Lähestyykö markkina V:n muotoista korjausliikettä?

••••••••••

Viikon 19 tekninen analyysi tutkii markkinaa teknisestä ja fundamentaalisesta näkökulmasta. Kartoitamme mm. bitcoinin kolmoispohjamallia, lämpökarttaa ja V:n muotoista elpymistä. Lisäksi otamme selvää miksi bitcoinin tuorein korjausliike on selvästi tekninen ja miten pitkän aikavälin sijoittajat ovat selvästi kannattavuusrajansa yläpuolella.

Bitcoinin konsolidaatiovaihe jatkuu

Kryptomarkkinan kahden viikon kurssipudotus on vaihtunut sivusuuntaiseen liikkeeseen, samalla kun johtava kryptovaluutta bitcoin yrittää pitää kiinni 27 000 dollarin tasostaan. Markkinassa on selviä viitteitä likviditeetin hiipumisesta lyhyellä aikavälillä, kryptovaluuttojen mukaillessa toukokuuilmiötä.

Teknisestä heikkoudesta huolimatta bitcoin pitää edelleen kiinni alkuvuoden momentumistaan, joka saa voimansa vuodenvaihteen teknisestä käännepisteestä (vaaleanpunainen). Bitcoinia tukee myös aktiivisten osoitteiden (turkoosi) kasvava määrä, muodostaen divergenssin (vihreä) spot-hintaan (oranssi).

Aiemmassa viikon 9 TA:ssa esitelty aktiivisten osoitteiden kolmoispohjarakenne on nyt selvästi toteutumassa. Lohkoketjudata näyttää miten aktiivisten osoitteiden määrä (30 päivän painotettu liukuva keskiarvo) generoi kolme yksittäistä hintapohjaa vuosina 2018-2019, ja miten nykyinen 2021-2023 -sykli on luomassa samanlaisen rakenteen (valkoinen).

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

Material Indicatorsin lämpökartta kertoo bitcoinin pääasiallisen vastustason olevan edelleen 30 000 dollarissa, joskin resistanssitason vahvuus on asteittain heikentynyt. Samaan aikaan heikolta aiemmin näyttänyt 25 400 dollarin tukitaso on hiljalleen vahvistumassa. Kumulatiivinen volyymidelta (CVD) indikoi selvää likviditeetin laskutrendiä, tukien osaltaan toukokuuanomaliaa.

Lähde: Material Indicators

Bitcoin on pudonnut maaliskuisesta nousevasta pääkanavasta (vaaleanpunainen) toissijaiselle kanavalle (turkoosi), jota on stressitestattu useiden päivien ajan. Toistaiseksi spot-hinta näyttää kuitenkin mukailevan turkoosia kanavaa. Bitcoin on samalla muodostanut monikuukautisen sivuttaisliikkeen (keltainen).

Maaliskuun alussa nähtiin V:n muotoinen korjausliike (valkoinen), jonka voidaan olettaa tapahtuvan uudestaan. Touko-kesäkuun V-korjausliike vaatii spot-hinnan heikentymistä edelleen, mutta asetelman hopeareunus on short squeeze -potentiaali.

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

Kryptomarkkina etenee nyt lähes sivusuuntaisessa liikkeessä, vaikka laskeva likviditeetti tuo kentälle selvää laskupainetta. Bitcoin ja Ethereum heikentyivät muutaman prosentin, kun taas puoliintumistapahtumaansa valmistautuva Litecoin vahvistui lähes 15 %. 77 päivän päästä tapahtuva puoliintuminen lisää Litecoin-verkon niukkuutta jakamalla sen lohkopalkkion 12,5:stä 6,26:teen.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC:n kanssa oikeustaistelua käyvän Ripple Labsin token XRP on vahvistunut viikossa neljä prosenttia, kontraten suuria kryptovaluuttoja. Positiivisen trendin voi tulkita kuvaavan Ripple Labsin menestyskerrointa SEC:tä vastaan. Makromarkkinan pääindeksi S&P 500 ja kulta heikkenivät viikossa vain hieman, peilaten toukokuuilmiötä.

Seitsemän päivän hintakehitys

Bitcoin (BTC): -2,6 %

Ethereum (ETH): -1,7 %

Litecoin (LTC): 14,8 %

Aave (AAVE): -3,3 %

Chainlink (LINK): 0,9 %

Uniswap (UNI): 3,1 %

Stellar (XLM): -0,9 %

XRP3,9 %

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!

S&P 500 -indeksi: -0,2 %

Kulta: -0,3 %

Bitcoinin korjausliike on tekninen, ei fundamentaalinen

Bitcoinin tuorein korjausliike tuli yllätyksenä monille treidaajille, samalla kun likviditeetti on hetkellisesti romahtanut. Kaikesta huolimatta bitcoin on silti vahvistunut 64 prosenttia dollaria vastaan vuoden alusta.

Korjausliikkeen voi nähdä enemmän teknisenä kuin fundamentaalisena, koska bitcoinin lohkoketjudataan perustuvat indikaattorit näyttävät edelleen lupaavilta. Tässä osiossa tarkastelemme Bitcoin-verkon fundamentaalista vahvuutta.

Ensinnäkin bitcoinin 200 päivän liukuva keskiarvo (punainen, 200DMA) toimii tärkeänä tukitasona kryptovaluutalle. Bitcoinin kurssi ohitti 200 päivän liukuvan keskiarvon tammikuussa ja 200DMA toimi spotin kriittisenä käännepisteenä maaliskuun V-korjausliikkeessä (valkoinen). Teknisen heikkouden jatkuessa 200 päivän liukuvan keskiarvon voi jälleen odottaa toimivan kurssin laskua rajoittavana trendilinjana (valkoinen).

Laajemmassa kuvassa bitcoinin markkinakäyttäytymisen voi jakaa akkumulaatio- (turkoosi) ja distribuutiovaiheisiin (violetti), jotka yhdessä muodostavat monivuotisen syklien sarjan. Institutionaalinen raha on yleensä ollut aktiivinen akkumulaatiosykleissä, kun taas retail-sijoittajat ovat preferoineet distribuutiosyklejä. Neljän vuoden välein toistuvat puoliintumistapahtumat ja niitä edeltävät akkumulaatiosyklit määrittävät laajempaa markkinanäkymää.

Bitcoinin vanhemmat UTXO-aallot 2Y-3Y (sininen) ja 3Y-5Y (keltainen) tukevat kumpikin spot-hintaa. 2Y-3Y aloitti akkumulaation jo 2022, pitkän stagnaatiovaiheen jälkeen. 3Y-5Y-aalto on taas muuttanut lentoratansa radikaalisti keväällä 2023, osoittaen nyt selväsit ylöspäin. Molemmat 2Y-3Y ja 3Y-5Y edustavat pitkän aikahorisontin sijoittajia ja ns. “älykästä rahaa”.

Yhteenvetona bitcoin saa teknisestä heikkoudesta huolimatta tukea lukuisista fundamentaalisista indikaattoreista, jotka pohjautuvat lohkoketjusdataan. Bitcoinin vuoden 2024 halving on vain 348 päivän päässä ja nostattaa asteittain sijoittajien odotuksia.

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

Pitkän tähtäimen sijoittajat selvästi kannattavuusrajan yläpuolella

Kaikon lohkoketjudatan mukaan bitcoinin päivänsisäinen volatiliteetti on selvästi kasvussa. Heilunta hidastui huomattavasti marraskuun myyntipaineen jälkeen, kunnes markkinan likviditeeti kasvoi jälleen keväällä. Kun helmi-maaliskuussa volatiliteetti nostatti bitcoinia, myöhemmin keväällä sen vaikutus kryptovaluuttaan on ollut negatiivinen. Heilunnasta huolimatta SOPR-data näyttää pitkän aikavälin sijoittajien olevan eniten kannattavuusrajan yläpuolella kuuden kuukauden aikana.

Lähde: Kaiko

Alun perin Renato Shirakashin kehittämä SOPR-indikaattori lasketaan jakamalla bitcoinin toteutunut arvo (USD) alkuperäisen bitcoin-suoritteen arvolla. Tai yksinkertaistettuna myyntihinta jaettuna ostohinnalla. SOPR indikoi onko keskimääräinen bitcoin-sijoittaja voitolla vai tappiolla. SOPR-indikaattori jaetaan yleensä kahteen osaan: Lyhyen tähtäimen holdaajat (STH-SOPR) ja pitkän tähtäimen holdaajat (LTH-SOPR). SOPR-indikaattoria voidaan tulkita seuraavalla logiikalla:

SOPR > 1 = Myyjä voitolla

SOPR < 1 = Myyjä häviöllä

SOPR-data kertoo miten viime vuoden syvän karhusyklin aikana lyhyen tähtäimen sijoittajien STH-SOPR -arvo putosi alimmillaan 0,91:teen. Vuodenvaihteen jälkeen lyhyen tähtäimen sijoittajat nousivat silti selvästi kannattavuusrajan (punainen, 1) yläpuolelle, STH-SOPR -lukeman käydessä ylimmillään 1,08:ssa. Helmi-maaliskuun nousun jälkeen lyhyen tähtäimen sijoittajien kannattavuus on kuitenkin laskenut selvästi.

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

Kontraten lyhyen tähtäimen sijoittajia, pitkän tähtäimen sijoittajien (LTH-SOPR) kannattavuus taas on noussut kesää kohti, kun helmi-maaliskuussa se oli selvästi kannattavuusrajan (punainen, 1) alapuolella. Kun vielä maaliskuun puolivälissä LTH-SOPR oli selvästi miinuksella, huhti-tuokokuussa metriikka on yltänyt tasolle 2,4.

SOPR-metriikka peilaa selvästi markkinan epävarmuuden vaikutusta sijoittajiin ja pitkän aikahorisontin strategian kannattavuutta volatiliteetin kasvaessa. Myös oman subjektiivisen kokemukseni valossa eniten bitcoin-markkinassa voittoa ovat tehneet pitkän aikahorisontin holdaajat, kun taas spekulatiivisten treidaajilla on selvästi korotettu riski menettää omaisuuttaan.

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

UTXO-data peilaa markkinan murrostilaa

Kun Satoshi Nakamoto loi Bitcoinin, hän suunnitteli rakenteen, joka vaatii huomattavan määrän työtä (PoW). Bitcoin-lohkoketju on rakenteeltaan myös läpinäkyvä, jonka ansiosta voimme tutkia sen aktiivista tarjontaa ja UTXO-dataa. Vuoden 2019 alun markkinapohjassa Delphi Digital -tutkimusyhtiö paikansi kapitulaatiopisteen onnistuneesti UTXO-dataa hyödyntäen. Nykyinen UTXO-distribuutio muistuttaa vuoden 2019 tilannetta, mutta lopullinen kapitulaatio saattaa tapahtua sen jälkeen, kun markkina-arvo laskee alle delta cap -tason. Delta capin alittaminen tarkoittaisi bitcoinille vielä noin -30 prosentin korjausliikettä.

Retail-ryhmä 1M-3M -aalto (turkoosi) peilaa treidaajasegmentin kiinnostuksen paluuta, vaikka punainen 3M-6M osoittaakin selvää myyntipainetta. 2Y-3Y -aalto (sininen) taas osoittaa laajemman aikahorisontin sijoittajien renessanssia, nousten selvästi alkuvuonna 2023. 2Y-3Y myi selvästi vuoden 2022 marraskuun huipussa ja poistui kentältä lähes vuodeksi. Kokonaisuutena UTXO-ikäjakaumat kertovat markkinan murrosvaiheesta, jonka toivotaan selkeytyvän viimeistään vuoden 2024 puoliintumistapahtumaan mennessä.

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

1M-3M (turkoosi): Maltillinen akkumulaatio

3M-6M (punainen): Myyntipaine

6M-12M (oranssi): Ei muutosta

2Y-3Y (sininen): Akkumulaatio

3Y-5Y (vaaleanpunainen): Ei muutosta

7Y-10Y (vihreä): Myyntipaine

Mitä seuraamme juuri nyt?

Makrostrategi Patrick Perret-Green varoitti jo viime vuonna heikkenevän likviditeettiympäristön aiheuttavan vakavia ongelmia taloudelle. Nyt Perret-Green ennustaa pankkikriisin jatkuvan.

Money Is “Disappearing”: Bank Crisis Not Over, Says Bond Trader | Patrick Perret-Green

Timothy Petersonin mukaan jo yli 10 prosenttia Yhdysvaltain kotitalouksista omistaa bitcoinia.

Arvostettu analyytikko Lyn Alden kommentoi bitcoin-markkinaa ja salamaverkkoa erityisesti institutionaalisesta näkökulmasta.

Wallstreet & Bitcoin Panel Session w/ Lyn Alden | Bitcoin For Corporations

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Jaa artikkeli:

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp