Tokenisaatio ja RWA

Real-world assets (RWA) ja tokenisointi – fyysisestä digitaaliseksi

••••••••••

Kuvittele, että haluaisit ostaa Pablo Picasson Femme à la montre -maalauksen. Harvalla meistä on kuitenkaan varaa maksaa taideteoksesta 139 miljoonaa dollaria. Mutta mitä jos voisit omistaa siitä pienen osuuden?

Omaisuuden tokenisointi on yksi lohkoketjujen houkuttelevimmista käyttötarkoituksista. Potentiaalinen markkina on biljoonien dollarien kokoinen, joten ei siis ole ihme, että real-world assets (RWA) on yksi vuoden 2024 kuumimmista kryptotrendeistä.

Tässä artikkelissa kerromme, mikä on RWA, mitä tokenisointi tarkoittaa ja miten tähän trendiin voi sijoittaa. 

Mikä on real-world asset (RWA)?

RWA ei ole tavallista kryptovaluuttaa. Se on silta konkreettisen omaisuuden – kuten rakennusten, maalausten ja kullan – sekä lohkoketjun digitaalisen maailman välillä.

Real-world asset (RWA) tarkoittaa fyysistä tai käytännöllistä tosielämän omaisuutta. Tähän lukeutuvat esimerkiksi kiinteistöt, taideteokset, keräilyesineet, raaka-aineet ja data.

Näitä kaikkia yhdistää kaupankäynnin vaikeus. Omistajuus on usein tallennettu analogisiin asiakirjoihin ja liikkeellelaskuun liittyy monimutkaisia vaiheita. Esimerkiksi kiinteistön myyminen voi olla pitkä ja hidas prosessi.

Kryptomaailmassa termillä RWA ei kuitenkaan viitata niinkään itse omaisuuteen vaan sen viemiseen lohkoketjuun – tokenisointiin. Tokenisoinnilla fyysiselle omaisuudelle luodaan digitaalinen kaksonen lohkoketjuun.

Helppo esimerkki RWA:sta on monelle kryptosijoittajalle tuttu stablecoin – siinä digitaalinen valuutta on sidottu taustalla oleviin oikeisiin dollareihin.

Erityyppiset RWA:t

Reaalimaailman omaisuus on sateenvarjotermi, joka pitää sisällään monia erilaisia varoja – niin aineellisia kuin aineettomiakin. Listasimme tähän niistä yleisimpiä.

Stablecoinit

Vakaavaluutat, eli stablecoinit, ovat RWA-trendin edelläkävijöitä – ne ovat olleet olemassa jo vuosia. Stablecoineista on kasvanut vuosien saatossa yli 150 miljardin dollarin arvoinen toimiala ja niillä on tärkeä rooli kryptomarkkinoilla.

Stablecoinin ideana on nimensä mukaisesti pitää hinta vakaana suhteessa sen taustalla olevaan omaisuuserään. Vakaus on mahdollista siksi, että stablecoinit on taattu suurilla valuuttareserveillä. Esimerkiksi USDT-stablecoinin taustalla on 100 miljardin dollarin edestä valuuttaa ja joukkovelkakirjoja.

Vaikka suurin osa markkinoilla olevista stablecoineista on dollaripohjaisia, niitä on myös sidottu muihin valuuttoihin sekä jalometalleihin, kuten euroon ja kultaan.

Kiinteistöt

‍Tokenisointi voi muuttaa kiinteistösijoittamista rajusti tulevaisuudessa. Sen ansiosta sijoittajan ei tarvitse enää ostaa koko kiinteistöä, vaan hän voi omistaa haluamansa osuuden vaikkapa asunnosta tai toimistorakennuksesta.

Asunnon myyjä voisi esimerkiksi jakaa asuntonsa 100 samanarvoiseen tokeniin, jotka hän sitten voisi myydä NFT-kauppapaikalla. 

Vuokranmaksua ja kiinteistökuluja pystyy hallitsemaan älysopimusten avulla. Ne mahdollistavat myös tuoton jakamisen tokenin omistajille. Yksi esimerkki fraktioituun kiinteistöbisnekseen keskittyvästä yrityksestä on Lofty.

Hyödykkeet ja jalometallit

‍Tokenisointi tuo uusia tapoja investoida raaka-aineisiin ja käydä niillä kauppaa. Kuluttaja voi esimerkiksi omistaa fyysistä kultaa digitaalisessa muodossa. 

Viljelijät voisivat tokenisoida viljaansa muuttaen sen digitaaliseksi omaisuudeksi, jolla he voisivat käydä kauppaa, vaihtaa tarvikkeisiin ja palveluihin tai käyttää lainojen vakuutena.

Taide ja keräilyesineet

‍Maailma on pullollaan ainutlaatuisia taideteoksia, keräilyesineitä ja antiikkia. Taidemarkkinoiden ongelmana on kuitenkin epälikvidiys – voi olla vaikeaa löytää ostajaa tai myyjää.

Lohkoketjun ansiosta harvinaisesta taiteesta voi luoda virallisen vastineen lohkoketjuun omistajuustietoineen. Tämä takaa digitaalisen alkuperän, säilyttää omaisuuden niukkuuden ja tuo maailmanlaajuiset markkinat muutaman klikkauksen päähän.

Taiteen tokenisointi myös mahdollistaa jaetun omistajuuden; arvokas taide voidaan jakaa osiin, jolloin investointikustannukset ovat paljon pienemmät, mikä tuo taideteoksen isomman joukon saataville ja helpottaa mahdollisesti myyntiä.

Kirjat ja musiikki

‍Populaarikulttuuri on vain vähän kartoitettu, mutta potentiaalinen markkina

Digitaalisten teosten, kuten musiikkialbumien tai elokuvien tokenisointi voi auttaa artisteja, ohjaajia ja julkaisijoita sitouttamaan fanejaan. 

He voivat laskea liikkeelle digitaalisia tokeneita, jotka edustavat osuutta teoksistaan, kuten albumista. Se voi olla hyödyksi myös markkinoinnissa.

Älysopimusten avulla voidaan jakaa toistuvia osuuksia lisenssimaksuista tai myynneistä. Tokenisointi tarjoaa kulttuuriomaisuudelle valtavan mahdollisuuden mullistaa tuottajien liiketoimintamalleja ja muokata globaalia median kulutusta.

Ajoneuvot

‍Auto lohkoketjussa? Kyllä! Autojen, veneiden, mopojen ja muiden kulkuneuvojen tokenisointi auttaa tallentamaan ja seuraamaan esimerkiksi niiden alkuperää ja huoltohistoriaa. Tämä on erityisen kätevää ajoneuvon vaihtaessa omistajaa.

Kuten kiinteistöjä ja taidetta, myös luksusautoja, huvijahteja ja suihkukoneita voidaan jakaa pienempiin osiin, jolloin niiden kustannukset, käyttöaikataulut ja voitot jaetaan suhteellisesti älysopimusten avulla.

Mitä tokenisointi tarkoittaa?

Tokenisoinnin avulla mitä tahansa omaisuutta voi viedä lohkoketjuun. Reaalimaailman omaisuuden (eng. real-world assets, RWA) tokenisointi on otettu finanssialalla innoissaan vastaan ja se on yksi vuoden suurimmista kryptotrendeistä.

Tokenisoinnin ajatuksena on luoda lohkoketjuun virtuaalinen sijoitusväline, joka on sidottu konkreettisiin asioihin, kuten kiinteistöihin, taiteeseen ja keräilyesineisiin. 

Kun vaikkapa asunto tokenisoidaan, tuloksena syntyy RWA-tokeneita. RWA-tokenit siis edustavat fyysistä omaisuutta kryptomaailmassa. RWA-token on fyysisen omaisuuden digitaalinen kopio.

Jos aiemmin mainittu Picasson maalaus olisi tokenisoitu, 1 000 ihmistä voisi helposti käydä kauppaa omilla osuuksillaan ilman, että heidän tarvitsisi tehdä yhteistyötä muiden omistajien kanssa.

Sen sijaan, että yhden myyjän on työskenneltävä gallerian, arvioijan, asianajajan ja pankin kanssa – joista jokainen veloittaa palkkion – myyjä ja ostaja voivat käydä kauppaa keskenään ja ainoat kulut syntyvät lohkoketjun siirtomaksusta.

Miten RWA liittyy kryptovaluuttoihin?

Real-world assets (RWA) on yksi kryptovaluuttojen monista kategorioista. RWA edustaa oikean maailman aineellisia tai aineettomia hyödykkeitä digitaalisessa muodossa.

Eli siinä missä perinteiset kryptovaluutat ovat puhtaasti digitaalisessa muodossa olevaa valuuttaa, RWA on fyysisen omaisuuden digitaalinen kopio. 

Molemmat kuitenkin ovat tokeneita, jotka “asuvat” lohkoketjussa. Kaupankäynti ei juurikaan eroa, olipa kyse sitten kryptovaluutasta tai RWA:sta. 

Merkitys kryptomaailmalle

RWA ei ole pelkkä uusi trendisana. Se voi ratkaista joitain rahoitusmaailman vanhimpia ongelmia, kuten likviditeetin ja läpinäkyvyyden puutteen.

RWA on yksi kryptomarkkinoiden nopeimmin kasvavista sektoreista. Tokenisointi tarjoaa koko alalle valtavasti mahdollisuuksia ja toimii perinteisille omaisuusluokille puolestaan porttina kryptomaailmaan.

Perinteiset finanssiyhtiöt ovat innoissaan ajatuksesta tokenisoida jo ennestään tuttua omaisuutta; kultaa, osakkeita ja hyödykkeitä.

Bank of America on kutsunut RWA-tokenisointia “digitaalisen omaisuuden käyttöönoton avaintekijäksi”. Yhtiön raportin mukaan tokenisoidun kullan markkina on saanut jo yli miljardin dollarin edestä investointeja. Kryptomarkkinoilla on useita kultaan sidottuja tokeneita, kuten Tether Gold ja Pax Gold, joiden markkina-arvot ovat satoja miljoonia dollareita.

Myös tokenisoiduille Yhdysvaltain valtion joukkovelkakirjalainoille on kysyntää – tokenisoitujen rahamarkkinarahastojen yhteenlaskettu markkina-arvo on CoinDeskin mukaan jo lähellä 500 miljoonaa dollaria. 

RWA-sektori voi kasvaa yhdeksi kryptomarkkinoiden suurimmista. Globaali konsultointiyritys Boston Consulting Group ennustaa, että tokenisoidun omaisuuden markkina voi kasvaa jopa 16 biljoonaan dollariin vuoteen 2030 mennessä.

Tokenisoinnin hyvät puolet

Reaalimaailman omaisuuden tokenisoinnissa on monia etuja:

 • Kustannuksien pienentyminen
 • Perinteisen omaisuuden osto- ja myyntiprosessin nopeutuminen
 • 24/7 kaupankäynti
 • Parantunut läpinäkyvyys
 • Kasvanut likviditeetti
 • Markkinoiden laajentuminen

Kustannukset

Omaisuuden vieminen lohkoketjuun eliminoi tarpeettomat välikädet, kuten pankit, agentit ja välittäjät. Välittäjien karsiminen vähentää transaktioista, dokumentoinnista ja työtunneista aiheutuvia kustannuksia. 

Tehokkuus

Jakamalla arvokasta omaisuutta, kuten taidetta tai kiinteistöjä osiin, kaupankäynti helpottuu huomattavasti. RWA-tokeneilla voi käydä ympäri vuorokauden kauppaa digitaalisissa pörsseissä ja ohittaa perinteisesti tarvitut välikädet. Tokenisointi virtaviivaistaa prosesseja ja mahdollistaa nopeat, maailmanlaajuiset liiketoimet.

Luottamus

Yksi tokenisoinnin keskeisistä eduista on reaalimaailman omaisuuden jakamisen murto-osiin ilman kolmansien osapuolien selvitystyötä. Lohkoketju korvaa julkisen, muuttumattoman ja turvallisen luonteensa ansiosta prosessista kaikki välikädet, kuten agentit, keskukset, lakimiehet ja välittäjät.

Läpinäkyvyys

Julkinen lohkoketju tarjoaa täydellisen näkyvyyden RWA:n historiaan, sisältäen alkuperäistodistukset, omistajuushistorian, ostot ja myynnit sekä kaikki tapauskohtaisesti merkittävät yksityiskohdat. Tämä antaa selkeän kuvan omistuksesta ja estää tehokkaasti petoksia.

Likviditeetti

Markkinoiden likviditeetti tarkoittaa sitä, kuinka nopeasti voit vaihtaa, myydä tai jälleenmyydä omaisuuden. Sen vastakohta, epälikvidiys, on merkittävä ongelma monilla markkinoilla.

Käteinen esimerkiksi on erittäin likvidiä. Arvokas taide on puolestaan erittäin epälikvidiä. Myyjän voi olla hankalaa päästä eroon esimerkiksi Picasson maalauksesta, sillä mahdollisia ostajia on niin vähän.

Ei varmasti yllätä, että myös kiinteistöt ovat epälikvidejä. Se ei voi vaihtaa nopeasti omistajaa, sillä kiinteistön myynti edellyttää omistajan ja myyjän välisen selvityksen ja muut due diligence -prosessit.

Muita erittäin epälikvidejä varoja ovat esimerkiksi klassiset autot, kilpahevoset tai vintage-viinit.

Omaisuuden tokenisointi voi helpottaa likviditeettiongelmassa. Kaikille avoin lohkoketju mahdollistaa globaalit, ympärivuorokautiset markkinat, ja omaisuuden jakaminen osiin tuo sen isomman yleisön saataville.

Haasteet

Lupaavista käyttötarkoituksista huolimatta RWA-tokenisointi sisältää edelleen useita haasteita:

Oikeudelliset haasteet: Reaalimaailman omaisuuden tokenisoinnissa on tärkeää varmistaa, että tokenisointi ja kaupankäynti noudattavat sekä paikallisia että kansainvälisiä lakeja. Erityisesti omistusoikeus ja kaupankäynnin ehdot on määriteltävä tarkasti.

Tekninen monimutkaisuus: RWA-tokenisointi vaatii tietotaitoa lohkoketjuista ja älysopimuksista. Lisäksi tokenisointi vaatii tehokkaan ja turvallisen alustan varojen asianmukaiseen hallintaan ja kaupankäyntiin.

Markkinoiden hyväksyntä: Tokenisointi on vielä uusi innovaatio; voi mennä aikaa, ennen kuin se saavuttaa markkinoilla tarvittavan hyväksynnän. Monimutkaisen teknologian varjopuolena on, että sijoittajien ja institutionaalisten toimijoiden oppimisprosessi on hidas. On vaikeaa nähdä potentiaalia, jos ei ymmärrä konseptia.

Likviditeetin puute: Vaikka tokenisointi parantaa vaikeasti kaupattavien tavaroiden likviditeettiä, se ei välttämättä ole riittävää. Jos RWA-tokenien likviditeetti on alhainen, niiden myyminen tai vaihtaminen muiksi varoiksi voi olla vaikeaa tai hidasta.

Sääntelyriski: Kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen sääntely on edelleen lapsen kengissä. Lähitulevaisuus voi tuoda mukanaan muutoksia, jotka mahdollisesti vaikuttavat RWA-tokenisointiin. Epävarmuus on alan toimijoille merkittävä riski.

RWA ja DeFi

Decentralized Finance (DeFi) -ekosysteemin kasvu on luonut uusia mahdollisuuksia hyödyntää reaalimaailman omaisuutta. 

Sisällyttämällä kiinteistöt, osakkeet, datan ja muut tosielämän omaisuudet DeFi voi kypsyä äärimmäisen kattavaksi rahoitusjärjestelmäksi ja täydentää perinteistä finanssimaailman tarjontaa. DeFi voi yhdistää kryptomaailman ja perinteisen talousmaailman parhaat puolet.

Lue lisää aiheesta DeFI

Lainaus

DeFi-alustat, kuten Aave ja Compound, antavat ajoittain käyttää tokenisoitua omaisuutta, (kiinteistöjä, taidetta ja hyödykkeitä) lainojen vakuutena. Näin voit saada lainaa ilman pankkiakin. Lainanottajat saavat stablecoineja, kun taas lainanantajat ansaitsevat korkoa.

Indeksirahastot

DeFi voi tarjota mahdollisuuden sijoittaa hajautetusti RWA-sektorille yhden indeksirahaston kautta. Yksi rahasto voisi sisältää esimerkiksi tokenisoituja kiinteistöjä, toinen puolestaan taidetta. Näin sijoittaja voi hallita riskejä ja hajauttaa portfoliotaan.

Vähemmän riskialttiita sijoituksia

Kryptovaluutat ovat tyypillisesti hyvin volatiileja, mutta koska RWA antaa DeFille pääsyn muihinkin omaisuusluokkiin, voimme saada kryptoekosysteemiin myös perinteisiä, vähemmän riskialttiita omaisuusluokkia. Jo pelkkä stablecoinien markkinaosuus kertoo, että vakaammille sijoituskohteille on kysyntää kryptomarkkinoilla.

Käytännön esimerkkejä

Vaikka RWA on suhteellisen uusi sektori, kryptomaailmasta löytyy jo esimerkkejä, miten tokenisointia hyödynnetään käytännössä.

Kiinteistöt

Kiinteistöjen tokenisointi on yksi potentiaalisimmista käyttötarkoituksista. Esimerkiksi RealX muuttaa kiinteistösijoituksia tokeneiksi mahdollistaen osaomistuksen. Tämä tuo kiinteistösijoittamisen useampien ihmisten ulottuville ja yksinkertaistaa omistuksen siirtoa.

Taide ja keräilyesineet 

Myös kulttuurin ystävät voivat hyötyä tokenisoinnista. Se mahdollistaa osaomistajuuden esimerkiksi arvokkaisiin taideteoksiin tehden sijoittamisesta demokraattisempaa. Esimerkiksi Freeport-niminen yritys on tarjonnut “osakkeita” Andy Warholin maalauksista.

Rahoitusala

Moni globaali finanssijätti, kuten BlackRock, Fidelity, JP Morgan ja Goldman Sachs käyttävät jo lohkoketjuteknologiaa erilaisten RWA:iden tokenisointiin. Nämä instituutiot ovat vieneet konseptin pidemmälle hyödyntäen tokenisointia esimerkiksi säästöissä ja vakuuksissa.

Miten sijoittaa RWA-sektoriin?

Kryptosijoittajalla on tarjottimella muutamia eri tapoja sijoittaa RWA-omaisuuteen. Tässä yleisimmät:

 • RWA-tokenin ostaminen: voit ostaa tietyissä DeFi-palveluissa portfolioosi tokenisoitua taidetta, kiinteistöjä tai vaikkapa jalometalleja.
 • Kryptovaluuttaprojektiin sijoittaminen: voit sijoittaa RWA-sektorilla toimivaan kryptovaluuttaprojektiin ja hyötyä sektorin kasvusta.
 • Osakesijoittaminen: voit sijoittaa RWA-sektorilla toimivaan osakeyhtiöön ja hyötyä sektorin kasvusta.
 • Rahastot: voit sijoittaa RWA-sektoriin erikoistuvaan rahastoon, jolloin saat erinomaisen hajautuksen ja hyödyt sektorin kasvusta.

RWA-sektorilla toimivat kryptoprojektit

Kryptomarkkinoilla on yli 100 RWA-sektorilla toimivaa projektia. Näiden yhteenlaskettu markkina-arvo on lähes 50 miljardia dollaria.

Suurimmat RWA-projektit CoinMarketCapin mukaan:

 1. Avalanche (AVAX)
 2. Chainlink (LINK)
 3. Internet Computer (ICP)
 4. VeChain (VET)
 5. Maker (MKR)
 6. Ondo (ONDO)
 7. Synthetix (SNX)
 8. Ribbon Finance (RBN)
 9. XDC Network (XDC)
 10. Mantra (OM)

RWA-ekosysteemi on kuitenkin laaja ja sisältää erilaisia toimijoita, kuten kryptolompakoita, tokenisointialustoja, DeFi-palveluita ja jakelijoita.

Kartta RWA-ekosysteemista kategorioittain. Kuva: Tokeny.

RWA & tokenisaatio – usein kysytyt kysymykset

Mitä RWA tarkoittaa?


RWA tulee englannin kielen sanoista real-world assets. Se tarkoittaa mitä tahansa aineellista tai aineetonta reaalimaailman omaisuutta, kuten kiinteistöjä, taidetta, autoja, jalometalleja tai dataa.

Mitä tokenisaatio tarkoittaa?


tokenisaatio on prosessi, jossa reaalimaailman omaisuudelle luodaan lohkoketjuun digitaalinen “kaksonen”. Prosessissa esimerkiksi kiinteistölle luodaan yksi tai useampi token, joka edustaa lohkoketjussa sen fyysistä paria.

Voiko mitä tahansa omaisuutta tokenisoida?


Kyllä. Lähes minkä tahansa omaisuusluokan, jonka arvo on peräisin lohkoketjun ulkopuolelta, voi tuoda lohkoketjuun.

Mitä hyötyä fyysisen omaisuuden tokenisoinnista on?


Lohkoketjuteknologia helpottaa perinteisesti epälikvidin omaisuuden kaupankäyntiä tarjoamalla sille tehokkaan, läpinäkyvän ja globaalin ympäristön, joka on auki vuorokauden ympäri.


Tutustu alaa puhuttaneisiin aiheisiin kattavammin

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Jaa artikkeli:

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp