Tekninen analyysi CM

Litecoin puoliintumisen jälkeen

••••••••••

Viikon 30 TA kartoittaa markkinan viikkotason liikkeitä ja erityisesti Litecoinin puoliintumistapahtumaa. Lisäksi perehdymme mm. vakaavaluutta Tetherin eskaloituvaan dominanssiin ja bitcoinin negatiiviseen korrelaatioon osakemarkkinan kanssa.

Kryptomarkkinan kehityssuunta on edelleen maltillisen laskeva, bitcoinin yrittäessä pitää kiinni 30 000 dollarin tasostaan. Lisämaustetta tällä viikolla markkinaan tuo mm. Litecoinin puoliintumistapahtuma, joka leikkaa kryptovaluutan lohkopalkkion 12,5:stä 6,25:teen. Lohkopalkkion puoliintuminen lisää Litecoinin suhteellista niukkuutta.

Vaikka markkina on selvästi “kesälomatunnelmissa”, useat asiantuntijat suhtautuvat bitcoinin näkymiin toiveikkaasti. Lohkoketjuanalytiikkayhtiö CryptoQuantin Ki Young Ju näkee bitcoinin olevan edelleen noususyklissä. Jun mukaan toteutunut hinta kertoo 71 prosentin bitcoineista olevan aktiivisen kaupankäynnin ulkopuolella. Hänen mukaansa ilmiö kertoo matalasta myyntipaineesta.


“Bitcoin still in a bull cycle. Approximately 71% of realized cap is unmoved BTC (> 6 months), indicating low selling pressure from long-term holders currently. Lower selling pressure doesn’t guarantee a price increase, but it’s less likely BTC is in the cyclic top at least.” – Ki Young Ju


Bitcoinin tekninen asetelma jatkaa klassista linjaansa, toteutuneen hinnan (punainen) antaessa tukea kurssille. Bitcoin noudattaa loppuvuoden teknisen leikkauspisteen jälkeistä nousukanavaansa (vaaleanpunainen). Samalla bitcoinin aktiivisten osoitteiden kolmoispohjarakenne (valkoinen) ja osoitteiden kasvava määrä kertovat verkon elinvoimasta.

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

Material Indicatorsin lämpökartta indikoi tukitason vahvistumista 28 500 dollarissa, treidaajien varautuessa spot-hinnan heikkenemiseen. Välillä $28-28,5K on selvä kysyntäpiikki. Kumulatiivinen volyymidelta kertoo valastason akkumulaatiosta, joka on mahdollisesti saavuttanut hetkellisen lakipisteensä.

Lähde: Material Indicators

Kryptomarkkinan kehityssuunta on jatkunut maltillisen alavireisenä viime viikosta, bitcoinin heikennyttyä -0,6 prosenttia. Puoliintumistapahtumansa kohdanneen Litecoinin momentum ei toistaiseksi ole kasvanut, sen heikennyttyä -1,7 prosenttia. Osakeindeksi S&P 500 heikentyi viikossa noin prosentin, kullan liikuessa lähes sivusuuntaan.

Seitsemän päivän hintakehitys

Bitcoin (BTC): -0,6 %

Ethereum (ETH): -1,4 %

Litecoin (LTC): -1,7 %

Aave (AAVE): -8,3 %

Chainlink (LINK): -1,2 %

Uniswap (UNI): 6,6 %

Stellar (XLM): 1,6 %

XRP-2,2 %

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!

S&P 500 -indeksi: -1,1 %

Kulta: -0,1 %

Hyödykkeeksi luokiteltu XRP ja luokitusspekulaatioiden nostattama Stellar ovat edelleen Coinmotioniin listattujen tokeneiden kärkeä, molempien nousteessa yli 100 prosenttia vuoden alusta. Johtava kryptovaluutta bitcoin jakaa selvästi tokeneiden YTD-hintakehitystä, Uniswapin ja XRP:n divergenssin kasvaessa merkittäväksi.

Lähde: TradingView

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC:n kesäkuun alussa luoma segmentointi toimii edelleen markkinan vedenjakajana. Komissio jakoi kryptovaluutat ja tokenit kahteen pääryhmään, joista toiseen kuuluvat “hyödyketokenit” ja toiseen “arvopaperitokenit”. Radikaali luokittelu asetti alunperin ainoastaan bitcoinin ja Ethereumin hyödykeryhmään, samalla turvaten niiden aseman. Nyt hyödykeluokiteltujen tokeneiden joukkoon voidaan lukea myös XRP.

Litecoin puoliintumisen jälkeen

Coinmotioniin listattu klassikkokrypto Litecoin kohtasi puoliintumistapahtumansa keskiviikon aamuyön tunteina. Neljän vuoden sykleissä toistuva puoliintuminen leikkaa Litecoinin lohkopalkkiota (block reward) 50 prosenttia, sen pudotessa nyt 12,5:stä 6,25:teen. Puoliintuminen tapahtuu aina 840 000 lohkon välein.

Puoliintumistapahtuma parantaa Litecoin-ekosysteemin fundamentteja vähentämällä kryptovaluutan tarjontaa eli uusien LTC-yksiköiden määrää. Tarjonnan pudotessa saatavilla olevien kolikoiden määrä kasvaa hitaammin, epälikvidin tarjonnan lisääntyessä. Niukentuva tarjonta kohottaa yleensä kryptovaluutan hintaa.

Teoriassa puoliintumistapahtuma lisää samalla kysyntää kryptovaluuttaa kohtaan, sijoittajien pyrkiessä hyötymään laskevasta tarjonnasta. Samalla puoliintuminen palvelee Litecoin-protokollan ennustettavuutta ja jatkuvuutta, tarjoten selkeän viitekehyksen verkon toiminnalle. Sijoittajat voivat luottaa tämän PoW-pohjaisen protokollan jatkuvuuteen, lisäten sen houkuttelevuutta.

Lähde: Coinmotion Research

Litecoinin puoliintuminen edeltää sen sisarvaluutan bitcoinin puoliintumista, jälkimmäisen tapahtuessa 253 päivän päästä, huhtikuussa 2024. Verrattuna Litecoiniin, bitcoinin lohkopalkkio niukkenee jo 3,125 yksikköön, LTC:n 6,25:n sijaan.

Bitcoinin historian aiemmat puoliintumistapahtumat ovat nostaneet spot-hintaa parabolisessa trendissä. Vuosien 2012 ja 2016 puoliintumisten välillä kurssi nousi yhteensä 5187 prosenttia. Vuoden 2016 puoliintumisen ja sitä seuranneen vuoden ATH:n välillä bitcoinin spot-hinta taas kiipesi 2922 prosenttia.

Voidaan siis sanoa, että puoliintumistapahtumat toimivat yleensä kurssinousun katalyyttinä sekä ennen että jälkeen puoliintumista. Mikäli bitcoin mukailee aiempien puoliintumissyklien rakennetta, spot-hinnan voi ennustaa nousevan kevyesti 100 000 euroon ja dollariin vuoden 2024 puoliintumisen jälkimainingeissa. Litecoin on vahvistunut 23,55 prosenttia vuoden alusta.

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

Tetherin vakaavaluuttadominanssi kasvussa

Vakaavaluuttojen (stablecoins) suosio on jatkanut parabolista kasvuaan, niiden markkina-arvon eskaloituessa vuoden 2019 muutamasta miljardista nykyiseen yli 100 miljardiin dollariin. Valtaosa vakaavaluutoista on sidottu Yhdysvaltain dollarin (USD) arvoon, markkinajohtaja Tetherin (USDT) ja USD Coinin (USDC) dominoidessa kenttää.

Vakaavaluutat toimivat hajautetun rahoituksen (decentralized finance, DeFi) selkärankana. Samalla vakaavaluutat ovat suunniteltu vähentämään perinteisten kryptovaluuttojen, kuten bitcoinin, hintavolatiliteettia. Vakaavaluuttojen ominaisuudet mahdollistavat samalla niiden helpomman integraation perinteiseen rahoitusjärjestelmään.

Vuoden 2023 puolivälissä vakaavaluuttamarkkina on uuden murrosvaiheen äärellä, Tetherin noustessa selväksi markkinajohtajaksi. Upotetussa kaaviossa Tether on jaettu Ethereum-taustaiseen ketjuun (vihreä) ja Tron-taustaiseen ketjuun (sininen), joiden yhteenlaskettu markkinaosuus on lähes 70 prosenttia.

Lähde: Coin Metrics

Alunperin Taiwanilaisen Bitfinex-pörssin kehittämän Tetherin polkua on pidetty jokseenkin kyseenalaisena. Bitfinex perusti Tetherin alunperin ratkaisuksi omiin pankkiongelmiinsa ja valuutan arvoa tukevat yhtiön dollaritalletukset. Näiden talletusten todellisesta statuksesta on ollut spekulaatiota, mutta markkina näyttää edelleen luottavan siihen. Tether lupaa jokaisen USDT-yksikön olevan vaihdettavissa dollariin suhteessa 1:1.

Koska Tetherin markkinaosuuden kasvu tapahtuu kokonaismarkkinan supistuessa, se kannibalisoi samalla pienempiä kilpailijoitaan. Vuodenvaihteessa 2021-2022 markkina-arvohuippunsa saavuttanut USD Coin (punainen) on selvästi heikentynyt pääkilpailijaansa nähden. Samalla ongelmissa olevan Binance-pörssin BUSD ja MakerDAO:n DAI menettävän nopeasti markkinaosuuttaan, pudoten marginaaliluokkaan Tetheriin verrattuna.

Binance jälleen uusien syytösten kohteena, ulosvirtaukset kasvussa

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC ilmoitti 5. kesäkuuta haastavansa Binance.US-alustan ja CZ:nä tunnetun toimitusjohtaja Changpeng Zhaon oikeuteen. Binance joutui vastaamaan yhteensä 13 syytteeseen, joihin kuuluu mm. pörssin operointi ilman asianmukaista lisenssiä.

Binancen regulaatiopulmat jatkuivat tällä viikolla Semaforin uutisoidessa Yhdysvaltain oikeusministeriön nostavan uusia syytteitä Binancea vastaan. Spekulaatiot uusista syytteistä aiheuttivat selvän ulosvirtauspiikin pörssissä (punainen). Lisäksi Binancen natiivi pörssitoken BNB on laskenut -1,37 prosenttia vuoden alusta.

Lähde: CryptoQuant

Kryptomarkkinan keskitetty rakenne herätti keskustelua jo vuodenvaihteessa, Binancen spot-markkinaosuuden noustessa yli 90 prosenttiin. Binancen dominanssin voi edelleen nähdä ongelmallisena, koska se tekee pörssistä toimialan suurimman yksittäisen haavoittuvuuspisteen.

Bitcoinilla negatiivinen korrelaatio osakemarkkinaan

Bitcoinia pidettiin pitkään ns. nollakorrelaation omaisuusluokkana, jonka kurssikehitys tapahtui irrallaan perinteisistä omaisuusluokista. Tämä narratiivi oli totta erityisesti kryptovaluutan alkuvuosina, jolloin sen rippuvuussuhde S&P 500 -indeksiin oli lähellä nollaa. Tilanne muuttui kuitenkin vuonna 2020, jolloin Michael Saylor lanseerasi kuuluisat bitcointeesinsä, tehden samalla suuria bitcoinallokaatioita MicroStrategy-yhtiönsä (MSTR) kautta. Institutionaalisen kiinnostuksen myötä bitcoinin korrelaatio osakemarkkinaan kasvoi.

Korrelaatio kasvoi huomattavaksi vuonna 2022, bitcoinin ja teknologiaosakkeiden heikentyessä käsikädessä. Alkuvuosi 2023 oli kuitenkin vedenjakaja korrelaatiolla, sysäten korrelaation valtavaan laskuun. Tammikuun 0,59:n korrelaatiokeroimesta bitcoinin ja osakemarkkinan välinen riippuvuussuhde on romahtanut -0,02:teen. Viimeisimmät datapisteet osoittavat bitcoinin irtautuneen täysin osakemarkkinan kehityssuunnasta.

Lähde: Coin Metrics

Mitä seuraamme juuri nyt?

MicroStrategy jatkoi bitcoinostojaan heinäkuussa, kasvattaen tasettaan 152 800 yksikköön.

Lyn Alden avaa näkemyksiään bitcoinmarkkinan ETF-rahastoista.

Lyn Alden | Bitcoin ETFs | EP 116

Bittrex-yhtiön Oliver Linchin kriittinen katsaus digitaalisiin keskupankkivaluuttoihin (CBDC).

CBDCs rip the core out of crypto and offer nothing in return - Bittrex Global CEO Oliver Linch

Jaa artikkeli:

Sisällysluettelo

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Table of Contents