Kimchi-preemion paluu?

••••••••••

Vuoden viimeisen viikon tekninen analyysi tutkii eteläkorealaisen kimchi-preemion nousua ja syitä ilmiön taustalla. Lisäksi kartoitamme MicroStrategyn eskaloituvaa osto-ohjelmaa, samalla kun yhtiö pyrkii hallitsemaan prosenttia koko bitcointarjonnasta. Läpikäymme myös nopeasti lähestyvän vuoden 2024 näkymiä ja tavoitehintoja.

Kryptomarkkinan viimeisten seitsemän päivän kurssinousu on painottunut altcoineihin, samalla kun markkina-arvoltaan johtava bitcoin on lähinnä kulkenut sivusuuntaan. Viikon suurin uutinen oli MicroStrategyn (MSTR) osto-ohjelman jatkuminen, yhtiön kasvattaessa tasettaan 14 620 bitcoinilla. Tänä vuonna eskaloituneet ostot nostavat Michael Saylorin luotsaaman yhtiön taseen 189 150 yksikköön, MSTR:n hallitessa 0,9 prosenttia koko bitcointarjonnasta.

Orastavasta altseasonista kertoo myös Blockchaincenterin kaavio, jonka lukema 67 on korkein yli vuoteen. Mm. Solana (SOL) on raketoinut lähes 1000 prosenttia vuoden alusta, tarjoillen meheviä tuottoja korkeampaa riski- ja tuottoprofiilia hakeville sijoittajille. Ethereumin kärsiessä sijoitusnarratiivin puutteesta Solanan suosion kasvu kehittäjäyhteisöissä saattaa johtaa flippening-tilanteeseen.

Lähde: Blockchaincenter

Puhtaasti teknisestä näkökulmasta katsoen bitcoin on edelleen vuoden viimeisessä kvartaalissa alkaneessa hinnanmuodostussyklissään. Samalla tekninen kiila (valkoinen) muistuttaa vuoden 2020 konsolidaatiovaihetta, jonka jälkeen spot nousi parabolisesti.

Bitcoinin toteutuneen hinnan turkoosi aalto on noussut lähes 22 000 US-dollariin, edustaen samalla kaikkien ostojen keskihintaa. Kasvava divergenssi 43 000 dollarin spotin ja toteutuneen hinnan välillä kertoo valtaosan sijoittajista olevan nyt selvästi voitolla.

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

Material Indicatorsin lämpökartta kertoo kasvavasta kysynnästä 44 000 ja 45 000 dollarin tasoilla. Noin viikko sitten retail-segmenttiä kurittaneet valaat ovat jälleen ostomoodissa. Asetelma näyttää hyvältä kohti vuotta 2024, joskin heilunta tulee luultavasti kasvamaan.

Lähde: Material Indicators

Seitsemän päivän hintakehitys

Noin -4 prosenttia viikkotasolla heikentynyt bitcoin kontraa altcoin-markkinaa, jossa Coinmotioniin listatut tokenit ovat yltäneet yli 20 prosentin nousuihin. Yleisesti kryptomarkkina viestii hengähdystauosta neljännen kvartaalin parabolisen kurssinousun jälkeen.

Vuoden 2024 puoliintuminen ja spot ETF tulevat osoittamaan uutta suuntaa markkinalle. Osakeindeksi S&P 500 on vahvistunut viikossa noin prosentin sijoittajien innostuessa Goldman Sachsin ennustamasta keskuspankkipolitiikan käännepisteestä. GS arvioi aiemmin Fedin laskevan ohjauskorkoaan maaliskuussa 25 peruspisteellä.

Bitcoin (BTC): -4,1 %

Ethereum (ETH): 3,4 %

Litecoin (LTC): 6,9 %

Aave (AAVE): 10,9 %

Chainlink (LINK): 2,1 %

Uniswap (UNI): 21,1 %

Stellar (XLM): 3,5 %

XRP0,7 %

Cardano (ADA): -6,1 %

Polygon (MATIC): 17,3 %

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!

S&P 500 -indeksi: 0,8 %

Kulta: 0,6 %

Hintakehitys vuoden alusta

Vuoden viimeinen viikko näyttää sementoivan Chainlinkin (LINK) aseman Coinmotionin listausten kärjessä, kryptovaluutan vahvistuessa vuoden alusta 181 prosenttia. Samalla markkina-arvoltaan johtava krypto bitcoin säilyttää toisen sijan 156 prosentin YTD-lukemallaan. Vuoden viimeisen kvartaalin yllättäjä Cardano (ADA) nousee kolmanneksi 145 prosentin YTD-metriikallaan.

Loppuvuoden kurssiralli on nostanut kaikki listatut kryptot YTD-plussalle, vaikka Litecoin, Polygon ja Uniswap painuivat kuukausien ajaksi negatiiviselle sektorille. Uniswapin kohdalla voidaan puhua käännepisteestä, koska pitkään negatiivinen UNI-token on päätymässä 47 prosentin nousukulmaan vuoden alusta.

YTD-metriikan valossa vuosi on ollut mielenkiintoinen kryptojen hierarkian muuttuessa jatkuvasti. Vuodenvaihteen kapitulaation ja kevään kurssinousun jälkeen merkittäviä tapahtumia olivat mm. XRP:n ja Stellarin heinäkuiset luokitusspekulaatiot, jotka nostivat XRP:tä yli 140 prosenttia. Toistaiseksi Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC on luokitellut vain bitcoinin, Ethereumin ja XRP:n hyödykkeiksi, muiden pudotessa mahdollisesti arvopaperikategoriaan.

Regulaatioriski ei kuitenkaan ole estänyt selektiivistä altseasonia, Solanan (SOL) vahvistuessa tänä vuonna lähes 1000 prosenttia. Solanan nousun taustalla on sen ekosysteemin houkuttelevuus kehittäjäyhteisön näkökulmasta, samalla kun Ethereum on joutunut puolustelemaan asemiaan. Ethereumin sanotaan kärsivän kunnollisen sijoitusnarratiivin puutteesta ja vuonna 2024 altcoin-kentällä saatetaankin nähdä iso “flippening”.

Lähde: TradingView

Etelä-Korean kimchi-preemio huipputasolla

Joulukuun puolivälin raportissa kerroimme miten David Duong arvioi bitcoinin kysynnän tulevan instituutioiden suunnalta, CME:n futuurihintojen noustessa vuositasolla 29 prosenttia spot-hintoja korkeammalle. Loppuvuonna on kuitenkin nähtävillä selvää retail-segmentin heräämistä, mistä kertoo Etelä-Korean vähittäiskysyntää peilaava kimchi-preemio.

Etelä-Korea on tunnettu pääomavalvonnasta, joka on tehnyt omaisuuserien siirron sisään ja ulos maasta haasteelliseksi. Lisäksi korealaiset ovat riskinottohaluisia ja -kykyisiä sijoittajia. Näiden tekijöiden yhteisvaikutus on ajoittain nostanut bitcoinin hintaa Etelä-Koreassa huomattavasti yleistä markkinahintaa korkeammaksi.

BitMEX-alustan legendaarisen perustajan Arthur Hayesin kerrotaan hyödyntäneen kimchi-preemiota jo vuonna 2017, jolloin preemio nousi yli 50 prosenttiin. Hayes teki Koreaan OTC-liikematkoja, joissa bitcoinyksiköitä treidattiin kansallisvaluuttaa vastaan valtavalla hintapreemiolla. Hän toisti matkoja järjestelmällisesti, keräten samalla suuren pääoman.

Lähde: CryptoQuant

Hiljattain joulukuun 15. päivänä kimchi-preemio saavutti lukeman 6,71, edustaen korkeinta lukemaa yli vuoteen. Kimchi peilaa samalla korealaisen retail-segmentin kasvavaa ruokahalua ja preemion voi nähdä toimivan johtavana indikaattorina itse bitcoinin spot-hinnalle.

Saylorin osto-ohjelma eskaloitui välipäivinä

Johtavaksi bitcoinalan instituutioksi profiloitunut MicroStrategy (MSTR) jatkoi massiivista osto-ohjelmaansa tällä viikolla, ilmoittaen tiistaina kasvattaneensa tasettaan 14 620 bitcoinilla. Uusimmat ostot nostavat MSTR:n taseen 189 150 yksikköön, tarkoittaen yhtiön hallitsevan 0,9 prosenttia koko bitcointarjonnasta.

MicroStrategyn perustaja Michael Saylorin tavoitteena lieneekin hankkia vähintään prosentin osuus koko tarjonnasta. Lisäksi yhtiön hallinnoimat bitcoinit ovat kokoluokaltaan 17 prosenttia Satoshi Nakamoton teoreettisista omistuksista. Saylor ilmoitti vuonna 2020 omistavansa 17 732 bitcoinia, jotka nykykurssilla ovat arvoltaan noin 758 miljoonaa US-dollaria tai 685 miljoonaa euroa.

MSTR käyttää osto-ohjelmassaan keskiarvostrategiaa (dollar-cost averaging), mutta ajoittaa hankintojaan myös syklisesti. Spot-hintojen painuessa rajusti viime vuonna (2022) yhtiön ostot jäivät vaatimattomaan 8109 yksikköön, kun tämän vuoden ostot ovat nousseet yhteensä 56 650 bitcoiniin. Yhteenvetona MicroStrategyn osto-ohjelma on siis kasvanut massiiviset 599 prosenttia vuodesta 2022 vuoteen 2023. Samalla viimeisin hankinta edustaa 7,7 prosenttia yhtiön koko taseesta.

Lähde: 21metrics

Osto-ohjelman eskalaatio saattaa liittyä kovenevaan kilpailuun potentiaalisten bitcoinin spot ETF -rahastojen kentällä. Bloombergin tuoreessa haastattelussa MicroStrategyn luonnehdittiin olevan “epävirallinen ETF-rahasto”. Lisäksi Saylor argumentoi MSTR:n olevan “vivutettu ETF ilman kuluja”.

MicroStrategyn ostojen taustalla olevat eksoottiset rahoitusjärjestelyt herättävät myös keskustelua: Rahoittaakseen tämän viikon ostonsa MSTR myi yhteensä 610 miljoonan dollarin edestä uusia osakkeita, dilutoiden samalla nykyisten osakkeenomistajien asemaa. Toisaalta samalla bitcoin per osake -suhdeluku on nousussa, tasapainottaen asetelmaa.

Aiemmin mm. Preston Pysh on nähnyt MicroStrategyn osto-ohjelman spekulatiivisena hyökkäyksenä dollaria vastaan. Yhtiön lainajärjestelyt nojaavat lopulta “rajattomaan” fiat-rahaan, jota lainataan rajallisen tarjonnan omaisuusluokan osto-ohjelmaan. Skaalattuna tämä malli tarkoittaa dollarin heikentymistä bitcoinin vahvistuessa jatkuvasti.

Pysh vertaa nykyistä osto ohjelmaa George Soroksen kuuluisaan hyökkäykseen Yhdistyneiden kuningaskunnan keskuspankkia (BoE) vastaan, jossa hän lyhyeksimyi puntaa lähes miljardin GBP:n edestä. Jotkut analyytikot arvioivat BoE-keskuspankin olleen tuolloin lähellä romahdusta.

Varantovirtamalli jälleen raiteilla

Jo kertaalleen kuolleeksi julistettu varantovirtamalli (eli stock to flow, S2F) on tänä vuonna osoittanut jälleen merkityksensä, bitcoinin spot-hinnan lähestyessä mallin osoittamaa 49 665 US-dollarin kurssia. Spot-hinnan nousu nykyiseltä kurssitasolta S2F-pinnalle vaatisi enää noin 17 prosentin nousukulman.

Varantovirtamallin 365 päivän suhdeluvun ja bitcoinin kurssin divergenssi saavutti monivuotisen huippunsa marraskuun 2022 lopussa, jolloin bitcoinin kurssi kävi alimmillaan 15 829 dollarissa. Spot-hinnan nousu silloiselta tasolta S2F-suhdeluvun 49 665 dollariin olisi vaatinut 212 prosentin kurssiliikkeen.

Lähde: PlanB

Aiemmassa Bitcoinin hintaprojektiot vuodelle 2024 -raportissa kartoitimme varantovirtamallia tarkemmin ja totesimme sen tulevan vuoden hintaprojektioiden jakautuvan 50 237 ja 186 040 dollarin välille. Realistinen tavoitehinta löytynee näiden kahden luvun väliltä, painottuen kuitenkin suotuisissa olosuhteissa kuuteen numeroon.

Mitä seuraamme juuri nyt?

Vuodesta 2025 lähtien Viron valtion sijoitustilin kautta voi rahojaan allokoida myös kryptovaluuttoihin ja joukkorahoitukseen. Tili vastaa suomalaista osakesäästötiliä (OST), mutta talletuskattoa ei ole, eikä tilien määrää ole rajoitettu.

https://arileht.delfi.ee/artikkel/120258052/suur-muutus-investeerimiskonto-kasutamise-voimalused-laienevad

Miksi kryptomarkkinan vuosi 2024 tulee olemaan poikkeuksellisen mielenkiintoinen?

Why 2024 Could Be Very Exciting for Bitcoin ft. @Bitcoin-People

Raoul Pal ja Tim Draper haastattelussa. Draperin tavoitehinta vuodelle on 250 000 US-dollaria.

Crypto in 2024 & BTC Price Predictions: Tim Draper & Raoul Pal!!

Tutustu alaa puhuttaneisiin aiheisiin kattavammin

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Jaa artikkeli:

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp