kryptot tutuiksi

Tunnista trendit, osto- ja myyntisignaalit teknisten indikaattoreiden avulla: Oppitunti #7

••••••••••

Tämä yhdentoista artikkelin sarja on tarkoitettu aloittelijoille, jotka haluavat sijoittaa kryptovaluuttoihin, mutta tarvitsevat lisätietoja ennen aloittamista. Tavoitteenamme on tarjota selkeät ja kompaktit selitykset kryptovaluuttojen peruskäsitteistä.

Seuraavien viikkojen aikana julkaisemme oppaita blogiimme, jotka kattavat yhden kryptovaluuttoihin sijoittamiseen liittyvän aiheen kerrallaan. Jokaisen oppitunnin lukemiseen kuluu alle 5 minuuttia. Kurssin lopussa ymmärrät paremmin, kuinka kryptovaluuttoihin sijoitetaan, missä sijoitetaan ja milloin on oikea aika tehdä se.


Tällä viikolla tarjoamme tiiviin katsauksen viidestä yleisestä teknisen analyysin indikaattorista, jotka voivat auttaa sinua parempien päätösten tekemiseen markkinoilla. Indikaattorit helpottavat markkinarakenteiden tunnistamista sekä osto- tai myyntisignaalien havaitsemista sen hetkisessä markkinaympäristössä. Näistä työkaluista voivat hyötyä sekä lyhyen aikavälin treidaajat että pitkäjänteiset sijoittajat, joten sukelletaanpa indikaattoreihin.

📊 Voimaindeksi (Relative Strength Index, RSI) 

RSI on momentumindikaattori, jonka avulla voit määrittää, onko omaisuuserä yliostettu tai ylimyyty. Mittaamalla hinnanmuutosten nopeutta RSI-indikaattori ilmoittaa trendin voimakkuudesta. Ole kuitenkin varovainen, sillä RSI voi tuottaa myös vääriä signaaleja. Ota aina huomioon ympäröivät markkinatekijät ennen toimeksiannon tekemistä.

💡 Osto- ja myyntisignaali: Perinteinen RSI:n ostosignaali syntyy, kun indikaattori käy alle 30 ja nousee takaisin yli 30:n, mikä osoittaa, että omaisuuserä saattaa olla ylimyyty ja markkinatrendi alkaa kehittyä ylöspäin. Päinvastoin perinteinen RSI-myyntisignaali syntyy, kun indikaattori käy yli 70 ja laskee takaisin alle 70:n, mikä viittaa siihen, että omaisuuserä saattaa olla yliostettu ja markkinatrendi alkaa suuntautua alaspäin.

📊 Liukuva keskiarvo (Moving Average, MA) 

MA on laahaava indikaattori, joka tasoittaa hintakehitystä ja näin ollen korostaa trendejä. Yksinkertainen liukuva keskiarvo (Simple Moving Average, SMA) ja eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (Exponential Moving Average, EMA) ovat kaksi yleisintä liukuvien keskiarvojen tyyppiä. Treidaajat voivat käyttää hinnan suhdetta tiettyihin liukuviin keskiarvoihin arvioidakseen markkinoiden suuntausta tai käyttää liukuvan keskiarvon ylityksiä/alituksia osto- tai myyntisignaaleina. Muista, että MA:t ovat laahavia indikaattoreita, jotka perustuvat aiempaan hintakäyttäytymiseen.

💡 Osto- ja myyntisignaali: MA-ostosignaali syntyy kun lyhyemmän aikavälin liukuva keskiarvo (esim. 50 päivän SMA) ylittää pidemmän aikavälin liukuvan keskiarvon (esim. 200 päivän SMA) yläpuolella, mikä kertoo nousevasta trendistä ja indikoi mahdollista tulevaa hinnannousua. Toisaalta myyntisignaali syntyy, kun lyhyemmän aikavälin liukuva keskiarvo alittaa pidemmän aikavälin liukuvan keskiarvon, mikä kertoo laskevasta trendistä ja indikoi mahdollista tulevaa hinnanlaskua.

🔄 MACD

MACD osoittaa omaisuuserän momentumin vertaamalla kahta liukuvaa keskiarvoa. Tarkastelemalla MACD:n ja hintakehityksen välisiä eroavaisuuksia treidaajat voivat saada käsityksen trendin vahvuudesta. Lisäksi MACD:n ja signaaliviivojen väliset ylitykset voivat antaa osto- tai myyntisignaaleja. Esimerkiksi MACD:n ja RSI:n yhdistäminen voi antaa kattavamman teknisen näkymän markkinoista.

💡 Osto- ja myyntisignaali: MACD-ostosignaali syntyy, kun MACD-viiva (12 EMA – 26 EMA) ylittää signaaliviivan (MACD-viivan 9 EMA), mikä viittaa siihen, että momentum on kääntymässä ostajien hyväksi ja että hinta voi nousta. Sitä vastoin MACD-myyntisignaali syntyy, kun MACD-viiva alittaa signaaliviivan, mikä viittaa siihen, että momentum on kääntymässä myyjien hyväksi ja että hinta voi laskea.

Stokastinen RSI (StochRSI) 

StochRSI on momentum oskillaattori, joka auttaa määrittämään yliostetut tai ylimyydyt markkinaolosuhteet. StochRSI on johdettu RSI-arvoista, ja on yleensä hyödyllisin ollessaan lähellä vaihteluvälinsä ylä- tai alarajaa. Muista, että StochRSI on RSI-indikaattori herkempi ja saattaa tuottaa tämän takia enemmän vääriä signaaleja.

💡 Osto- ja myyntisignaali: StochRSI:n ostosignaali syntyy kun indikaattori liikkuu 0,2:n (tai 20:n) alapuolelle, mikä viittaa omaisuuserän ylimyyntiin, ja hinnan mahdolliseen nousuun StochRSI:n noustessa takaisin 0,2:n (tai 20:n) yläpuolelle. Toisaalta StochRSI myyntisignaali syntyy kun indikaattori liikkuu 0,8:n (tai 80:n) alapuolelle, mikä viittaa omaisuuserän yliostoon, ja hinnan mahdolliseen laskuun StochRSI:n laskiessa takaisin 0,8:n (tai 80:n) alapuolelle.

📈 Bollingerin nauhat (Bollinger Bands, BB) 

BB:t mittaavat volatiliteettia ja yliostettuja sekä ylimyytyjä markkinaolosuhteita. Ne koostuvat kolmesta viivasta: SMA:sta sekä ylemmästä ja alemmasta nauhasta, jotka luovat hinnankehitykselle kanavan, missä hinta liikkuu. Bollingerin nauhojen etäisyys kasvaa tai pienenee volatiliteetin myötä, ja hinnan läheisyys nauhoihin viittaa yliostettuun tai ylimyytyyn markkinatilanteeseen. Lisäksi alhaisen volatiliteetin jaksot (BB:t kapeana) voivat indikoida volatiliteetin lisääntymisestä tulevaisuudessa. 

💡 Osto- ja myyntisignaali: BB-ostosignaali syntyy kun hinta koskettaa alinta nauhaa tai liikkuu sen alapuolella, mikä kertoo että omaisuuserä voi olla ylimyyty ja hintakehitys nouseva, hinnan liikkuessa takaisin kohti keskimmäistä nauhaa (SMA). Vastaavasti BB-myyntisignaali syntyy kun hinta koskettaa ylintä nauhaa tai liikkuu sen yläpuolella, mikä kertoo, että omaisuuserä voi olla yliostettu ja hintakehitys laskeva, hinnan liikkuessa takaisin kohti keskimmäistä nauhaa (SMA).

💡 Lyhyesti sanottuna 

Muista, että vaikka tekniset indikaattorit voivat tuottaa arvokasta tietoa, niiden tulkinta on subjektiivista. On tärkeää esimerkiksi olla tietoinen henkilökohtaisista ennakkokäsityksistä markkinoita kohtaan ja käyttää teknisten indikaattoreiden tai muiden menetelmien, kuten fundamenttianalyysin, yhdistelmää päätösten tekemiseen.

Teknisen analyysin oppii parhaiten harjoittelemalla. Miksi et siis suuntaisi Coinmotioniin ja soveltaisi uutta tietämystäsi jo tänään?

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Jaa artikkeli:

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp