Kryptoregulaatio

Miten regulaatio muuttaa kryptovaluuttojen tulevaisuutta?

••••••••••

Kryptomarkkina on ollut kuin 1800-luvun villi länsi. 

Tässä Internet-ajan kultaryntäyksessä säännöistä ei ole ollut tietoakaan. Rikollisuus on rehottanut, ahneus ja pelko ovat ottaneet vallan järjestä, ja jokainen on ollut omillaan. Tämä jos mikä on valtiolle harmaita hiuksia. 

Nyt kaupunkiin on kuitenkin saapumassa uusi seriffi. 

Kryptovaluuttojen regulaatio – mitä odottaa?

Kryptovaluuttojen regulaatio on yksi tämän hetken kuumimmista puheenaiheista alalla. 

Kuten mainittu, kryptomarkkina on ollut suoranainen villi länsi ilman sääntöjä. Lainsäätäjät antoivat pitkään kryptojen olla omissa oloissaan (luultavasti toivoen, että ne katoaisivat vähin äänin maailmankartalta).

Kryptojen suosio on kuitenkin noussut niin hurjasti, ettei viranomaisille jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin reagoida tilanteeseen. 

Markkinoilla on esiintynyt valtava määrä huijauksia petoksia ja romahduksia. Kymmenet, tai jopa sadat tuhannet sijoittajat ovat menettäneet omaisuutensa epärehellisten toimijoiden takia.  

Siksi regulointi on noussut viime vuosina yhä merkittävämmäksi puheenaiheeksi niin alalla kuin sen ulkopuolellakin. 

Tässä artikkelissa pureudumme kryptovaluuttojen regulaatioon. Onko villistä lännestä muuttumassa sivilisaatio? Mitä se tarkoittaisi sijoittajien ja markkinoiden kehityksen kannalta? Ja ennen kaikkea; onko reguloinnin tarkoitus oikeasti kehittää yhteiskuntaa vai ajaa valtioiden omaa agendaa?

Mitä tarkoittaa regulaatio?

Miksi kryptovaluuttojen regulaatio on nyt pinnalla?

Kryptovaluutat ovat nousseet nopeasti osaksi modernia finanssijärjestelmää, mutta niiden nousuun liittyy myös haasteita. 

Kryptot tarjosivat ennennäkemättömän mahdollisuuden anonyymiin arvonsiirtoon, mikä houkutteli niin innovaattoreita kuin spekuloijiakin. Sen seurauksena markkinat paisuivat, ja samalla kasvoi tarve sääntelylle.

Uusi, sääntelemätön teknologia on houkutellut huijareita, kyberrikollisia ja manipuloijia, jotka hyödyntävät markkinoiden heikkouksia. Sijoittajilla ei ole käytännössä minkäänlaista suojaa, joka on aiheuttanut huolta viranomaisissa.

Kun suosio kasvoi, samalla kasvoi huoli kryptojen liittymisestä rahanpesuun, veronkiertoon ja terrorismin rahoitukseen. Regulointi tuli ajankohtaiseksi paitsi kuluttajansuojan, myös yhteiskunnallisen vakauden näkökulmasta.

Tämä johti siihen, että finanssialan viranomaiset maailmanlaajuisesti alkoivat kiinnittää huomiota kryptovaluuttojen sääntelyyn. Monet maat ovat pyrkineet luomaan selkeää viitekehystä, joka tarjoaa sekä sijoittajille että markkinoille suojaa ja vakautta. 

Esimerkiksi Euroopan Unionin MiCa-asetus pyrkii yhdenmukaistamaan digitaalisen omaisuuden reguloinnin EU-alueella. 

Seuraavaksi tarkastelemme, miksi regulointia tarvitaan ja mitä sen hyvät ja huonot puolet ovat kryptovaluuttamarkkinoilla.

Miksi regulaatiota tarvitaan?

Kryptomarkkinoiden kasvu on ollut monin tavoin positiivinen ilmiö, mutta tuonut mukanaan myös vakavia riskejä:

  • Petokset
  • Huijaukset
  • Romahdukset
  • Rahanpesu
  • Veronkierto

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä ongelmista, jotka ovat koetelleet sijoittajia ja heikentäneet kryptovaluuttojen mainetta.

Vaikka hajautetut järjestelmät ovat perusluonteeltaan avoimia ja läpinäkyviä, on myös helppoa piilottaa rikollista toimintaa niiden taakse. Tämä on herättänyt huolen siitä, että kryptovaluutat voivat helposti päätyä rahanpesun, veronkierron ja terrorismin rahoituksen välineiksi. Sääntely voi auttaa näiden riskien hallinnassa ja estämisessä.

Monet sijoittajat ovat valitettavan alttiita huijauksille ja petoksille. Heikosti valvotuilla pörsseillä ja projekteilla on ollut mahdollisuus houkutella sijoittajia lupauksilla nopeista voitoista. Tämä on johtanut useisiin tapauksiin, joissa sijoittajat ovat menettäneet merkittäviä summia varojaan, jopa koko elämänsäästönsä.

Sääntely voi tuoda markkinoille vakautta ja luottamusta. Se voi auttaa vähentämään volatiliteettia ja luomaan ennustettavuutta markkinoiden kehitykseen.

Tarve sääntelylle kumpuaa sijoittajien suojaamiseen, rikollisen toiminnan estämiseen ja markkinoiden vakauttamiseen liittyvistä huolista. 

Katsotaan kuitenkin seuraavaksi, mitä kauhuskenaarioita sijoittajat näkevät reguloinnissa.

Kryptovaluuttojen regulaation huonot puolet

Reguloinnin huonot puolet

Regulointikeskustelu on luonnollisesti herättänyt huolta monissa kryptosijoittajissa; sotiihan se tavallaan kryptovaluuttojen alkuperäistä ideologiaa vastaan.

Sijoittajilla on kolme kryptovaluuttojen regulaatioon liittyvää isoa huolenaihetta: 

  • Liiallinen kontrolli
  • Anonyymiyden menetys
  • Palveluiden rajoittaminen

Käydään huolenaiheet läpi yksi kerrallaan.

Liiallinen kontrolli

Kryptovaluuttojen perusajatus liittyy hajautettuun ja itsenäiseen luonteeseen. Monet sijoittajat pelkäävät, että tiukka sääntely voi tuoda liikaa kontrollia perinteisten instituutioiden, kuten hallitusten ja pankkien, käsiin. Tämä voi rajoittaa kryptovaluuttojen alkuperäistä vapautta ja itsenäisyyttä, mikä on ollut yksi niiden vetovoimatekijöistä. 

Yksityisyyden menetys

Anonyymiyden ja yksityisyyden mahdollinen menettäminen on aiheuttanut huolta käyttäjien keskuudessa. Monet arvostavat sitä, että he voivat suorittaa rahansiirtoja ja muita toimintoja ilman, että heidän henkilöllisyytensä tulee julki.

Monet kryptovaluutat ovat perustuneet juuri näihin ominaisuuksiin, ja niiden menettäminen voi vaikuttaa niiden houkuttelevuuteen. Sääntely tarkoittaisi vahvempaa tunnistautumista ja seurantaa, mikä voi horjuttaa anonyymiyttä.

Innovaation hidastuminen

Riskinä on myös innovoinnin hidastuminen, sillä liiallinen sääntely voi vaikeuttaa uusien ja kekseliäiden projektien syntymistä.

Pienet yritykset saattavat joutua kohtaamaan lisää byrokratiaa ja kustannuksia, mikä voi estää niitä kilpailemasta suurten toimijoiden kanssa. 

Liian tiukka sääntely voi estää uusia ideoita ja innovaatioita syntymästä, mikä voi hidastaa koko kryptoalan kehitystä. Lisäksi se saattaa ajaa sijoittajia etsimään offshore-markkinoita, jossa sääntely on löyhempi.

Kryptovaluuttojen regulaation hyvät puolet

Reguloinnin hyvät puolet

Katsotaan huolien vastapainoksi nyt, mitä positiivisia vaikutuksia kryptovaluuttojen regulaatio voisi tuoda kryptomarkkinoille.

Ennustettavuus

Regulaation avulla markkinoista voi tulla huomattavasti vakaammat ja helpommin ennustettavat. Se vähentää äkillisten romahdusten riskiä ja voisi parantaa koko kryptomarkkinoiden yleistä mainetta.

Turvallisuus

Lisäksi sääntely voi tuoda markkinoille selkeät standardit ja käytännöt, mikä tekisi kryptovaluuttojen käytöstä helpompaa ja turvallisempaa. Monet perinteiset sijoittajat epäröivät kryptosijoittamista, sillä teknologia on monimutkaista ja markkinoilla on hurjasti riskejä.

Uusien käyttäjien houkutteleminen

Kryptovaluuttojen regulaatio voisi houkutella perinteisiä, konservatiivisempia sijoittajia mukaan markkinoilla, mikä puolestaan johtaisi merkittävään määrään uutta pääomaa. Esimerkiksi monilla instituutioilla olisi halu tarjota kryptopalveluita asiakkailleen, mutta regulaation puute estää sen lain silmissä. Petosten ja huijausten torjuminen on yksi reguloinnin tärkeistä tavoitteista, ja tämä voisi lisätä sijoittajien luottamusta kryptovaluuttoihin.

Vaikka sääntelyllä on varmasti tärkeä rooli kryptovaluuttojen tulevaisuudessa, nämä huolenaiheet osoittavat, ettei tasapainon löytäminen ole helppoa.

Nyt siirrymme tarkastelemaan tarkemmin EU:n MiCa-asetusta ja sen vaikutuksia suomalaisiin kryptosijoittajiin.

Regulaatio Euroopassa

Kryptovaluuttojen regulaatio Euroopassa

Eurooppa on vasta kolmanneksi isoin kryptomarkkina Pohjois-Amerikan ja Aasian jälkeen, mutta se on edelläkävijä digitaaliseen omaisuuteen liittyvässä sääntelyssä.

EU:n Markets in Crypto-Assets (MiCA) -asetus on osa laajempaa pyrkimystä säännellä digitaalista omaisuutta yhtenäisesti Euroopan unionin alueella. Se pyrkii luomaan viitekehyksen kryptovaluuttojen ja krypto-omaisuuden liikkeellelaskulle, kaupankäynnille ja säilytykselle. Sen vaikutukset koskettavat myös suomalaisia kryptosijoittajia.

MiCa antaa viranomaisille lisää valtaa valvoa kryptopalveluntarjoajia ja varmistaa niiden toiminnan läpinäkyvyys.

Lue lisää: Kryptovaluuttalainsäädäntö muuttuu Euroopassa – näin MiCA-asetus vaikuttaa

Regulaatio voi myös tuoda haasteita suomalaisille sijoittajille. Anonyymejä transaktioita rajoitettaisiin ja palveluntarjoajien byrokraatinen taakka lisääntyisi, mitkä saattavat heikentää yksityisyydensuojaa.

Lisäksi uudet vaatimukset voivat kasvattaa erityisesti pienten ja uusien yritysten kustannuksia.

Regulaatio Yhdysvalloissa

Kryptovaluuttojen regulaatio Yhdysvalloissa

Jos Euroopan tilanne vaikuttaa hyvin kankealta ja jälkeenjääneeltä, odota kun kuulet, mitä rapakon toisella puolella tapahtuu.

Vaikka Yhdysvallat on maailman suurin kryptomarkkina, regulointi laahaa auttamatta perässä. Tilanne on lievästi sanottuna sekava ja se vaikuttaa koko alan kehitykseen.

Viime vuodet uutisissa on pyörinyt SEC:n ja Ripplen välinen oikeuskiista, jonka SEC lopulta hävisi. Tämän jälkeen se on pää kolmantena jalkana syöksynyt haastamaan muita kryptofirmoja oikeutaan milloin mistäkin syystä – usein perusteetta.

Yleisesti ottaen Yhdysvalloissa järkevän reguloinnin esteenä ovat SEC:n sekoilun lisäksi osavaltioiden ja kansallisten säädösten erottaminen, viranomaisten vastuunjako kryptoihin liittyen sekä yhtenäisen viitekehyksen puuttuminen.

SEC on kuitenkin heittämällä suurin ongelma. Se on Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvova taho, jonka pääjohtaja Gary Gensler käy henkilökohtaista ajojahtia koko kryptosektoria vastaan. Tämä on herättänyt runsaasti kritiikkiä kryptoyhteisön seassa.

SEC ei ole suostunut antamaan selkeitä pelisääntöjä, toisin kuin EU. Jos tilanteeseen haluaa hakea arkista vertausta, SEC:n toiminta on kuin poistaisi liikennesäännöt kokonaan ja poliisi jakaisi mielensä mukaan sakkoja, milloin mistäkin. Ei ihme, että kryptoyhtiöillä on hankaluuksia compliancen kanssa.

Yhdysvallat eivät ole päässeet sopuun edes siitä, mikä viranomainen ottaisi kryptot valvontaansa. 

Regulaation vaikutukset

Reguloinnin vaikutukset kryptomarkkinaan

Miten kryptovaluuttojen regulointi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen pitkässä juoksussa?

Sääntelyn tiukentuessa kryptovaluuttojen käyttömahdollisuudet voivat kaventua, kun anonyymit siirrot rajoittuvat ja palveluntarjoajat joutuvat noudattamaan tiukempia raportointivelvoitteita. Riskinä on innovoinnin ja kasvun hidastuminen.

Toisaalta sääntelyn selkiytyessä institutionaaliset sijoittajat saattavat nähdä kryptomarkkinat houkuttelevampina. Selkeät pelisäännöt voivat houkutella vakaita toimijoita markkinoille ja luoda uusia mahdollisuuksia. Samalla myös petosten ja huijauksien riskit voivat vähentyä.

Onkin olennaista tarkastella, miten regulointi vaikuttaa kryptomarkkinoiden dynamiikkaan, kilpailuun ja innovaatioihin pitkällä aikavälillä. Reguloinnin tavoitteena on tasapainottaa sijoittajansuojaa ja markkinoiden kehitystä, mutta vain aika näyttää sen todelliset vaikutukset.

Onko suurien tuottojen aika ohi?

Toki, kryptovaluutat ovat spekulatiivisia korkean riskin sijoitusinstrumentteja, mutta juuri sen takia ne ovat olleet niin suosittuja sijoittajien keskuudessa.

Tuotto ja riski kulkevat aina käsi kädessä. Olemme kuulleet lukemattomia tarinoita 1000-kertaisista tuotoista, joita moni teki mm. Dogecoinilla. Sijoittajia pelottaa, että reguloinnin myötä mahdollisuus elämää mullistaviin tuottoihin katoaa. Se on vakauden kääntöpuoli.

Regulointi voi tosiaan tehdä valtavista tuotoista harvinaisempia. Sijoittajilla on kuitenkin edelleen mahdollisuus saavuttaa merkittäviä voittoja, todennäköisesti vain maltillisemmassa mittakaavassa kuin aiemmin. 

Se on hinta, joka markkinoiden vakaudesta on maksettava.

Yhteenveto

Kryptovaluuttojen regulaatio voi siis tuoda niin positiivisia kuin negatiivisiakin vaikutuksia. Kaiken kaikkiaan tarve reguloinnille on kuitenkin perusteltu ja uskomme, että pitkässä juoksussa se tekee hyvää koko alalle.

Regulointi tulee määräämään vahvasti kryptovaluuttojen suuntaa, joten on tärkeää luoda järkevät viitekehykset, jotka kannustavat innovointiin eivätkä toimi kasvun esteenä.

Kuten aina, sijoittamiseen liittyy riskejä ja mahdollisuuksia. Huolellinen tutkimus ja tietoinen päätöksenteko ovat avainasemassa, kun navigoidaan kryptovaluuttojen sääntely-ympäristössä. Tulevaisuus näyttää, miten kryptovaluuttojen regulointi muokkaa markkinoiden kehitystä ja millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa sijoittajille.

Usein kysytyt kysymykset regulaatiosta

Tarvitsevatko kryptovaluutat regulaatiota?


Kyllä. Kryptovaluuttojen regulaatio toisi markkinoille vakautta ja suojaisi sijoittajia petoksilta ja huijauksilta. Se myös lisäisi läpinäkyvyyttä ja voisi houkutella markkinoille suuria instituutioita.

Mikä on MiCa-asetus?


MiCa-asetus on EU:n digitaaliselle omaisuudelle luoma sääntelykehys, jonka tarkoitus on lisätä läpinäkyvyyttä ja vakautta markkinoille. Suomalaisille sijoittajille se voi tarkoittaa uusia vaatimuksia ja mahdollisia rajoituksia kryptopalveluiden käytössä.

Miten kryptojen regulaatio vaikuttaa markkinoihin? 


Pitkällä aikavälillä regulointi voi muuttaa kryptomarkkinoiden kehitystä ja kilpailutilannetta. Se voi houkutella instituutioita ja lisätä markkinoiden vakautta.

Onko kryptojen regulointi hyvä vai huono asia?


Reguloinnin vaikutukset voivat olla moninaiset. Se voi tuoda turvaa, mutta samalla rajoittaa markkinoiden vapautta ja innovaatioita. Sijoittajien on punnittava hyödyt ja haitat omien tavoitteidensa pohjalta.


Teksti on julkaistu alun perin sisarsivustollamme Bittirahassa.


Tutustu alaa puhuttaneisiin aiheisiin kattavammin

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Jaa artikkeli:

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp