Tekninen analyysi

Tekninen analyysi: Vuoden 2019 skenaario indikoi bitcoinin nousevan $46K-tasolle

••••••••••

Viikon 7 tekninen analyysi läpikäy viimeisimmät tekniset indikaattorit ja lohkoketjuanalyysit. Lisäksi tutustumme vuoden 2019 sykliin perustuvaan malliin, jonka mukaan bitcoin saattaa nousta 46 092 dollariin heinäkuuhun mennessä.

Kryptomarkkinan spot-hinnat ovat kiivenneet maltilliseen kasvuun viime viikosta, markkinajohtaja bitcoinin vahvistuessa yhdeksän prosenttia. Treidaaja ja analyytikko Tone Vays pysyy 40 prosentin bitcoin-allokaatiossaan, mutta on valmis ostamaan lisää korjausliikkeen jälkeen. Nykyisessä markkinarakenteessa voi nähdä selviä yhtäläisyyksiä vuoden 2019 helpotusralliin, jonka aikana bitcoinin spot-hinta nousi 178 prosenttia tammikuun ja heinäkuun välillä.

Bitcoinin spot-hinta siirtyi uuteen tekniseen asetelmaa vuoden vaihteessa, samalla kun se kohtasi nousevan ja laskevan trendilinjan (turkoosi) sekä niiden leikkauspisteen (inflection point). Bitcoinin suhteellinen voimaindeksi RSI (sininen) käväisi yliostetulla aluella tammi-helmikuussa, mutta on sittemmin palautunut normaalitasolle 62.

Lähteet: Coinmotion Research, CryptoQuant

Bitcoin on pärjännyt alkuvuonna erinomaisesti peilattuna muihin omaisuusluokkiin. Johtavan kryptovaluutan noustessa lähes 50 prosenttia, Nasdaq 100 on vahvistunut vuoden alusta vain 11 %. S&P 500 -indeksi on tänä vuonna vahvistunut 4,5 prosenttia ja kulta huomattavan vaatimattoman prosentin.

Bitcoinin 90 päivän Pearson-korrelaatio S&P 500 -indeksiin on ollut selvässä laskutrendissä alkuvuonna, sen pudotessa tammikuun alun 0,45:stä nykyiselle tasolle 0,37. Bitcoinilla on historiallisesti ollut heikko korrelaatio osakemarkkinaan ja kryptovaluutta tunnettiin pitkään “korreloimattomana omaisuusluokkana”. Vuoden 2020 puolivälin jälkeen korrelaatio osakemarkkinaan on kuitenkin kasvanut valtavirtaistumisen myötä. Kasvavaa korrelaatiota voi myös pitää merkkinä bitcoin-markkinan maturoitumisesta.

Lähde: Documenting Bitcoin

Kryptovaluutat ovat vahvistuneet viime viikosta selvässä keskinäisessä korrelaatiossa. Johtavan kryptovaluutan bitcoinin vahvistuessa 9,4 prosenttia, DeFi-alusta ethereum nousi 6 %. Muut Coinmotioniin listatut kryptovaluutat seurasivat markkinajohtajia läheisessä riippuvuussuhteessa.

Seitsemän päivän hintakehitys

Bitcoin (BTC): 9,4 %

Ethereum (ETH): 6 %

Litecoin (LTC): -1,7 %

Aave (AAVE): 4,2 %

Chainlink (LINK): 11,3 %

Uniswap (UNI): 5,8 %

Stellar (XLM): 8,6 %

XRP1,3 %

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!

S&P 500 -indeksi: -3,4 %

Kulta: -0,7 %

Jos vuoden 2019 skenaario toistuu, bitcoin voi nousta kesällä 46 000 dollariin

Kryptovaluuttojen markkinajohtajan bitcoinin alkuvuosi 2023 on ollut poikkeuksellisen onnistunut, johtaen spot-hinnan 50 prosentin nousukulmaan vuoden alusta. CoinFairValue-sivun mukaan bitcoinin tämänhetkinen “kohtuuhinta” olisi 40 673 dollaria, joka on 64 prosenttia nykyisen noteerauksen yläpuolella.

Bitcoinin nykyinen markkina-asetelma muistuttaa huomattavasti karhusyklin jälkeistä vuotta 2019. Kuten Mark Twain kuuluisasti sanoi, “historia ei toista itseään, mutta se rimmaa”. Jos vuosien 2018-2019 sykliä käytetään referenssipisteenä, bitcoin saattaa hyvinkin nousta 40 000 dollarin yläpuolelle tänä vuonna. 2019 vuoden 1. tammikuuta ja 1. heinäkuuta välisenä aikana bitcoinin spot-hinta nousi 3808 dollarista 10 570 dollariin, vahvistuen prosentuaalisesti 178 %.

CryptoQuant-sivun tarjoama data peilaa mielenkiintoisesti toteutunutta hintaa ja UTXO-ikäjakaumaa. Indikaattorit näyttävät miten nykyinen hintataso on 1W-1M (keltainen), 1M-3M (violetti), 3M-6M (vihreä) ja 2Y-3Y (punainen) -aaltojen yläpuolella. Bitcoin on silti 6M-12M (sininen) ja 18M-2Y (haaleanpunainen) -aaltojen alapuolella. Distribuutio osoittaa miten erityisesti lyhyen aikavälin sijoittajat ovat kannattavuusrajan yläpuolella ja havaintoa tukee myös STH-SOPR -data. Mikäli bitcoin onnistuu murtamaan 31 000 dollarin tason, kryptovaluutta houkuttelee jälleen pidemmän aikavälin sijoittajasegmenttiä.

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

Toteutunut hinta on tärkeä indikaattori, koska se edustaa kaikkien bitcoin-ostojen keskihintaa. Samalla toteutunut hinta osoittaa, että keskimääräiset bitcoin-ostajat ovat sijoituksissaan voitolla.

UTXO-metriikka kertoo 82 prosenttia holdaajista olevan voitolla

Vuoden 2022 brutaalista karhumarkkinasta huolimatta bitcoin on historiallisesti ollut erinomainen pitkän aikahorisontin sijoitus. Tätä väittämää voi perustella mm. UTXO-metriikalla, joka paljastaa jopa 82 prosenttia sijoittajista olevan edelleen voitolla. Percentage of UTXOs in profit -indikaattori vertaa hintaa UTXO:n luomisen ja nykyhetken välillä.

Näin suuri osa UTXO-metriikasta oli viimeeksi voitolla bitcoinin spot-hinnan ollessa välillä $43-45K. Data paljastaa samalla monen UTXO:n syntyneen tasoilla $19-20K, jotka toimivat selvinä akkumulaatiovyöhykkeinä.

Lähteet: Coinmotion Research, CryptoQuant

Aiemmissa analyyseissä kerroimme myös lyhyen tähtäimen sijoittajien olevan alkuvuonna selvästi voitolla. Lyhyen tähtäimen holdaajia kuvaava STH-SOPR nousi loppuvuoden pohjilta tammi-helmikuun 1,05:n huippuihin, korkeammalle kuin kertaakaan vuonna 2022. Lyhyen aikavälin holdaajat tekivät viimeeksi näin tuntuvaa voittoa marraskuun 2021 syklihuipussa.

Bitcoinin puoliintumistapahtumaan on vain 400 päivää

Puoliintuminen (englanniksi halving, halvening) on yksi Bitcoin-ekosysteemin tärkemmistä tapahtumista, koska se lisää kryptovaluutan niukkuutta pudottamalla lohkopalkkion 6,25:stä 3,125:teen. Seuraavan puoliintumistapahtuman arvioitu päivämäärä on 28. maaliskuuta 2024, joten siihen on kirjoitushetkellä aikaa enää 400 päivää.

Puoliintumisen lisäksi bitcoinin hintakehitystä tukevat pitkän aikavälin holdaajat, jotka edustavat jo 49 prosenttia koko verkosta. Nämä pitkän aikavälin sijoittajat ovat pitäneet bitcoin-yksiköitään hallussaan vähintään kaksi vuotta. Yleinen pitkän aikavälin holdaajien määrän kasvu voi johtaa mahdolliseen tarjontashokkiin (supply shock), likvidien yksiköiden määrän laskiessa.

Holdaajien lisäksi tarjontashokkia eskaloi Bitcoinin tuleva puoliintumistapahtuma ensi vuonna. Bitcoiniin kohdistuva myyntipaine on selvästi heikentymässä ja samaan aikaan markkinoilla on edelleen suojaamattomia shorttipositioita. Makromarkkinoiden positiivinen käänne onkin aiheuttanut short squeeze -tilanteita.

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

Aiemmassa puoliintumissyklissä bitcoinin spot-hinta nousi 1263 prosenttia vuosien 2016 ja 2020 välillä. Jos sama kehityskulma jatkuu, bitcoin saavuttanee 100 000 euron tason vuonna 2024. Akkumulaatio- ja distribuutiosyklien jälkeen bitcoin on jälleen uudessa puoliintumistapahtumaa ennakoivassa akkumulaatiosyklissä (sininen), joka jatkuu vuoden 2024 puoliintumiseen asti.

Bitcoinin puoliintumista ennen nähdään sen sisarvaluutan Litecoinin puoliintuminen, joka on aikataulutettu elokuun alkuun. Kuten Bitcoinin puoliintumistapahtumassa, Litecoinin puoliintuminen pudottaa sen lohkopalkkion 12,5:stä 6,25:teen, lisäten tarjonnnan niukkuutta.

Lohkoketjutoimialan kasvu on ollut eksponentiaalista vuoden 2018 jälkeen

Alkuvuosi 2023 on ollut poikkeuksellisen lupaava kryptomarkkinalle, erityisesti alavireisen viime vuoden jälkeen. Heikosta hintakehityksestä huolimatta on hyvä muistaa, että vuosi 2022 oli menestyksekäs aiempiin sykleihin verrattuna. Bitwise-yhtiön keräämä data osoittaa miten digitaalisten omaisuusluokkien markkina-arvo nousi 531 prosenttia vuosien 2018 ja 2022 välillä, 126 miljardista dollarista $795 miljardiin.

Ekosysteemeille elintärkeiden kehittäjien (developers) määrä tuplaantui vuosien 2018 ja 2022 välillä, nousten 10 367:stä 23 343 aktiiviseen kehittäjään. Johdannaismarkkinan kasvu oli räjähtävää, samalla kun CME BTC -futuurien avointen johdannaisopimusten määrä nousi yli 2000 prosenttia. Yhdysvalloissa Coinbase-pörssin asiakasmäärä lisääntyi 22 miljoonasta vuonna 2018 yli sataan miljoonaan viime vuonna.

Vaikka Bitcoinin kasvu itsessään on ollut huomattavaa, sitäkin enemmän ovat kasvaneet vakaavaluutat ja hajautetun rahoituksen sektori. Vielä vuonna 2018 vakaavaluutat olivat niche-kokoluokan markkina, niiden markkina-arvon yltäessä 3 miljardiin dollariin. Viime vuoteen mennessä vakaavaluuttojen markkina kasvoi 134 miljardiin eli 4367 prosenttia vuodesta 2018.

Lähde: Bitwise

Hajautettuun rahoitukseen lukittu arvon (total value locked, TVL) kasvoi vuoden 2018 miljoonasta dollarista lähes 39 miljardiin dollariin viime vuonna. Myös NFT-markkina kasvoi räjähdysmäisesti: Sen koko oli vuonna 2018 vaatimattomat 20 miljoonaa dollaria, josta markkina kasvoi yli 21 miljardiin viime vuonna.

Kokonaisuudessaan toimiala on siis kasvanut eksponentiaalisesti viime vuosien aikana ja kasvun voi kaikella kohtuudella ennakoida jatkuvan. Bitcoinin “kohtuuhinta” on tällä hetkellä yli 40 000 dollarissa ja johtavan kryptovaluutan vahvistuminen korreloinee edelleen hajautetun rahoituksen kasvun kanssa.

Mitä seuraamme juuri nyt?

Glassnoden lohkoketjudatan perusteellinen viikkoanalyysi.

The Week On-chain: An Investor Turning Point - Week 8, 2023, (Bitcoin Onchain Analysis)

Eläköitynyt hedge-rahastonhoitaja Raoul Pal läpikäy parhaita treidejään ja kokemuksiaan bitcoinin parissa.

Raoul Pal's TOP Trades of All Time (Part 2)

Michael Saylorin näkemys Bitcoinin kasvupolusta seuraavien kahdeksan vuoden aikana.

Michael Saylor: The Next 8 Years in Bitcoin

Tutustu alaa puhuttaneisiin aiheisiin kattavammin

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Jaa artikkeli:

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp