Puoliintumissykliä ei ole hinnoiteltu bitcoinin kurssiin

••••••••••

Viikon 33 tekninen analyysi tutkii volatiliteetin dramaattista nousua, bitcoinin kohdatessa uuden myyntipaineen seinämän. Heilunnan kasvua kuvaa .BVOL7D-indeksin nousu korkeimmalle tasolleen lähes viiteen kuukauteen. Lisäksi kartoitamme miksi Bitcoinin puoliintumissykliä ei ole hinnoiteltu kurssiin ja miten Coinmotioniin listatut tokenit ovat suoriutuneet vuoden alusta lähtien.

Kryptomarkkinan näkymät ovat seitsemässä päivässä painuneet selvästi negatiivisiksi, johtavan kryptovaluutan bitcoinin heikentyessä -8,5 prosenttia. Spot-hinnan laskun voi samalla nähdä volatiliteetin paluuna, jota kuvaa BitMEX-pörssin oheinen .BVOL7D-indeksi. Viikkotason .BVOL7D lasketaan logaritmisena prosenttimuutoksena, joka perustuu XBTUSD-kurssin minuuttitason mittauksiin.

Volatiliteetti-indeksin raketointi alkoi viikon 33 loppupuolella ja keskiviikkona 23.8 se on yltänyt jo lukemaan 8,09, edustaen samalla korkeinta mitattua heiluntaa lähes viiteen kuukauteen. Viimeeksi indeksi on ollut näissä lukemissa maaliskuun parabolisen hintakehityksen keskellä.

Lähde: BitMEX

Teknisestä korjausliikkeestä huolimatta bitcoin on edelleen noussut 55 prosenttia Yhdysvaltain dollaria (USD) ja 56 % euroa (EUR) vastaan. Kuten edellinen TA totesi, bitcoinin nousu on ollut vielä dramaattisempaa suhteessa kehittyvien maiden kansallisvaluuttoihin, sen vahvistuessa 140 % Venäjän ruplaa (RUB) ja 280 % Argentiinan pesoa (ARS) vastaan.

Samalla bitcoinin taustalla voi nähdä useita keskipitkän ja pitkän aikavälin arvoajureita, joista olennaisimmat tällä hetkellä ovat mahdollinen ETF-hyväksyntä ja kevään 2024 puoliintumistapahtuma. Rahastoyhtiö Bitwise näkee tulevan ETF:n markkinan vedenjakajana, joka mahdollistaa instituutioiden helpomman bitcoinaltistuksen. Samalla ETF nostaa Bitwisen mukaan bitcoinin uskottavuutta älykkään rahan silmissä.


“An approval would make it vastly easier for investment professionals to gain exposure to bitcoin; ETFs are among the most popular and efficient vehicles to access key markets or investment themes. ETFs are uniquely structured to offer better price efficiencies than other products. ETF would likely be seen by many as a regulatory stamp of approval; it would communicate that the market has matured and is now ready for institutional investors to enter with confidence.” – Bitwise


Viikossa heikentynyt spot-hinta putosi kriittisen 200 päivän liukuvan keskiarvon alapuolelle ensimmäistä kertaa sitten tammikuun. 200 päivän liukuva keskiarvo on ollut kevään pääasiallinen tukitaso bitcoinille, 20 000 dollarin toteutuneen hinnan toimiessa alempana tukitasona. Myös vuodenvaihteen tekninen käännepiste kannattelee edelleen bitcoinia, kryptovaluutan liikkuessa puoliintumista edeltävässä akkumulaatiosyklissä.

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

Material Indicatorsin lämpökartta kertoo teknisten tukitasojen romahduksesta spot-hinnan painon alla. 25 000 dollarin taso on kuitenkin vahvistumassa bitcoinin tueksi. Kumulatiivinen volyymidelta (CVD) kertoo lyhyen tähtäimen kysynnän heikkenemisestä kaikilla kysyntäalueilla.

Lähde: Material Indicators

Kryptomarkkinan viikkotason heilunnan kasvaessa bitcoin on heikentynyt -8,5 prosenttia seitsemässä päivässä. Markkina-arvoltaan toiseksi suurin kryptovaluutta Ethereum korreloi tutusti bitcoinin kanssa, pudoten -7,3 %. Coinmotionin repertuaarin suurimpia laskijoita olivat Litecoin (-11 %) ja Uniswap (-11,3 %). Heinäkuussa suuren suosion saavuttaneen XRP:n kurssi tippui -9,4 prosenttia. Aiemmin luokitusspekulaatioiden kohteena ollut Stellar on ainoana kryptona yltänyt plussalle, nousten 2,1 prosenttia.

Seitsemän päivän hintakehitys

Bitcoin (BTC): -8,5 %

Ethereum (ETH): -7,3 %

Litecoin (LTC): -11 %

Aave (AAVE): -4,1 %

Chainlink (LINK): -5,8 %

Uniswap (UNI): -11,3 %

Stellar (XLM): 2,1 %

XRP-9,4 %

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!

S&P 500 -indeksi: 0,7 %

Kulta: 1,3 %

Puoliintumissykliä ei ole hinnoiteltu bitcoinin kurssiin

Teknisen korjausliikkeen keskellä on hyvä muistaa pitkän aikavälin perspektiivi, johon sisältyy bitcoinin kevään 2024 puoliintumistapahtuma. Neljän vuoden sykleissä toistuvat puoliintumistapahtumat ovat olennainen osa Bitcoinin ekosysteemiä ja niitä voi tehokkaasti hyödyntää hintakehityksen tulkinnassa. Jos käytämme tuoreinta vuonna 2020 tapahtunutta puoliintumistapahtumaa (turkoosi) referenssinä, bitcoinin spot-hinta nousi vuosien 2016 ja 2020 puoliintumisten välillä 1263 prosenttia.

Puoliintumiset sananmukaisesti puolittavat louhijoille maksettavan lohkopalkkion, joka putosi 12,5 bitcoin-yksiköstä 6,25:teen vuonna 2020. Vastaavasti vuoden 2024 puoliintuminen puolittaa lohkopalkkion jälleen, tiputtaen sen tasolle 3,125.

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

Toinen bitcoinin kurssihistoriaa määrittävä tekijä on spot-hinnan nousu puoliintumistapahtuman ja sitä seuraavan kurssihuipun välillä. Vuoden 2016 puoliintumisen ja sitä seuranneen vuoden 2017 hintahuipun (ATH, punainen) välillä BTCUSD nousi yhteensä 2922 prosenttia. Viimeisimmän vuoden 2020 puoliintumistapahtuman ja sitä seuranneen vuoden 2021 kurssihuipun välillä spot nousi 654 %.

Aiemmat puoliintumissyklit ovat eskaloituneet parabolisiin hintatrendeihin ja vuoden 2012 ja 2016 välillä spot-kurssinousu huipentui 5187 prosenttiin. Puoliintumistapahtumat voikin nähdä kurssinousujen katalyyttina sekä ennen että jälkeen puoliintumisen.

Vuoden 2024 puoliintumistapahtuman voi ennustaa generoivan jälleen uuden spot-hintapiikin (ATH, keltainen) vuosina 2024 tai 2025. Bitcoinin jatkaessa aiempien puoliintumissyklien rakennetta kurssin voi odottaa nousevan yli 100 000 dollariin. Puoliintumissykliä ei siis ole hinnoiteltu bitcoinin kurssiin.

Stellar johtaa Coinmotionin tokeneiden hintakehitystä vuoden alusta

Coinmotioniin listattujen tokeneiden keskinäinen hierarkia muuttui radikaalisti viime viikolla XRP:n ja Stellarin vajotessa heinäkuun rallien jälkeen. Heinäkuussa luokitusspekulaatiot nostivat sekä XRP:n että Stellarin yli 120 prosentin YTD-lukemiin, Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC:n ilmoittaessa XRP:n hyödykeluokituksesta. Samalla nähtiin Stellariin kohdistuvien spekulaatioiden eskaloituminen, jonka keskellä sijoittajat arvelivat kryptovaluutan päätyvän hyödykeluokituslistalle. SEC ei kuitenkaan ole toistaiseksi vahvistanut linjaustaan Stellarin suhteen.

Heinäkuusta elokuuhun XRP ja Stellar ohittivat selvästi bitcoinin hintakehityksen, mutta XRP putosi hiljattain bitcoinin alle 52,65 prosentin YTD-hintakehityksellään. Bitcoin taas on vahvistunut vuoden alusta 55 %. Hieman yllättäen Stellar on edelleen Coinmotioniin listattujen kryptojen ykkönen, nousten vuoden alusta kunnioitettavat 64,84 %.

Uniswap ja Litecoin jatkavat pörssilistattujen tokeneiden alisuorittajina, edellisen heikentyessä vuoden alusta -11,74 prosenttia ja jälkimmäisen -9,6 %. Vastoin odotuksia Litecoinin kurssikehitys on pysynyt negatiivisena puoliintumisesta huolimatta. Aave ja Chainlink ovat YTD-metriikassa plussalla, joskin nekin ovat vahvistuneet vain muutamia prosentteja vuonna 2023. Ethereum on keskitason suorittajana noussut 34,84 prosenttia vuoden alusta.

Lähde: TradingView

SEC:n kesäkuun alussa luoma segmentointi toimii edelleen markkinan vedenjakajana. Komissio jakoi kryptovaluutat ja tokenit kahteen pääryhmään, joista toiseen kuuluvat “hyödyketokenit” ja toiseen “arvopaperitokenit”. Radikaali luokittelu asetti alunperin ainoastaan bitcoinin ja Ethereumin hyödykeryhmään, samalla turvaten niiden aseman. Nyt hyödykeluokiteltujen tokeneiden joukkoon voidaan lukea myös XRP.

Lähde: CryptoQuant

Valaat ostolaidalla kurssin heikkoudesta huolimatta

Galaxy Researchin markkinadata näyttää valaiden kerryttäneen omistuksiaan viime viikkoina, kontraten samalla bitcoinin vajoavaa spot-hintaa. Pitkän tähtäimen holdaajien LTH-indikaattori kuvaa 100 000 bitcoinyksikön ostopainetta viime päivinä.

Lähde: Galaxy Research

Toinen bitcoinin vahvuudesta kertova indikaattori on transaktiokulujen nousu 188 miljoonaan US-dollariin tämän vuoden toisessa kvartaalissa. Transaktiokulut pysyivät vaatimattomina vuoden 2022 viimeisessä ja vuoden 2023 ensimmäisessä kvartaalissa, josta nousua Q2:teen kertyi yhteensä 309 prosenttia. Samalla Bitcoin-verkon transaktiomäärä nousi 44 prosenttia ensimmäisen ja toisen kvartaalin välillä.

Lähteet: Messari, Coin Metrics

Mitä seuraamme juuri nyt?

Pystyykö Argentiinan presidenttikandidaatti Javier Milei valtavirtaistamaan Bitcoinin roolia Etelä-Amerikassa? Libertaari Milei on aiemmin antanut positiivisia kommentteja liittyen bitcoiniin, vastustaen samalla keskuspankkien roolia. Hänen tavoitteenaan on myös mm. vähentämään valtion dominoivaa asemaa yhteiskunnassa. Bitcoin on noussut vuoden alusta yli 280 prosenttia Argentiinan kansallisvaluutta pesoa (ARS) vastaan.

Bitcoin Going Mainstream!? | Argentina & the Overton Window

Perinteikäs lohkoketjuteknologiayhtiö Blockstream hamstraa louhintalaitteita samalla kun yhtiö valmistautuu bitcoinin uuteen noususykliin.

Analyytikko Lyn Aldenin tuore kirja “Broken Money” on vihdoin julkaistu Amazon-alustalla. Kirjassaan Alden läpikäy kansallisvaluuttojen elinkaarta, evoluutiota ja inflaatiota. Samalla hän kartoittaa niiden heikkouksia ja argumentoi mm. kullan ja bitcoinin puolesta.

Tutustu alaa puhuttaneisiin aiheisiin kattavammin

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Jaa artikkeli:

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp