Tekninen analyysi

Tekninen analyysi: Volatiliteetti radikaalissa laskussa

••••••••••

Viikon 51 tekninen analyysi kartoittaa digitaalisten omaisuusluokkien markkinan viimeisimpiä teknisiä näkymiä. Lisäksi tutustumme Alex Sunnarborgin syklimalliin, laskevaan volatiliteettiin ja louhijoiden tilanteeseen.

Tekninen kiila hallitsee bitcoinin näkymiä

Kryptomarkkina on jatkanut viikkotason sivusuuntaista liikettään, joka on heikentänyt johtavaa kryptovaluuttaa bitcoinia vaatimattomat -1,2 prosenttia. Markkina on selvästi odottavassa tilassa makroepävarmuuksien pysyessä edelleen läsnä. Teknisen analyysin näkökulmasta bitcoinin nykyisen syklin laskeva kiila (turkoosi) muistuttaa vuosien 2017-2019 laskevaa kiilaa, jonka kärki osoitti spot-hinnan markkinapohjan. Teknistä laskevaa kiilaa pidetään oletuksena positiivisena indikaattorina ja spot-hinnan pako kiilasta merkitsisi markkinakäännettä. Monet analyytikot arvioivatkin lopullisen hintapohjan olevan lähellä.

Viime viikon tekninen analyysi arvioi bitcoinin olevan uudessa puoliintumistapahtumaa ennakoivassa akkumulaatiosyklissä, joka jatkuu vuoden 2024 puoliintumiseen asti. Vuoden 2024 puoliintumistapahtuman arvioitu päivämäärä on 28. maaliskuuta, joten siihen on kirjoitushetkellä aikaa 455 päivää. Bitcoinin seuraava puoliintuminen tulee tapahtumaan lohkossa 840 000 ja se pienentää lohkopalkkiota 6,25:sta 3,125:een. Aiemmassa puoliintumissyklissä bitcoinin spot-hinta nousi 1263 prosenttia vuosien 2016 ja 2020 välillä. Jos sama kehityskulma jatkuu, bitcoin saavuttanee 100 000 euron tason vuonna 2024.

Lähteet: Coinmotion Research, CryptoQuant

Tetras Capitalin Alex Sunnarborg näkee Bitcoin-markkinan syklisenä ja neljän vuoden välein tapahtuvat puoliintumiset markkinaa määrittävänä fundamenttina. Sunnarborg muistuttaa, että markkina on nähnyt vasta kolme puoliintumista ja niistä johdetut kolme erillistä puoliintumissykliä. Hänen mallissaan jokainen perättäinen sykli voidaan jakaa markkinapohjaan (punainen), puoliintumiseen (keltainen) ja markkinahuippuun (vihreä). Sunnarborg huomauttaa, että bitcoinin spot-hinta on aina noussut jokaisen peräkkäisen syklin aikana.

Alex Sunnarborg näkee paljon yhtäläisyyksiä vuosien 2017 ja 2021 syklien välillä. Vuonna 2017 markkinan pääajurina toimivat ICO-rahoituskierrokset, jotka hukuttivat toimialan uuteen retail-rahaan. Vuonna 2018 kyseinen retail-raha pakeni markkinasta ja seurauksena oli regulatorinen jälkipyykki. Vuonna 2021 ja sitä edeltäneen vuoden “DeFi-kesän” aikana hajautettu rahoitus toi markkinaan uutta momentumia. Vuoden 2021 hypen jälkeen edessä on jälleen uusi regulatorinen selvitystyö.

Sunnarborg näkee instituutioden roolin edelleen vahvana. Michael Saylor profiloitui vuonna 2020 “institutionaalisen bitcoinin” ajatusjohtajana, joka sai monet teknologiafirmat hakemaan altistusta omaisuusluokkaan. Saylorin MicroStrategy-yhtiö (MSTR) on edelleen yksi suurimmista instituutioluokan bitcoin-holdaajista 130 000 natiiviyksikön taseellaan. Muita huomattavia omistuksia on mm. Mt. Gox -pörssin konkurssipesällä (140 000) ja Grayscalen GBTC-rahastolla (640 000).

Alex Sunnarborg muistuttaa bitcoinin ja osakemarkkinan korrelaation olevan edelleen suhteellisen korkea. Vuoden 2017 härkäsyklissä ja vuoden 2018 karhumarkkinassa makrokorrelaatiot olivat paljon heikompia. Osakemarkkinan liikkeet eivät vaikuttaneet kryptoihin. Vuosien 2020 ja 2021 härkäsyklissä ja vuoden 2022 karhumarkkinassa korrelaatiot kasvoivat merkittävästi. Krypto vahvistui ja laski suurelta osin osakemarkkinan kanssa. Ensimmäistä kertaa makromarkkinoiden tapahtumat eivät vaikuttaneet vain kryptoon, vaan kryptomarkkinoiden tapahtumat vaikuttivat myös makromarkkinoihin. Kun keskuspankki Fed tiputti koron lähelle nollaa koronapandemian jälkeen, kryptovaluutat siirtyivät paraboliseen hintakehitykseen. Lyhyet positiot tuhottiin. Vuonna 2022, kun Fed siirsi koron ylös nollasta, osakkeiden ja kryptovaluuttojen paradigma muuttui. Pitkät positiot saivat ankaran rangaistuksen. “Älä taistele Fediä vastaan” -teesi realisoitui.

Lähde: Alex Sunnarborg

Markkinan hintakehitys on jatkunut lähes sivusuunnassa viime viikosta, bitcoinin ja ethereumin heikentyessä noin prosentin. Korkeamman betan DeFi-tokenit ovat heikentyneet bitcoinia enemmän, hajautetun Uniswap-pörssin natiivitokenin päätyessä -3,7 prosentin luisuun. Jokseenkin yllättäen XRP on ollut hyvässä vireessä seitsemän päivän aikaikkunassa, sitä tukevien SEC-spekulointien siivittämänä. S&P 500 -indeksi on myös kulkenut lähes sivusuuntaan, korreloiden viikkotasolla digitaalisten omaisuusluokkien kanssa. Kulta heikentyi vaatimattomat -0,4 prosenttia.

Seitsemän päivän hintakehitys

Bitcoin (BTC): -1,2 %

Ethereum (ETH): -0,7 %

Litecoin (LTC): 4,1 %

Aave (AAVE): 2,2 %

Chainlink (LINK): -2,8 %

Uniswap (UNI): -3,7 %

Stellar (XLM): -2,7 %

XRP4,4 %

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!

S&P 500 -indeksi: 0,2 %

Kulta: -0,4 %

Radikaalisti laskeva volatiliteetti

Sivusuuntaan kulkeva markkina tarkoittaa samalla volatiliteetin laskua. BitMEX-pörssin .BVOL24H-indeksi onkin pudonnut tasolle 0,6, joka edustaa vuoden alinta lukemaa. .BVOL24H lasketaan logaritmisena prosentuaalisena muutoksena ja sen datapisteet kerätään bitcoinin spot-hinnasta viiden minuutin välein. Alhainen volatiliteetti on aiemmin generoinut hintaralleja, joista hyvä referenssi on vuoden 2020 alhaisen volatiliteetin jakso, joka johti bitcoinin spot-hinnan 600 prosentin nousuun.

Lähde: BitMEX

Kuukausitason hintakehitysmatriisi näyttää myyntipaineen olevan rauhoittumassa. Suurin hintapudotus nähtiin kesäkuussa, jolloin BTC/USD putosi huimat -37,32 prosenttia. Lukema muistuttaa vuoden 2018 marraskuuta, jolloin spot tippui -36,54 %. Matriisi näyttää muitakin yhtäläisyyksiä karhusyklin vuoteen 2018, jonka jälkeen bitcoin-markkina kuitenkin elpyi nopeasti. Vuoden 2019 toukokuussa bitcoin yllätti markkinat nousemalla 60,85 prosenttia pitkään negatiivisen epookin jälkeen.

Lähde: Bitcoin Monthly Return

Delta cap ja lopullinen kapitulaatio

Bitcoinin spot-hinta peilaa edelleen markkinan epävarmuutta, BTC/USD:n oskilloidessa $16K:n ja $17K:n välillä. Kaikesta huolimatta bitcoinin markkina-arvo (valkoinen) on edelleen suhteellisen korkealla, 322 miljardia dollarissa. Markkina-arvo saavutti huippunsa 1,28 biljoonassa dollariin viime vuoden marraskuun alussa.

Nykyinen vuoden 2022 karhusykli (violetti, oikea) on nyt kestänyt yli 12 kuukautta, samalla kun kapitulaatio lähestyy. Vuosien 2018–2019 karhusykliin (violetti, vasen) verrattuna bitcoinin markkina-arvo on edelleen realized cap ja delta cap -indikaattoreiden välissä. Viime karhusyklin erityispiirteenä oli markkina-arvon lasku delta capin alapuolelle, joka indikoi lopullista markkinapohjaa. On helppo argumentoida, ettei bitcoin ole saavuttanut lopullista markkinapohjaansa ennen kuin markkina-arvo alittaa jälleen delta capin.

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

Louhintateho indikoi suurta muutosta

Bitcoinin louhintateho on pudonnut alimmalle tasolleen vuonna 2022. Mutta verrattuna vuoteen 2021, bitcoinin spot-hinta ei muodosta yhteistä wick-pohjaa louhintatehon kanssa (punainen nuoli), vaan liikkuu nyt sivusuuntaan (keltainen nuoli). Silti verrattuna vuoden 2017 huippuun, bitcoin on edelleen samalla konfluenssitasolla, mutta verkon louhintateho on kasvanut 1000 prosenttia. Louhintateho kuvaa aina myös bitcoinin adaptaatiota ja spot-hinnan voi aikanaan ennakoida palaavan samaan nousukulmaan sen kanssa.

Lähteet: Coinmotion Research, CryptoQuant

Capriole Investments näkee bitcoinin spot-hinnan olevan huomattavan aliarvostettu. Capriolen mukaan bitcoinin hinnan diskontto on -55 prosenttia suhteessa “energia-arvoon”, joka lasketaan verkoston sähkötehon (W) mukaan. Capriolen Investments on aiemmin arvioinut bitcoinin lopullisen markkinapohjan olevan lähellä, koska louhintayhtiöt ovat saavuttaneet kapitulaatiopisteen.

Yhtiö on myös huomauttanut, että ilman FTX-kriisin kerrannaisvaikutuksia bitcoinin hinta korreloisi läheisesti osakemarkkinan kanssa ja olisi tällä hetkellä $25K-tason tuntumassa. Capriole Investments on Brittiläisille Neitsytsaarille rekisteröity varainhoitotalo, jonka asiakkuudet koostuvat erityisesti HNWI-asiakkaista. Lisäksi Capriole on nostanut profiiliaan on chain -markkinatutkimuksen parissa.

Lähde: Capriole Investments

Mitä seuraamme juuri nyt?

Rune Summers ja taloustieteen itävaltalaista koulukuntaa edustava Lawrence Lepard keskustelevat FTX-romahduksesta, marraskuun kuluttajahintaindeksistä ja Fedin vuoden 2022 seitsemännestä koronnostosta.

The Better Traders Podcast | 044 | Lawrence Lepard

Analyytikko ja treidaaja Gareth Soloway näkee bitcoinin saavuttavan markkinapohjansa vuonna 2023. Lisäksi Gareth kommentoi laajempaa markkinasentimenttiä.

Gareth Soloway: Gold, Silver, Bitcoin and More — Price Predictions for 2023

Nordic Lawn Jon Hautamäki avaa näkemyksiään kryptoregulaatiosta, tulevasta MiCA:sta, hajautetuista itsenäisistä organisaatioista (DAO), DeFi:stä ja metaversumista.

Kryptoregulaatio: MiCa, DAO:t, DeFi ja metaversumi (Jon Hautamäki) | Lohkoketju 19


Tutustu alaa puhuttaneisiin aiheisiin kattavamminVastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!

Jaa artikkeli:

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp