bitcoin coin hand

Mihin Bitcoinin hinnannousu oikein perustuu? Osa 3: Oma maailma, omat säännöt

••••••••••

Jokainen uusi toimiala saa osakseen alussa valtavasti vihaa, vastustusta ja jossain vaiheessa toimintaa rajoittavaa sääntelyä. Sen vuoksi onkin hyvä ymmärtää, mikä merkitys on vahvan perusrakenteen luomisella sekä siitä syntyvillä omilla säännöillä. Eli toisin sanoen omalla maailmalla ja siitä syntyvillä omilla säännöillä. Sillä mitä vahvempi perusrakenne toiminnalle voidaan luoda, sitä vahvemmin rakenne kestää aikaa.

Cheek

Otetaan vertailun vuoksi esimerkki kotimaisesta musiikkimaailmasta. Ehkä Suomen 2000-luvun viihdemaailman suuri tähti Cheek oli omalla jo nyt päättyneellä musiikkiurallaan samalla rakastettu ja vihattu, mutta hän muutti koko toimialaa Suomessa. Cheek tapasi laulaakin kappaleessaan:

”Oma maailma, omat säännöt.”

Massakulttuurista poiketen varsin hyvällä itseluottamuksella varustettua Cheekiä eli Jare Henrik Tiihosta pidettiin ylimielisenä sekä liian kapitalistisena Suomeen, koska hän uskoi, että omalla työllä voi rikastua ja onnistua. Vaikka Cheekin musiikki monesti kuulostikin kukkomaiselta ärhentelyltä, kaikki perustui kuitenkin vahvaan perusrakenteeseen.

Cheek sai kuitenkin aina Suomen suurimmat areenat täyteen. Hän sai nimensä kaikkiin alan julkaisuihin, oman elokuvan, kirjoja sekä paljon myytyjä levyjä. Hän oli myös ulkomailla kaikkien aikojen tunnetuin suomalainen, vaikka lauloikin suomeksi. Ja oli samalla kuuluisampi kuin Mannerheim, Sibelius tai Kekkonen.

Miksi sitten Cheek oli niin suosittu?

1. Perusasiat olivat kunnossa: Erittäin hyvä äidinkielentaito, poikkeuksellinen rytmitaju sekä äänenhallinta ja sen käyttö.

2. Sen lisäksi Cheek hallitsi useamman kuin yhden genren hyvin: 90-luvun äänenkäyttö, gangsta, komedia, bling, chopper, west coast ja east coast sekä rock- ja heavy-musiikista tuttu huutolaulanta (screaming).

3. Tuotannollisesti laatu oli jopa kansainvälisesti aivan maailman huipputasoa.

4. Tämän lisäksi myös sanoituksien aiheet olivat kansanomaisia, ajankohtaisia ja monesti jopa erittäin henkilökohtaisia, joten kuulijat pystyivät niihin helposti samaistumaan ja vaikuttumaan niistä.

5. Cheek hallitsi myös markkinoinnin ja myynnin erittäin hyvin.

6. Ja mikä keskeisintä: Hän ei toiminut yksin. Cheekillä oli takanaan erittäin toimiva verkosto, joka mahdollisti brändin syntymisen ja liiketoiminnan onnistumisen.

Tämä Cheekin ehkä osaltaan megalomaniaan taipuvainen luonne johti omaan maailmaan, jossa luotiin erittäin kovat kriteerit niin viihteen esittämiselle, artistilta vaadittaville ominaisuuksille sekä myös musiikin tuotannontasolle. Halusi tai ei niin Suomen musiikkibisnekselle tämä tarkoitti uusia sääntöjä, joiden kanssa tuli vaan oppia elämään. Kotimaiset musiikkimarkkinamme eivät enää olleet samanlaiset tämän jälkeen. Uusi maailma ja omat säännöt olivat syntyneet.

Bitcoin, sen maailma ja sen säännöt

Entäpä sitten Bitcoin, joka on tarjonnut omalla markkinallaan jatkuvaa viihdettä suuren maailman tyyliin. Tätä kirjoitettaessa Bitcoinin hinta on dollareissa käynyt jo yli 24 000 $ ja euroissa päälle 19 700 euroa. Keskeistä ei ole kuitenkaan kuinka paljon Bitcoinin hinta on noussut. Keskeisempää on sen sijaan Bitcoinin perusrakenne, joka voi mahdollistaa kasvun ja uudet korkeamman kriteerin toimintatavat.

Onko Bitcoinilla sitten vahva perusrakenne eli oma maailma ja omat säännöt?

Seuraavaksi käydäänkin läpi muutama Bitcoinin omaa sääntöä:

1. Hajautettu päätöksenteko

Bitcoin-verkolla ei ole samalla tavalla hallitusta ja toimitusjohtajaa kuten esimerkiksi osakeyhtiöllä. Näin ollen Bitcoinin tulevaisuuden tulevasta kehityksestä ja suunnasta ei päätä yhtiön johto, koska tällaista keskitettyä johtoa ei ole. Sen sijaan Bitcoin päätöksenteko on hajautettua. Tämä tarkoittaa sitä, että Bitcoinin vertaisverkolla ei ole tarvetta keskitetylle auktoriteetille, joka tekisi keskitetysti päätökset verkon tulevaisuuden kehityssuunnasta. Sen sijaan Bitcoin kehittyy jo verkon sisäänrakennettujen ominaisuuksien mukaan verkon kannalta parhaalla tavalla. Toisin sanoen Bitcoinilla ei ole tarvetta keskitetylle kolmannelle osapuolelle, koska verkko lähenee lohkoketjun samaa johdonmukaista tilaa ilman, että kukaan luottaa muihin osapuoliin. Valuutalla, jota kutsutaan bitcoiniksi on myös olennainen rooli bitcoinin konsensusmekanismin ja lohkojen järjestelyssä, mikä lopulta edustaa bitcoinin täyttä ja kelvollista tapahtumahistoriaa (eli lohkoketjua).

Bitcoinin vertaisverkon toiminnan kannalta on keskeistä ymmärtää tätä hajautettua päätöksentekojärjestelmää hieman tarkemmin. Jokainen tähän Bitcoin-verkkoon osallistuva, joka pyörittää solmua (node) tässä verkossa, tarkistaa itsenäisesti jokaisen tapahtuman ja jokaisen lohkon. Tällä tavoin jokainen solmu kokoaa oman riippumattoman versionsa lohkoketjusta eli näin ollen voidaan puhua hajautetusta päätöksenteosta. Päätöksenteossa yksimielisyys saavutetaan tässä verkossa sillä tavoin, että jokainen solmu todentaa jokaisen tapahtuman (ja jokaisen lohkon) perussääntöjen perusteella ja pisin ketju voittaa. Jos taas solmu lähettää tapahtuman tai lohkon, joka ei noudata konsensussääntöjä, silloin muut solmut hylkäävät sen virheellisenä. Näin ollen Bitcoin-verkon kannalta paras toteutus voittaa. Tämä sääntö on toiminut poikkeuksellisen hyvin tähän saakka.

2. Lohkoketjupalkkion puoliintuminen

Bitcoinin ehkä keskeisimpiä omia sääntöjä on lohkoketjupalkkion puoliintuminen. Puoliintuminen tarkoittaa Bitcoin-protokollaan ohjelmoitua ominaisuutta, jonka tarkoituksena on pitää bitcoinien määrä vakaana ja samalla suojata Bitcoinia inflaation vaikutuksilta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Bitcoin-verkkoa ylläpitäville louhijoille syntyy puolet vähemmän bitcoineja kuin ennen. Siinä missä uusia bitcoineja syntyi vielä vuoden 2020 alussa 12,5 kappaletta noin 10 minuutin välein, kevään puoliintumisen jälkeen niitä syntyi enää 6,25 kappaletta.

Inflaatiolta eli rahan arvon heikkenemiseltä suojautuminen on mietityttänyt monia sijoittajia etenkin nykyaikana, jolloin korkotaso on pysynyt matalana pitkän aikaa. Näin ollen määräaikaistalletuksille on ollut hyvin vaikea saada inflaatiota parempaa tuottoa. Bitcoin on tähän mennessä ollut tästä hyvinkin positiivinen poikkeus.

Bitcoinin tarjonnan puolittuessa on käynyt neljän vuoden välein niin, että joka kerta myös samalla Bitcoinin kysyntä on kasvanut. Joka kerta.

3. Verkostovaikutus

Olet varmaan kuullut siitä, että yhteinen tavoite, jossa kaikki voittavat, luo erittäin hyvät edellytykset lähes minkä tahansa projektin onnistumiselle. Näin ollen jokainen yhteisön osapuoli hyötyy tällaisen yhteisen projektin kehityksestä.

Bitcoin-yhteisöllä on yhteisiä tavoitteita, joiden onnistumisesta hyötyvät kaikki yhteisön osapuolet. Tällaisia tavoitteita ovat esimerkiksi Bitcoin-verkon häiriötön toiminta, toimivan maksujärjestelmän kehittyminen, inflaatiolta suojautuminen ja yhteisön lukumääräinen kasvu. Muita tavoitteita etenkin sijoittajille ja treidaajille ovat kaupankäynnin kohteena olevien bitcoinien määrä sekä riittävä hinnanvaihtelu eli volatiliteetti, jotka molemmat mahdollistavat parempien tuottojen saamisen. Myös bitcoineja hallussa pitävien mutta niillä varsinaisesti kauppaakäymättömien osapuolten eli holdaajien ja ta raflaavammin hodlaajien rooli on myös markkinalle tärkeä, sillä he vakauttavat markkinaa. Hodlaajien mielestä Bitcoinin on arvonsäilyttäjä, jolloin markkinalle muodostuu tietty pohjataso, jonka alle Bitcoinin hinta ei pitkäaikaisesti ainakaan teoreettisesti voi pudota.

Bitcoin-protokollan lisääntynyt käyttö lisää myös devaajien eli Bitcoin-verkon teknisestä kehityksestä vastaavien kehittäjien työnmäärää. Tällainen työllistymisen sekä haastavaan kehitysprojektiin osallistumisen mahdollisuus houkuttelee alalla olevista jopa kaikkein osaavimmat toimijat Bitcoin-projektiin mukaan. Näin ollen Bitcoinin yllättävän kestävälle pohjalle rakentunut tekninen kehitys on ollut mahdollista. Bitcoinin arvonnousu on tuonut puolestaan paljon julkisuutta, joka taas houkuttelee uusia kiinnostuneita mukaan alalle.

Tulee kuitenkin muistaa, että Bitcoinin arvonnousu houkuttelee myös kaikenlaisia muitakin toimijoita markkinoille, jotka eivät ajattele samalla tavalla yhteisön etua. Yleensä tällaiset toimijat kuitenkin karsiutuvat markkinoilta viimeistään laskukausien aikana. Ainakin tähän mennessä näin on tapahtunut.

Bitcoinin omat säännöt ovat pysyneet varsin muuttumattomina jo yli kymmenen vuoden ajan, joten ne ovat sitä kautta luoneet oman maailman. Perusrakenteen vahvuudesta on paljon mielipiteitä suuntaan tai toiseen, mutta Bitcoinilla voidaan katsoa kuitenkin olevan omalla markkinallaan oma maailma ja omat säännöt.

On hyvä muistaa, että kaikilla ihmisillä ja ihmisten rakentamilla liiketoiminnoille on tarina, joka sisältää niin nousut kuin myös laskutkin. Ja joskus se myös päättyy. Cheek päätti kuitenkin musiikkiuransa suhteellisen nuorena vedoten mm. sälkävaivoihin. Monien mielestä hänen itse asetettamansa standardit olivat liian vaativia yhden ihmisen ylläpidettäviksi. Ehkä näin oli. Mutta Bitcoin ei ole ihminen. Eikä Bitcoin se ole täysin ihmisen ylläpitämä. Sen sijaan se on enemminkin ihmisen ja koneen yhdistelmä eli hybridi. Eli jotain aivan muuta. Ja se on jotain sellaista, mitä emme ole vielä nähneet.

Ehkei Bitcoin vedä olympiastadionia koskaan täyteen, mutta oman maailmansa ja omat sääntönsä se on tähän maailmaan luonut. Tulevaisuudessa tulemme näkemään kuinka hyvin tämä Bitcoinin oma maailma ja sen omat säännöt tulevat kestämään. Kuten menneisyys on ihmiskunnalle opettanut, mikään ei ole varmaa.

Toivottavasti näistä vinkeistä oli apua!

Kirjoituksessa ei kuitenkaan esitetä sijoitussuosituksia eikä niitä sellaiseksi tule tulkita. Sijoitusmarkkinoilla voittojen saaminen vaatiikin pitkäjänteistä perehtymistä aiheeseen sekä monesti useamman vuoden kokemuksen.

Lue myös

Mihin Bitcoinin hinnannousu oikein perustuu?

Osa 1: Institutionaaliset sijoittajat

Osa 2: Kysyntä ja tarjonta

Kirjoittaja on Kryptovaluuttayhdistys Konsensus Ry:n hallituksen jäsen ja hänellä on vuosien kokemus sijoittamisesta eri sijoituslajeihin, mukaan lukien kryptovaluuttoihin.

Jaa artikkeli:

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp