jatkaakin 1970-luvun jalanjälkien seuraamista nähdään markkinoilla todennäköisesti vielä huomattavasti edellisvuosia kalliimpia raaka-aineiden hintoja (Kuvio 3). 

Kuvio 3. Inflaatiokehitys vuosina 1966-1982 vs. 2013-2024. Lähde: Truflation 

Kryptomarkkinoilla bitcoinin hinta teki maaliskuun päätteeksi uudet viikko- ja kuukausihuiput, mutta kvartaalin sulkeuduttua kehitys on ollut jälleen mollivoittoisempaa (Kuvio 4). Uusia all time high -lukemia bitcoin ei onnistunut tekemään ja hinta on jatkanut konsolidointiaan laskevassa kaupankäyntikanavassa, minkä puolivälistä se löysi hetkellisesti tuen. Hinnan hyväksyntä paikallisen tarjonta-alueen ja laskevan kaupankäyntikanavan yläpuolella nostaisi todennäköisyyksiä hintakehityksen jatkumisesta uusiin huippuihin. Korjausliikkeen jatkuessa CME-hintarakoa kohti, ja mahdollisesti sen alapuolelle, olemme kiinnostuneita hintakehityksestä 58 000–60 000 dollarin tasolla.

Kuvio 4. Bitcoinin viikko- ja tuntikohtainen hintakehitys. Lähde: TradingView 

Johdannaispositiot

Avoimet johdannaispositiot (kaikki kryptot) ovat tällä hetkellä dollarimääräisesti n. 70,83 miljardia dollaria.

Kuvio 5. Avoimet johdannaispositiot. Lähde: Coinglass

Futuurimarkkinoilla avatuista pitkistä positioista joutuu maksamaan rahoituskustannuksia lyhyeksi myyville rahoitusarvon ollessa positiivinen, tilanne on päinvastainen arvon ollessa negatiivinen.

Kuvio 6. Futuurisopimusten rahoituskustannukset avointen johdannaissopimusten perusteella. Lähde: Coinglass

Pitkien ja lyhyiden johdannaispositioiden likvidointimäärät kryptomarkkinoilla dollarimääräisesti.

Kuvio 7. Johdannaispositioiden likvidoinnit kryptomarkkinoilla. Lähde: Coinglass

Rahavirrat

Positiiviset rahavirrat palanneet? Edellisviikon negatiiviset rahavirtaukset kääntyivät takaisin positiivisiksi. CoinSharesin mukaan digitaalisten omaisuuserien sijoitustuotteiden rahavirroissa nähtiin nettotasolla noin 860 miljoonan dollarin sisäänvirtaus. Suurinosa virtauksista kohdistui – ei niin yllättävästi – bitcoin-tuotteisiin. Etherin osalta nähtiin edellisviikon mukaisesti negatiivinen ulosvirtaus (-18,9 miljoonaa dollaria). Solana-tuotteissa näimme taas noin 6,1 miljoonan dollarin sisäänvirtaus. 

Kuvio 8. Viikoittaiset digitaalisten omaisuuserien rahavirrat. Lähde: CoinShares

Kuvio 9.  Digitaalisten omaisuuserien rahavirrat viikkotasolla rahaston tarjoajan, omaisuuserän ja maan mukaan. Lähde: CoinShares

Huhtikuun kohokohta: Bitcoin halving

Tutustu alaa puhuttaneisiin aiheisiin kattavammin

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Jaa artikkeli:

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp