Tekninen analyysi CM

Hintaennätyksiä seurasi korjausliike

••••••••••

Markkinoilla on jatkunut viime viikoilta tuttu kehitys bitcoinin hinnan ja ETF-sisäänvirtausten rikkoessa uusia ennätyksiä. Torstaina ja perjantaina nähtiin kuitenkin korjausliikettä, minkä seurauksena bitcoinin hinta on tätä kirjoittaessa samalla tasolla kuin viikko sitten. Voimakkaana pitkään jatkunut nousukausi on tuonut bitcoinia yhä vahvemmin esiin myös mediassa, vaikka Suomen valtamediassa aihetta käsitellään vielä melko vähän. Yhdysvalloissa sen sijaan bitcoin ja suurimmat kryptovaluutat ovat sen sijaan jo säännöllinen aihe talousohjelmissa ja suurimpien talouslehtien sivuilla. ETF-rahastojen myötä bitcoin siirtyi siellä osaksi talouden valtavirtaa, minkä ansiosta medianäkyvyys on aivan uudella tasolla.

Toiseksi suurimman kryptovaluutan etherin lohkoketjussa julkaistiin keskiviikkona 13.3. odotettu Dencun-päivitys, minkä seurauksena Ethereumin Layer-2 verkkojen kulut putosivat merkittävästi. Hintakehityksen puolesta nähtiin vastaavaa kehitystä kuin syksyn 2021 Merge-päivityksen yhteydessä eli vahvaa nousua ennen päivitystä ja korjausliike onnistuneen päivityksen jälkeen. Hinnanlaskusta huolimatta päivitys onnistui suunnitellusti ja korjausliike liittyneekin sekä päivitystä edeltäneen hintaspekuloinnin päättymiseen sekä bitcoinin laskun myötävaikutukseen.

Ethereumin päivityksen jälkeen älysopimusalustojen välisessä kilpailussa markkinoiden huomio näyttää kääntyneen jälleen sen haastajiin. Viime viikkoina solana on vahvistunut selvästi suhteessa etheriin ja Dencunin jälkeen solanan suhteellinen menestys on vain parantunut. Viime viikolla markkinoilla nähdyn korjausliikkeen jälkeen bitcoinin ja ethereumin hinnat näyttävät vakiintuneen selvästi vuoden huippujen alapuolelle, mutta solana ja muiden keskeisten älysopimusalustojen kryptovaluutat (Fantom, Avalanche) ovat jatkaneet uusiin vuoden huippuihin.

Kuvio 1. Solanan päällä toimivien kauppapaikkojen kokonaisvolyymi on viime päivinä ylittänyt jopa Ethereumin vastaavat volyymit.

Coinmotionin valikoiman kryptovaluuttojen kehitys

Kuvio 2. Coinmotionin valikoiman kryptovaluuttojen kehitys (per 18.3.2024 klo 13:54). Lähde: Coingecko

Bitcoinin kaikkien aikojen korkein markkinahinta rikottiin viime viikolla ja hintakehitys jatkui myös koko alkuviikon vahvana. Näimme kuitenkin torstaina alustavasti jo kauan odotettua korjausliikettä ja onkin hyvin todennäköistä, että tulevien viikkojen aikana tulemme näkemään myös suurta volatiliteettia suuntaan kuin toiseen – olemmehan hinnan osalta tällä hetkellä kartoittamattomilla vesillä. Kartoittamattomia vesiä kuvastaa hyvin termi price discovery: markkina etsii uutta kysynnän ja tarjonnan tasapainoa. Historiallisesti tarkasteltuna bitcoinin hintakehitys on aina siirtynyt lähes paraboliseen vaiheeseen, kun edelliset huiput ovat saavutettu ja hyväksytty tarpeeksi riittävillä vahvistuksilla. Parabolisella vaiheella on kuitenkin aina huonot puolensa: se refleksiivisyyden tavoin humalluttaa markkinat ja maniapeikko tuppaa nostamaan päätään. Humalaa taas usein seuraa krapula – joka voi välillä olla kovakin, kuten pari vuotta sitten kryptomarkkinoilla todistettiin. 

Tällä hetkellä kuitenkin tilanne on kysynnän ja tarjonnan osalta pysynyt positiivisena sekä esimerkiksi johdannaismarkkinat ovat pysytelleet todella optimistisena. Yltiöpäinen optimismi johdannaismarkkinoilla – ja etenkin vivutettuna – toisaalta näkyy aggressiivisina hintaliikkeinä likvidaatioiden kasvaessa, joista olemme saaneet viime päivinä hyviä maistiaisia. Spot Bitcoin ETF:t näyttävät kuitenkin kaikesta huolimatta vetävän rekeä täyttä häkää: tiistaina pääsimme todistamaan ensimmäistä kertaa bitcoinin spot ETF -historiassa yli miljardin dollarin päivää sisäänvirtauksissa. Näistä kyseisenä päivänä BlackRockin IBIT-rahasto veti sisäänsä noin 849 miljoonaa dollaria. 

Kuvio 3. Spot Bitcoin ETF:ien rahavirrat ($).

Opi lisää aiheesta Bitcoin ETF:

Dencun-päivitys tuo merkittävää edistystä Ethereumiin

Ethereumin Dencun-päivitys saatiin myös keskiviikkona onnistuneesti ajettua pääverkkoon. Dencun-päivityksen mukana Ethereumiin ajettiin sisään myös EIP-4844 -parannusehdotus, joka muun muassa pudotti L2-skaalausratkaisujen kustannuksia välittömästi. Ethereumin käytetyimmät L2-verkot kuten Arbitrum ja Optimism hyötyvät päivityksestä merkittävästi, sillä niiden tulee tallettaa transaktiodataa Ethereumin pääketjuun ja jatkossa se on huomattavasti aiempaa halvempaa. Samalla myös kaikkien verkon käyttäjien transaktiokulut tippuivat.

Kuvio 4. Keskimääräisten transaktiokulujen kehitys eri L2-ratkaisuissa. Lähde: Dune, @Marcov

Inflaatio nousussa?

Talous kukoistaa Yhdysvalloissa, työmarkkina on vahva, inflaatio hallinnassa, ohjauskorkoja lasketaan tämän vuoden puolella ja tekoälystä saatiin tarvittava tuotantoihme ja kaikki tiet vievät kohti pehmeää laskeutumista. Tämä tuntuu kuvastavan riskimarkkinoiden mentaliteettia tällä hetkellä.

Haluamme kuitenkin muistuttaa, että osakemarkkinoiden arvostukset P/E -lukujen suhteen ovat 2000-luvun teknokuplan tasolla (Kuvio 4). Samalla vetovastuu osakeindeksien noususta on käytännössä muutaman teknoyhtiön harteilla ja teknoyhtiöiden markkinaosuus Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden sekä globaalien osakemarkkinoiden markkina-arvosta lähentelee myös teknokuplan huippuja. Markkinaoptimismin jatkumisen kannalta odotukset Nvidian ensi viikon (18–21.3.2024) tekoälykonferenssista ovat korkealla. Mikäli konferenssi ei täytä odotuksia ja Nvidian osakekurssissa nähdään hylkäys psykologiselta tuhannen pisteen tasolta, voi seuraukset osakemarkkinoilla olla hetkellisesti rumia. 

Kuvio 5. S&P 500 -indeksin jakauma P/E -luvun suhteen maaliskuussa 2000 sekä 2024. Lähde: Apollo Academy 

Työllisyysdata on Yhdysvalloissa ollut odotuksiin nähden positiivista läpi vuoden ja viime viikon työllisyysraportti noudatti samaa trendiä – vaikka työttömyysaste hieman nousikin. Samaa trendiä noudatti myös aikaisempien kuukausittaisten lukujen korjaus raportoitua matalammalle: viimeisestä 12 datapisteestä kymmenentä on korjattu alaspäin. Moni aikaisempi markkinaodotusten ylitys on siis todellisuudessa ollut odotusten alitus ja työmarkkina Yhdysvalloissa ei välttämättä olekaan niin vahva kuin odottaa saattaa.

Myös inflaatio on puhuttanut tällä viikolla viimeisimpien CPI ja PPI -lukujen takia. Inflaatio on laskenut huipuistaan huomattavasti, mutta tuntuu saavuttaneen hetkellisen lakipisteensä (Kuviot 5 & 6). Samalla Fedin kahden prosentin inflaatiotavoitteen saavuttaminen tuntuu kaukaiselta unelmalta. Sekä CPI että PPI -luvut nousivat helmikuussa kuukausitasolla odotuksia enemmän ja markkinaodotukset ensi viikon ohjauskorkojen laskun suhteen ovat olemattomat. Keskiviikon Fedin kokouksen huomio kannattaa kiinnittää jälleen Powellin viestintään sekä FOMC:n uusimpiin Dot-plot ennusteisiin. Tällä hetkellä markkinat eivät odota ohjauskorkojen laskevan ennen kesäkuuta. 

Kuvio 6. Yhdysvaltojen CPI -inflaatioluvut vuositasolla.  Lähde: MacroMicro, X

Kuvio 7. Yhdysvaltojen PPI-inflaatioluvut vuositasolla.  Lähde: MacroMicro, X 

On kuitenkin tärkeä muistaa, että Yhdysvaltojen valtionvelka kasvaa tällä hetkellä noin biljoonalla dollarilla jokaista sataa päivää kohti. Onko kahden prosentin inflaatiotavoitteen saavuttamiseen todellisuudessa edes haluja vai annetaanko inflaation mieluummin juosta kuumana (Kuvio 7)? Seuraavat viikot ovat joka tapauksessa mielenkiintoisia sillä riskimarkkinat tuntuvat haistelevan bluffia Fedin “higher for longer” narratiivin suhteen. 

Kuvio 8. Fedin spekulatiivinen inflaatiotavoite. Lähde: X

Yhtä kaikki, likviditeettiolosuhteet ovat pysyneet riskimarkkinoilla verrattain hyvinä – kiitos Repo-markkinan (Kuvio 8). Yhdysvaltojen velkaantumisen jatkuminen on rahoitettu pitkälti Repo-markkinan avulla, mutta Repo-markkina on nyky vauhdilla tyhjä seuraavien kuukausien aikana ja mikäli määrällinen kiristys jatkuu (QT), saatetaan riskimarkkinoilla nähdä ainakin hetkellisesti totuttua epäsuotuisammat olosuhteet likviditeetin näkökulmasta. Yhdysvaltojen presidentinvaalit takaavat kuitenkin likviditeettiruiskeet markkinoille muodossa tai toisessa ainakin marraskuulle asti ja tämä pitänee sijoitusolosuhteet loppuvuotta kohden positiivisina – näin ainakin toivomme.

Kuvio 9. Markkinalikviditeetti vs. Russell 2000 -indeksi. Lähde: X

Markkinoilla odottavat tunnelmat

Viime viikot vahvana jatkunut bitcoinin ja muun kryptomarkkinan nousu on nyt hiipunut ainakin hetkellisesti ja markkinoilla on hieman odottavat tunnelmat sen suhteen, että jatkuuko korjausliike vielä alemmas uudella liikkeellä vai palataanko nopeasti takaisin kasvu-uralle. Yleistunnelmat ovat kuitenkin edelleen positiiviset markkinan noususuhdanteen jatkumisen suhteen ja myös korjausliikkeen aikana osa kryptovaluutoista on jatkanut kohti korkeampia hintatasoja. Hartaasti odotettu Bitcoinin puoliintuminen on arviolta vain kuukauden päässä, joten ennakoimme vaihtelevaa, mutta mahdollisuuksia täynnä olevaa ajanjaksoa tuleville viikoille.

Tutustu tarkemmin aiheeseen Bitcoin halving (puoliintuminen):

Mitä seuraamme juuri nyt?

MicroStrategy-yrityksen perustaja Michael Saylor keskustelee Bitcoinin noususta yli 70 000 dollarin ensimmäistä kertaa historiassa ja sen vaikutuksista talouteen sekä sijoitusmaailmaan. Saylor vertaa Bitcoinia digitaaliseen kultaan, jolla on kaikki kullan hyvät puolet ilman sen heikkouksia. Hän uskoo, että Bitcoin tulee vähentämään pääomaa riskipitoisista omaisuuseristä, kuten ETF:istä, ja ennustaa sen hinnan nousevan vastaamaan kasvavaa sijoittajakysyntää.

Bitcoin has 'all the great attributes & none of the defects' of gold: MicroStrategy's Michael Saylor

Tutustu alaa puhuttaneisiin aiheisiin kattavammin

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Jaa artikkeli:

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp